zaterdag 3 april 2021

3+2 met Mark&Thijs&Martijn en?

Een aansprekende titel voor een op 1 april georganiseerd toernooi!? Maar de animo ervoor was niet al te groot, in totaal negen spelers gaven acte de présence bij dit Arena-toernooi. Het speeltempo bedroeg drie minuten per partij en twee seconden extra per zet. We volgen het weer vanaf de winnaar.

                                                        THVD

Meteen één van de sterkere deelnemers, met wit tegen DrsD2020. Dit eindigde met een dubbelschaak, dat zwart een stuk kostte en daar zou nog een kwaliteit bij komen. Om dat te voorkomen gaf zwart op. Dan, nu met zwart, tegen TimvanHuizen, die een loper verloor en daarmee een sterke loper/dame-batterij op zich gericht kreeg. Zwart was daarbij zelfs nog coulant, hij gunde wit nog een aantal zetten voordat hij hem mat zette (wat dus vier zetten eerder al had kunnen gebeuren). Nu nog een keer tegen TimvanHuizen, nu dan met wit en daarbij verkeek zwart zich volledig door wit de mogelijkheid te geven de e-lijn te openen, daarmee schaak gevend en tegelijkertijd de dame aan te vallen. Ondanks dameverlies ploeterde zwart door en werd tenslotte mat gezet. Wit had daarbij zijn damevleugel nog totaal niet ontwikkeld. Dan nogmaals tegen DrsD2020, nu met zwart dus. Wit kwam daarbij op achterstand door zijn damepaard af te laten ruilen en daardoor de lange

witte diagonaal afsluitend, waarlangs hij zijn koningsloper had ontwikkeld, zoals te zien op het diagram. Wit maakte het nog wat erger door 1 e4 te spelen (1 d3 is iets beter);Lg6 (op d7 staat de loper beter) 2 Lb2 (2 d3 is de aanbevolen zet);f5 3 d3 (nu is 3 exf5;Lxf5 4 d4;Df6 5 dxe5;dxe5 6 Kh1 een beter alternatief);f4  (3 ...;Dd7) 4 Tc1 (4 gxf4;Txf4 5 Lc1;Tf8 6 Le3);Dg5 (4 ...;Le8 is een andere optie) 5 d4;Lh5 (het is ook een goede optie voor zwart om de torens te verdubbelen met (5) ...;Tf7, evt. voorafgegaan door 5 ...;fxg3 6 hxg3) 6 Dd2;Dg6 (6 ...;Tf7) 7 f3 (7 dxe5;fxg3 8 hxg3;Lf3 is sterker); fxg3 8 hxg3 (zo laat je zwart wel binnenkomen, beter is 8 f4, hoewel het er ook dan slecht uitziet voor wit);Dxg3 en wat er al enigszins aan zat te komen gebeurt ook, hoewel wit het uiterste van de stelling vergt, zelfs een dameoffer, wat eigenlijk nauwelijks anders kan. Maar hij verliest tenslotte wel, zij het op tijd. Hierna weer een zwarte partij tegen TimvanHuizen, wiens koning het hele bord over werd gejaagd om uiteindelijk op e7 mat te worden gezet. Nogmaals tegen TimvanHuizen, nu weer met wit en ook dit wordt afgesloten met mat voor zwart, met toren, loper en paard achterstand. Eindelijk kan DrsD2020 dan wraak nemen, met zwart. Hij heeft daar echter wel 82 zetten voor nodig om tenslotte mat te kunnen zetten. Niet behandeld werden (met wit) twee keer winst op dirk_brijs en eenmaal op MarkLagendijk en met zwart ook twee keer winst op dirk_brijs, één keer op MarkLagendijk, één keer op martdamp en verloren van ook-dat-nog en RoyalForkDutch.

                                                                           thelostrook
Zijn eerste partij ging tegen een witte martdamp en daarbij maakte hij al snel de fout om een paard te slaan met z'n koning i.p.v. met de f-pion. Snel daarna volgde er mat. De start voor hem was dus niet zo goed en het vervolg ook niet meteen. Nu volgde verlies, weer met zwart, van DrsD2020, waarbij hij opgaf toen zijn tegenstander een dame wist te halen, terwijl beiden in vliegende tijdnood waren geraakt. Dan kwam martdamp weer langs, die werd al na 13 zetten opzij gezet. Hij gaf namelijk op toen hij een toren kwijtraakte. Maar eenmaal de smaak te pakken ging het snel, nu al na net 20 zetten met wit tegen DrsD2020, die één zet voor het mat opgaf. Dan wist hij TimvanHuizen na net 30 zetten mat te zetten. Als laatste nog een keer, met zwart, tegen martdamp en daar werd misschien nauwelijks door geslapen na het toernooi! Het werd namelijk pat (en dus remise), nadat zwart - in plaats van een zet met de koning - de f-pion liet promoveren en daardoor de witte koning (het enige witte materiaal nog op het bord) zijn laatste velden ontnam. Met wit dan nog twee keer gewonnen van RoyalForkDutch, een keer van MarkLagendijk en een keer van dirk_brijs en met zwart gewonnen van RoyalForkDutch en van MarkLagendijk verloren.
                                                                           DrsD2020
Het eerste punt kwam als een - zeg maar - weggevertje tegen martdamp. Hier werd namelijk geen zet gedaan en de server gaf het punt aan de zwarte Drs. Daardoor misschien een beetje de kluts kwijt gaf hij wat later op, met zwart, tegen ook-dat-nog, die een pion voor stond. Maar zwart raakte wel een kwaliteit weg. Hierna tegen TimvanHuizen, die dame en toren kwijt raakte en daarna met een pion mat werd gezet. De volgende partij was met zwart tegen martdamp en daarbij gooide wit tamelijk vroeg zijn
koningsstelling open, zoals zichtbaar op het diagram. Hier speelde hij nl. 1 g4 (1 Te1 is beter);Lg6 2 Ph4 (2 Te1 is verstandiger);Te8 (2 ...;h6 3 Pxg6;fxg6 4 Ld2;g5 is een betere variant) 3 Pxg6;hxg6 (3 ...;fxg6 is de betere pion) 4 Te1 (hier zal 4 Df3 iets meer invloed uitoefenen);Dc7 (toch is 4 Txe1+ wat beter) 5 Txe8+ (5 Df3 dreigt wat meer);Pxe8 (met de toren is het beter) 6 Df1 (vanaf f3 heeft de dame toch veel meer invloed?);Pf6 (6 ...;Dd7) 7 Lxf6 (met 7 Le3 de loper een ander doel geven dan ruilen tegen een paard lijkt zinvoller);gxf6 8 Te1 (8 De2 ziet er wat sterker uit);Kg7 (8 ...;Db6) 9 Dg2 (9 d4 sluit diagonalen); a5 (9 ...;Le5) 10 Te2 (de spelers doen wel heel voorzichtig, nog steeds is 10 d4 een goede zet);b5 en zwart begint voorzichtig aan een opmars. Materieel gezien blijft het steeds in evenwicht, alleen komt de witte koning in een steeds moeilijker parket, wat tenslotte uitmondt in mat een tiental zetten later. Nog drie verdere partijen, alle met zwart gewonnen en wel van RoyalForkDutch, MarkLagendijk en dirk_brijs.
                                                                      TimvanHuizen
Te beginnen met een winstpartij op een zwarte martdamp, die weliswaar een pion voor stond, echter te veel tijd nodig had om een mooi plekje voor zijn aangevallen dame te vinden. Zwart verloor dus op tijd. Dan nog, met zwart, tegen RoyalForkDutch, die dame, toren, loper en pion achter kwam te staan en - als klap op de vuurpijl - mat werd gezet ondanks twee minuten in tijd voorsprong. Dan verder nog winst met wit tegen dirk_brijs en MarkLagendijk en met zwart tegen dezelfde spelers, alleen nu werd van dirk_brijs verloren maar nog wel van MarkLagendijk gewonnen.
                                                                          martdamp
Er werd, na al behandelde partijen, als eerste gespeeld tegen RoyalForkDutch en wel met wit. En wit gaf die partij op toen er na 58 zetten het technische eindspel koning tegen koning en toren overbleef. Zwart had nog een kleine twee minuten over tegen wit nog een halve minuut. Voldoende dus om dat eindspel door zwart winnend af te sluiten zal wit hebben gedacht. Na nog enkele al eerder behandelde partijen kwam RoyalForkDutch weer langs, nu met wit. Nadat de opening vrij normaal was verlopen
gingen beiden aan een aanvalsplan werken, waarbij wit op zeker moment meer had moeten anticiperen (zie diagram). Hij speelde 1 Lf3 (waarschijnlijk met de bedoeling meer druk uit te gaan oefenen langs de lange diagonaal. Maar 1 Tad1 zou beter zijn geweest);Pe5 (hoewel nu zowel 1 ...;a6 als ook torenverdubbeling betere zetten zijn is het altijd wel leuk te proberen de plannen van je tegenstander in de war te schoppen) 2 Le2 (gelukt?);a6 3 Pa3;Dg6  (de druk wordt verhoogd, toch is 3 ...;Df4 4 g3;Dh6 5 Tfd1;Txd1+ 6 Dxd1;c4 sterker) 4 Tfe1 (hier is 4 f4 een betere zet, met de tekstzet gaat het voordeel weer naar zwart);Lh3 5 g3;Tfd8 (5 ...;b5 is het betere alternatief) 6 Lf1 (wit lijkt een beetje bang te worden, hij had sterker één van beide torens naar d1 kunnen spelen);Pf3+ (eigenlijk is dit een inkoppertje!) 7 Kh1;Td2 (zwart lijkt wel een jong poesje, dat graag nog even wat met de muis wil spelen! Na 7 ...;Dh5 is het vrij snel afgelopen) 8 Da4 (hoe raar het ook lijkt, toch is 8 Lxh3 hier nog de beste zet);Txf2 en het is nu mat in 10, net als met 8 ...;Dh5. Dat lukt hier niet, de winst voor zwart echter wel maar daar moet hij nog wel 16 zetten voor vechten, dan geeft wit op. Ook MarkLagendijk moet er nog aan geloven. Hoewel de klok van wit de tienden van seconden al aan het aftellen is, geeft hij op als hij een toren verliest met een paardschaak, terwijl hij al een toren achter stond. Met zwart speelde hij ook nog tegen dirk_brijs en dat werd remise.
                                                                         ook-dat-nog
De superbeheerder van de club wilde een rustig avondje hebben en stopte na winst (met wit) op MarkLagendijk. Met loper en paard voorsprong wist hij zwart na 50 zetten mat te zetten.
                                                                     RoyalForkDutch
Zijn eerste te behandelen partij ging - met wit - tegen dirk_brijs, die 70 zetten en een pionpromotie (tot dame) nodig had om deze tegenstander tot opgave te dwingen. Hierna werd gram gehaald tegen MarkLagendijk, die (weer?) niet in vorm was. Hij gaf op nadat hij een toren had geslagen met zijn dame en daarbij waarschijnlijk tot de ontdekking kwam dat er "gewoon" teruggeslagen kon worden. Dag dame en dag partij! Later nam hij wel weer wraak op dirk_brijs, hoewel dat wel bijna 80 zetten duurde. Met een pion op promotie wist hij hem toch mat te zetten.
                                                                     MarkLagendijk
Een eerste partij, met zwart, tegen dirk_brijs en deze partij werd gewonnen door mat. Zwart had op dat moment twee dames, een paard en vier pionnen en wit alleen de kale koning en nog 22 seconden.

Tot zover alle partijen, wat de volgende eindstand oplevert:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2034)

42

16

13

0

3

2

thelostrook (1544)

32

13

9

1

3

3

DrsD2020 (1560)

22

12

7

0

5

4

TimvanHuizen (1150)

11

13

5

0

8

5

martdamp (1435)

10

11

4

2

5

6

ook-dat-nog (1696)

9

3

3

0

0

7

RoyalForkDutch (1483)

8

11

4

0

7

8

MarkLagendijk (1412)

5

11

2

0

9

9

dirk_brijs (1439)

5

12

2

1

9


Geen opmerkingen:

Een reactie posten