zondag 21 maart 2021

Wonderful life

Zou deze titel opgaan voor de deelnemers? Opnieuw meldde een oneven aantal zich aan maar bij de gehanteerde Arena-vorm is dat geen probleem. Zodra daarbij een speler klaar is met z'n partij kan hij zich weer aanmelden voor een volgende en als er dan nog iemand "op de wachtlijst" staat dan kan er weer ingedeeld worden. Dit toernooi was voor de, om zo maar eens te zeggen, valse tragen. Ieder kreeg per partij vijf minuten en per zet er vijf seconden bij.

Zoals te doen gebruikelijk het verslag op volgorde van de eindlijst en dan, na een speler, de eerstvolgende vier spelers van die lijst. De resterende partijen zullen dan alleen worden genoemd.

                                                                              THVD

Begonnen werd met een zwartpartij tegen hands-up en die partij werd door wit opgegeven. Lang ging het gevecht gelijk op, totdat wit zich te gretig toonde en een vergiftigde pion sloeg met een toren. Dat ging hem die toren kosten dankzij een loperschaak. Dus gaf hij op. Hierna de beurt aan martdamp, met wit. In die partij kwam zwart als eerste aan de leiding, maar wit nam dat over na een minder goede zet

van zwart, zoals te zien op het diagram. Wit speelde hier 1 De3;d4 (1 ...;Ld6 is veel sterker) 2 Dxe7;dxc3 (2 ...;Dxe7 is beter) 3 Lxf6;gxf6 4 bxc3 (maar 4 De4;f5 5 Dxc6;cxb2 6 Dg6+;Kh8 7 Dxh6+ is beter);Le6 (6 ...;Dxe7 7 Txe7;Tb7) 5 Dxd8 (5 Dc5;Dd6 6 Dxa7 is sterker);Tbxd8 (met de andere toren is iets sterker) 6 Lxe6; fxe6 7 Txe6;Td6 en de contouren van de uiteindelijke uitslag beginnen zich af te tekenen. In het nu ontstane dubbele toreneindspel worden aan beide kanten wat pionnen gesnoept en wit kon twee pionnen voor. Maar de beide zwarte torens staan sterk op de tweede rij en daar heeft wit grote moeite mee. Middels een torenschaak had hij zijn c-toren naar de koningsvleugel moeten brengen, wat hem misschien een pion zou kunnen hebben gekost. Maar hij kiest er voor met de andere toren die pion te dekken, waardoor de bal weer in het zwarte kamp komt te liggen wat winstpogingen betreft. Zwart kiest er dan voor even een pion te geven voor enig spel maar dat pakt hij helemaal verkeerd aan. Hij wil één van z'n torens via een door een witte pion gedekt veld naar de c-lijn (waar een al redelijk ver opgerukte witte pion op staat) brengen. Daarbij heeft hij groot geluk, dat wit niet ziet dat hij die toren kan slaan! Zo komt er tenslotte een stelling op het bord met voor beiden nog een toren en besluiten ze tot remise. Dan komt hands-up weer langs en hij heeft nu leiding over het zwarte materiaal. Bij ook weer gelijk opgaande strijd qua materiaal geeft zwart nu op als een loper twee keer wordt aangevallen en maar één keer kan worden gedekt. Het gezegde is "drie maal is scheepsrecht", dat geldt deze avond niet voor de strijd tussen hands-up en THVD want in hun derde partij weet wit een gigantisch voordeel qua materiaal op te bouwen en bij de laatste zwarte toren, die van het bord verdwijnt, geeft THVD op. Maar de vierde partij gaat weer op de van THVD bekende manier. Met een loper en een toren tegen een dame en een pion achterstand weet hij dan zijn tegenstander mat te zetten, die het grote nadeel heeft dat zijn koningstoren nog steeds opgesloten staat. Nu met wit tegen DrsD2020 en op zet 79 en zeven minuten voor wit en ruim één minuut voor zwart slaat zwart de laatste witte toren, waarmee nog alleen beide koningen op het bord staan. Remise dus. Als zijn laatste partij komt dan martdamp nogmaals langs, nu met zwart. Daarbij werden er slechts 17 zetten gespeeld en beiden hadden daarna nog meer dan vijf minuten over. Maar zwart stond, met twee pionnen en een paard achterstand, wel mat. Niet behandeld zijn hierbij - met wit - winstpartijen tegen Rien_van_der_Molen, kampioen_Gold, MarkLagendijk (2x) en een verliespartij, zonder dat er een zet werd gespeeld, ook tegen Rien_van_der_Molen. Met zwart werd er nog twee keer gewonnen van Rien_van_der_Molen, twee keer van MarkLagendijk en één keer van kampioen_Gold.

                                                                            hands-up
Na het slechtere begin nu winst met zwart op MarkLagendijk. Wit had, na de korte rochade, geen gaatje voor zijn koning gemaakt. Er stond nog wel een toren op de onderste rij, die werd echter geblokkeerd door een loper op d1. Nu kwam de e-lijn open, met daarop een dame en een toren van zwart. Daar werd dus wit mat gezet achter de bekende paaltjes. Dan martdamp, die wit had en in de loop van de partij een toren en een pion wist te winnen. Er zou nog een pion vallen, terwijl de bedenktijd voor zwart een bedenkelijke vorm ging krijgen. Dat was reden voor zwart om op te geven. Verder nog winstpartijen met wit tegen Rien_van_der_Molen, TimvanHuizen en kampioen_Gold en ook nog met zwart tegen TimvanHuizen, Rien_van_der_Molen en RoyalForkDutch.
                                                                          martdamp
Zijn goede begin was een winstpartij, met zwart, tegen MarkLagendijk. Wit gaf die partij op toen hij, dankzij een paardschaak, een toren verloor. Hierna wist hij, met dame en paard voorsprong, DrsD2020 met zwart mat te zetten. Wit had echter ook nog maar heel weinig bedenktijd. Maar vervolgens kwam
DrsD2020 wraak nemen met zwart. Eigenlijk al vrijwel vanaf het begin was het voordeel ook voor zwart, te zien op het diagram, waarin wit zijn koning al flink op de tocht heeft gezet. "Ik ben toch al bezig, een stapje verder kan toch geen kwaad?" zal wit hier gedacht hebben en speelde hier 1 f4 (1 Pxc6 is iets beter);Lxb1 (het antwoord van zwart is niet helemaal adequaat, 1 ...;Pxd4 2 cxd4;Pd3 3 f5;Lxf5 4 gxf5;Pxe1 is beter) 2 Txb1;Pxd4 3 fxe5 (verliest wit hiermee het gevecht? 3 cxd4 is - veel - beter);Pc6 (ook zwart speelt niet de beste zet, dat is 3 ...;Pxb3) 4 exd6;Lxd6 (ook hier begint het eindresultaat zich eigenlijk al een beetje af te tekenen) 5 Lc2 (te langzaam, 5 Tf1 is beter);Dh4 6 Te2;Pe5 (6 ...;Dxg4+ 7 Tg2;Dxd1 8 Lxd1;Pe5 ziet er ook wel leuk uit maar daarmee is de grootste angel van de zwarte aanval er wel een beetje uit getrokken) 7 Tg2 (het lijkt er niet zo op maar toch krijgt 7 Df1;Pxg4 8 Lf4 meer punten);Tae8 (zwart had met 7 ...;Pxg4 8 Lf4;Lxf4 9 Dxg4;Lxh2+ 10 Kf1;Dxg4 ook meteen kunnen proberen door te pakken) 8 Lf4 (het stuk is wel goed, het veld net iets minder, 8 Ld2 is beter); Pc4 (weer is er een sterkere zet voor zwart, waar je niet zo snel aan denkt. Zwart had hier 8 ...;Pf3+ 9 Dxf3;Te1+ 10 Txe1;Dxe1+ 11 Df1;Lc5+ 12 Tf2;Lxf2+ 13 Kg2;Dxf1+ 14 Kxf1;Lb6 kunnen spelen, met een groter voordeel dan na de tekstzet) 9 Df3 (9 Lg3;Lxg3 - 9 ...;Pe3 10 Lxh4;Pxd1 11 Txd1 kost een stuk - ;hxg3 11 Dh3 is beter);Te1+ en het is eigenlijk uit. Het kan nog steeds moeilijk zijn want zwart schiet er met een verkeerde afruil nog een kwaliteit bij in. Maar later wordt die kwaliteit weer terug gewonnen en het eindspel met elk drie pionnen en zwart daar nog een toren bij, kan "makkelijk" door zwart worden gewonnen. Er werd ook nog met wit gewonnen van TimvanHuizen en ook nog van Rien_van_der_Molen, van wie ook met zwart werd gewonnen.
                                                                         ook-dat-nog
Ook deze avond een partij tussen de giganten DrsD2020 en ook-dat-nog en deze snelschaakpartij werd, qua tijd, bijna tot het gaatje uitgespeeld, beiden ruim minder dan een minuut over. Zwart stond twee pionnen voor toen wit z'n dame op dezelfde diagonaal (f1-a6) plaatste als waarop hij al een toren had staan. En zwart had zijn (witveldige) loper nog, die met gezwinde spoed de witte dame en toren, voor hen niet zo prettig, gezelschap kwam houden. Wit had dit waarschijnlijk niet gezien, hij speelde de toren nog weg, maar gaf op toen hem duidelijk werd dat hij de dame was kwijtgeraakt. Hierna was het,
met zwart, de beurt aan RoyalForkDutch, die al vlug een klein voordeeltje kreeg (zie diagram). Maar hij raakte dat voordeeltje nog sneller kwijt dan verkregen. Wit speelde hier 1 b3, waarna zwart met 1 ...;Pxd4 2 Dxd4;Lc6 3 0-0;Le7 een superklein voordeeltje had kunnen krijgen. Maar zwart speelde 1 ...;g6 en wit kreeg voordeel, dat een stuk groter was dan dat van zwart zopas. Met 1 ...;Pxd4 had hij dus aan de goede kant van de scorestatistiek kunnen blijven. 2 Lb2 (Wit had er, met 2 Pdb5;d5 3 Lg5, een soort van Siciliaanse Kalashnikov van kunnen maken);Lg7 (2 ...;Pxd4 is nog steeds de wat betere zet) 3 Pdb5 (gaat wit inderdaad à la Sveshnikov bezig?);0-0  4 Pxd6;Dc7 (toch is 4 ...;Pe5 5 Pxb7;Db6 6 c5;Da6 7 Pd6;Lc6 wel iets beter) 5 0-0;Tfd8 (met de andere toren is iets beter) 6 Pdb5 (ook hier is het andere stuk beter);Db6 (er zijn een aantal vluchtplekken voor de dame en daar is a5 de beste van) 7 Pa4;Da5 8 Dc1 (8 Lc3 is de betere zet);a6 (8 ...;Db4 geeft de dame de mogelijkheid om weer in de eigen gelederen terug te komen en lijkt daarom beter) 9 Pd6 (9 Lc3;Pb4 10 Pd6 ziet er wat beter uit);Lc8 (9 ...;Tab8 is wat sterker) 10 Td1 (10 c5 komt grotendeels op hetzelfde neer);Pe8 11 Lxg7 en ook de dames worden even later geruild. Maar wit weet nog een paard te winnen, waarna nog enkele pionnen van het bord verdwijnen en zwart op zeker moment opgeeft, vooral omdat hij veel te weinig tijd over heeft om er nog iets vrolijks van te maken. Dan een zwartpartij tegen MarkLagendijk, die, vooral door de tegengestelde rochades (kort voor wit en lang voor zwart) een spannend verloop kreeg. Zwart wist twee pionnen te winnen, die wit echter weer terug won en - dankzij ongelijke lopers - leek een remise in de buurt. Maar zwart buitte de open stand van de witte koning prima uit en dreigde een pion te winnen. Die pion kon nog worden gedekt, daardoor kreeg zwart echter wel de gelegenheid om mat te zetten. Hiernaast werden nog twee witpartijen gewonnen, van TimvanHuizen en later nog van  Rien_van_der_Molen.
                                                                          DrsD2020
Zijn eerste partij was tegen TimvanHuizen, die opgaf  (met dame en toren achterstand) nadat hij schaak was gezet en mat binnen enkele zetten zou volgen. Een volgende partij ging daarna, nu met wit, tegen RoyalForkDutch. Wit had de open h-lijn gekregen en daar, enkele zetten voor het einde van de partij, een toren op geplaatst. Daarmee kon hij zwart even later mat zetten omdat diens koning helemaal door eigen materiaal stond ingesloten. Nu de beurt aan een zwarte MarkLagendijk, die, zoals we eigenlijk al
van hem gewend zijn, de koning wat langer in het centrum liet staan en - met de pionnen van diens vleugel - op ging marcheren, zoals te zien op het diagram. Wit ging verder met 1 Ph5 (1 Pe2 is iets beter); Dc7 (het paard slaan zou beter zijn geweest) 2 c5 (ook wit speelt het niet vlekkeloos, 2 Pg7+;Kd8 3 f3;exf3 4 Dxf3 is beter);Pf8 (zwart volgt hier de lijnen van zijn geliefde opening maar 2 ...;Pxh5 3 Dxh5; Pf6 zou beter zijn geweest) 3 Pxf6+;Lxf6 4 f3;Le7 (4 ...;exf3 is nu "veel" beter) 5 fxe4;dxe4 (5 ...;Le6 is de wat betere zet) 6 Lxe4 (laat die pion toch staan, je hebt veel sterkere zetten, zoals 6 d5);Ld7 (één veld verder is beter) 7 Pc3;0-0-0 8 Txf7 (8 b4 is iets beter);Le6 9 Tf1 (die toren staat veel beter op de zevende rij, dus beter 9 Tg7); h5 (beter 9 ...;Pd7) 10 De2 en wit had iets beter een breekpoging met 10 b4 kunnen doen, hoewel hij ook nu zonder al te grote problemen het punt wist binnen te slepen. Geen tijdnood en drie pionnen voor! Niet meer besproken wordt hier een winstpartij, met zwart, op Rien_van_der_Molen.
                                                                      MarkLagendijk
Al snel een winstpartij met zwart tegen kampioen_Gold. Wit gaf dit op, vooral omdat zijn bedenktijd bijna was verstreken, terwijl hij drie pionnen achter stond. Een volgende persoon, die wraak wilde nemen kwam langs in de persoon van dezelfde kampioen_Gold en nu speelde hij met zwart. Het werd
een speciale partij eigenlijk want de lange rochade aan beide kanten zie je niet ècht vaak. Beiden bezetten de centrale lijnen ook met torens en dame. Het eerste (grotere) verschil ontstond bij het diagram, waar zwart een beetje in de fout ging. Wit speelde hier 1 Pe2 (gericht tegen d4. 1 Te2 is sterker, vooral waarschijnlijk omdat verdubbeling van de torens dan wat makkelijker zal kunnen);Dd7 (1 ...;c5 is een sterkere zet) 2 Pd4;Kb8 (zwart maakt het nog erger. Hij had toch beter 2 ...;De7 kunnen spelen) 3 a4 (3 Dc3 is beter);Dc7 (hij keert op zijn schreden terug, had hier eigenlijk ook 3 ...;De7 kunnen spelen) 4 Dc3 (beide spelers lijken niet goed weg te weten met de stelling, 4 f4 is beter);Pd7 5 Ka2 (nog steeds is 5 f4 beter);Tc8 (5 ...;Db6 is net iets beter) 6 Tb1 (weer 6 f4);c5 (het is niet bekend of de spelers bekend zijn met kogels en kerken, toch lijkt hier de eerste door de tweede te vliegen. Maar 6 ...;g5 is toch iets beter) 7 Pb5;Dc6 (beter terug met 7 ...;Dd8. Nu kunnen er vervelende dingen gebeuren, met 8 Dxa5 beginnend) 8 Db2 (maar wit ziet het niet of wil het niet zien);c4 (liever 8 ...;d4) 9 bxc4 (wat kan schaken toch moeilijk zijn!? Wit had hier met 9 Dd4 mat moeten dreigen);dxc4 (dreigt damewinst) 10 Le4 (ziet het weer niet of wil het weer niet zien);c3+ en hiermee is de partij, technisch gezien, dus afgelopen. Maar wit is een doorzetter, heeft daar in deze partij verder echter weinig aan. Verliezen doet hij toch, hoewel zwart nog op zijn tellen moet blijven passen. Dat doorzetter blijkt dan wel weer in de volgende partij, met zwart tegen TimvanHuizen. Na slechts 11 zetten geeft wit op met toren en twee pionnen achter, terwijl beiden er tijd bij hebben verdiend. Nog een partij, tegen Rien_van_der_Molen, die opgeeft als hij zijn dame kwijtraakt, dan echter al een toren en een loper achter staand. Dan kwam kampioen_Gold nog eens langs, nu weer met wit en de partij werd opgegeven toen wit al twee lopers tegen twee pionnen achter stond en nog een kwaliteit zou gaan verliezen.
                                                                      RoyalForkDutch
Het aantal te behandelen partijen wordt zo langzamerhand kleiner en we beginnen met een matpartij met wit tegen thelostrook. Dat gebeurde na ruim 40 zetten en wit kon zwart mat zetten op g5, terwijl de materiaalverhouding gelijk was en zwart ¾ minuut meer had verbruikt. Dan weer eens een partij, met
wit, tegen TimvanHuizen. Tot nu toe was dat allemaal in remise geëindigd, zou er dan geen krachtsverschil zijn tussen hen? De opening was eigenlijk voor zwart, die eigenlijk steeds beter kwam te staan, te zien op het diagram. Maar daar leek zwart enigszins in de fout te gaan. Wit had zojuist 1 b4 gespeeld en zwart dacht dat terugslaan het beste zou zijn. Maar dat is niet zo: 1 ...;axb4 (1 ...;Pd7 is de beste zet voor zwart) 2 axb4;Txa1 3 Txa1;d3 (zwart staat hier weliswaar nog steeds iets beter maar er wordt wel aan zijn stoelpoten geknaagd) 4 cxd3 (4 Dd1 is de beste zet);exd3 5 Dd2 (5 Dd1 is veel beter);Te2 (met 5 ...;Pe4 was de winst binnen handbereik geweest) 6 Dd1;h6 7 Ta3 (ook wit had, met 7 h3 beter een gaatje gemaakt);d2 8 Te3 (wit had 8 Ta1 moeten spelen om nog iets van de partij te redden);Txe3 (het is nu mat in 23, te beginnen met 8 ...;Db3 maar het is heel goed te begrijpen dat zoiets niet wordt gezien, de tekstzet is dan ook logisch) 9 Lxe3;Pe4 10 f3;Dd3 11 fxe4;Dxe3+ 12 Kf1; Dd3+ (12 Df4 is beter) 13 Kf2;Dd4+ (13 ...;Kf8 is een beetje beter) 14 Kg3 (14 Kf3 is veel beter); Dxb4 (14 De3+ is de winnende zet) 15 Kf2 en wit keert snel op zijn foutieve schreden terug. Hij kan nu weer bij de pion komen en er wordt het nodige afgeruild. Het eindspel wordt nu, ondanks een pion achterstand, gewonnen door wit, die hiermee zijn tegenstander wel op zijn blote knieën mag bedanken voor het punt! Dat het niet altijd feest kan zijn blijkt nu wel in de volgende partij tegen kampioen_Gold die de witte dame wint met mat. Weer een wraakgeval, nu lijkt TimvanHuizen beter op te letten met wit want hij zet zijn tegenstander op zet 74 mat in een technisch eindspel met koning en toren tegen koning alleen. Hij heeft daar nog 13 zetten voor nodig.
                                                                     kampioen_Gold
Zijn eerste partij is tegen TimvanHuizen, die met zwart speelt. Het gaat daarbij niet goed voor wit. Hij raakt een loper tegen twee pionnen achter en ook heeft hij een minuut meer bedenktijd verbruikt. Reden voor hem om op te geven, temeer omdat hij nog een kwaliteit gaat verliezen. Al zijn andere partijen zijn al behandeld.

Hiermee zijn meteen ook alle partijen bekeken, wat de volgende eindstand op de tabel brengt:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2080)

40

17

13

2

2

2

hands-up (1649)

19

12

7

0

5

3

martdamp (1424)

19

9

6

1

2

4

ook-dat-nog (1665)

17

5

5

0

0

5

DrsD2020 (1640)

16

8

5

1

2

6

MarkLagendijk (1456)

9

14

4

1

9

7

RoyalForkDutch (1511)

5

8

2

1

5

8

kampioen_Gold (1255)

4

8

2

0

6

9

TimvanHuizen (1066)

4

9

2

0

7

10

Rien_van_der_Molen (936)

4

11

2

0

9

11

thelostrook (1521)

0

1

0

0

1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten