zondag 14 februari 2021

The Swan

Ter afwisseling weer eens een Zwitsers toernooi. Ieder kreeg voor elke partij 10 min. bedenktijd en per zet daar nog eens 2 sec. bij. Er werd om 20.30 uur van start gegaan en het toernooi kende 5 ronden. Op het laatste moment werd het aantal nog oneven, elke ronde een bye dus. De belangstelling er voor was verder redelijk, hoewel het eigenlijk wel steeds dezelfde spelers zijn.

                                                 RONDE 1

Die bye ging in deze eerste ronde naar een oude bekende in een nieuw jasje, ennobrebaf, vroeger bekend als Bon-Oni43. Een goed begin voor iemand, die er een poos uit was geweest!? Maar het gaat natuurlijk om de partijen, die wel werden gespeeld en ook nu speelde de inmiddels ook als super pacman T bekende THVD een hoofdrol. Zijn eerste slachtoffer werd een zwarte martdamp, die, met dame en loper achterstand voor een pion, werd mat gezet op a3. Dan een partij tussen MarkLagendijk en Talentje1985, waarbij wit zich verslikte in de zwarte mogelijkheden langs de inmiddels geopende c-lijn, wat hem een loper kostte. Zwart probeerde hierna "uit alle macht" dameruil tot stand te brengen, wat eerst niet lukte. Wat later toch wel en - na de witte koning naar de zwarte helft gejaagd te hebben - werd wit met een zet van een pion mat gezet. Het langst bezig in deze ronde waren JaapSantifort en schaaksheila. De opening was eigenlijk een beetje voor wit, vooral omdat zwart zich - op het oog - niet geweldig thuis leek te voelen in de variant. Maar het beeld veranderde relatief snel, te zien vanaf het
diagram. Zwart had zojuist een pion geslagen op e5 en het was voor wit het verstandigst terug te nemen: 1 Pxe5;Lxe5 (hier is 1 ...;Dxe5 veel beter, de d-pion krijgt daarmee ook een extra dekking) 2 Pxd5;Pxd5 3 cxd5;c6 (zwart had beter met 3 ...;f5 meer de aanval kunnen zoeken. Ook staat Tf8 heel moeilijk, een gevolg van zet 1 van zwart) 4 Lb4  (uiteraard!);cxd5 (je bent aan zet dus je moet wat!?) 5 Lxf8 (die toren kan nog niet weglopen, eerst 5 Lxh7+ gooit een flinke knuppel in het hoenderhok. Na 5 ...;Kxh7 6 Lxf8 kan die loper wat moeilijker terug worden geslagen);Dxf8 (5 ...;Kxf8 is beter, slaan op h7 is minder goed wegens g6) 6 Tb1 (angst is dus weer die slechte raadgever! Wit had hier de partij zo goed als af kunnen maken met 6 Lxh7+);Db4+ 7 Dd2;Dh4 8 g3;Dh3 (8 ...;Df6 is iets beter, zwart zal echter een rochade hebben willen voorkomen) 9 Lf1 (9 Le4 is beter);Df5 10 Dd3 (wit had "gewoon" 10 Td1 moeten spelen. Nu neemt zwart de aanval over);Df3, maar die aanval wordt enigszins in de kiem gesmoord. De dames worden geruild en het venijn is uit de aanval. De partij eindigt tenslotte in opgave door zwart, die op dat moment een loper en anderhalve minuut achter staat en geen mogelijkheden meer ziet. Onlangs, bij het snelschaken, speelde TimvanHuizen a.h.w  de sterren van de hemel maar dit tempo lijkt nog wat te moeilijk voor hem. Hij stond al een paard en een pion achter tegen DrsD2020 en ging een toren verliezen. Reden te over om op te geven. Tegen RoyalForkDutch stond KeesBreen al een dame en een paard achter en ook een toren werd nog geslagen. Dat betekende meteen ook mat. Rien_van_der_Molen gaf op tegen ook-dat-nog. Hij stond schaak op de achterste rij en kon daar alleen nog een toren tussen zetten, die meteen geslagen zou kunnen worden. Dan betekende het mat achter de palen.

                                                                          RONDE 2
Nu ging dan de bye naar Rien_van_der_Molen en mocht zijn vorige tegenstander, DrsD2020, het tegen THVD opnemen. Dat ging hem niet goed af, toen zwart een paard sloeg met de dame "vergat" hij terug te slaan, wat dus die dame kostte. De tweede partij ging tussen Talentje1985 en RoyalForkDutch en dat
ging een poosje goed, totdat wit het overzicht wat leek te verliezen (zie diagram). Als je hier naar de zwartveldige witte loper kijkt, dan valt je meteen op, dat hij geen velden heeft om te ontsnappen bij aanval. Wit had dus 1 Df2 moeten spelen, wit speelde echter 1 a4 en zwart zal even rondgekeken hebben of er iets loos was, wat hem niet was opgevallen, speelde toen toch 1 ...;e5 2 Pd5 (nog het beste onder de gegeven omstandigheden en brengt ook leuk spel op het bord); exd4 (beter is 2 ...;Pxd5 3 cxd5;Dd8 4 Lb2 en wit lijkt het lek boven te hebben, maar zwart heeft nog 4 ...;Lg5 achter de hand) 3 Pxc7; dxe3 4 Pxe8;Txe8 5 Td3;a5 (5 ...;Lf8) 6 Txe3 (weer het aloude verhaal, die pion loopt - nog - niet weg. 6 Kf1);Lf8 (6 ...;Ph5 om wat onrust in het witte kamp te creëren) 7 Td3;Ph5 (eigenlijk een zet te laat) 8 g3 (8 Lf1);Pf6 (meestal win je geen partijen met zetten terugnemen!?) 9 Kg2;h6. Een gaatje maken is vaak geen slecht idee, hier had zwart met 9 ...;Lc6 wat aanvallender kunnen spelen. Maar ook wit weet geen directe aanval op te zetten en zo gaat deze partij een poosje door, totdat wit foutief z'n koning en een toren op paardafstand van elkaar zet, terwijl er juist een zwart paard in de buurt is! Dat kwaliteitsverlies nekt wit en hij geeft even later op, met mat in aantocht. Dan de eerste partij van ennobrebaf en dat wordt een al heel vaak gespeelde ontmoeting tegen JaapSantifort. Daarin laat wit zien nog wel te weten, hoe een partij opgezet moet worden maar wat moeite te hebben met de goede voortzetting. Dat heeft tot gevolg dat hij een paard moet geven voor een pion, om erger te voorkomen. Dan wordt het spel wat moeilijker en als zwart dan een toren aan gaat vallen met een paard en tegelijkertijd een pion met schaak dreigt te slaan met datzelfde paard, is het tijd voor wit om op te geven. ook-dat-nog weet een tweede dame te halen tegen martdamp, die op dat moment nog slechts een paard heeft. Met twee dames wordt zwart dan snel mat gezet. TimvanHuizen is door MarkLagendijk in een hoekje gedreven, waar van alles voor hem dreigt. Het belangrijkste daarvan is dan mat met een dame op h3. Tot besluit van deze ronde een partij tussen schaalsheila en KeesBreen, waarbij laatstgenoemde een centrumpion verliest. Die wordt later wel teruggewonnen, hij verkijkt zich echter op een gepende pion, wat het paard, dat door die pion gedekt stond, kost. Daarna weet wit haar tegenstander in een matnet te drijven, een net, dat ook nog wordt gesloten.
                                                                        RONDE 3
Verlies in de onderste regionen van de stand betekent vaak een bye in de volgende ronde. Hier dan ook, voor KeesBreen. In deze ronde zette THVD zijn tegenstander RoyalForkDutch mat terwijl hij even later ook op tijd gewonnen zou hebben. Wit had nog meer dan vijf minuten, terwijl zwart dan, wilde hij nog overleven, daar in rap tempo zetten tegenover zou moeten stellen. Maar negen seconden is dan wel heel weinig! JaapSantifort en ook-dat-nog kwamen remise overeen met nog iets meer bedenktijd voor zwart maar geen directe kansen. Terechte remise dus. schaaksheila stond een kwaliteit en een pion achter tegen Talentje1985 toen haar vlag viel. Ook Rien_van_der_Molen stond veel materiaal achter tegen DrsD2020 toen hij mat kwam te staan. Beiden hadden eigenlijk nog maar weinig tijd verbruikt, elk nog ruim meer dan 6 minuten over. Tegen MarkLagendijk sloeg "het niet willen verliezen"-virus toe bij ennobrebaf. Dat begon een beetje met het opspelen van z'n h-pion door wit, waarna zwart de minder
goede pion voor zijn koning opspeelde, om daar materiaalverlies te voorkomen (zie daarvoor het diagram). Zwart speelde hier 1 ...;g6, terwijl 1 ...;h6 2 Ph7;Te8 3 Pxf6+Dxf6 de betere volgorde zou zijn geweest. Maar zwart bleef wel beter staan, vooral na het witte antwoord 2 Pf3 (2 Lc3 of 2 Le3 waren toch beter);Pxd4 3 Ph2 (wit wil nog graag zoveel mogelijk materiaal op het bord houden. Toch is 3 Pxd4 nog de beste zet);Lxh4 (nog niet heel slecht, de beste zet is hier 3 ...;e5, terwijl - vooral gezien het vervolg - 3 ...;Lg7 hier het verstandigst is) 4 Lh6;Te8 5 Lxg6;fxg6 6 Dxd4 (overzien door zwart);Lf6 (6 ...;e5 is net sterker) 7 Dd2;Db6 (geeft een groot deel van het verkregen voordeel hiermee weg, 7 ...;e5 is weer beter) 8 Pg4 (maakt meteen gebruik van het niet gespeeld hebben van de e-pion. Toch staat zwart nog steeds beter);Lg7 (maar nu niet meer! Hier had 8 ...;Dd4 gespeeld moeten worden) 9 Lxg7 (uiteraard!); Kxg7 10 Dh6+ en wit kan nu vrij gemakkelijk de zaak afmaken, hoewel hij daar nog wel bijna 20 zetten voor nodig heeft. Als laatste partij van deze ronde weet martdamp in bijna 30 zetten TimvanHuizen mat te zetten. Hij staat daarbij wel een loper en een pion voor maar bijna 2 min. bedenktijd achter.
                                                                        RONDE 4
En inderdaad, de bye ging nu naar TimvanHuizen. JaapSantifort mocht het nu proberen tegen THVD en gaf op toen hij zijn dame kwijtraakte. Die dame werd wel gedekt door een pion maar die pion stond gepend. Trouwens, wit was al in fikse tijdnood, had zelfs al vier minuten bedenktijd minder ook dan zijn tegenstander. Talentje1985 moest zich bewijzen tegen ook-dat-nog maar hij raakte een loper kwijt, die kon worden geslagen door een toren maar wel kon worden teruggenomen. Dat werd niet gedaan omdat anders een belangrijke pion zijn dekking kwijt zou raken met hoogstwaarschijnlijk mat tot gevolg. Wit gaf daarna op, toen de verdediging rond zijn koning opgeblazen zou gaan worden. DrsD2020 speelde tegen MarkLagendijk wiens koning helemaal van verdediging werd ontdaan, wat dan ook mat tot gevolg had. RoyalForkDutch wist martdamp een toren afhandig te maken, waarna deze, waarschijnlijk gedesillusioneerd, opgaf met een toren achter en beiden nog bijna drie minuten resttijd. Opnieuw ging ennobrebaf langs het randje van de afgrond, tegen schaaksheila. Hij kreeg daarbij een heel gevaarlijke aanval op de positie van de koning en kon dat slechts afschermen met een paard op de achterste rij. Dat paard werd super belangrijk, het dekte even later mat af. Voor zwart werd het een steeds ingewikkelder potje, wat veel bedenktijd kostte. Toen de dames geruild werden (dat was op zet 28) had ze nog bijna vier minuten over en tien zetten later ging ze door de vlag. Dan weer de
laatste partij van de ronde en die ging tussen KeesBreen en Rien_van_der_Molen. Daarbij miste wit een kans (zie diagram) en kroop zwart dus door het oog van de spreekwoordelijke naald. Wit speelde hier 1 h3 en zwart speelde, zonder veel nadenken, 1 ...;Lh5 (1 ...;Lxf3 is natuurlijk veel beter. Nu had wit met 2 g4;Lxg4 3 hxg4; Pa5 4 Lb3;c6 mooi voordeel kunnen krijgen maar wit zal het niet aangedurfd hebben - als hij het heeft gezien - om zijn koning zo in zijn hempie te zetten) 2 Dd2;Pge7 (met een zucht van opluchting?) 3 d4 (3 a3);Pxd5 (4 ...;Lg6 heeft wat meer impact) 4 Lxd5;Dd7 5 c3  (er moet eigenlijk een dwingende reden zijn om een pion maar één stapje als eerste zet te laten doen. Die is er hier niet, dus 5 Ph4 is de sterkere zet);Tab8 (het is verstandig de toren alvast uit de loperlijn te halen, meer centrale plaatsing is wel zo verstandig, 5 ...;Tae8) 6 Df2 (op zich een goede zet, met de vorige zet maakte wit echter een begin van oprukken met z'n damevleugel, dus zijn zetten als 6 a4 of 6 b4 iets sterker);Pe7 (het leek een goed plan pion b7 alvast een steuntje in de rug te geven maar met de toren op e8 had dit ook gekund: 6 ...;Tbe8 7 Ph4;Pe7 8 Lxb7;Db5 en zwart staat beter) 7 Dh4 (7 Lb3 is beter);Lg6 (met 7 ...;Lxf3 8 ...;Txf3;Pxd5 9 ...;exd5;Db6 wint zwart een mooie pion) 8 Pg5 (8 dxe5;Pxd5 9 exd5;Db5 ziet er beter uit);Pxd5 9 exd5;exd4. Met 9 ...;Db5 is zwart dwingender. Hierna volgde de partij in grote lijnen de hiervoor geschetste zetten, wat dus enkele tempi kostte. Maar dat is minder slecht dan de dame, die wit even later kwijtraakte voor een toren en een loper. Zwart won tenslotte met schaakmat.
                                                                        RONDE 5
De eerste partij in deze ronde werd gespeeld door ook-dat-nog en THVD en volgde een aantal zetten de theoretische paden. De eerste niet-ontwikkelingszet kwam pas op zet 9 en betekende meteen een
pionnenruil. Het zwarte centrum werd direct onder druk gezet en zwart leek daar een beetje aan te bezwijken (zie diagram). Hier speelde zwart 1 ...;Lf8 en kwam meteen wat slechter te staan waar hij eerst eigenlijk steeds beter had gestaan. 1 ...;f6 zou beter zijn geweest en slechts één stapje voor de pion is niet erg in dit geval, omdat de pion het centrum gaat ondersteunen. Wit speelde nu 2 Dd2 maar had meteen met 2 Pfxd4;exd4 3 Txe8;Dxe8 4 Pc7 moeten toeslaan, nu komt zwart weer in een betere positie. 2 ...;Pc5 (nu is de zojuist geschetste combinatie niet meer zo sterk omdat zwart, na Pc7, de zet Pxb3 heeft) 3 Dc2 (bedoeld als bescherming van pion b3);Lf5 (een probleempje voor wit maar hij lijkt zich daar niks van aan te trekken, dat is echter wel nodig) 4 Ph4 (er had dus eigenlijk 4 Tad1 gespeeld moeten worden);Lxd3 5 Dd1;Lg6 (een beetje angst? 5 ...;e4 is toch veel beter?) 6 Pxg6 (logisch, maar met welke pion moet zwart terugslaan?);hxg6 (met de beste dus) 7 Ld5;Pa7 (had beter gekund, met 7 ...;Dd7) 8 Pxa7;Txa7 9 b4  (lijkt leuk maar 9 f4 is beter);axb4 en zwart staat weer beter. Er worden nu torens geruild en zwart wint pion b4. Wit weet nog een paard te winnen maar blijft problemen houden. Tenslotte ontstaat er een situatie met schaak voor zwart op de achterste rij, wat wordt opgelost met tussenplaatsen van een loper. Als die loper voor een tweede keer wordt aangevallen weet zwart, met schaak, de loper, die dat zopas deed voor wit. middels schaak uit te schakelen. Wit zal die loper verliezen maar geeft op zonder dat af te wachten. De volgende partij gaat tussen RoyalForkDutch en DrsD2020, eigenlijk beiden kanshebber voor een hoge klassering. Dat gaat niet lukken voor wit, hij wordt, na ruim 50 zetten, mat gezet door zijn tegenstander, die bijna op tijd zou hebben verloren. Dat gebeurd wel in de partij tussen Talentje1985 en JaapSantifort, waar laatstgenoemde een loper gaat verliezen en daarbij nog ruim twee minuten achter staat en dus geen oplossing weet te vinden voor zijn problemen. martdamp weet dat ook niet tegen MarkLagendijk, die hem in een wurggreep heeft die mat betekent. Hierna dan nog KeesBreen tegen ennobrebaf en dat betekent in eerste instantie een partij, zoals ze al zo vaak tegen elkaar speelden. Toch weet wit twee pionnen te winnen en de zwarte koningsvleugel helemaal in bezit te nemen. Zwart overziet dan loperwinst en laat de witte dame zijn stelling binnenwandelen. Maar wit overziet dan, op zijn beurt, een dreigend mat, dat zwart ook uit weet te voeren. Als laatste partij dan TimvanHuizen tegen Rien_van_der_Molen en dat weet zwart binnen 25 zetten naar mat achter de palen te voeren. Beiden hebben op dat moment nog ruim zeven minuten over. De bye ging deze ronde trouwens naar schaaksheila.
Dit alles leidde tot de volgende tabel:


Speler (rapidrating)

w.

r.

v.

pt.

1

THVD (1835)

5

5

0

5

2

DrsD2020 (1756)

4

0

1

4

3

ook-dat-nog (1669)

3

1

1

4

Talentje1985 (1776)

3

0

2

3

5

MarkLagendijk (1313)

3

0

2

3

6

RoyalForkDutch (1684)

3

0

2

3

7

ennobrebaf (1295) *

3

0

2

3

8

Rien_van_der_Molen (1055) *

3

0

2

3

9

JaapSantifort (1755)

2

1

2

10

schaaksheila (1223) *

2

0

3

2

11

martdamp (1285)

1

0

4

1

12

TimvanHuizen (1111) *

1

0

4

1

13

KeesBreen (1041) *

1

0

4

1

Zoals waarschijnlijk wel bekend betekenen de asteriksen (*) een bye voor de betreffende speler.
Dan nog iets over de rating, dat ging er soms vreemd aan toe. Kijken we daarbij eens naar ennobrebaf
die met een rating van 800 begon, van JaapSantifort verloor, wat 3 punten kostte, daarna verloor van MarkLagendijk (kostte 31 punten), toen won van schaaksheila (leverde liefst 440 punten op) en tenslotte winst op KeesBreen en dat gaf 89 punten winst! Eigenlijk een onbegrijpelijk gebeuren!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten