maandag 1 februari 2021

Rhapsody in blue

Een tiental spelers wist de weg naar de speelzaal, alias de site chess.com, te vinden. Hier zou een rapidtoernooi worden gehouden in Arenavorm met een bedenktijd van 10 min. per speler, vermeerderd met 2 sec. per zet. Eigenlijk kon de winnaar al op voorhand worden aangewezen, hoewel de negen anderen het daar niet onmiddellijk mee eens zullen zijn geweest.

Opnieuw bij de winnaar beginnend, kun je tot de conclusie komen, dat de meeste spelers (gezien het totale aantal gespeelde partijen) er zo nu en dan een rustpauze tussen door vlochten. Hier en daar is het ook wel leuk een partijfragment in het geheel in te brengen.

                                                                               THVD

Hoe kan het ook anders?! De eerste partij ging, met zwart, tegen een oude bekende, DrsD2020. Hier waren de eerste 20 zetten in zwart voordeel, toen echter keerden de kansen en was het voordeel voor wit. Die had daar flink gebruik van kunnen maken bij het diagram. Er werd nu 1 Txd4;Dxd4 2 De3;Dd5+ 3 Df3;De5 gespeeld, waarbij nu dan het voordeel weer naar de zwarte kant ging. Wit had 1 Txc3;Dxc3 2 Dxc3; Txc3 3 Txd4 moeten spelen, waarna er met 4 Ta4 een goede stap naar winst zou kunnen worden gezet. Nu werden een aantal damezetten, met steeds schaak door de zwarte dame, gespeeld en wilde wit niet voor remise door herhaling van zetten gaan waarschijnlijk en ruilde op een gegeven moment de dames, waarna wit achterbleef met een dubbelpion op de f-lijn en zwart een mooie vrijpion op c3. Het gevolg van e.e.a. werd dat zwart tenslotte twee pionnen en een toren overhield, tegen wit alleen een toren. Dat werd nog een tijdje doorgespeeld, totdat wit door z'n vlag ging. De volgende partij, weer met zwart, nu tegen martdamp, eindigde na 20 zetten in mat, weer een punt voor THVD dus. Er werd een claim gelegd op zwart want ook de volgende partij, nu tegen hands-up, werd gespeeld met de zwarte stukken. Hierbij werd de tegenstander na ruim 60 zetten tot opgave gedwongen, met een toren tegen loper en paard ging de toren verloren middels een schaakje. Dan weer, nu dus "eindelijk" met wit, tegen DrsD2020 en daarin raakte zwart op een gegeven moment z'n dame kwijt tegen twee torens en wist wit één van die torens te winnen, waarbij zwart loper en toren overhield tegen de witte dame/ Toen die dame, met schaak, ook nog de tweede toren te pakken kreeg, gaf zwart op. Daarna opnieuw tegen martdamp, nu dus ook met wit. Ook deze partij werd gewonnen, zwart (al met een achterstand van toren tegen loper en dame), gaf op toen ofwel het paard ofwel de toren ook nog verloren zou gaan. Dan, weer met zwart, nu tegen ook-dat-nog en die partij ging vrij gelijk op, totdat zwart de witte koning in een moeilijke positie had gedwongen, waarna wit de partij opgaf. Hierna een leuke en interessante partij, weer met zwart, tegen Freddy59. Beide spelers probeerden het elkaar zo moeilijk mogelijk te maken en slaagden er ook beiden in die moeilijkheden, die ze kregen voorgeschoteld, naar behoren aan te pakken. Zo ontstond er een positie van loper (wit) tegen paard en aan beide kanten daar nog drie pionnen bij. De witte vrije a-pion stond daarbij al op de zevende rij, alleen stond de zwarte koning er wel bij. Dit werd nog uitgespeeld totdat beiden nog slechts een koning over hadden, dus remise. Als laatste dan - nog een keer met zwart! - tegen Rien_van_der_Molen, die eigenlijk wel heel onzorgvuldig omging met zijn materiaal. Zo gaf hij zijn dame weg om, zo leek het althans, alleen maar een keer schaak te kunnen geven. Het kostte daarna dan ook niet al te veel moeite aan THVD om een matzet uit te voeren.

                                                                            DrsD2020
Na zijn verlies tegen THVD kwam nu RoyalForkDurch, met wit, als tegenstander. Na een gelijk opgaande openingsfase ging wit iets te verdedigend spelen zodat zwart het toch iets betere van het spel ging krijgen. Dat resulteerde tenslotte in een eindspel met paard en vijf pionnen voor wit en een loper en zes pionnen voor zwart. De zwarte koning kon makkelijker naar voren komen dan zijn witte soortgenoot, waardoor deze tenslotte op de achterste lijn terecht kwam en daar mat werd gezet. De volgende partij ging tegen Rien_van_der_Molen, die overzag dat hij - na het terugslaan van een geslagen paard - mat ging achter de paaltjes. Hierna met wit tegen hands-up, die, een beetje aan het einde van hun partij, een loper gaf voor twee pionnen. Misschien net iets te enthousiast, nu kwam er een stelling op het bord met onvoldoende materiaal voor winst, dus remise. Opnieuw kwam daarna Rien_van_der_Molen, nu met zwart, weer langs en ook in deze partij lette hij blijkbaar niet al te goed
op, althans, het lukte de witspeler hem relatief gemakkelijk mat te zetten na zo'n 25 zetten. Als laatste partij dan nu, met wit, tegen MarkLagendijk, die steeds een speciale stijl heeft van ontwikkelen van zijn materiaal. Daar hoort dan vaak een veilige positie voor zijn koning wat minder bij. In deze positie speelde wit 1 d5, waarop zwart het beste iets als 1 ...b4 of 1 ...;Pxd3 had kunnen antwoorden. Maar hij speelde 1 ...;Ld7, daarmee meteen in moeilijkheden komend. Wit speelde namelijk 2 dxc6;Lxc6, daarmee na 3 Pxb5 (3 Lxb5 is wat sterker);Lxb5 (een damezet als 3 ...;Dd7 is beter) 4 Lxb5+;Kf8 een pion en een betere positie winnend. Ook al werden er in het vervolg van de partij nog wel enkele fouten gemaakt, toch wist wit tenslotte zijn tegenstander tot opgave te dwingen, hij had daarbij een toren voorsprong weten te krijgen.
                                                                         Freddy59
Een iets minder frequent meespelend lid van de virtuele club, toch iemand, waarvoor de andere spelers wel ontzag mogen hebben. Hij begon de avond wat minder gelukkig tegen ook-dat-nog, daarbij met zwart relatief snel in een matnet lopend. Daarna echter, weer met zwart, wist hij MarkLagendijk met een pionzet mat te zetten, hoewel hij wel materiaal achter stond. Daarna een partij met zwart tegen martdamp, waarbij hij vrij snel een pion won en die voorsprong tot het einde van de partij, toen zijn tegenstander door z'n vlag ging, vast wist te houden. Dan een partij met wit, tegen RoyalForkDutch,
waarbij een graag door zwart gespeelde gambietvariant op het bord kwam. Wit kwam dus een pion voor te staan en de partij kende veel van waarom de variant in de theorie bekend staat. In bijgaande stelling probeerde wit een doorbraak met 1 e5, waarop zwart het beste zijn achterlijn beter had beveiligd met 1 ...;Taa8. Hij speelde echter 1 ...;dxe5 2 fxe5;Pg7 3 g4 (3 Tad1 is misschien net iets beter);Tc8 4 Tad1;Pe8 5 e6 (dit lijkt een hele sterke zet, toch is 5 Tf1 hier de betere zet voor wit);fxe6 6 dxe6 (6 Txe6, om de diagonaal h1-a8 nog gesloten te houden, is iets beter);Dc6+ 7 De4 (de koning weghalen is beter);Dxe4+ 8 Txe4;Pf6 (aanval op de witte e-pion, met 8 ...;Ta6, is iets sterker) 9 Tc4 (het snijdt wel hout om de c-pion tegen te blijven houden);Taa8 en wit gaat zijn koning meer in het spel brengen. Zwart kan weinig anders dan vervelend zijn, dat uit zich in er voor zorgen dat de tenslotte overgebleven witte toren het in zijn eentje moet opnemen tegen de beide zwarte vrijpionnen op de koningsvleugel (hij offert nog zijn toren voor de anders gepromoveerde witte b-pion). Zwart weet zelfs nog een dame te halen maar wordt op de volgende zet mat gezet met die toren. Dit waren de verdere werken van dit lid, nu dan verder met
                                                                 RoyalForkDutch
Diens eerste partij ging met wit tegen hands-up. Dat ging niet allemaal volgens de bekende theoretische regels van de gespeelde opening. Zat daar ook een beetje angst bij om te snel materiaal achter te raken? We weten het niet, daar kan de betreffende speler het best antwoord op geven! Hierdoor kwam zwart snel aan de goede kant van de positie te zitten, deed echter ook snel een iets mindere zet, waardoor zijn
al opgebouwde voordeel wegsmolt. Er werd een stel paarden geruild, wat een beetje in wit's voordeel uitpakte. Maar even later werd dat voordeel enigszins teniet gedaan, zoals ook te zien op het diagram. Hier speelde wit 1 f5, daarmee zwart de kans gevend de dames te ruilen. Zo gebeurde ook. 1 ...;De3+ 2 Df2;Dxf2+ 3 Txf2;Th6 en zwart kwam goed te staan. 4 Tcf1 (wit leek nu goed te staan);Lxf3  (je kunt je afvragen of het opgeven van het loperpaar wel een goede gedachte van zwart is. Hij had beter 4 ...;Te8 gespeeld) 5 Lxf3 (toch is 5 gxf3;Te8 6 Tg2;f6 7 f4;Ld8 8 e6;Kf8 9 Lf3 beter);Lg5 6 Te2; Le3+ 7 Kh1;Lf4 (wordt dit het begin van het einde van zwart? Hij had beter op de damevleugel kunnen oprukken met 7 ...;c4) 8 h3  (beter 8 g4);Te8 (met 8 ...;Le3 houdt zwart meer druk op de witte stelling) 9 e6;Le3 10 Ld5 (met 10 Lc6 bereikt wit meer);fxe6 11 fxe6;Th5 12 La2;h6 (12 ...;Te7 is een betere zet) 13 e7+;Kh7 en zwart bezwijkt onder de druk. Hier was 13 ...;c4 vasthoudender geweest. Uiteraard grijpt wit met 14 Lf7 de geboden kans. Er wordt een toren gewonnen voor een pion en de andere zwarte toren wordt afgeruild. Met nu een toren tegen een pion voor en elk nog een loper erbij (wel ongelijk van kleur) werd het voor wit een kwestie van techniek om het af te maken. Na zo'n 15 zetten lukte dat. Hierna volgde een remise, met de zwarte stukken, tegen MarkLagendijk. Tenslotte nog een winstpartij met zwart tegen ook-dat-nog, met een fraaie slotcombinatie.
                                                                 MarkLagendijk
Hij begon, met zwart, met een nederlaag tegen martdamp omdat hij mat werd gezet met, naar het lijkt, het plannetje in z'n hoofd zijn tegenstander door de vlag te jagen. Zelf had hij nog 6½ minuut en z'n tegenstander minder dan een halve! Maar mat gaat voor alles.....! Dan een snelle partij, met mat aan het slot, tegen Rien_van_der_Molen, die stukwinst belangrijker leek te vinden dan mat gaan!? Of hij zag het natuurlijk gewoon niet. Nu kwam schaaksheila langs met de zwarte stukken en ze gaf op toen ze zag dat ze een (gepend) paard ging verliezen. Hierna volgde weer Rien_van_der_Molen, nu met de witte stukken, die zich binnen 25 zetten mat liet zetten. Als laatste partij in deze serie (niet van het toernooi), nog een keer, nu met wit, tegen martdamp. Hier gaf wit op na bijna 60 zetten, waarbij hij nog had kunnen proberen zijn tegenstander door de vlag te jagen met ruim 6 min. tegen net meer dan 20 sec. Maar met, voor zwart, een toren voor leek dat niet meer de moeite van het proberen waard.
                                                                    hands-up
Een tweede partij voor hem was, met zwart, tegen Rien_van_der_Molen en daarin leek alles hem wel een beetje op een presenteerblaadje te worden aangeboden. De partij eindigde dan ook binnen 20 zetten in mat voor wit. Dan een partij, nu met wit, tegen martdamp en daarin ging zwart door zijn vlag in een verloren positie. De laatste partij was weer tegen martdamp en daarin werd de witte martdamp door twee torens mat gezet. In de partij had zwart op bijna elke poging van wit om iets op te bouwen een antwoord dat wit dwong opnieuw te beginnen. Dat gaat tenslotte doorwegen, hoewel wit nog wel ruim in zijn bedenktijd zat.
                                                                 ook-dat-nog
Zijn eerste, nog niet besproken partij, ging met wit tegen schaaksheila. Hierin bouwde wit heel voorzichtig aan een goede positie, terwijl zwart steeds iets uit leek te willen proberen. Maar dat lukte
niet en zo ontstond eigenlijk het diagram. De laatste zet van wit was het opspelen van de b-pion geweest, waarop zwart het beste had kunnen afruilen op e5. Maar zwart speelde 1 ...;Ph5, waarop wit met 2 Pxc6;bxc6 wel de paarden ruilde. Nu won wit met 3 Lxh5;gxh5 4 Dxh5 een pion en bezorgde zwart een slechte stelling. Er werd nog geprobeerd er wat van te maken met 4 ...;Kh8 5 Kh2 (5 Pb3 geeft wat meer mogelijkheden);Dd7 (met 5 ...;f6 kan de witte dame tot een verklaring worden gedwongen) 6 Pf3 (belemmert die dame wel in haar bewegingen, daarom lijkt 6 Pb3 een betere zet);Tg8 (ook wegens het voorgaande is 6 ...;f6 sterker) 7 Tg1 (wit had hier met 7 Pg5 de bedoeling van zijn vorige zet kracht bij moeten zetten);Lf5 (geeft een pion weg) 8 Ph4 (wit durft 8 Dxf7 blijkbaar niet aan. Er had dan 8 ...;Lg6 9 Pe5 kunnen volgen);Lg6 9 De2 (angst lijkt hier een slechte raadgever, er had immers prima 9 Pxg6+;fxg6 10 Dh4 kunnen volgen);e6. Zwart had met 9 ...;Le4 moeten doorpakken. Nu stond haar nog een moeilijke 15 zetten te wachten met aan het slot dameverlies door een blunder. Was hij hier zo door van slag dat hij de volgende partij, met zwart, op tijd verloor. Daar was eigenlijk helemaal geen reden voor, tegenstander Rien_van_der_Molen gebruikte ook veel tijd en had tenslotte. toen zwart door de vlag ging, zelf nog maar twee seconden over! Git bleek een hele impact op hem te hebben, hij verloor zijn laatste beide partijen nog, maar die werden al behandeld.
De volgende in de rij is martdamp, zijn partijen werden allemaal behandeld, wat ons nu dan brengt bij
                                                               schaaksheila
Nog één partij te behandelen en dat is tegen Rien_van_der_Molen met wit. Daarbij wordt al snel een kwaliteit gewonnen en ook in het verdere van de partij springt zwart nogal laks met zijn materiaal om. Toch kost het nog dik 50 zetten om de partij tenslotte nog te kunnen winnen.
Dit alles heeft de volgende eindstand tot gevolg:


Speler (rapidrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (1809)

24

8

7

1

0

2

DrsD2020 (1743)

11

7

4

1

2

3

Freddy59 (1536)

10

5

3

1

1

4

RoyalForkDutch (1680)

8

6

3

1

2

5

MarkLagendijk (1296)

8

8

3

1

4

6

hands-up (1700)

7

6

3

1

2

7

ook-dat-nog (1661)

5

5

2

0

3

8

martdamp (1307)

4

7

2

0

5

9

schaaksheila (1243)

2

3

1

0

2

10

Rien_van_der_Molen (1020)

2

9

1

0

8

Er moet hier ook nog wat ruimte zijn voor een fantastisch gebeuren in de Nederlandse schaakgeschiedenis: de winst van de Tata-masters door IGM Jorden van Foreest! Dit zou een beetje hetzelfde kunnen zijn als wanneer Sheila de Jonge kampioen van De Pionier zou worden!? En dan ook nog een tweede plek voor IGM Anish Giri! Dit allemaal voor cracks als wereldkampioen Magnus Carlsen en wereldtopper Fabiano Caruana.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten