zondag 21 februari 2021

Draaimolen

Deze avond moest weer concurreren met voetbal maar het is wel de vraag wie dat spelletje gewonnen heeft. Ook bij het schaakgebeuren is geen publiek toegestaan, hoogstens kunnen de gespeelde partijen na afloop nog worden nagespeeld, wat misschien zelfs voor de elf deelnemers heel plezierig zal zijn. Onder andere omstandigheden is er, bij een oneven aantal, altijd iemand oneven en die krijgt dan een bye. Dit toernooi echter werd in de Arena-vorm gespeeld, wat wil zeggen, dat iemand, die net een partij heeft beëindigd, meteen weer een volgende op kan starten, mits iemand anders dat ook heeft aangegeven. Ook kan men een pauze inlassen, waardoor het aantal gespeelde partijen behoorlijk wisselend is, te zien bij de tabel aan het slot van dit verslag.

Het aantal gespeelde partijen is dus wisselend en ook de puntentelling varieert daarbij, waarbij series van aaneengesloten winstpartijen extra worden beloond. De volgorde van de tabel is daar ook op gebaseerd en dit verslag wordt begonnen met alle gespeelde partijen van de winnaar. Elke partij kreeg vier minuten tijd en daar, per zet, nog eens twee seconden bij. Na een totale speeltijd van twee uur zou het toernooi door de server onverbiddelijk worden afgebroken. 

                                                                              THVD

Zijn eerste partij ging, met wit, tegen ook-dat-nog, die één zet voor het mat opgaf. Zwart gaf daarbij op bij zet 30. Beiden hadden iets minder dan twee minuten resterende tijd, terwijl zwart een pion voor stond. Nu volgde een partij met zwart, tegen Rien_van_der_Molen. Wit werd daarbij mat gezet, soort van achter de palen, waarbij één van die palen werd gevormd door een zwarte loper. Wit had overigens zijn damevleugel totaal nog niet ontwikkeld, terwijl nog slechts één zwarte pion op het oorspronkelijke veld stond, het andere materiaal was allemaal al eens gespeeld. Hierna, opnieuw met zwart, tegen RoyalForkDutch, die al wel eens een partij van hem had gewonnen. Nu lukte dat echter niet, hij werd, na ruim 40 zetten, mat gezet met zelf nog slechts één pion over, terwijl THVD daar een toren, een loper en twee pionnen tegenover wist te stellen. Hierna tegen MarkLagendijk, met wit, die bijna zijn hele hebben en houden kwijt was geraakt toen hij opgaf. Dan kwam ook-dat-nog weer langs, nu met wit. Die partij werd door zwart gewonnen na opgave, met beiden nog rond een minuut aan bedenktijd, terwijl wit waarschijnlijk binnen een drietal zetten matgezet zou worden. We komen nu wat meer in de doublures en de volgende daarvan is een witpartij tegen Rien_van_der_Molen, die nu, binnen 20 zetten, mat werd gezet achter de bekende palen. De volgende partij dan, met wit tegen JaapSantifort, werd door laatstgenoemde opgegeven omdat hij een paar zetten later mat zou worden gezet. Dan nog een keer tegen RoyalForkDutch, die zijn dame op een gegeven moment kwijtraakte en het daarna niet meer zag zitten door te spelen, met een toren en twee pionnen minder. Dan, met zwart, tegen TimvanHuizen, die het 24 zetten volhield voordat hij mat werd gezet. Weer tegen JaapSantifort, nu dus met zwart.

Dat ging redelijk gelijk op, zoals te zien op het diagram. Wit stond ietsjes beter en had zojuist de b-pion opgespeeld. Zwart antwoordde met 1 ...;Ld6, die loper op f4 zat hem zeker niet lekker. Maar 1 ...;Le7 zou veel beter zijn geweest. Wit sloeg uiteraard, 2 Lxd6. Nu zag zwart ook wel wat hij fout had gedaan en speelde 2 ...;Te8 (2 ...;Dxd6 3 Lxh7+ en dan dameverlies. Zwart raakte liever een loper kwijt) 3 Lc5 (de loper had nog even kunnen blijven staan, de tekstzet is overigens ook niks mis mee);Tc8 (3 ...;Dc7 is iets beter) 4 Tc1 (4 a4 beloofd het meeste);e5 (wil naar e4, 4 ...;Pb8 is beter) 5 Pe4 (5 Pg5, om veld e4 nogmaals te dekken, is wat beter);Pxe4 (5 ...;Pxb4 6 Pxf6+;Dxf6 7 axb4;e4 8 Le2; exf3;Lxf3 is net iets beter) 6 Lxe4;Df6 (6 ...;g6) 7 De2 (7 Dd6 of  7 Dd7);h5 en wit heeft goede mogelijkheden er - voor hem - iets moois van te maken. Dat lukt ook heel goed, een aantal zetten later weet hij zwart tot opgave te dwingen omdat de zwarte dame verloren zal gaan. Dit zal even slikken geweest zijn, weet hij zich over deze teleurstelling heen te zetten? Ja, dat lukt hem prima, weer met zwart weet hij keurig te winnen van RoyalForkDutch, van wie hij al in vorige toernooien een aantal partijen had verloren. Met o.a. een dame en een loper achter wordt wit in net iets meer dan 30 zetten mat gezet. Hierna wordt een witte MarkLagendijk opnieuw slachtoffer van de dadendrang. Er wordt opgegeven nadat er flink materiaal verloren is gegaan en een mat, theoretisch gezien, ook niet lang meer op zich zal laten wachten. Eigenlijk alleen qua tijd zijn ze ditmaal elkaars gelijken. In de goede oude tijd, toen handen schudden nog normaal was, speelden martdamp en THVD hele series van snelschaakpotten op de club, met wisselend succes, nu echter lijkt THVD daar mee te lachen. Met wit wordt martdamp mat gezet, waarbij zijn bedenktijd ook bijna voorbij is. Hierna wil ook TimvanHuizen het nog wel eens proberen, hij wordt echter binnen 20 zetten genadeloos mat gezet. Dan een partij tegen DrsD2020, die, met zwart, niet wil wachten totdat zijn bedenktijd is verstreken of dat hij wordt mat gezet. Hij geeft op als hij net minder dan één minuut bedenktijd over heeft en twee paarden tegen drie pionnen achter staat. Dan, met zwart, wordt TimvanHuizen weer mat gezet, net even voordat hij zelf mat kan zetten. Hij wist het bijna 30 zetten vol te houden en staat zelfs een dame tegen een toren en een loper voor. Maar dat telt niet meer als je mat staat! Opnieuw dan weer martdamp, die ditmaal het mat niet af wil wachten en opgeeft als hij "weer" een toren kwijtraakt. Toch probeert ook TimvanHuizen het nog een keer. Maar ook nu wordt hij, met zwart, binnen 20 zetten mat gezet, terwijl THVD zelfs nog meer bedenktijd heeft dan waarmee werd begonnen. Daarna nog een partij tegen MarkLagendijk, die zich misschien nog steeds zit te schamen dat hij in zes zetten mat werd gezet! Een slotpartij dan tegen Rien_van_der_Molen, die ook binnen 20 zetten tegen mat aankijkt.

                                                                             DrsD2020
Als eerste tegenstander kwam thelostrook, met zwart, aan bod. De openingsfase was voor wit en wat later kwam hij zelfs heel goed te staan. Dat had te maken met de toren, die zwart "weggaf" om een door de witte dame aangevallen pion te dekken. Dat had beter met de dame gedaan kunnen worden, wat later
ook gebeurde. Maar omdat die toren al was geplaatst kostte het dus een kwaliteit voor zwart. Maar het witte voordeel slonk weer langzamerhand en zwart kreeg voordeel, te zien op het diagram. Zwart had z'n paard naar g4 gespeeld en - om voordeel te houden - wit had het paard moeten slaan. Maar hier speelde hij 1 Tcd1;Lc5+ 2 Kg2;Txb2 (een goede zet, 2 ...;Pe3+ is toch beter) 3 Te1 (3 T1d2 is veel beter);Lb4 4 Kg3 (wit lijkt nu helemaal de kluts kwijt door de penning van de loper, hij wat toch beter 4 Tb8 kunnen spelen);Tb3  (als wit zo beïnvloedbaar is door een penning kan ik daar wel mee verder gaan, zal zwart gedacht hebben. Maar 4 ...;Lxb3 5 Tdd1;Tb3 is toch echt een stuk beter) 5 Lxg4;Txc3+ 6 Kg2 (6 Lf3 is stukken beter);Lxg4 7 Tb1 (7 Ta1 is net wat beter);a5 en zwart weet, ondanks dat er nog een loper verloren gaat, de partij te winnen omdat zijn f- en g-pionnen te sterk worden en één van de twee dreigt te promoveren. Een slechte start dus voor wit. Dus kan het eigenlijk alleen maar beter gaan en dat blijkt meteen tegen Rien_van_der_Molen, die daarbij zwart heeft. Wit komt een pion voor te staan, belangrijker is echter het mat dat hij geeft binnen 30 zetten. Vrij snel hierna wordt, weer met wit en weer met één pion voorsprong, op tijd gewonnen van schaaksheila. Wit heeft daarbij nog bijna drie minuten over. Daarna wordt, nu weer met zwart, gewonnen van MarkLagendijk, die opgeeft omdat zwart een toren en een pion voor staat met ook nog een pion op promoveren. De volgende partij geeft martdamp, die de witte stukken aanvoert, op, even nadat een zwarte pion is gepromoveerd. Dan, weer met wit, wordt TimvanHuizen mat gezet, terwijl diens bedenktijd ook bijna is afgelopen en hij een paard en een pion achter staat. Nu weer eens tegen ook-dat-nog, die, met zwart, wint omdat hij twee torens en een pion voor staat en wit daarom opgeeft. Dit was wel een spannende pot, wit had nog maar 14 sec. over en zwart nog 13. Dat was even een dip, nu wordt echter weer gewonnen en wel met wit tegen MarkLagendijk, die dame, loper en drie pionnen achter staat als hij mat wordt gezet. Ook mat is het tegen Rien_van_der_Molen, die, met wit, daarbij een dame en twee pionnen tegen een paard achter staat als hij op zet 30 mat wordt gezet. MarkLagendijk verliest opnieuw, nu dus met wit, door opgave, als hij een toren verliest terwijl hij al een loper achter staat plus een pion, die op promoveren staat. Nu weer, met wit, tegen Rien_van_der_Molen, die doorspelen met dame, loper en paard tegen één pion, niet meer ziet zitten en zeker niet met zijn vlag op vallen. Er komt zelfs nog een remise, met zwart, tegen thelostrook, terwijl beider vlag op vallen staat en elk nog een paard over heeft naast de koning. Dan wit tegen RoyalForkDutch, die, na iets meer dan 70 zetten, mat wordt gezet terwijl beider klok al flink richting het nulpunt aan het lopen is. Maar als je dan nog een dame hebt en je tegenstander geen materiaal meer, dan is het zoeken naar mat niet echt moeilijk meer.
                                                                      RoyalForkDutch
Met wit tegen JaapSantifort, die opgaf met een kwaliteit en vier pionnen achterstand, terwijl beiden vrij dicht bij de kaap van één minuut bedenktijd over zaten. Als volgende een winstpartij, met wit, tegen MarkLagendijk, waarbij de server de uitslag bepaalde omdat zwart geen zet had gespeeld. Hierna wist thelostrook hem mat te zetten na 26 zetten en een dame meer. Hierna wit tegen Rien_van_der_Molen, die wel heel lichtzinnig omsprong met de veiligheid van zijn koning en daar na 18 zetten de wrange vruchten van plukte. Vervolgens een partij met wit tegen TimvanHuizen, waarin zwart in eerste
instantie de lakens leek uit te delen. Maar daar kwam verandering in bij het diagram. Wit had hier juist de loper naar f3 gespeeld en zwart probeerde daar met een penning munt uit te slaan om de stelling te vereenvoudigen. Maar dat streven keerde zich tegen hem. Zwart speelde hier 1 ...;Lg4 en kwam daarmee plotseling veel slechter te staan, 1 ...;Le4 zou beter zijn geweest. Nu volgde 2 h3 (natuurlijk niet 2 Lxa8, maar 2 Lxg4 was veel sterker geweest);Lxf3 en zwart kwam met de schrik vrij! De partij ging, zonder al te veel aan de tand te voelen door beiden, verder met de nodige afruilen, totdat alleen beide koningen nog overbleven en dus remise de uitslag werd. Met zwart werd nu, tegen ook-dat-nog, een dame tegen een toren verloren en werd hij, een aantal zetten later, mat gezet. Ook tegen martdamp ging het hierna heel slecht. Met zwart kwam hij alleen met zijn koning te staan, terwijl wit zelfs twee dames, een paard en twee pionnen had. En mat wist te geven! Nu met zwart tegen JaapSantifort, die na 40 zetten opgaf in een toreneindspel, met twee pionnen achterstand en beiden rond een halve minuut bedenktijd over. Nu dan, met zwart, tegen MarkLagendijk, die opgaf toen hij een toren wegblunderde. Dan weer een snelle partij tegen Rien_van_der_Molen, die vergeten was dat hij zijn dame op een torenlijn van zwart had geplaatst en die dame niet wegspeelde toen het pennende paard werd weggespeeld. Vervolgens nogmaals tegen MarkLagendijk, nu zelf met wit en ook deze partij werd gewonnen omdat zwart het blijkbaar niet meer zag zitten de partij verder te spelen met een paard achter en ruim twee minuten bedenktijd meer.
                                                                        JaapSantifort
De eerste, nog niet besproken, partij ging tegen martdamp, met zwart. Daarin gaf hij op met aan beide kanten nog slechts één pion, naast de koning. Maar de witte pion was niet meer tegen de houden, hoewel wit nog maar 20 sec. over had en zwart nog ruim anderhalve minuut. Daarvoor werd nu tegen Rien_van_der_Molen een soort van wraak genomen door hem mat te zetten met twee torens tegen een pion voorsprong. Dan, met zwart, tegen thelostrook en daarbij besliste de klok. Zelf had zwart hier nog een kleine minuut over, terwijl de stelling redelijk in evenwicht was met een paard voor wit en een loper voor zwart. Nu een zwartpartij tegen Rien_van_der_Molen, die in de openingsfase redelijk mee leek te willen helpen door materiaal weg te geven. Ook overzag zwart op een gegeven moment nog mat in één. En tenslotte werd de witte koning het hele bord zo ongeveer over gejaagd voordat zwart de matzet uit wist te voeren. Hierna ging het tegen martdamp een stuk makkelijker want die liet zich al op zet 16 mat zetten. Dan, met wit, tegen TimvanHuizen, die opgaf toen hij nog een kwaliteit kwijtraakte terwijl hij al een toren en drie pionnen achter stond. Ook zou wit enkele zetten later nog een dame erbij hebben gehaald. Nog een keer, nu met zwart, tegen martdamp en ook dit werd een korte partij omdat zwart zijn dame weggaf en daarom in zelfhaat opgaf. Maar hierna ging het toch weer goed, met zwart, nu tegen TimvanHuizen. Na ruim 30 zetten gaf wit op omdat hij een kwaliteit zou kwijtraken terwijl dat al met een paard en drie pionnen was gebeurd. De laatste partij dit toernooi was tegen thelostrook, die opgaf omdat hij drie pionnen achter stond, een vierde ook zou verliezen en in het bezit was van een paard dat geen goede zetten had.
                                                                         ook-dat-nog
Als eerste tegenstander kreeg hij, met wit, te maken met TimvanHuizen, die, om spel te krijgen, een kwaliteit weggaf. Daar zal hij wel spijt van hebben gekregen want hierna ging het voor hem steeds meer bergaf. Hij werd tenslotte, na het wel ruim 60 zetten uitgehouden te hebben, mat gezet. Na enkele al eerder besproken partijen nu weer de beurt aan TimvanHuizen, die nu met wit probeerde wat te bereiken tegen de superbeheerder van de virtuele club. Maar ook dat lukte niet, zijn koning werd mat gezet in een op zich leuk vierkantje van zwart materiaal op zwarte velden terwijl alle witte velden door zwart werden bestreken. Ook Rien_van_der_Molen werd, spelens met zwart, aan de zegekar gebonden. Hij werd, na zo'n 50 zetten, mat gezet. Datzelfde gold voor een zwarte MarkLagendijk, die opgaf één zet voor hij mat gezet zou worden. Achter die zegekar was ook nog ruimte voor Rien_van_der_Molen, die opgaf nadat hij een pionnetje was kwijtgeraakt en nog een paard zou kunnen verliezen. Verder zag hij dan geen heil meer in zijn stelling.
                                                                      MarkLagendijk
De volgende deelnemer begon met wit met een overwinning op martdamp, die misschien wel op tijd had willen verliezen maar net daarvoor door een tot dame gepromoveerde pion werd matgezet. Hierna met wit tegen thelostrook, die iets slechter uit de opening kwam maar het daarna op een gegeven
moment toch overnam. Dat komt tot uitdrukking in het diagram, waar zwart zojuist een paard op e4 heeft neergezet. Wit reageert hierop met 1 Tad1 maar had sterker 1 Lb1 kunnen spelen. Nu volgt 1 ...;Pxc3 2 bxc3;Lc5 (2 ...;Dc7 is net sterker) 3 Kh1;Dc7 4 Pb5 (mede hierom zal 3 ...;De7 net iets verstandiger zijn);Dc8 (4 ...;De7 is beter) 5 Tf3 (wit had beter 5 Lb1 gespeeld);a6 (beter 5 ...;Td8) 6 Pd4;Lxa3  (ondanks de winst van een pion is 6 ...;Pd7 toch beter) 7 Tg3;Lc5  (op e7 komt de loper beter te staan) 8 Dg4;g6 9 h4 (dit lijkt sterk maar 9 Dh4 is beter);h5 en geeft zwart het hier weg? Deze pion wordt geslagen en een aantal zetten later weet wit mat te geven op h8. Nu weer een partij tussen spelers, die elkaar vaak tegenkomen en dan heeft schaaksheila ditmaal de witte stukken. Soms zou ze daarbij wel het dubbele aan tijd willen hebben, ook nu gaat ze, bij zet 34, door de vlag met een paard en een pion achterstand. Ook van martdamp wordt gewonnen omdat hij, met wit, opgeeft als hij een toren gaat verliezen. Maar bijna voor hetzelfde geld had hij op tijd verloren. Ook thelostrook verliest nu een partij op tijd, terwijl hij een pion, die net werd geslagen, achter staat. Zwart had nog ruim drie minuten! Hierna wordt TimvanHuizen mat gezet. Met zwart stond hij op dat moment twee lopers en een pion achter. De laatste partij deze avond wordt gewonnen van Rien_van_der_Molen, ook op tijd.
                                                                           martdamp
Diens eerste, nog niet besproken, partij ging tegen TimvanHuizen die opgeeft als hij zijn laatste toren kwijtraakt. Hierna een partij die gewonnen wordt met zelf alleen een eerste zet te spelen. M.a.w., de server bepaalde winst (met wit derhalve) tegen Rien_van_der_Molen. Vervolgens een partij met wit tegen thelostrook, waarbij beiden in tijdnood raken (zwart nog het meest) maar hij weet de partij nog wel te winnen door mat te geven. Dan wordt nog, met zwart, gewonnen van Rien_van_der_Molen, die zijn dame wat ongelukkig plaatst en die dame dan ook - via een familieschaak - verliest.
                                                                          thelostrook
Na een aantal al besproken partijen komt Rien_van_der_Molen met zwart langs om na 35 zetten mat te worden gezet terwijl hij een kwaliteit en twee pionnen achter staat en ook bijna door de vlag gaat. Wit heeft nog ruim twee minuten over. Ook schaaksheila, die hierna als tegenstander fungeert, heeft te weinig tijd om nog iets te forceren, ondanks een stelling, waarin zwart, die nog ruim twee minuten voor zich ter beschikking heeft, echt potten kan breken. Dan nog, weer met zwart, tegen TimvanHuizen die na 20 zetten opgeeft omdat hij zijn dame is kwijtgeraakt en geen verdere kansen weet te vinden.
                                                                       TimvanHuizen
Een eerste partij tegen schaaksheila, met het witte materiaal en zwart wordt hierbij mat gezet terwijl wit een pion tegen een loper voor staat, terwijl beiden behoorlijk in tijdnood geraakt zijn. Dan nog een partij met zwart, tegen Rien_van_der_Molen, die het 44 zetten probeert vol te houden maar dan mat staat. Nogmaals tegen Rien_van_der_Molen, nu met wit dus en dit geeft zwart op als hij dame, toren, loper en paard achter is komen te staan.

Hiermee zijn alle partijen min of meer behandeld. Rest nog slechts de tabel met de standen.


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2116)

70

20

19

0

1

2

DrsD2020 (1524)

33

14

10

1

3

3

RoyalForkDutch (1576)

25

16

8

1

7

4

JaapSantifort (1579)

23

14

8

0

6

5

ook-dat-nog (1638)

23

9

7

0

2

6

MarkLagendijk (1469)

17

17

7

0

10

7

martdamp (1365)

17

14

7

0

7

8

thelostrook (1550)

14

12

6

1

5

9

TimvanHuizen (1002)

7

16

3

1

12

10

schaaksheila (1208)

0

4

0

0

4

11

Rien_van_der_Molen (908)

0

18

0

0

18

Geen opmerkingen:

Een reactie posten