dinsdag 6 april 2021

KNSB-beker online

Er wordt duidelijk aan de weg getimmert door de virtuele club! Speelde men onlangs nog mee in de Chess.com Clubs League, nu was er ingeschreven voor de online KNSB-beker, waaraan over het algemeen weinig anders dan KNSB-teams meespelen. De eerste voorronde vond 3 april plaats, beginnend om 13.00 uur en dan 3 wedstrijden. Het vervolg is dan op 17 april. Een groep bestaat uit vijf teams, de bovenste drie van elke groep en de twee beste nummers vier plaatsen zich voor de volgende ronde en elk team bestaat uit vier spelers. Het speeltempo is 10 min. per partij en vijf sec. per zet increment en men speelt eenmaal met wit en eenmaal met zwart.
                                                                       De Drie Torens 1

Om 13.00 uur dus een gezonde spanning bij de deelnemers, de eerste tegenstanders zijn afkomstig uit Tilburg van de vereniging De Drie Torens. Aan bord 1 speelde voor het Pionierteam THVD en hij kreeg de witte stukken in de eerste partij. Daarin stond hij, na ruim 40 zetten en nog een halve minuut over, een paard en een pion achter. Maar zijn tegenstander had nog maar 16 seconden en vluchtte in zetherhaling. Dan de tweede partij, zwart dus voor de Pionier. De partij ging ruim 10 zetten volgens de bekendere paden, toen echter liet de witspeler zich verleiden tot het openen van zijn koningsstelling,

zoals te zien op het diagram. Zwart had zijn paard naar de h-lijn gespeeld en wit antwoordt met 1 g4 (dit is een bruggetje te ver, beter is 1 Lg5);Pf6 (misschien was dit wel de opzet van zwart en had hij een tempoverlies over voor het verlies aan veiligheid van de witte koning) 2 Lf4 (2 Te1 is een betere zet);De7 (zwart had sterker 2 ...;h5 kunnen spelen) 3 Pd2 (maar ook wit heeft zo zijn moeite met de stelling, hier had beter 3 Dd2 kunnen volgen);Pbd7 4 Pc4 (4 Le3 is iets beter); Pe5 5 Lxe5;dxe5 6 a5 (zowel 6 Dc1 als 6 Dd2 zijn beter);Pd7  (opnieuw is 6 ...;h5 een betere zet) 7 Pa4 (doordrukken met 7 d6;Dh4 8 Df3;Pf6 9 Dg3 is beter);Dh4 (7 ...;Lh6 is beter) 8 Df3;h5 (weer is 8 ...;Lh6 beter) 9 gxh5;gxh5, hoewel zwart hier sterker 9 ...;Pf6 10 hxg6; fxg6 11 Dg3;Dxg3 12 fxg3;Lxh3 13 Tfc1 had kunnen spelen weet hij, ook nu, met eerst een kwaliteitsoffer - dat wit ook met een kwaliteitsoffer beantwoordt - de tegenstander tot opgave te dwingen omdat z"n dame verloren gaat voor een toren. Ook bord 2 begon met een remise, door herhaling van zetten. Hier speelde JaapSantifort met het zwarte materiaal. Wit herhaalde zijn zetten, waarschijnlijk uit gebrek aan tijd, terwijl hij ook een pion achter stond. Bij de laatste zet had wit nog 14 sec. over terwijl zwart daar een halve minuut tegenover wist te stellen. Maar in de tweede partij ging het anders, hier kwam de Pionierspeler twee stukken achter te staan en hij probeerde met allerlei offers het tij nog te keren. Maar dat bleek vechten tegen de bierkaai en - met een nog moeilijk op matvoering te beoordelen stelling - hij dacht nog een dikke halve minuut na om een oplossing te vinden. Toen ging hij door z'n vlag terwijl de tegenstander nog bijna vijf minuten over had. Aan het derde bord speelde de teamcaptain DrsD2020 en ìn zijn eerste partij, met wit, kwam hij op een gegeven moment twee torens voor te staan en daarmee wist hij zijn tegenstander mat te zetten, hij had daar in totaal bijna 60 zetten voor nodig. Ook hier ging de tweede partij anders, oom met mat trouwens. Nu niet met twee torens maar met twee dames. De witspeler haalde op zet 69 zijn tweede dame, wat meteen mat betekende. Het vierde bord was voor RoyalForkDutch en zijn eerste partij, met zwart, was een fluitje van een cent. Zijn tegenstander gaf op zet 8 op, misschien omdat hij meende een toren te verliezen, dat was eigenlijk alleen een pion. Ook de tweede partij ging snel want  na 16 zetten gaf zwart op, hij ging een toren verliezen.

De teamcaptain had vooraf zijn gedachten over de tegenstanders laten gaan, over deze was dat:

De middag begint met een virtueel bezoek van een stel vriendelijke, maar gehaaide Brabanders. De Drie Torens heeft een aantal sterke routiniers in de gelederen, maar hopelijk doen die niet allemaal mee. En als wij pieken, zit er wellicht een stuntje in (!) Bouw je stelling met Wit gedegen op en ga niet in op hachelijke avonturen, anders kom je tegen deze schakers geheid in de problemen. En neem je zwarte openingsrepertoire nog eens door.
Onderstaand dan het wedstrijdformulier:


                                                                      DD

Dan de tweede wedstrijd en dat ging tegen het gerenommeerde DD uit Den Haag. De bordvolgorde van het Pionierteam was dezelfde, dus bord 1 was weer voor THVD. Weer wit in de eerste partij en dat duurde ruim 40 zetten en even voor het einde van de partij ontstond een stelling met beiden nog een toren. Na eventjes gekeken te hebben of er een foutje zou worden gemaakt werd er tenslotte besloten tot remise. De tweede partij kostte de witspeler meer tijd dan hij zich kon veroorloven en toen zwart dus een pion had geslagen op b2 met een toren was het gehoopte mat met twee torens voor wit van de baan en had hij meer dan de beschikbare vijf seconden nodig om een goede zet te vinden. Verloren op tijd door wit derhalve. Dan naar JaapSantifort, met zwart aan bord 2. Zwart deed daar na bijna 40 zetten een pion cadeau (zo zal het geleken hebben voor de tegenstander), dat pionnetje was echter enigszins vergiftigd want op zijn volgende zet gaf zwart mat! Zwart stond op dat moment een pion voor en had bijna een minuut meer bedenktijd dan zijn tegenstander, die nog net iets meer dan 10 seconden over had. Ook de tweede partij ging perfect voor de Pionierspeler. Na bijna 30 zetten wist hij schaak te geven met een paard, daarmee tegelijkertijd een toren aanvallend. Dat was te veel voor wit en hij gaf op. Deze wedstrijd was geen genoegen voor teamcaptain DrsD2020 aan bord 3. Hij was, met wit, al een toren kwijtgeraakt en had daar maar één pion voor terug gekregen. Maar wat erger was voor hem, op zet 35 werd hij mat gezet. Zou het dan beter gaan met zwart? Nee, na 30 zetten was hij zijn dame kwijt, had daar een toren voor teruggekregen en een stelling, waar weinig meer van te maken viel. Al zijn nog resterende tijd gebruikte hij om nog een oplossing te vinden, die was er echter niet, dus verlies op tijd. Ook RoyalForkDutch had geen geluk in zijn eerste partij aan bord 4. Met loper en dame tegen twee torens en iets minder tijd (20 tegen 29 seconden) ging hij door z'n vlag bij het bedenken van zijn
volgende zet. Zou hij dan in zijn tweede partij - nu dan met wit - meer geluk hebben? Het blijft natuurlijk de vraag of het geluk is of kennis, vanaf het diagram gaat het toch beter. Wit is aan zet en speelt 1 Ld5 (lijkt er op, dat wit de c-pion van zwart onder druk wil zetten. Maar een zet met de b-pion zou beter zijn geweest);b5 (dat van die druk lijkt zwart ook zo te voelen maar hij had beter 1 ...;Ld6 kunnen spelen) 2 b4;cxb3 e.p. 3 Dxb5;Lb6 4 axb3;Pb7 5 c4 (5 b4 is net wat beter; Lxb7 kost uiteraard de dame);Pd6 6 Da4 (op c6 staat ze iets sterker);Df5 7 Td2 (het lijkt verstandiger de torens elkaar te laten blijven dekken, 7 Db4 is daar een goede zet voor);g5 (7 ...Tde8 is net wat beter) 8 Ph5;Kh7 (hiermee lijkt zwart wel zijn doodvonnis te tekenen, 8 ...;g4 is beter) 9 Da1;f6 (9 ...;Dg6 is beter) 10 Te7+ en wit kan het punt zich nauwelijks meer laten ontgaan. Toch was 10 Te6 nog beter geweest. Maar ook nu heeft wit er geen moeite meer mee en zwart wordt enkele zetten later mat gezet.

Dan weer de gedachten van de teamcaptain, voorafgaand aan deze wedstrijd:

DD is een deftige en roemrijke club uit 's Gravenhage, zesvoudig kampioen van Nederland, maar de laatste decennia wat afgegleden. Niettemin een schitterende kans voor ons jeugdige talent om zich in de picture te spelen. De rest moet het zien te keepen. Het clubgebouw van Discendo Discimus is een prachtig historisch pand. In een online uit-wedstrijd heb je daar niet zo veel aan, maar stel je voor dat aan de andere kant wordt geschaakt in fauteuils zoals ook Max Euwe dat daar placht te doen met zijn vrouw (met breiwerkje) aan zijn zijde.

Dan ook hier weer het wedstrijdformulier:


                                                               Groninger Combinatie 1

Dan de laatste wedstrijd van deze middag en dat zou een harde dobber gaan worden met een team van mogelijk meesterklasse sterkte. Dat bleek later enigszins mee te vallen, toch loog de uitslag tegen Groninger Combinatie 1 er niet om. Dit team kende een IM (spelend aan bord 1), een kandidaat-meester uit Italië (bord 2) en iemand, die haar sporen al verdiend had in het internationale jeugdschaak (bord 3). Bord 4 is een onbekend talent.
Het Pionierteam ging weer van start in dezelfde opstelling, THVD mocht het dus tegen een IM proberen (had een half jaar geleden een KNSB-rating van 2397 en is gezakt naar 2354). Hoewel de Pionierkopman een goede partij speelde, zowel met wit als met zwart, was het krachtsverschil toch wel duidelijk merkbaar. Met zwart werd hij na 24 zetten mat gezet en met wit werd het nog bijna 40 zetten volgehouden. Toen echter zou de dame verloren gaan dus gaf wit daarom op, ook al stond hij, materieel gezien, zelfs iets voor: dame, paard en vier pionnen tegen twee torens en vijf pionnen. Ook aan bord 2 werd het geen vetpot bij JaapSantifort. De witpartij gaf hij na 36 zetten op, hij stond toen twee stukken achter en ook qua stelling was er weinig meer aan te doen, vooral dankzij zetdwang. Zijn zwartpartij werd, na 53 zetten, opgegeven. Wit had een vrijpion weten te maken op de a-lijn en die vrijpion wist zijn eindpunt te bereiken, wat voor zwart het moment was om op te geven. Dat zag er dus allemaal maar slecht uit voor het Pionierteam want ook teamcaptain DrsD2020 was aan bord 3 niet opgewassen tegen de tegenstand. In de eerste partij, met de teamcaptain achter de zwarte stukken, was goed te zien
dat wit goede openingskennis had dankzij haar jeugdopleiding en dat zwart zijn graag gespeelde opening kon hanteren. Hij kwam zelfs even iets beter te staan, zoals te zien bij het diagram. Hier speelde wit
1 Tac1 (dat is een minder goede zet, 1 Lf4 is beter);Ld7 (met dat voordeel is het net als met sneeuw voor de zon; zwart had hier beter 1 ...;Pe4 2 Le3;a5 3 Pe5;a4 4 a3;Lxe5 5 dxe5;Pd3 kunnen spelen, dan had het er iets beter voor hem uitgezien) 2 Pe5 (wit neemt het nu dus duidelijk over);Lxe5 3 dxe5;Pe4 (daar is zwart nu te laat mee, nu zou 3 ...;Pg4 beter zijn geweest) 4 Le7 (daar krijg je het al, hoewel 4 Le3 wel wat beter is wegens:);Pe3 5 Tc7;Tf7 6 Txd7;Te8 7 Pd4 (maar ook wit verkijkt zich op de stelling, 7 f3 is een stuk beter);Tfxe7  (hier is 7 ...;Pxe5 8 Td6;Tfxe7 9 Txa6;Pc5 10 Tb6;Pxb3 11 axb3;Pg6 weer beter) 8 Txe7;Txe7 9 Pxe6;Pb4. Zwart heeft zijn problemen tot nu toe keurig op weten te lossen, nu lijkt daar een eind aan gekomen te zijn. Hier had toch 9 ...;Txe6 10 Lxd5;Pec5 11 f4;Kf8 12 Lxe6; Pxe6 moeten volgen, waarna diegene met de meeste eindspelkennis de partij waarschijnlijk gewonnen zou hebben. Nu komt wit goed te staan, hoewel daar nog wel veel haken en ogen aan gaan zitten en het voordeel a.h.w. steeds fluctueert. Tenslotte ontstaat er een eindspel met elk nog een paard en wit één pion meer (drie tegen twee). Daarin toont wit zich geslepener, hoewel het nog wel 40 zetten gaat duren voordat zwart opgeeft. Hij gaat zijn paard kwijtraken, wat al gebeurde met zijn pionnen. Ook in hun tweede partij weet de Pionierspeler (nu met wit) zich leuke kansen te creëren en helaas niet te benutten. Het wordt tenslotte mat, hoewel zwart daar wel moeite voor heeft moeten doen. Tenslotte bord 4 met RoyalForkDutch, die het in zijn witpartij 90 zetten vol wist te houden voordat hij opgaf wegens al zijn materiaal kwijt terwijl zijn tegenstander nog een loper en twee pionnen had. Hij nam wraak in de tweede partij, waarbij hij - als zwart zijnde - een toren en drie pionnen voor kwam tegen een loper. Hij zou er nog minimaal een pion bij hebben gewonnen, zover liet wit het echter niet komen, na 27 zetten gaf hij op, daarmee de enige winstpartij voor het Pionierteam realiserend.

Wat waren de gedachten van de teamcaptain er over voor de wedstrijd?

De laatste wedstrijd wordt de klapper van de dag: een heus team uit de Meesterklasse (en niet de minste bovendien). De playing captain van Groninger Combinatie is Nick Maatman. En verslik je niet als je plotseling, zo vlak voor het avondeten, geconfronteerd wordt met ene GM Sipke Ernst of GM Jan Werle aan de andere kant van het bord. Een 0-4 nederlaag lijkt vast te staan. Alhoewel, Machteld van Foreest, (idd: het zusje van-) is nog relatief onervaren, al is haar rating inmiddels wel de 2100 gepasseerd.

Het wedstrijdformulier:Helaas is er een fout geslopen in bovenstaande tabel, die er niet uit is te krijgen. 01-07-21 moet natuurlijk 1-7 zijn.

Dit waren drie van de vijf tegenstanders, de andere twee komen dan op 17 april langs.
De tussenstand in de groep is inmiddels als volgt:

1

Groninger Combinatie 1

6

20½

x

-

-

7

8

2

KiNG

6

17½

-

x

5

7

-

3

DD

2

10

3

x

-

-

4

De Drie Torens

2

9

-

1

-

x

3

5

5

Philidor Leiden

2

1

-

5

x

-

6

De Pionier

0

0

-

3

-

x


Deze tussenstand klopt natuurlijk niet met wat hierboven is geschetst. Maar het blijkt helaas, dat RoyalForkDutch uit de uitslagen is geschrapt wegens het, door de server chess.com, gehanteerde beleid. Hij zou hun fair play-regels overtreden hebben en daarop volgt soms onmiddellijke uitsluiting zoals hieronder is aangegeven. Hiermee is men ontzettend strikt, maar het kost s.v. De Pionier wel vier matchpunten! 

Chess.com is uitgegroeid tot de grootste online schaakgemeenschap met miljoenen actieve leden die elk land op deze planeet vertegenwoordigen. Ons doel is om een leuke, veilige en eerlijke plek te creëren voor alle schaakliefhebbers om van het spel te genieten.

Wij moedigen alle leden aan om anderen te behandelen zoals ze zelf behandeld zouden willen worden en om de specifieke richtlijnen hieronder te volgen. Spelers en gemeenschapsleden die niet in staat zijn om deze regels te volgen, zijn onderhevig aan waarschuwingen, beperkte privileges, gescheiden groepen of zelfs het sluiten van hun accounts.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten