woensdag 4 november 2020

Boost your Chess

Het ging een drukke avond worden, de schaak- en voetballiefhebbers kregen een moeilijke keuze voor de kiezen. Hoewel, de eerste helft van de wedstrijd van Feyenoord kon wel worden gevolgd. Het rapidspel zou om 20.00 uur beginnen. Zou het spel van Feyenoord ook opwekkend hebben gewerkt?

Twee toernooien waren gepland voor deze avond en wel om 20.00 uur rapidschaak (Zwitserse indeling) met 10 min. en 2 sec. per zet er bij en om 22.10 uur blitz (Arena) met 5 min. en 2 sec. per zet extra. Het eerste toernooi kende 10 inschrijvingen (dankzij het voetbal?), waarbij zich het vreemde voorval voordeed dat één speler (Paardestal) zich wel had ingeschreven maar niet speelde, waardoor er elke ronde iemand een bye kreeg. Volgen we nu het gebeuren per ronde:

                                                                          Ronde 1

Meteen een belangwekkende partij, tussen THVD en DrsD2020. Het ging gelijk op en beiden hielden in het eindspel elk een toren, een licht stuk (wit een paard en zwart een - zwartveldige - loper) en 5 pionnen over. Ook de stelling was redelijk in evenwicht. Dat bracht wit (die in behoorlijke tijdnood zat) er toe de zetten te gaan herhalen, waar ook zwart, die iets ruimer in z'n tijd zat (!!) mee instemde. Peter-L46 speelde deze ronde tegen hands-up en zag, met een loper achterstand, niet dat zijn tegenstander een mooi matnet aan het fabriceren was. Dit net kon hij nog één zet tegenhouden maar dat zou dan wel een dame moeten kosten. Hij gaf niet op maar probeerde - in de zeer weinig tijd die hem voor de partij nog restte - nog een oplossing te vinden. Dat lukte niet en dus verloor hij op tijd. Nog een stelling met een gelijkwaardige materiaalverhouding kwam er tussen JaapSantifort en MarkLagendijk. Beiden hadden ook 5 pionnen, een licht stuk (een -witveldige - loper voor wit en een paard voor zwart) en hier een dame over in het eindspel. Ook hier een remise, in eerste instantie op rouw gezet door zwart. Dan, als laatste partij van de ronde, Bon-Oni43 tegen ook-dat-nog. Ook hier ontstond een gelijkwaardige stelling, waarin herhaling van zetten een mogelijkheid zou kunnen worden. Maar wit probeerde het anders te spelen en kreeg daarbij tenslotte de kous op z'n kop, hij verloor een kwaliteit en zwart kon, met z'n torens verdubbeld op de e-lijn, tenslotte de winst binnenhalen. Wegens het "zich terugtrekken" van Paardestal was er deze ronde een bye voor Rien_van_der_Molen.

                                                                           Ronde 2

De bye deze ronde was voor Bon-Oni43 terwijl hands-up tegen Rien_van_der_Molen werd ingedeeld. Hier verloor zwart al snel een loper voor een pion terwijl hij een aantal zetten later mat in één overzag. Een relatief snel verlies dus. Een tweede partij werd gespeeld tussen ook-dat-nog en THVD. Hierbij

was zwart wat beter uit de opening gekomen, bedierf dat echter op zeker moment, te zien bij het diagram. Hier had zwart zojuist 1 ...;Lb5 gespeeld, waarop wit natuurlijk antwoordde met 2 Te1. Nu had zwart het best met 2 ...;Dd7 of 2 ...;Tc8 kunnen antwoorden maar hij speelde 2 ...;c4, waarop wit het beste 3 Dh5 had kunnen spelen. Ook 3 Df3 (met hetzelfde plan) was  goed, wit probeerde het echter met 2 a4, wat iets minder goed is, maar zeker niet slecht. De partij ging nu verder met 2 ...;La6 3 bxc4 (weer is Dh5 de beste zet);Lxc4 4 Txc4;dxc4 5 Lxa8;Dxa8 en nu komt wit met zijn centrumpionnen naar voren, ondersteund door de dame. Zwart maakt nu de fout te begerig te zijn en grijpt de ongedekt staande a-pion (Lc5 zou het beste zijn geweest). De beide centrumpionnen van wit rennen nu naar voren en zwart geeft op als hij daarbij zijn loper kwijtraakt. Tegen DrsD2020 geeft JaapSantifort op als hij een paard (met schaak) verliest. Hij stond al een pion achter en in de resterende tijd (beiden nog ruim een minuut) vermoedde zwart dat er geen mogelijkheid op iets beters meer voor hem zou komen. Dan nog een partij tussen MarkLagendijk en Peter-L46, die laatstgenoemde op tijd verloor. Hij wist in een moeilijke stelling, ondanks de voorsprong van een paard en een pion, geen oplossing meer te vinden voor zijn stellingsproblemen. Wit had overigens nog meer dan 8 min. bedenktijd over!

                                                                            Ronde 3

Peter-L46 werd enigszins getroost met een bye deze ronde. De toppartij was er nu eentje tussen ook-dat-nog en hands-up, die wit opgaf toen hij twee pionnen achter kwam te staan in een eindspel met ongelijke lopers, waarbij zijn koning totaal verkeerd stond om mee te helpen promotie te voorkomen. Datzelfde stellingsprobleem kreeg MarkLagendijk tegen DrsD2020. Hij verloor zijn laatste pion terwijl zijn tegenstander er nog eentje over had gehouden, die niet meer af te stoppen was. Winst dus voor zwart. Bon-Oni43 verkeek zich volledig tegen Rien_van_der_Molen na een lang gelijk opgaande strijd. Daarbij verloor hij een stuk maar kreeg het even later terug voor een pion. In het nu ontstane eindspel van loper (wit) tegen paard (zwart) en beiden nog 4 pionnen, toonde zwart zich sterker. Hij kreeg een vrijpion, die hij opgaf voor de witte pionnen. Restte tenslotte een eindspel met twee pionnen voor zwart, waarvan er eentje doorrende naar z'n promotieveld en zo zwart de winst bracht. In de laatste partij van de ronde was er winst voor THVD tegen JaapSantifort. Hoewel hij een pion meer had was mat binnen enkele zetten niet meer te voorkomen.

                                                                             Ronde 4

Het lijkt er een beetje op, dat het systeem de laatste verliezer in een ronde de volgende ronde met een bye wil belonen, tenminste, als er sprake is van een oneven aantal spelers. Nu was "daarom" de bye voor JaapSantifort. Weer was hands-up betrokken bij de toppartij. Daarin speelde hij tegen DrsD2020

en beiden wisten daarin lang een gelijkwaardige positie te houden. Maar toch, op zeker moment (zie daarvoor het diagram) kwam er voordeel voor één van beiden. Wit leek tevreden te zijn met remise, althans, daar leek 1 Dc5 een eerste aanzet toe. Maar 1 Df3 zou beter zijn geweest, hoewel er ook dan een moeilijke stelling zou overblijven. Na 1 Dc5 speelde zwart 1 ...;Ld3. Hier was 1 ...;b6 de aangewezen zet geweest, waarna dameruil moest hebben plaatsgevonden. Na 2 Tc3;La6 was zwart dus eigenlijk zowel een tempo als een pion kwijtgeraakt. Want 3 Dxa7;c6 4 Dc5 (iets sterker 4 a3 of 4 Pc5); Txe6 (een ultieme poging van zwart om het tij nog te keren) 5 dxe6;Dxe6 6 Td1 (6 Da5, om veld d5 vrij te maken voor het paard);g4 7 Dd6;Dg8 en na pionruil op g4 geeft zwart op na Pc5. Hierna kon Peter-L46 het ruim 50 zetten volhouden tegen ook-dat-nog, daarna gaf hij op omdat zwart er een dame bij haalde en zodoende een dame voor kwam te staan in een niet meer te houden positie. Bon-Oni43 speelde een moeilijke partij tegen THVD. Daarin werden vooral de zwarte lopers steeds belangrijker en - dankzij verschillende penningen - verloor wit zijn dame op een gegeven moment. Dat was uiteraard het einde van de partij. Rien_van_der_Molen raakte deze ronde een beetje onbesuisd een kwaliteit kwijt tegen MarkLagendijk. Maar hij maakte het nog bonter door - waarschijnlijk niet gezien - zijn dame kwijt te raken door een loperschaak. Maar, ondanks een achterstand van paard tegen dame bleef hij toch doorspelen totdat hij mat werd gezet.

                                                                              Ronde 5

De bye ging nu naar een winnaar en wel naar MarkLagendijk. Opnieuw was de toppartij voor hands-up. Hij speelde met zwart tegen THVD. De partij ging in eerste instantie vrij gelijk op (zie het resultaat

daarvan op het diagram). Maar hierna was het eigenlijk ook vrij snel afgelopen. Zwart had de verdediging van zijn koningsvleugel een beetje uit het oog verloren en daar maakte wit gebruik van. De laatste zet van zwart was de korte rochade en wit sloeg meteen toe met 1 e5. Het zwarte antwoord was het minder goede 1 ...;Pd5, waar eigenlijk 1 ...;d5 geboden was geweest. Wit greep meteen zijn kans middels 2 Dd3 en het zwarte antwoord maakte meteen een eind aan de partij, hij speelde 2 ...;Phf4? waar 2 ...;g6 nog even soelaas zou hebben geboden. Uiteraard speelde wit de matzet. DrsD2020 en ook-dat-nog speelden hun zoveelste ontmoeting, waarbij wit een pion wist buit te maken. Maar hij had, zoals al in veel van zijn partijen is te zien geweest, daar veel bedenktijd voor nodig. Het slot van de partij kwam dan ook na het vallen van de witte vlag (ook van de overgave). Nu wist dan JaapSantifort, in een door beiden graag gespeelde variant, voordeel te halen tegen Bon-Oni43. Dat voordeel nam grootse vormen aan, zodat zwart op een gegeven moment, met een loper achterstand, opgaf. De laatste partij deze ronde ging tussen Peter-L46 en Rien_van_der_Molen. Het werd een lange partij, die na ruim 60 zetten in mat eindigde. Wit had zo'n er 10 zetten eerder een dame bij weten te halen, die dus de beslissing bracht. Het eindresultaat van dit rapidtoernooi zag er zo uit:


Speler (rapidrating)

pt.

w.

r.

v.

1

ook-dat-nog (1639)

4

4

0

1

2

hands-up (1708)

4

4

0

1

3

THVD (1740)

3

1

1

4

MarkLagendijk (1296) *

3

1

1

5

DrsD2020 (1578)

2

1

2

6

JaapSantifort (1605) *

2

1

2

7

Bon-Oni43 (1167) *

2

2

0

3

8

Peter-L46 (1318) *

2

2

0

3

9

Rien_van_der_Molen (958) *

1

1

0

4

10

Paardestal (364)

0

-

-

-

De asterisk (*) staat voor de bye.

                                                                 CHESS EVOLUTION

Het tweede toernooi deze avond zou snelschaken worden met een bedenktijd van 5 min. plus 2 sec. per zet erbij en het zou precies een uur duren. We volgend e.e.a. weer op de vertrouwde manier.

                                                                           THVD

Hij won zijn eerste (witte) partij van ook-dat-nog, waarbij beiden elkaar lang in evenwicht hielden, zowel qua stelling als qua tijdverbruik. Maar op een gegeven moment leek zwart zich minder thuis te voelen in de stelling, hij ging meer tijd gebruiken. Wit wist nu een matnet te maken, waar zwart in werd gevangen. Enkele zetten voor het daadwerkelijke mat gaf hij op. Hierna dan een partij met zwart tegen Rien_van_der_Molen, die opgaf één zet voor hij er een dame tegen bij zou krijgen. Hetzelfde verhaal is te vertellen over de witte partij tegen PionierVanHuizen, die een gevaarlijke stelling wist op te bouwen, echter niet aan het daadwerkelijke afmaken toe kwam. Hij werd namelijk op zet 30 mat gezet. Nu kwam Rien_van_der_Molen weer, nu met zwart en hij gaf binnen 20 zetten op omdat hij z'n dame ging

verliezen. Zijn laatste partij deze avond ging, met zwart, tegen DrsD2020. Die ging op zeker moment in de fout, zoals te zien op het diagram. Tot dan toe was het redelijk in evenwicht gebleven, hoewel zwart al wel steeds wat beter stond. Hier speelde wit 1 Pd4, waar zwart meteen met 1 ...;Pxd4 2 Lxd4 (slaan met de toren is toch wat beter);e5 3 Lb2;d4 4 Pf5;Lxg2 5 Kxg2;Dxc2 (wit wil meteen oogsten maar hij had verstandiger de loper in het spel kunnen houden) 6 Pxe7+ (waarom niet 6 Dg5?);Txe7, waarna zwart zijn b-pion naar voren stuurt, waar wit op zeker moment een toren voor moet geven, wat tenslotte verlies betekent.

                                        DrsD2020

Een eerste partij ging, met zwart, tegen JaapSantifort, die opgaf toen hij, na een pion, ook een loper ging verliezen. Wit had dan wel de mogelijkheid de loper terug te winnen, dan moest hij echter zijn achterlijn in de steek laten, waar mat dreigde. De volgende witpartij was tegen MarkLagendijk, die rap werd matgezet omdat hij niet zag dat hij mat ging op de achterste rij. Hierna, met zwart tegen ook-dat-nog, werd het weer het oude liedje: te weinig tijd beschikbaar. Wel stond hij een pion voor in een eindspel met pionnen, om een goed vervolg te vinden bleek te moeilijk in de nog beschikbare tijd. De omgekeerde wereld werd het, nu met wit, tegen thelostrook. Want niet wit had (te) weinig tijd beschikbaar, nee, het was zwart wiens vlag viel terwijl wit nog een dikke minuut over had! Nog een keer tegen JaapSantifort, nu met wit en dat verliep prima voor wit, ook al kreeg zwart nog even voordeel qua materiaal. Weer een punt voor wit dus.

                                                                         thelostrook

Een lange partij met wit tegen PionierVanHuizen. Hierbij ging al het materiaal van het bord, behalve een loper van wit. Remise dus. Nog een remise kwam tot stand met zwart tegen JaapSantifort. Aan het slot hiervan vonden beide spelers remise een goed resultaat dus herhaalden ze de zetten. Nog een keer tegen JaapSantifort en nu werd er een toren gewonnen voor een pion zodat zwart opgaf.

                                                                        JaapSantifort

Na een stuk te hebben verloren gaf de zwarte Rien_van_der_Molen op bij zet 13!

                                                                    PionierVanHuizen

Met wit tegen MarkLagendijk begon het goed, zwart raakte op een gegeven moment zijn dame kwijt en ook nog eens een toren. Dat werd hem te veel, hij gaf dus op. In een partij, waarbij hij al een paard meer was kwijtgeraakt ging Rien_van_der_Molen, met zwart, over de schreef door met zijn dame een gedekte toren te slaan. Hij gaf dan ook meteen op. Hierna mocht hij het, met wit, proberen tegen ook-

dat-nog en dat werd een partij met vrij snel een leuk moment (zie diagram). Hier had wit zojuist 1 Pb5 gespeeld om de zwarte dame tot een verklaring te dwingen. Zwart antwoordde daarop 1 ...;Dd8 maar had sterker kunnen antwoorden met 1 ...;Db6 met sterke aanval (bijv. pion d4). Na het witte antwoord 2 Pc3 speelde hij, eigenlijk helemaal in lijn met de gespeelde opening, 2 ...;Dc7. Er volgde 3 g3 waar 3 h3 iets beter zou zijn. Nu zou de lange rochade het beste zijn geweest voor zwart maar hij wilde alle mogelijkheden nog even open houden met 3 ...;Le7. Nu werd nog wat materiaal geruild, waarna beiden remise overeenkwamen.

                                  ook-dat-nog

Van hem staat er nog een partij, met zwart, open tegen Rien_van_der_Molen. Wit gaf die partij op nadat hij, na een paard, ook een loper was kwijtgeraakt.

                                                                    Rien_van_der_Molen

De laatste nog te bespreken partij ging dan tegen de witte MarkLagendijk, die blijkbaar op de een of andere manier zijn sterkere spel was kwijtgeraakt. Zou dat met het spel en de uitslag van Feyenoord te maken hebben? Hoe dan ook, desondanks ging de partij vrij gelijk op, totdat er een toreneindspel ontstond met een pion meer voor zwart. Dat werd beëindigd omdat wit z'n toren kwijtraakte en dus op termijn het mat niet meer kon verhinderen. Wit gaf dus op.

Het eindresultaat van het blitztoernooi zag er zo uit:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2164)

17

5

5

0

0

2

DrsD2020 (1614)

9

6

4

0

2

3

thelostrook (1583)

7

5

2

2

1

4

JaapSantifort (1591)

6

6

2

1

3

5

PionierVanHuizen (1480)

6

5

2

2

1

6

ook-dat-nog (1672)

5

5

2

1

2

7

Rien_van_der_Molen (931)

2

7

1

0

6

8

MarkLagendijk (1413)

0

3

0

0

3

"g." betekent hier aantal gespeelde partijen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten