zondag 25 september 2011

Ronde 3

De week van deze ronde begon nogal dramatisch, zeker voor de pas gekozen penningmeester Frans Troost. Want tijdens zijn regelmatige joggingrondje werd hij getroffen door een hartstilstand met alle gevolgen van dien. Gelukkig voor hem was er iemand in de buurt, die reanimatie wist toe te passen. Op dit moment lijkt de situatie gestabiliseerd te zijn. Het is nu afwachten wat de verdere nasleep nog voor hem in petto zal hebben.

zaterdag 17 september 2011

Ronde 2

Tijdens het onlangs gespeelde zomeravondtoernooi was het al een beetje ter sprake gekomen, bij deze ronde werden de geruchten bewaarheid: Simone 't Mannetje wil (ook) bij De Pionier komen spelen! Wat nog niet veel van haar nieuwe clubmakkers kunnen zeggen, het is haar dus gelukt om meteen na haar eerste optreden pontificaal een plekje op de frontpagina van de website te krijgen! Overigens, deze avond werd ook de loting voor de eerste ronde van de interne beker gedaan (zie op die pagina). 

zondag 11 september 2011

Ronde 1

Je zou Fred van Wieringen eigenlijk wel dé speler van ronde 1 mogen noemen!
Hij immers liet clubkampioen Ernst-Jan Pluim Mentz voldoende zweten om niet zonder meer al meteen hoge ogen te gooien naar de eerste voorzitter te worden die in zijn zittingsperiode ook clubkampioen werd.
vrijdag 2 september 2011

Algemene ledenvergadering

Het nieuwe seizoen is eigenlijk goed begonnen. De opkomst voor deze leden-vergadering bleek groter dan tevoren verwacht. Ook is het bestuur verjongd, voorzitter Jan Straatman vond zijn zittingsperiode lang genoeg en stelde zich niet meer herkiesbaar. Penningmeester Ernst-Jan Pluim Mentz werd bereid gevonden die plaats over te nemen en in Frans Troost werd een (hopelijk uitstekende) opvolger gevonden.