zondag 14 maart 2021

Paul Keres

Het niveau van de schaakavond kon bij lange na niet tippen aan dat van zijn naamgever, toch speelden er een, helaas oneven, aantal virtuele Pionierleden op hun eigen niveau mee. Het werd nu weer een toernooi volgens het Zwitserse systeem en er stonden vijf ronden op de planning. We volgen hen weer ronde voor ronde.

                                                     RONDE 1

Wegens het oneven aantal dus een bye en die kwam nu terecht bij KeesBreen. THVD kreeg een aan het slot van hun partij hebberige MarkLagendijk tegenover zich. Zwart stond op een gegeven moment een pion achter en wit sloeg nog een loper van hem met een paard. Dat paard kon worden teruggenomen, maar daarmee maakte zwart wel de diagonaal, waarop wit een loper en een dame had staan als batterij, open en daar zal hij even later spijt van hebben gehad. Want langs deze diagonaal werd hij mat gezet. martdamp gaf op tegen DrsD2020. Hij stond een loper en een pion achter, maar wat erger was voor hem, de zwarte koning kon ongestraft zijn resterende drie pionnen op de koningsvleugel oppeuzelen. Ook kon zwart er voor kiezen met zijn vrije b-pion voor promotie te gaan als de witte koning naar de koningsvleugel zou lopen om zijn pionnen dar ondersteuning te geven. hands-up zette TimvanHuizen midden op het bord mat, hij stond op dat moment al een loper en een pion voor. Kijken we dan naar

schaaksheila tegen ook-dat-nog en daar zien we, bij het diagram, dat zwart al iets beter staat. Maar wit maakt dat nadeel met haar volgende zet groter. Wit had hier zojuist het paard teruggespeeld naar f3, waarop zwart 1 ...;0-0 speelde. Nu kwam wit met 2 Pd1, wat wel het goede stuk was, niet het goede veld echter. Na 2 Pa4 staat wit nog steeds iets minder, na de tekstzet is dat nadeel nog veel groter. Zwart maakt net te weinig misbruik van wit's zet en speelt 2 ...;a6 (2 ...;Pg6 is beter, een evt. 3 Db5 kan afdoende worden opgevangen met 3 ...;Db6) 3 Pe3 (3 Le3 is beter);Pg6 4 Pg4;b5 (met 4 ...;h5 wordt wit veel meer dwars gezeten) 5 Ld2 (hier had wit, op z'n schaaksheila's, met 5 Lxh6;gxh6 6 Pf6+;Kg7 7 Ph5+;Kh8 8 Dd2;Kh7 9 Pf6+;Kg7 10 Ph5+ er misschien wel remise uit kunnen halen);Te8 (5 ...;h5 is weer beter) 6 Tad1 (zoals al gezegd, 6 Lxh6 is nu het proberen zeker waard);Pd4 (nog steeds 6 ...;h5) 7 Pxd4;Lxd4 8 Lc1 (ook hier geldt dat gezegde van "angst" en "slechte raadgever", nog steeds is 8 Lxh6 hier een prima zet want 8 ...;Lxb2 9 c4;Lxe5 10 Pxe5;gxh6 11 Pxg6;fxg6 12 cxb5;axb5 13 Dxb5;Txa2 14 Db1 en wit staat goed);Lc5 (op b6 staat de loper net iets beter) 9 Td3 (herhaling is de kracht van reclame, dus ook hier: 9 Lxh6);h5 (hè, hè!?). Wit gaat nu de h-lijn bezetten met de toren en zwart wil dat paard niet. Wit speelt nu de loper wèl naar h6, wil echter ook de kwaliteit, die deze expeditie op kan leveren, niet. Ze raakt dat belangrijke steunpunt pion e5 ook kwijt, waarna tenslotte de klok gaat beslissen over de uitslag. Zwart staat wel zo ongeveer gewonnen, wit heeft te veel tijd nodig en verliest dus op tijd. De laatste partij van deze ronde gaat tussen ennobrebaf en Rien_van_der_Molen, een partij, die wit al wel eens heeft verloren. Ook nu gaat het daar een beetje op lijken, vooral als wit "vergeet" een paard te winnen. Wit heeft moeite met de diverse penningen, die zwart in het spel brengt, wat hem dan ook een loper en een pion kost. Maar dan trapt zwart in een valletje, wat hem achtereenvolgens een pion, een toren en twee lopers kost (daar krijgt hij wel een loper voor terug), wat voldoende voor hem blijkt om op te geven. Hij staat op dat moment een toren achter en bijna een minuut voor in tijd.

                                                                          RONDE 2

Zoals vaak gebeurd na de eerste ronde is de bye voor de laatste verliezer, voor Rien_van_der_Molen dus nu. Dan gaat de ronde van start met ook-dat-nog tegen THVD, de belangrijkste partij van de ronde, hoewel de andere partijen ook belangrijk zijn vooral voor de spelers zelf. Er had zojuist een afruil

plaatsgevonden op d4 en wit moet nu een goed plekje voor zijn paard vinden. Hij speelt 1 Pb5 maar had sterker 1 Pe4 gespeeld. Het zwarte antwoord is 1 ...;e5 2 d3;a6 (2 ...;Db6 is sterker) 3 Pa3; Tb8 (3 ...;Db6) 4 Tac1 (beter 4 Pc2);b5 (4 ...;Da5 is waarschijnlijk net iets beter) 5 cxb5;axb5 6 Tfd1 (op dit moment is 6 Pc2 de betere zet);Da5 7 Pb1 (het grote probleem voor wit komt nu tot uitdrukking. Er had nog het beste 7 b4;Dxb4 8 Pb1;Da4 9 Td2 kunnen volgen); Dxa2. Zwart gaat nu bezig zijn voordeel uit te tellen, wat qua materiaal (één pion) nog niet zo groot is, maar qua stelling kan het nauwelijks beter. Er wordt nog een kwaliteit veroverd en wat later geeft hij nog z'n dame, vooral bedoeld om de vrije b-pion ruimte te geven naar de eerste rij. Met die pion op de tweede rij en dik zeven minuten bedenktijd minder geeft wit op. Tegen DrsD2020 geeft ennobrebaf onnadenkend een stuk en wit maakt daar meteen gebruik van door op de koningsvleugel te gaan drukken met zijn dame. Zwart probeert het nog even, maar met een mooi loperoffer beslist wit de partij in zijn voordeel. KeesBreen maakt het tegenstander hands-up wel makkelijk eigenlijk door op een gegeven moment het - toen belangrijke - veld c6 prijs te geven. Zijn bonus daarvoor is, dat hij mat wordt gezet. MarkLagendijk doet het nu beter dan in zijn eerste partij, tegen TimvanHuizen wint hij, binnen 20 zetten, de dame, waardoor laatstgenoemde meteen opgeeft. Dan tenslotte nog een partij van schaaksheila tegen martdamp, wat vaak leuke partijen brengt. Nu is dat wat minder, tenminste voor wit, ze verliest al binnen tien zetten een stuk. Hoewel, hierna wordt het toch nog een redelijk leuke partij, die eindigt nadat wit een tweede stuk verliest en ook daarna niet meer de tijdcontrole (was vroeger na 35 zetten in een gewone partij, nu is dat einde partij) haalt.

                                                                          RONDE 3
De bye is nu voor schaaksheila. Met een toren voorsprong weet THVD nu hands-up tot overgave te dwingen. Maar ook de tweede zwarte toren staat helemaal klem op zijn uitgangspositie. Deze ronde dan
de langzamerhand gebruikelijke partij tussen ook-dat-nog (nu dus met wit) en DrsD2020. Dit gaat een aantal zetten gelijk op, bij het diagram echter gaat wit in de fout. Hij speelt hier 1 Tfe1, daarmee toch wat weinig rekening houdend met de zwarte dreiging 1 ...;Dh5. Het gaat verder met 2 Pf1 (dat geeft eigenlijk al een beetje het beroemde bierkaaigevoel!? 2 h3 was beter geweest);g5 (zwart wil er blijkbaar zo snel mogelijk een eind aan proberen te maken, hoewel het wat rustiger 2 ...;a5 wat beter is) 3 P3d2 (3 Ted1 is nog wel het beste);Pdf6 (beter 3 ...;g4 4 f3;Pg5 5 f4;Pe4) 4 Pxe4 (hiermee geeft wit het helemaal uit handen, hij had 4 h3 moeten spelen om nog enige kans te houden);fxe4 5 f3 (opgeven is ook een optie maar dat doet wit een zet later);exf3 en de loper komt in de knoei. Wit had nog 6 Lh1; g4 7 e4;Pxe4 8 Txe4;dxe4 9 Dxe4;c5 10 Te1 kunnen proberen. Met een loper opgesloten in de hoek en een kwaliteit en een pion achterstand wordt het een heel moeilijke opgave. ennobrebaf speelde een goede partij tegen martdamp, die wel eerst een pion voor kwam maar daarna een loper gaf. Maar het ergste kwam nog voor hem, hij raakte zijn dame kwijt en gaf meteen op. Dat deed ook KeesBreen tegen MarkLagendijk. Maar eerst verloor hij achtereenvolgens nog wel dame, toren, loper en kreeg daar slechts één pion voor terug. Als laatste partij van de ronde wist dan TimvanHuizen tegenstander Rien_van_der_Molen mat te zetten, terwijl hij als voorsprong loper en paard tegen een pion had.
                                                                          RONDE 4
Met een bye voor TimvanHuizen was er deze ronde nu een gevecht tussen DrsD2020 en THVD. Hierbij had wit zijn hoop waarschijnlijk gevestigd op zijn vrije a-pion. Maar zwart was net eerder met hem mat geven. Maar ook de witte bedenktijd was geslonken tot zeven seconden, terwijl die van zwart nog maar net onder vijf minuten was geraakt. Hierna moest hands-up tegen MarkLagendijk constateren dat een open h-lijn een prachtig uitgangspunt kan zijn om iemand mat te zetten. Wat dan ook gebeurde! ennobrebaf kreeg nu ook-dat-nog als tegenstander. De nu gespeelde opening hadden ze al vaker
gespeeld en toen had wit verloren. Daarom koos hij nu een andere variant, die "officieel" als minder sterk staat aangeschreven. In de diagramstelling koos wit voor 1 Ld2 terwijl 1 Pxd5 iets sterker is. Er volgde 1 ...;a6 (voorzichtig, 1 ...;Db6 is aanvallender en beter) 2 Lf3  (nog steeds is 2 Pxd5 de sterkste zet hier);Ld7 (2 ...;Db6) 3 Pxd5  ("eindelijk");exd5 (3 ...;Pxd5 is beter, nu hebben beide spelers een geïsoleerde pion) 4 Tc1 (beter om met 4 Db3 meer druk uit te gaan oefenen op de zwarte stelling);Le6 (nog steeds is 4 ...;Db6 de betere zwarte zet) 5 Te1 (ook hier een "nog steeds" en in dit geval is dat 5 Db3);Tc8 (5 ...;Db6) 6 Lg5 (torenruil is beter);h6 (ook voor zwart is dameruil de beste zet) 7 Le3 (torenruil!);Db6 8 b3 (logische zet, toch is 8 Tb1 beter);Lb4 (torenruil!) 9 Te2;La3 Nu worden de torens geruild, ook het andere stel. Wit zat hierna al aan het aanbieden van remise te denken, zo lang er echter nog dames op het bord stonden wilde hij dat nog niet doen. Toen even later de loper van a3 naar d6 werd gespeeld bood hij dameruil met Dc1 en - niet verwacht maar toch ruilde zwart de dames - bood tegelijkertijd remise. Dat werd aangenomen. martdamp wist tegen KeesBreen zijn beide torens op de zevende rij te krijgen, waarna zwart een - op dat moment - onbelangrijke pion sloeg. Aangezien de zwarte koning op h8 stond was mat niet moeilijk meer. Tenslotte Rien_van_der_Molen tegen schaaksheila en daarbij kwam wit een toren en twee pionnen voor te staan. Misschien daardoor een beetje verblind overzag hij het mat dat zwart aan het voorbereiden was. Toen hij het wel zag was het te laat en gaf hij, één zet voor dat mat, op.
                                                                          RONDE 5
De bye ging in deze ronde naar een niet ècht in vorm zijnde ook-dat-nog. THVD kreeg nu wit tegen ennobrebaf, die wel erg lang wachtte met rocheren. Maar ook wit speelde het niet op z'n best. Hij had de pion, die hij in het centrum verloor, weer terug kunnen winnen maar koos er voor een gedekte loper te slaan en daarna een dubbele aanval met z'n dame op een toren en een paard uit te voeren. Maar beide stukken konden worden gedekt door zwart. Er volgde een afruilperiode, waarna, toen de stofwolken daarvan waren opgetrokken, er een toreneindspel overbleef met een pion voorsprong voor zwart. Maar de zwarte koning stond gevangen als bewaker van de g-pion en zodoende kon de witte koning het zwarte kamp binnendringen. Tenslotte overzag zwart mat in één, hoewel het alternatief waarschijnlijk uitstel van executie zou zijn geweest. DrsD2020 won deze ronde van MarkLagendijk, die inzag, dat, nadat hij schaak had gegeven en er daarbij nog een stuk ingeschoten zou zijn, hij, ondanks een voorsprong van bijna acht minuten, geen kansen op een voor hem redelijk resultaat zou krijgen met de achterstand van dame, toren en twee pionnen. Dus gaf hij maar op. schaaksheila raakte twee pionnen kwijt tegen hands-up, die ook nog eens met dame en toren op de voorlaatste rij wist te verschijnen. Er dreigden dus donkere wolken boven het witte hoofd. Maar die wist ze, wonder boven wonder, te ontwijken middels een eeuwig schaak procedure. TimvanHuizen was minder gelukkig tegen martdamp want hij werd binnen 20 zetten mat gezet met ook nog een loper tegen een pion achterstand. De laatste partij van deze ronde ging tussen KeesBreen en Rien_van_der_Molen, die elkaar ook al vaak waren
tegengekomen, met meestal een positief resultaat voor zwart. Maar, zoals bekend uit een reclame, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! Het werd een hele korte partij, toch met een diagram hier, nog in de openingsfase. Wit speelde hier 1 h3, strategisch gezien geen goede zet, het is een soort van tempoverlies, er is eigenlijk geen reden voor. Beter is 1 Pf3. Maar zwart doet nu hetzelfde met 1 ...;h6. Dit is iets logischer, zwart wil liever geen loper op g5. Ondanks het wegnemen van veld c6 voor het paard is 1 ...;c6 een betere zet, vooral om veld d5 te viseren. 2 Pf3;a6 (zie de opmerking bij de eerste zet van wit, 2 ...;d6 is veel beter, om pion e5 te dekken) 3 Pxe5;d6 (als het kalf verdronken is ........! 3 ...;d5 is een stuk beter) 4 Pxf7 en zwart geeft meteen op. Hij had nog 4 ...;Lxf2+ 5 Kxf2;Pxe4+ 6 dxe4;Tf8 kunnen proberen, het resultaat zou toch wel hetzelfde geworden zijn.

Dit brengt de volgende tabel:


Speler (rapidrating)

w.

r.

v.

pt.

1

THVD (1867)

5

0

0

5

2

DrsD2020 (1726)

4

0

1

4

3

MarkLagendijk (1384)

3

0

2

3

4

martdamp (1315)

3

0

2

3

5

hands-up (1667)

2

1

2

6

ennobrebaf (1460)

2

1

2

7

ook-dat-nog (1642) *

2

1

2

8

schaaksheila (1243) *

2

1

2

9

TimvanHuizen (1238) *

2

0

3

2

10

KeesBreen (1035) *

2

0

3

2

11

Rien_van_der_Molen (1005) *

1

0

4

1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten