zondag 28 maart 2021

Anish wint

Een aansprekende titel voor schakers. Zeker als je ziet welk een vlucht het online-schaken het laatste jaar heeft gemaakt. Wat daarbij dan wel weer heel jammer is, is dat het gros van de clubschakers daar geen deel van uit wil? maken. Het is voor hen te ongrijpbaar als ze geen fysieke tegenstander hebben. De grote vraag is dan wel "wat gaan zij doen als deze pandemie - hopelijk snel - voorbij is?". De avond stond in het teken van rapidschaak, 5 ronden, met een bedenktijd van 9 min.per partij en 3 sec.per zet increment.

                                                                             RONDE 1

Het deelnemersaantal werd nog oneven, door het op het allerlaatste moment inschrijven van THVD en daar was ennobrebaf niet echt blij mee, hij mocht nu tegen hem spelen met de witte stukken. Dat ging voor wit niet van een leien dakje, zwart kwam steeds beter te staan. Dat leverde hem eerst een pion op en zou even later een loper op hebben geleverd. Dat zag wit niet zitten en gaf dus op. Dan DrsD2020 tegen MarkLagendijk en daarbij weel zwart redelijk snel af van de normaal door hem gehanteerde zetvolgorde. Ook hier het voordeel al snel voor één kant en dat was de witte. Zwart kwam dus steeds meer in problemen, wat hem er zelfs toe zette z'n dame te geven voor een witte toren. Maar ook dat mocht niet helpen zodat hij in arren moede maar opgaf. De langste partij (althans qua tijd) van deze ronde was wel tussen martdamp en hands-up. Zwart kwam beter te staan maar dat was bij het diagram

snel verdwenen. Hier speelde zwart 1 ...;Le7, een niet zo belangrijke zet. Het paard, dat net de zwarte dame had geslagen, na ruil van de dames, staat toch beter op f3 immers. Hier had beter 1 ...;Pd4 kunnen volgen. 2 Pf3;Le6 (zwart gaat nu verder met z'n ontwikkeling, meteen pion d5 ondersteunend) 3 Lg5 (wit had beter anders - 3 Pc3 - kunnen ontwikkelen);f6 (zwart wil zeker graag het loperpaar op het bord houden, toch was ruil beter: 3 ...;Lxg5 4 Pxg5;Pf4 5 Pxe6;fxe6 6 g3; Pe2+ 7 Kg2) 4 Lh4 (4 Ld2 is beter);Lf7 (te voorzichtig, ook al komt de koning open en bloot te staan, toch is 4 ...;g5 sterker, 5 Lg3;g4 6 Pfd2; Pxg3 7 hxg3) 5 Pc3;Tad8 6 Tfe1;Lb4 (6 ...;a6 is verstandiger) 7 a3; Lxc3 (beter 7 ...;La5) 8 bxc3;g5 (8 Tfe8 is hier wat beter) 9 Lg3;Pxg3 10 fxg3 (naar het centrum toe slaan, dus 10 hxg3 is net beter);Tfe8. Het gaat steeds meer op de uiteindelijke uitslag lijken, hoewel dat nog wel heel wat voeten in de aarde gaat hebben. Het wordt nu een toreneindspel met één pion voorsprong voor zwart. Met voor beiden nog een toren besluiten ze het op remise te houden. Hierna over ook-dat-nog tegen TimvanHuizen en wit weet daarbij heel wat materiaal buit te maken. Met een dame, een toren en twee pionnen voorsprong weet hij zwart mat te zetten terwijl ze nog nauwelijks de helft van de beschikbare tijd gebruikt hebben. De laatste partij van deze ronde ging tussen kampioen_Gold en Freddy59 en deze spelers waren het eerst klaar met hun partij. Die duurde maar negen zetten en wit had blijkbaar een vuiltje in zijn oog want - op een paard na - alles stond nog op het bord, terwijl beiden nog zeeën van tijd hadden. Wit had zeker gedacht zijn verloren paard weer terug te gaan winnen na een schaakje en toen dat niet waar bleek te zijn gaf hij meteen op. De bye ging overigens naar Rien_van_der_Molen.

                                                                            RONDE 2
In deze ronde was de bye voor kampioen_Gold. THVD kreeg nu te maken met ook-dat-nog en zwart
kwam iets beter uit de opening. Maar wit nam het stokje al snel over, was echter wat slordiger bij het diagram. Hier speelde hij 1 cxd4 (nu is 1 0-0 een betere zet);exf4 2 gxf4 (2 g4 is beter);Lxd4 3 Kf1 (is dit een vingerfout? Want waarom geen korte rochade?);f6 (er zijn hier een aantal betere zetten voor zwart te bedenken, daarvan is 3 ...;Pc5 wel de beste) 4 Tb1;Thf8 5 Lh3;Kb8 (toch lijkt 5 ...;f5 6 exf5;Kb8 sterker) 6 b4 (beter eerst 6 Lxd7;Dxd7 en dan pas b4);Lxf2 (eerst 6 ...;Pe5 7 De2 en dan 7 ...;Lxf2) 7 Dxf2 (7 Lxd7 is sterker);g5 (deze stelling vraagt eigenlijk om 7 ...;Pe5, hoewel de tekstzet wel de zelfde bedoeling zal hebben) 8 Lg4 (8 Tg1);Pxf4 9 Lxf4;Dxf4 (9 ...;gxf4 houdt de spanning er wat meer in) 10 Dxf4;Dxf4+ 11 gxf4, de dames zijn er nu af, het paard en de loper volgen en zo ontstaat er een dubbel toreneindspel. Hierin wordt nog even jacht op pionnen gemaakt, zodra dat niet meer lukt wordt de vrede getekend, dus remise. Uiteraard probeerde Rien_van_der_Molen het zo moeilijk mogelijk te maken aan DrsD2020, toen hij echter een toren, een loper en vijf pionnen achter was geraakt en zijn koning in een steeds moeilijker positie werd gemanoeuvreerd, vond hij het welletjes en gaf op. Op een gegeven moment stond de partij tussen hands-up en Freddy59 qua tijd veel beter voor zwart. Maar die tijd had hij meer dan nodig om een oplossing te vinden voor zijn stellingsprobleem. Het stond weliswaar qua materiaal gelijk, op positioneel gebied stond zwart echter zo goed als verloren. Uiteraard probeerde hij nog wat, toen het meeste materiaal (behalve een aantal pionnen) van het bord was verdwenen was ook de mogelijkheid om er nog "iets" van te maken verdwenen en vond zwart (hij was inmiddels zijn voorsprong aan tijd helemaal kwijtgeraakt) het tijd worden om op te geven. ennobrebaf verloor vrij snel na de openingsfase tegen martdamp een loper en wist dat, ondanks verwoede pogingen, niet meer goed te maken. Opgave dus. MarkLagendijk raakte, tegen TimvanHuizen, ook een loper kwijt en gaf op toen hij pionpromotie slechts kon tegengaan met een torenoffer.
                                                                           RONDE 3
Deze ronde geen bye, kampioen_Gold werd, om de een of andere reden, niet ingedeeld. Wel speelden de toppers van dit toernooi, DrsD2020 en THVD, tegen elkaar en deze partij eindigde in remise op voorstel van wit. Zwart had, met een pion achterstand, een beter veld voor zijn dame moeten vinden na dat al twee zetten lang niet te hebben kunnen vinden. Soort van remise door herhaling van zetten dus. De witte ook-dat-nog had zich al snel in een hopeloze situatie gewerkt tegen hands-up en gaf, al na slechts 12 zetten, op toen die situatie was geëscaleerd tot mat in twee. In een eindspel met aan elke kant een toren en vier pionnen bood Freddy59 remise nadat hij een pion had geslagen. Tegenstander martdamp accepteerde dat aanbod. TimvanHuizen en Rien_van_der_Molen speelden ook tegen elkaar
en dat spel leek eerst de witte kant uit te gaan, bij het diagram echter nam wit een verkeerde beslissing. Hij had hier zijn ontwikkeling verder voort moeten zetten met 1 Dd2, hij speelde echter 1 d4;exd4 2 Pxd4;Pxd4 3 Lxd4 (3 Dxd4 is lichtjes beter);c5 4 bxc5 (rustig de loper terughalen met 4 Le3 is beter);dxc5 5 Lxf6 (5 Le5 houdt de spanning er wat meer in);Lxf6 6 Df3 (6 De1 lijkt wat beter);c4 7 La2;Lc6 (met 7 ...;Da5 kan zwart sneller voordeel halen) 8 De3;  (8 Tad1 is verstandiger);Te8 (8 ...;Ld4 is dreigender) 9 Tad1;Dc7  (9 De7 is toch beter) 10 Tfe1 (10 Pd5 is beter);Da5. Toch nog gezien, hoewel het nu wel tempoverlies is. Er gebeurd nog wel het één en ander verder, de winst voor zwart komt echter nog nauwelijks in gevaar, hoewel het nog wel 40 zetten duurt. Als laatste partij van de ronde dan nog ennobrebaf tegen MarkLagendijk, die - volgens eigen zeggen de laatste tijd nauwelijks nog een deuk in een pakje boter wist te slaan - overzag dat de lange diagonaal tussen Lg7 en Ta1 open raakte en dus een toren verloor (voor een pion). Na nog een wanhoopspoging om zijn vrije d-pion te laten promoveren (een poging die mislukte) gaf wit op en zat er dus een deuk in zijn pakje boter!?
                                                                           RONDE 4
Die deuk leverde ennobrebaf nu dus een punt op wegens de gekregen bye. Deze ronde werd de 
toppartij die tussen hands-up en DrsD2020. Wit ging daarbij vrijwel meteen energiek van start door zijn h-pion snel op te spelen. Dat bracht hem direct wat achterstand, waar zwart van probeerde te profiteren. Dat lukte een beetje en begon duidelijker te worden bij het diagram. Zwart had zojuist zijn dame op f5
neergezet, haar daarbij meer in het centrum van de strijd proberend te krijgen. Het witte antwoord hierop was het ietwat angstige 1 g3 (1 Td1 is een sterkere zet);Tc4 2 Dd3 (2 Kg2 lijkt meer in de witte opzet te passen en is ook wel een betere zet);Tfc8 (zwart had met 2 ...;Pxg3 een pion kunnen winnen) 3 Ld2 (3 Td1); Pxd2  (3 ...;Pxg3, op 4 Dxg3 volgt immers 4 ...;Tg4) 4 Dxd2 (eerst 4 Dxf5 is toch een tikkeltje beter);Te4 (4 ...;h6 is toch beter) 5 Dd3;Td8 (5 ...;Lh6 scoort hier het beste) 6 Pd2 (ook 6 f3 valt te proberen);Te5 (nu scoort 6 ...;Tg4 het best, hoewel de tekstzet redelijk logisch is) 7 Dxf5;Txf5 8 Pf3 (een echte zet in tijdnood, wit had hier nog 19 sec.en zwart slechts 9, 8 Td1 is de zet);Txf3. Vooral in tijdnood is zoiets een leuk cadeautje, dat zwart met genoegen uit zal hebben gepakt. Maar er komt nog meer, vijf zetten later geeft wit ook nog de toren cadeau, meteen een reden om op te geven. THVD had weinig moeite met Rien_van_der_Molen, op zet 15 volgde mat, ook al stond zwart een stuk voor. Dat was zonet door wit in de aanbieding gedaan om het mat te kunnen forceren. Redelijk in tijdnood (minder dan een minuut) gaf martdamp z'n partij tegen ook-dat-nog op. Hij stond twee pionnen achter en ging een paard verliezen. Voor hem was dat te veel van het goede. MarkLagendijk ging nog een deuk in een pakje boter slaan, nu tegen Freddy59. Zwart stond al twee pionnen en een loper achter toen hij schaak kreeg en daarbij ook nog eens zijn dame tegen een toren zou verliezen. Bij kampioen_Gold tegen TimvanHuizen krijgen we te maken met een bijzondere eindstand, vier torens op een rijtje op de onderste (witte) rij, met een pion, die beide zwarte torens dekte. Wit was daarbij aan zet en kon één toren en de pion elimineren, dan bleef hij dus een toren achter staan en gaf daarom op.
                                                                         RONDE 5
De bye ging nu naar Freddy59, die dus de gelegenheid kreeg de andere partijen op zijn gemak te gaan bekijken. Hij kon daarbij twee remises constateren, eerst tussen DrsD2020 en ook-dat-nog, die hun poging om het de ander weer eens moeilijk te maken, al na zeven zetten staakten door remise aan te bieden en te accepteren. Ook hands-up, die een kwaliteit tegen één pion voor stond tegen THVD, stelde zich tevreden met remise. Hij stond flink achter in tijd en had diverse keren geprobeerd zijn opponent tot een fout te verleiden. Maar daar slaagde hij niet in en daarom zal hij waarschijnlijk remise hebben aangeboden, een aanbod, dat door zwart, na er even over te hebben nagedacht, werd aangenomen. De vorm was duidelijk - althans, qua resultaat - teruggekomen bij MarkLagendijk want, met zwart, wist hij Rien_van_der_Molen mat te zetten, hoewel hij daar wel een beetje de hulp van zijn tegenstander bij kreeg. Wit was namelijk te hebberig en sloeg een paard, waarna zwart terug kon slaan met een pion, met direct mat tot gevolg. TimvanHuizen wist te winnen van martdamp omdat hij diens koning zet voor zet naar een matvoering kon dwingen. Daar wilde zwart niet op wachten dus gaf hij op. De laatste partij
van de ronde ging tussen ennobrebaf en kampioen_Gold. Wit was deze avond verre van op zijn best en dat is al te zien vanaf het diagram. Hier valt toch eigenlijk meteen op, dat pion e4 een zwakker punt is. Maar wat speelt wit? 1 Pd5 (1 a4 zou een betere zet zijn geweest. Gelukkig voor wit ziet zwart het nu niet en speelt 1 ...;Pxd5 2 Dxd5;0-0 (3 ...;Dc6 is iets sterker) 3 b3 (bedoeld om de loper te ontwikkelen en de a-toren in het spel te brengen. Maar 3 c4 of 3 Td1 zijn beter);Tac8 (nog steeds is 3 ...;Dc6 sterker) 4 c4;Tc5 5 Dd3  (5 Dd1 is iets beter);f5 (hier begint het mee voor wit. Maar 5 ...;b5 is wel beter) 6 La3 (6 f3 is een betere zet, wat ook later blijkt); Tc6 (6 ...;fxe5 is de sterkste zet, zwart zal na afloop blij zijn geweest dit niet gespeeld te hebben) 7 Lb2 (beter 7 Dd5+);f4 (beiden hebben hier bepaalde plannen, wit ziet de bedoeling van zwart niet) 8 Lxe5 (achteraf gezien was 8 f3 hier de aangewezen zet);De6 (8 ...;Tc5 is beter) 9 Lb2 (nog niks aan de hand);f3 (9 ...;Lf6 is de beste zet) 10 g3 (na 10 Dd5 is er niet echt veel aan de hand, maar nu ....!);Dh3 en wit geeft op.

De eindstand werd als volgt:


Speler (rapidrating)

w.

r.

v.

pt.

1

DrsD2020 (1737)

3

2

0

4

2

THVD (1856)

2

3

0

3

ook-dat-nog (1661)

2

2

1

3

4

hands-up (1707)

2

2

1

3

5

TimvanHuizen (1310)

3

0

2

3

6

MarkLagendijk (1398)

3

0

2

3

7

Freddy59 (1511) *

2

1

2

8

martdamp (1336)

1

2

2

2

9

Rien_van_der_Molen (1028) *

2

0

3

2

10

kampioen_Gold (1128) *

2

0

2

2

11

ennobrebaf (1311) *

1

0

4

1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten