maandag 1 maart 2021

ZOOM

Opnieuw moest er, qua belangstelling, strijd worden geleverd met het voetbal. Maar, gezien het aantal deelnemers, een goede score voor de schakers. Dit toernooi werd Zwitsers ingedeeld, er stonden vijf ronden op het programma en ieder kreeg twaalf minuten en drie seconden per zet extra voor de partij. Vergeleken met andere avonden zou het dus een latertje kunnen worden. Maar het toernooi was ruim voor elven afgelopen, vergeleken met "de goeie ouwe tijd" dus een vroegertje!

                                                        RONDE 1

Omdat er zich een even aantal spelers had ingeschreven geen bye's. Als eerste kijken we dan naar THVD tegen ennobrebaf en daarbij zette wit meteen de toon, na de inleidende ontwikkelingszetten, door met de pionnen voor zijn zojuist kort gerocheerde koning naar voren te gaan stormen. Daar reageerde zwart veel te voorzichtig op, zodat wit de kans kreeg hem steeds meer in het nauw te drijven. Met elke, meestal dan, pionzet werd zwart teruggestuurd in zijn schulp, wat tenslotte uitmondde in een torenoffer dat niet mocht worden aangenomen en even later mat op g7. Een fractie langzamer ging het tussen Rien_van_der_Molen en Freddy59, waarbij wit een pion won maar daarbij mat in één overzag. Hierop volgde hands-up tegen TimvanHuizen, waarbij de zwarte koning, middels twee torens en de dame, in een hoek werd gestuurd en daar mat gezet. Inmiddels was MarkLagendijk bezig tegen kampioen_Gold en had daarbij geen interesse in een aangeboden paard. Aannemen van het offer zou waarschijnlijk tot mat hebben geleid, dus voelde wit daar logischerwijze weinig voor. Maar toen zwart zijn beide torens op paardafstand van elkaar had geplaatst was dat gevoel totaal veranderd en kon er een kwaliteit worden verdiend door wit. Maar daar wilde zwart niet op wachten, hij gaf liever op. Dan de partij tussen ook-dat-nog en KeesBreen, waarbij het een aantal zetten duurde voor het eerste materiaal werd geslagen, dat leverde echter meteen stukwinst op voor wit en daardoor veel tijdverlies voor zwart. Even later raakte zwart, als klap op de vuurpijl, ook nog zijn dame kwijt en ging even later door zijn vlag. De volgende partij en dat is dan die tussen martdamp en DrsD2020 en daarbij lijkt wit

eerst het heft in handen te nemen. Maar dat raakt hij zo goed als kwijt als het diagram is bereikt. Wit speelt hier 1 Pe2 maar hij had beter 1 Lxc6 gespeeld. Zwart gaat dan verder met 1 ...;Pxe5 en ook hij raakt nu een deel van z'n voordeel kwijt. Eigenlijk  had hij 1 ...;Pb4 2 Db3;Pxc2 moeten spelen. De partij gaat verder met 2 dxe5;Lg6 (lijkt wel leuk, 2 Pe4;Lxe7 3 Dxe7;f3 4 Pc5 is echter beter) 3 Df3 (beter 3 De3);Pe4 4 Lxe7;Dxe7 5 c3 (5 Ld3 is beter);Pd2 (met 5 ...;f6 had zwart het voordeel vastgehouden) 6 De3;Pc4 (beter 6 ...;Tc5 of 6 ...;Dc5) 7 Lxc4;Tc7 en zwart lijkt de weg helemaal kwijt. Als je het dan naspeelt lijkt het alsof de zwarte zetten met vertraging werden gespeeld. Eerst 7 ...;Tc7 en dan 8 ...;Tc4! Maar het eindresultaat is wel weer voor zwart, wit weet zijn voorsprong van toren en pion niet over de eindstreep te trekken en wordt tenslotte mat gezet, waarbij zwart - dit in tegenstelling tot hij eigenlijk gekend is - nog ruim drie minuten over heeft en wit bijna door de vlag gaat. Tenslotte spelen schaaksheila en RoyalForkDutch nog een hele leuke partij, waarin de foutjes juist de partij haar charme geven. De opening is daarbij grotendeels voor wit, die eerst, bewust of onbewust, een pion (weg)geeft om lijnen te openen in het centrum en daarna nog een loper om de koningsstelling van zwart open te breken. Zoiets moet je eigenlijk wel van te voren kunnen berekenen om er het voordeel later uit te halen, hier lijkt het meer een kwestie te zijn geweest van "een leuke mogelijkheid en we zien wel waar het schip strandt"! En het zwarte schip strandde inderdaad met te weinig tijd voor de stuurlui om het op tijd binnen te brengen. 1-0 dus.

                                                                          RONDE 2
Dan verder met de volgende ronde en de al zo vaak in de indeling verschenen partij tussen DrsD2020 en ook-dat-nog. Beiden waren blijkbaar in een vreedzame stemming want na slechts 12 zetten en alleen maar een zwart en een wit paard terug in het doosje bood wit remise, wat door zwart vrij snel werd aangenomen. Dan verder met de partij tussen RoyalForkDutch en THVD, die ook snel was afgelopen. Dat was vooral te danken aan zwart, die nauwelijks twee minuten nodig had voor de hele partij, terwijl wit bijna door de vlag ging toen hij mat werd gezet. Net daarvoor had wit nog een toren moeten geven om niet mat te gaan maar zwart wist het dus prima verder te spelen naar het mat voor wit. Hierna volgde Freddy59 tegen ennobrebaf en daarin maakte wit het in eerste instantie moeilijk aan zwart om zijn koning middels de korte rochade in groter veiligheid te brengen. Maar toen zwart meer moeite ging doen om toch te kunnen rocheren werd de blokkade onverwacht snel opgeheven. Hierna rocheerde ook wit, dat werd echter lang en zodoende dus een partij met tegengestelde rochades. Het zware materiaal werd langs de open b-lijn afgeruild en nadat beiden een loper, een paard en zeven pionnen over hadden gehouden bood zwart remise. Dat werd - toch een beetje verrassend voor hem - aangenomen door wit. Nu dan KeesBreen tegen martdamp en dat leek redelijk lang gelijk op te gaan, totdat wit een combinatie verkeerd inschatte, wat hem een toren kostte. Hierna ging het steeds meer bergaf voor wit, een paard had geen velden meer dus werd opgeslokt, er moest nog een loper aan geloven en hij werd mat gezet met dus die toren en loper achterstand en beiden ongeveer de helft van de toegestane bedenktijd verbruikt. MarkLagendijk kreeg te maken met de lijfopening van hands-up, liet in eerste instantie zijn koning in het centrum staan terwijl zwart wel (kort) had gerocheerd. Hij wist echter die zwarte koningsstelling kapot te maken en beide dames werden aangevallen en beiden geslagen. Het leek nog redelijk gelijk op te gaan (wit had wel een paard meer, de verdere positie bood nog wel mogelijkheden, vooral omdat de witte koning nog in het centrum bivakkeerde. Maar zwart sloot één van z'n torens in, wat tenslotte kwaliteitswinst voor wit betekende. Wit raakte nog een toren kwijt, waardoor hij nog slechts een pion voor stond. Zwart gaf tenslotte op toen hij nog slechts een loper over had tegen een paard en twee sterke vrijpionnen voor wit. Ook de bedenktijd was sterk in zijn nadeel, één minuut tegen nog bijna negen voor z'n tegenstander. TimvanHuizen maakte korte metten met Rien_van_der_Molen, echter wel met volle medewerking van zwart. Wit ging aanvallen op de koningsvleugel terwijl zwart dat ook deed bij wit. Maar zwart overzag daarbij faliekant dat wit mat dreigde en hij ging gewoon door met zijn aanval. Dat betekende tenslotte mat in elf zetten! Als laatste
van de ronde dan nog kampioen_Gold tegen schaaksheila en daarbij werden vrij snel een loper en een paard geruild, wat zwart een triplepion opleverde op de c-lijn (niet meer aanwezig op bijgaand diagram). Eigenlijk al vanaf zet 7 had wit beter gestaan. nu lijkt daar echter een einde aan te komen. Zwart had net de dame naar b5 gespeeld en wit antwoordt daar 1 b3 op, waar 1 a4 beter zou zijn geweest. De partij gaat verder met 1 ...;Pxe4 2 Dc2 (2 Pe5 is beter); Txd3 (zwart geeft het behaalde voordeel terug, 2 ...;Dxc3 is beter) 3 Tad1 (hiermee gaat het voordeel weer naar zwart. Wit had 3 Pe5; Txe3 4 fxe3;f5 5 Tad1 moeten spelen);Txd1 (3 ...;Tfd8 is wat beter) 4 Txd1;f5 (4 ...;Lf5 ziet er ook leuk uit) 5 Lf4 (of 5 Tc1);c4 6 Pd4; cxb3 7 Pxb3 (7 axb3 is de betere zet);Da4 8 Le3 (wit geeft het nu langzamerhand weg. Wat was er mis met 8 Lxc7? Op 8 ...;Tc8 volgt 9 Tc1 en kan wit de dame later vrij spelen);f4 (8 ...;c5 9 Tc1;c4 zal meer op kunnen brengen) 9 Lxa7;Dxa7 en het staat redelijk gelijk. De partij wordt tenslotte gewonnen door zwart omdat wit net te veel tijd gebruikt en dus door de vlag gaat. Maar ook zwart had nog maar 20 sec. over!
                                                                          RONDE 3
Er ontstaat al een soort van volgorde met "natuurlijk" THVD bovenaan, gevolgd door MarkLagendijk, beiden met 2 uit 2 en ook-dat-nog, DrsD2020 en Freddy59 met 1½ uit 2. 
THVD en MarkLagendijk spelen nu inderdaad tegen elkaar en daarbij lijkt zwart een foutje te maken, wat hem in eerste instantie de e-pion kost. Maar het wordt veel erger voor hem want, waarschijnlijk in het vuur van het spel, geeft hij - totaal onnodig - zijn dame weg. Uiteraard geeft hij meteen op. Dan nu
Freddy59 tegen DrsD2020 en hun partij gaat lange tijd gelijk op. Bij het bereiken van het diagram is er een interessante stelling ontstaan. Beide koningen staan enigszins onbeschermd, zwart had zopas een toren naar g8 gespeeld en wit kan het beste proberen zijn koning wat veiliger te krijgen. De relatief veiligste plek daarvoor zou h1 zijn, wit speelt echter 1 Kf2;Lh8 (1 ...;Dd8 biedt wat meer mogelijkheden) 2 Tg1;Txg1 3 Kxg1 (ondanks het dreigende pionverlies is 3 Txg1 toch beter: 3 ...;Dxa5 4 Pdxe4;fxe4 5 Pxe4;Pxe4+ 6 Dxe4+ met snel mat);Tg8+ 4 Kf2 (weer is 4 Kh1;Pb8 5 Pf1;h5 6 Dc1;De7 7 Pg3 het beste antwoord);Pg4+ (zwart wil te vlug, beter is weer 4 ...;Dd8) 5 Lxg4;Txg4 6 Dd1 (wit flirt met dameverlies);Lh5 (weer lijkt zwart te vlug te willen en weer is 6 ...;Dd8 beter) 7 Dh1 (het zwarte voordeel wordt groter maar wit heeft niet veel beter, misschien 7 Df1);Pf6 (maar wil zwart dat eigenlijk wel? Anders had hij hier toch wel 7 ...;Dd8 gespeeld?) 8 h3;Tg8 (met 8 ...;Tg6 kan er meer mogelijk worden langs de g-lijn, op termijn) 9 b6 (9 a6 geeft wat meer mogelijkheden, dan kan Ta1 wat sneller in het spel worden gebracht);axb6 10 Pb5 (toch is 10 axb6;Dxb6 11 Tb1 sterker);Dd8. Die dame had hier echt naar g7 gemoeten en dan had wit nog maar moeten zien of hij nog iets van de partij zou kunnen maken! Nu lukte dat wel voor een deel, hoewel zwart hem wel constant wist op te jagen. Op een gegeven moment werden de dames geruild en bleek wit nog een paard en drie pionnen te hebben en zwart had nog vier pionnen. Daarvan waren er wel drie vrij tegen wit twee. Er werd door elk nog een dame gehaald met het voordeel voor wit dat hij dat met schaak wist te doen en zodoende een soort van eeuwig schaak patroon creëerde. Zijn paard deed daar niet aan mee en toen dat paard weer in het spel werd gebracht kwam ook de zwarte dame, die soort van geblokkeerd door zijn eigen e-pion op h1 stond, in actie. Daarmee werd dan herhaling van zetten en dus hun tweede remise bereikt. ook-dat-nog kwam in touw tegen hands-up, die opgaf toen hij een stuk zou kwijtspelen. Maar anders had hij ook verloren, dan echter op tijd, hij had nog meer zes seconden over, tegen 2½ minuut. TimvanHuizen wist opnieuw remise te spelen tegen RoyalForkDutch, hoewel hij wel een dame achter stond. Een prima prestatie eigenlijk, met eeuwig schaak. Ook remise werd het tussen martdamp en schaaksheila, op voorstel van wit. Wit zal misschien niet verwacht hebben dat zijn voorstel zou worden aangenomen omdat zwart èn een  kwaliteit voorstond èn een op het oog betere stelling had. ennobrebaf had de nodige moeite met KeesBreen, die al snel na de openingsfase een loper in de aanbieding deed, die wit niet aan durfde nemen. Op zich was het wel mogelijk, hoewel de witte koningsstelling dan wel de nodige gaten had vertoond. Het bleef nog een poosje mogelijk, wit durfde het echter nog steeds niet aan. Zwart vond dat klaarblijkelijk niet zo fijn, tenminste, hij offerde nu dan zelf maar die loper voor de g-pion. Wit ging zich nu ook richten op koningsaanval, wat echter wel een paard kostte. Het ging hem er om de zwarte koningsstelling open te breken via een gepende pion maar dat lukte niet, totdat zwart daar een beetje in mee ging helpen en onverwachts de h-pion kon worden geslagen omdat de dekkende g-pion gepend was. Nu maakte zwart het eigenlijk wel heel gemakkelijk omdat hij de mogelijkheden voor zijn dame, die o.a. tot taak had een toren te dekken, tot nul reduceerde, wat dus die toren kostte. Maar ook wit speelde het lang niet foutloos, hij overzag nog een paardvork maar hield tenslotte nog wel een loper tegen een pion over. De nog overgebleven torens werden geruild en wit kon er een dame bij halen met z'n c-pion, waarna het nog moeilijk werd het mat te vinden en het daarbij geen pat te laten worden. Dit lukte tenslotte met mat op a7. Mat werd ook Rien_van_der_Molen gezet door kampioen_Gold, die aan het einde van de partij een dame en twee pionnen meer had.
                                                                          RONDE 4
De stand was nu THVD alleen op kop met 3 uit 3, gevolgd door ook-dat-nog met 2½ en DrsD2020, MarkLagendijk en Freddy59 met 2 pt.
Dus mocht ook-dat-nog proberen THVD beentje te lichten. Dit werd een toch wel spannend gebeuren, waarbij zwart op zeker moment een loper voor wist te komen, war gevolgd werd door de witte koning naar de beide onderste rijen te verbannen waar hij met dame en loper mat zou kunnen worden gezet. Maar zover liet wit het niet meer komen, hij gaf op toen hij nog iets minder dan een minuut aan tijd over had, terwijl zijn tegenstander nog ruim boven 6½ minuut zat. Weer het oude, vaak gespeelde, liedje werd door DrsD2020 ten gehore gebracht tegen MarkLagendijk. Dat liedje hield in, dat er over
elke zet langer werd nagedacht. Het werd opnieuw een partij met tegengestelde rochades en een van te voren al behoorlijk opgespeelde koningsvleugel van zwart. De laatste zet voor het diagram was het een extra dekking van pion e5 geven met de zwartveldige loper, waarna wit vervolgde met 1 Pf3 en een extra stuk erbij dus voor de aanval op e5. Zwart probeerde nu met 1 ...;Tg7 wit in de war te brengen, wat niet echt lukte. Toch had zwart beter 1 ...;Te8 gespeeld voor een extra dekking. Wit gaat verder met 2 Kf1 (het is al vaker gezegd, angst is een slechte raadgever, wit had simpel 2 Pxe5 moeten spelen, dan was de zwarte dreiging meteen ook tegen gegaan. Het had dan met 2 ...;Tdg8 3 Pxf7;Txg2+ 4 Kh1 verder kunnen gaan en zwart had het heel moeilijk gekregen);Te8 (2 ...;Tdg8 was hier de zet geweest) 3 Db3 (wit geeft toch weer voorsprong weg, 3 Dd2 is een betere zet);Te7 4 b5;c5 (4 ...;Pe8) 5 a4;Ph5 (zwart staat nog in de aanvalsmodus, 5 ...;Pe8 was verstandiger, wit gaat echter weer zijn liedje zingen) 6 a5 (wit speelt goede zetten, de klok blijft echter zijn grote vijand, hij gebruikte al het dubbele aan bedenktijd dan zwart);Db8 7 Ld5 (7 b6 is beter);f5 (het paard had weer terug gemoeten naar f6) 8 Dd3 (8 exf5 is ook goed);fxe4 9 Lxe4;Te5. Zwart vraagt om moeilijkheden en krijgt die ook wel een beetje, die van wit zijn echter veel groter als zijn klok alleen nog meer seconden laat zien. Bij zet 34 gaat hij dan ook door de vlag, hoewel zijn stelling nog veelbelovend is. Hierna RoyalForkDutch tegen Freddy 59. Wit wist al snel zwart het vuur na aan de schenen te leggen middels verhindering van de (korte) rochade, waarop zwart, eigenlijk onnodig, een kwaliteit gaf. Hierdoor wist zwart weliswaar zijn koning meer naar een - op het oog - veiliger haven te loodsen, het betekende ook, dat wit - langs de inmiddels open b-lijn - er nog een toren bij kon halen. Dat had tot gevolg, dat wit zwart voor de keus ging stellen: ofwel zijn dame geven en daarna mat gaan ofwel meteen opgeven. Uiteraard koos zwart voor de laatste mogelijkheid. ennobrebaf speelde nu zijn eerste partij ooit tegen TimvanHuizen en wist hem op een gegeven moment te verleiden een giftige a-pion te slaan. Dat kostte de loper, waar het mee gedan werd, tegen twee pionnen. Wit kreeg nu alle ruimte voor z'n koning op de damevleugel , waar zwart twee mooie vrijpionnen had. De stelling, die ontstond, was er één van aan beide kanten twee torens, voor wit nog een paard en drie pionnen en voor zwart nog vier pionnen. Wat later kon zwart één van die vrijpionnen laten promoveren en koos daarbij voor minorpromotie tot paard, wat hem eigenlijk een kwaliteit kostte. Met nu een toren en twee pionnen tegen een paard was het niet echt moeilijk meer voor wit om zwart mat te zetten, wat dan ook gebeurde. Rien_van_der_Molen kreeg, tegen martdamp, de keuze tussen opgeven en zijn dame geven om een mat, dat toch ging komen, tegen te gaan. Hij koos voor het eerste, terwijl zwart ook nog twee pionnen meer had. schaaksheila wist KeesBreen in slechts 14 zetten mat te zetten. Dat overkwam kampioen_Gold dan wel niet tegen hands-up, hij kwam echter wel een loper en een toren achter te staan tegen een pion en vond dat, met beiden nog ruim een minuut op de klok, voldoende reden om op te geven.
                                                                          RONDE 5
De tussenstand was nu: 1 THVD, 4 uit 4; 2 MarkLagendijk, 3 uit 4 en RoyalForkDutch, ook-dat-nog, schaaksheila, ennobrebaf en martdamp met 2½ uit 4.
Er werd in deze ronde slechts één partij door zwart verloren en dat lot trof de partij DrsD2020 tegen ennobrebaf. Zwart verloor daarbij een kwaliteit maar wist verder redelijk stand te houden. Toen hij dameruil bood, bood hij ook meteen remise, wat werd geweigerd. Je zou bijna zeggen uit wraak daarop gaf hij een paard weg en toen dat werd geslagen gaf hij ook meteen op. THVD won van martdamp, die zich, ondanks de vele snelschaakpartijen. die ze - in de periode dat men nog nooit van corona had gehoord - onderling hadden gespeeld. De zwarte koning werd tenslotte op b1 mat gezet. Een hele snelle partij werd het tussen MarkLagendijk en RoyalForkDutch. Daarbij sloeg zwart een pion op d4 met een paard, daarmee paard f3 en dame c2 aanvallend en tegelijkertijd ook loper c4 - die ongedekt stond - met de dame. Wat speelt wit nu, waarschijnlijk tot zijn eigen ontzetting? De loper naar e2, daarbij blijkbaar helemaal vergetend dat ook zijn dame "in" stond. Hij gaf dan ook meteen op. Ook speelden KeesBreen
en Rien_van_der_Molen weer eens tegen elkaar. Uit deze partij dan een diagram, wit had zojuist zijn loper van d5 naar b3 teruggetrokken en zwart speelde, nietsvermoedend, 1 ...;Le6. Hij had beter 1 ...;Df6 2 Pg4;Lxg4 3 Dxg4+;Kh8 4 Dh5;Pxb3 5 axb3;Dxb2 kunnen spelen. Wit speelde nu 2 0-0 maar had 2 Lxe6;fxe6 3 0-0 moeten spelen. Het ging nu verder met 2 ...;Pxb3 3 axb3;Ld4 (3 ...;Dg5 zou iets beter zijn geweest) 4 Dh5 (4 Pc4);Df6 (4 ...;Dg5, om dameruil te krijgen en zodoende de pionnenformatie voor de koning iets te herstellen zou beter zijn geweest) 5 Pf3;Lxb2 (brengt zichzelf in moeilijkheden. De loper had op de diagonaal g1-a7 moeten blijven) 6 Pbd2 (maar wit ziet het niet, 6 Ta2;Ld4 7 e5;Dd8 8 Dxh6;f6 9 Ta4;Lb6 10 Tf4 en wit heeft een winnende positie);Lxa1 7 Txa1 (eerst met 7 e5 de diagonaal blokkeren!);Dxa1+ en de winnende positie is voor zwart. Hij speelt zijn beide torens naar de beide centrumlijnen en weet op die manier (er gaat nog wel een kwaliteit verloren in de tussentijd) zijn tegenstander mat te zetten. schaaksheila vond een toren, een paard en drie pionnen achterstand tegen ook-dat-nog voldoende om op te geven. hands-up kon Freddy59 mat geven op een gegeven moment, dan moet je echter wel aan zet zijn. Nu wist zwart middels schaakjes zijn dame en (witveldige) loper in het spel te brengen en zo toch wit mat te zetten! De laatste partij van deze ronde ging dan tussen TimvanHuizen en kampioen_Gold. Dat eindigde in mat (voor wit dus) op zet 23.
De tabel zag er na vijf ronden als volgt uit:


Speler (rapidrating)

w.

r.

v.

pt.

1

THVD (1848)

5

0

0

5

2

RoyalForkDutch (1676)

3

1

1

3

ook-dat-nog (1657)

3

1

1

4

DrsD2020 (1731)

2

2

1

3

5

MarkLagendijk (1356)

3

0

2

3

6

Freddy59 (1558)

2

2

1

3

7

schaaksheila (1238)

2

1

2

8

ennobrebaf (1413)

2

1

2

9

martdamp (1294)

2

1

2

10

hands-up (1705)

2

0

3

2

11

kampioen_Gold (1142)

2

0

3

2

12

TimvanHuizen (1240)

1

1

3

13

Rien_van_der_Molen (1037)

1

0

4

1

14

KeesBreen (1048)

0

0

5

0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten