zondag 27 maart 2022

De Pionier 2-Shah Mata 2 en ronde 22

Het tweede Pionierteam speelt al een poosje in de tweede klasse, heeft dit seizoen echter grote moeite om zich te kunnen handhaven. Nu kwam er een tegenstander waar (dus) eigenlijk van moest worden gewonnen. Teamleider Fred van Wieringen kende daarbij een moeilijke aanloop, het regende namelijk afmeldingen en zo moest hij liefst vijf invallers optrommelen. Maar er was ook een lichtpuntje want de tegenstanders kwamen maar met z'n zevenen. Zo kon Leo Stelloo huishoudelijk gaan spelen.

Fred bleek ook bereid zijn mening over de verschillende partijen te geven. Dit verslag is dus gelardeerd met die mening!

In de RSB-strijd kwam het tweede punt vrij snel dankzij invaller Thomas Ammerlaan aan bord 7. Het werd verre van een foutloze partij maar de meeste fouten werden toch door de tegenstander gemaakt. Thomas won achter elkaar drie pionnen en daarna ook nog een stuk. Zijn glimlach werd steeds breder, vooral nadat de tegenstander opgegeven had. Zodoende werd de voorsprong 2-0.

Maar die werd al snel gedeeltelijk teniet gedaan door een andere invaller, Bonne Faber, die aan bord 4 te maken had met de - op papier - sterkste tegenstander. Maar Bonne bleek deze avond geen schim van zichzelf (wat overigens niet wil zeggen dat hij anders wel gewonnen zou hebben) en raakte al snel in een tamelijk verloren positie. Zodoende moest zijn koning in het centrum blijven. Nu, om toch nog redelijk spel te kunnen krijgen, probeerde hij de torens te verbinden op de onderste rij. Maar hij overzag daarbij iets, dat hem in een eerdere fase wel was opgevallen. Voor dat verbinden van de torens werd de koning nl. naar c2 gespeeld, daarbij totaal vergetend dat de dame op d3 stond en buitgemaakt kon worden met Lf5. Dat betekende dus dameverlies en meteen opgave, dus nog een 2-1 voorsprong.

Deze stand bleef een poosje op het scorebord, totdat Martijn van Dam aan bord 2 toe moest geven dat hij het gevecht niet goed genoeg had weten voort te zetten. Hij kwam eigenlijk steeds minder goed te staan en verloor daarbij een stuk. Deze combinatie was voldoende voor hem om op te geven, zodat de stand weer gelijk getrokken werd (2-2).

Daarna werden snel na elkaar weer twee punten gescoord door het Pionierteam. Eerst werd dat gedaan door de vierde invaller, Rob van Wijgerden aan bord 6. Hij ging, zoals dat wel een beetje bekend is van hem, snel in de aanval. Zodoende kreeg hij beide lopers in een enige vragen oproepende positie op de h-lijn. Zoiets geeft een tegenstander dan de mogelijkheid de aanval daarop te openen. Dat gebeurde dus ook en met hangen en wurgen wist Rob daar geen verlies aan te lijden. Maar er ontstond wel een stelling voor herhaling van zetten, die Rob doorbrak door een schaak op te heffen door tussenplaatsing van de dame, waardoor de dames dus werden geruild. Daarna bleek die eerder genoemde aanval toch zijn vruchten af te werpen want de tegenstander zag zichzelf dermate in het nauw komen dat hij opgaf, daarmee de stand naar 3-2 brengend. Het volgende punt - en daarmee het ene wedstrijdpunt - werd, zoals het een rechtgeaard teamleider betaamt, binnengebracht door Fred van Wieringen, aan bord 8. Hij kreeg daar een relatief makkelijke partij en bouwde de stelling heel rustig op. Zijn tegenstander kreeg daardoor niet de ruimte iets op te bouwen. Een gevolg van dat alles werd nu torenverdubbeling langs de f-lijn, gevolgd door torenverdubbeling op de zevende de rij en dat is vaak het begin van het einde. Zo ook hier en mat werd snel bereikt en dus een 4-2 stand.
Nu moest er dus nog minimaal een halfje worden gescoord aan één van de overblijvende borden en de eerste kans daarop kwam bij de vijfde invaller, Michiel Landman aan bord 5. Ook Michiel had één van de sterkere tegenstanders getroffen maar hij wist toch een goede stelling op te bouwen. Maar hij kon ruil van de dames niet voorkomen en was daarmee een beetje zijn mogelijkheden kwijt. Maar er ontstond wel een pionneneindspel met een dubbelpion van de tegenstander op de f-lijn. Op een gegeven moment leek remise goed haalbaar. Maar - ofwel Michiel overzag iets ofwel de commentator - en het punt ging toch naar de Shah Mata-speler. Als laatste was Maurits Leentvaar nog bezig een bord 3. Maurits leek een moeilijke partij te spelen en kreeg een zware aanval te verduren op zijn koningsstelling. Daar leek geen ontkomen meer aan maar toch ging het er op een bepaald moment goed uitzien, zijn tegenstander ging erg veel bedenktijd gebruiken. Maurits leek echter een verkeerde torenzet te doen en even later was het pleit beslecht met tenslotte een 4-4 eindstand, zoals ook het wedstrijdformulier laat zien.
Ook de andere leden deden van zich spreken, in de interne competitie, te beginnen met de partij tussen Dik van der Pluijm en Thijs van Dam. Dat ging een beetje om de koppositie, hoewel die, na een verlies, nog steeds wel door Thijs bezet zou blijven. Maar natuurlijk wilde Thijs meer dan dat en hij maakte er een moeilijke avond van voor Dik. Er kwam een positie op het bord met voor beiden twee torens en twee lopers naast enkele pionnen. Thijs offerde een loper tegen een pion op f7 en Dik moest het offer wel aannemen. Thijs had echter verder gekeken en hij kon met schaak een kwaliteit winnen. Maar hij wilde (nog) meer, gaf schaak op de voorlaatste rij en won zodoende de loper terug. Ook viel hij daarmee de tweede loper van Dik aan, die deze met zijn aangevallen toren kon dekken. Beide torens van Thijs waren nu in het open veld in staat de witte koning in een helemaal verloren positie te dwingen en zo het punt op te eisen.

Een tweede belangrijke partij werd gespeeld door Jan van Huizen en Jan van Dam. Eerstgenoemde wist daarbij het betere van het spel voor zich op te eisen, nog onvoldoende voor winst echter. Met een aantal schaakjes met zijn dame probeerde hij zijn tegenstander in het hoekje te drukken waar hij hem mat zou kunnen zetten, dat lukte echter niet. Hij had daarna de mogelijkheid om eeuwig schaak te blijven geven, vond remise echter geen verdiende uitslag voor een interne partij en gaf daarmee zijn tegenstander de kans het af te maken. Deze greep die kans met beide handen aan en won dus tenslotte. Reinier van der Wende had weer eens een keer tijd gevonden om te komen schaken en mocht dat nu doen tegen Rik Verheij. Op een gegeven moment wist Rik met een toren de pion van h2 te slaan en die toren mocht niet worden geslagen wegens anders een loperschaak met tegelijk aanval op de toren, die de toren van (nu) h2 zou hebben geslagen. Reinier wist te ontsnappen via de lange rochade en kreeg daarna een mooie aanval op de stelling van Rik. Die wist - ook met een lange rochade - daaraan te ontsnappen. Toch leek het er een beetje op, dat Reinier aan het langste eind zou gaan trekken. Misgerekend, Rik wist tenslotte toch het punt binnen te halen!

Eén van de grootste verrassingen van de avond kwam bij het bord van Jacques Kokshoorn tegen Kees Breen. Jacques had al eerder verrassend uit weten te halen en ook vanavond kwam hij beter te staan. Maar Kees is niet eerder verslagen dan wanneer hij heeft opgegeven en hij kwam op zeker moment steeds beter te staan, mede door enkele onzorgvuldigheden van Jacques. Toen werd het eigenlijk een kwestie van het spelen van de goede zetten door Kees, wat soms wel eens een probleem kan zijn. Ditmaal echter slaagde Kees er prima in die goede zetten te doen en met een brede glimlach. misschien nog wel breder dan die van Thomas bij het RSB-team, haalde Kees het punt binnen!

Dan Jan van Baardwijk tegen Wim Noordermeer. Daarbij weet Jan vaak toch wel het betere van het spel te krijgen, meestal toch wel aan het einde van de partij. Nu echter was het net andersom en kwam Jan steeds slechter te staan. Dat had tot gevolg, dat Wim weer eens met een vol punt huiswaarts mocht keren! Dan nog Leo Stelloo die nog snel tegen Frits Wilschut ingedeeld kon worden. Dat werd voor beiden een moeilijke partij, waarbij er een pionneneindspel op het bord kwam. Die partij zou wel door wit gewonnen kunnen worden als hij op dat moment de juiste zetten zou weten te spelen. Zo niet, dan zou de overwinning gemakkelijk naar zijn tegenstander kunnen gaan. Maar Leo vond de juiste zet en kon daardoor de winst binnenhalen want zijn koning kwam veel beter te staan dan die van Frits. Zo werd Leo de enige deze avond die twee punten binnen wist te slepen!

Dit alles valt ook te zien op de nieuwste tussenstand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten