zondag 29 november 2020

The Fianchetto Solution

Gelukkig werkte de server deze avond weer naar behoren mee. Voor deze avond was een vijf rondig Zwitsers rapidtoernooi gepland met een bedenktijd van 14 min. en 2 sec. per zet er extra bij. Daarna konden de echte liefhebbers vanaf 22.30 uur nog een half uurtje in Arenavorm oefenen, met partijtjes van 3 min. en daar dan nog 2 sec. per zet bijkomend.

                                              RONDE 1

De eerste partij van de eerste ronde werd gespeeld tussen PionierVanHuizen en Talentje1985 en kende al snel een punt om een diagram aan te wijden. Zwart had zojuist Kd8-e7 gespeeld en wit wilde de stelling meteen vereenvoudigen met 1 Lxe5, terwijl 1 Lg3;Td8 2 Pf3;Pxf3 3 Lxd6+;Txd6 4 Txd6;cxd6 5 gxf3 toch wel beter is en de zaak ook nog vereenvoudigd. Nu volgt 1 ...;Lxe5 2 Pd5+;Pxd5 3 exd5; Lf5 4 Pf3;Lf4+ 5 Pf3;Thd8 6 Ld3 (6 Lc4 is veel beter) en hierna krijgt zwart de partij in handen met 6 ...;Txd5 7 Lxf5;Lxf5 en even later nog meer als wit met g3 de dekking van het paard ook nog wegdoet. Zwart verdubbeld de torens op de e-lijn en er wordt een set torens geruild en de laatste zwarte toren wordt oppermachtig, wat ook wit, met opgave even later, toegeeft. Dan de zo langzamerhand eeuwige strijd tussen THVD en MarkLagendijk. Zwart kiest daarbij een ander openingssysteem dan wat we de laatste tijd van hem gewend waren geraakt en dat kost hem redelijk snel drie pionnen, wat later een volle toren wordt, waarna hij opgeeft. De volgende partij gaat tussen Bon-Oni43 en hands-up en daarin verdwaalt wit grandioos in de openingsfase, wat hij nog probeert op te lossen met een stukoffer. Maar zwart weet dat perfect tegen te gaan en dreigt dan mat te geven op de damevleugel. Het enige antwoord, dat wit hierop heeft is opgave van de partij. ook-dat-nog wordt gekoppeld aan KeesBreen en wint al snel een pion en een kwaliteit. Als zwart dan wat later een loper weggeeft is zijn liedje wel uitgezongen, hoewel hij er nog wel heel wat coupletten aan toevoegt. Maar alles tevergeefs, hij wordt mat gezet. Deze eerste ronde is het verder wat vreemd met de deelnemers. DrsD2020 lijkt zich te laat aangemeld te hebben, net als JaapSantifort. Hierdoor krijgt Rien_van_der_Molen een punt dankzij een bye.
                                                                        RONDE 2
DrsD2020 ging nu meespelen maar JaapSantifort had misschien niet meer het geduld daarvoor, zodat er nu toen deelnemers waren en dus geen bye meer. Het eerst kijken we deze ronde naar de partij tussen Talentje1985 en hands-up. Hierbij was zwart zo geconcentreerd bezig met zijn spel, waarbij hij een pion kon winnen, dat hij mat grandioos overzag! Veel sneller ging het tussen Rien_van_der_Molen en THVD. Hier overzag wit al snel de dreiging, die van de zwarte loper, die een paard had geslagen op d4, uitging. Hij haalde de pion en het paard, die zich nog op die lange zwarte diagonaal bevonden, eigenlijk zonder directe noodzaak weg, wat hem een kwaliteit kostte. Daarna had hij klaarblijkelijk geen zin meer in de partij, tenminste, hij gaf op. Ook in deze ronde een, eigenlijk eeuwige, strijd en wel tussen DrsD2020 en ook-dat-nog. Zoals wel een beetje van hen bekend speelden ze zowel voorzichtig als zo
nu en dan ietwat agressief en - vooral dat laatste - is goed te zien bij het diagram. Hier was de laatste zet van zwart Lh8-g7 geweest en speelde wit 1 Pxg5, daarmee het hele hoenderhok overstuur makend. 1 a4 zou de betere zet zijn. Zwart wilde dat stuk niet direct en speelde 1 ...;h5, wat ook wel de beste zet is. Er volgde 2 Pf2;Ph7, waarmee zwart het een beetje uit handen geeft. Hier had toch wel 2 ...;fxg5 3 Dxg5 en nu pas 4 Ph7 gedaan moeten worden. Nu volgt er  3 Pxh7 maar toch is 3 Pe6;Lxe6 4 fxe6;Pg5 5 Dd1;h4 6 Dh5 beter. De partij gaat verder met 3 ...;Kxh7 4 Dd1;Th8 5 Tb1 (5 Dxh5+ is toch beter);b6 6 Dxh5+;Kg8 7 De2;Tc8. Iets beter is 7 ...;Le8. Wit weet nu - met moeite, dat wel! - de partij tot een - voor hem - goed einde te brengen met het tenslotte naar het promotieveld brengen van de c-pion, waarna zwart opgeeft. Hierna een spannende partij tussen Bon-Oni43 en PionierVanHuizen, waarin zwart, na zo'n 25 zetten, de betere papieren leek te hebben. Hij won een pion dankzij het gepend staan van de pion die moest dekken. Maar kort daarna ging hij in de fout door zelf de dekking van een pion een beetje te verwaarlozen, waarna wit die pion kon slaan met een loper, waarmee tegelijkertijd dame en toren werden aangevallen. Hij dacht daarna ook de dame te kunnen winnen, waarschijnlijk overziend dat die dame schaak kon geven. Even later, hoogstwaarschijnlijk gedesillusioneerd, heeft hij (mede daardoor?) opgegeven. Eigenlijk de verrassing van de ronde kwam tussen MarkLagendijk en KeesBreen tot stand. Maar daar zag het in het begin van de partij, toen zwart een loper liet insluiten, zeker niet naar uit. Maar zwart wist, met gedurfd spel, zijn achterstand weer goed te maken en hield daar zelfs twee verbonden vrijpionnen aan over. In een stelling met ongelijke lopers, maar wel die beide mooie pionnen van zwart op promotieafstand van de achterlijn, gaf wit, misschien een beetje vroegtijdig gezien het tijdverschil (ruim 11 min. voor wit en iets minder dan 3 min. voor zwart) op.
                                                                        RONDE 3
Deze ronde ging van start met het gevecht om de eerste plaats tussen THVD en Talentje1985. Dit werd een partij, een dergelijk gevecht waardig, waarbij wit sterk op kwam zetten op de koningsvleugel. Dit leek zwart allemaal te kunnen keepen met zijn zware materiaal. Hij ging echter de fout in toen hij dacht een pion te kunnen winnen maar had blijkbaar overzien dat hij - in plaats van terugslaan - schaak ging krijgen, waarbij de dekking van matveld h7 moest worden losgelaten. Winst voor THVD derhalve. Nu dan DrsD2020 tegen Bon-Oni43 en in deze partij had zwart eigenlijk alle geluk van de wereld, ettelijke malen in de partij stond wit redelijk tot bijna helemaal gewonnen, hij wist het alleen niet af te maken.
Hij kwam met al zijn koningsvleugelpionnen (hij had lang gerocheerd en zwart kort) opzetten maar wist daar niet de juiste vuist mee te maken, hoewel, als hij op een gegeven moment e4-e5 had gespeeld i.p.v. Pd4-b3 en even later Le4xc6 i.p.v. Th1-e1 dan was het heel anders gelopen. Maar dat gebeurde beide niet en zo werd de stelling duidelijk vereenvoudigd door afruil van vooral de zwarte stukken. De materiële verhouding werd gelijk (zie diagram) en dat bracht zwart op de snode gedachte om remise aan te bieden. Misschien uiteraard nam wit dat aanbod niet aan en hierna volgde er dan 1 Pc5;g6 2 hxg6+; hxg6 3 fxg6+;Kxg6 4 a4;Ld8 (4 ...;Le7) 5 Kc2 (5 Pb7);La5 6 Pb7; Lb6 7 a5 (5 Kc3);Ld4 8 Pd6;Kf6 9 Pxc4;e4 (9 ...;Ke6) 10 b4;Ke6 11 Kd2 (11 Pb2);Kd5 12 Pe3+;Kc6 13 Pf5;La7 en zwart weet de witte horde tegen te houden door tenslotte beide witte pionnen te arresteren en de partij zodoende remise te houden wegens onvoldoende materiaal. hands-up speelde nu tegen MarkLagendijk, die zijn relatief slechte optreden uit zijn eerste beide partijen blijkbaar goed uit zijn hoofd had gezet. Misschien had hij het geluk, dat hij zijn geliefde basisopstelling vrij goed wist te bereiken en zijn tegenstander enkele minder goede zetten deed. De partij eindigde toen zwart al een toren en een paard tegen drie pionnen voor stond en met een paardschaak zijn laatste toren kwijt zou raken. Daarom gaf wit op. De partij tussen ook-dat-nog en Rien_van_der_Molen eindigde toen zwart opgaf omdat hij zijn dame zou verliezen, naast de kwaliteit die hij al achter stond. De laatste partij van deze ronde ging tussen KeesBreen en PionierVanHuizen. Wit was blijkbaar nog zo "buiten zinnen" van de winst in de vorige ronde dat hij nu mat overzag, dat eigenlijk ook al niet meer te voorkomen zou zijn geweest.
                                                                        RONDE 4
Opnieuw een gevecht voor de eerste plaats en opnieuw was THVD daar bij betrokken. Hij speelde nu met zwart tegen ook-dat-nog en het werd een enigszins voorzichtige partij, zeker van de witte kant. De dames werden geruild en zo'n beetje het belangrijkste kenmerk was de witte dubbelpion op de g-lijn. Zwart was, met een toren, de vijandelijke posities aan het bedreigen, trok die toren echter weer snel terug toen wit mat dreigde. Een wel enigszins logische uitslag was tenslotte de remise, die zwart uit het vuur sleepte door de zetten te herhalen. Talentje1985 probeerde een zelden geziene eerste zet tegen DrsD2020 en bereikte daar toch enige tijdwinst mee. Langzamerhand kwam de partij toch in de vaker geziene speellijnen met een toch iets beter staande zwartspeler. Zijn klok kwam echter bedenkelijk dicht bij het cijfer 0 en in de resterende zetten wist hij dan ook niet aan een nederlaag op tijd te ontkomen. Nu dan MarkLagendijk tegen Bon-Oni43 en zwart maakte daarbij eigenlijk een verkeerde keuze qua openingsvariant. Daardoor kwam wit ietsje beter te staan. Toch kreeg zwart een kans om twee pionnen te winnen als hij zijn mooie loper van de lange zwarte diagonaal en zijn damespaard had gegeven voor tenslotte ook loper en paard van wit. Daarbij had hij dan twee pionnen gewonnen. Maar dit werd niet gezien, ook niet de pionwinst, die even later gedaan kon worden. Maar ook wit ontkwam niet aan het "overzien-virus" toen hij, weer even later, een paard in de schoot kreeg geworpen maar daar zeker zo van schrok dat hij een andere zet speelde en dat paard dus niet sloeg. Nu echter verdwaalde zwart dermate in de stelling dat hij eigenlijk van "iets slechter" naar "verloren" ging. Dat laatste gebeurde dan ook, zwart verloor nog een paard en gaf even later op. KeesBreen had, na zijn overwinning in ronde 2, zijn avond niet meer en liet zich, redelijk gewillig, door een zwarte hands-up, naar de slachtbank leiden. Hij stond tenslotte een toren en een niet meer af te stoppen randpion achter. De laatste partij van deze ronde was tussen PionierVanHuizen en Rien_van_der_Molen. Hierin liet wit al snel een kans liggen toen hij een pion op g7 had kunnen slaan met de dame. Die dame zou dan een
paar zetten nodig gehad hebben om zich weer "onder de mensen" te kunnen begeven, misschien was dat de reden, dat wit het niet speelde. Een andere reden kan natuurlijk "overzien" zijn. Maar even later deed zwart een, wel begrijpelijke, mindere zet, zoals duidelijk kan worden gemaakt met het diagram. De laatste zet voor wit was 1 Dxe5 (een pion) geweest en zwart zag slechts zijn dame in gevaar en speelde nu 1 ...;Dc8. Veel beter was 1 ...;Ld6 2 Dd4;Txe1+ 3 Txe1;Lxf4 4 Dxf4; c5 geweest en als wit niet had opgelet zou er, na c5-c4 ook nog een stuk tegen twee pionnen verdwenen zijn. Nu volgde er 2 Dxc7;Dxc7 3 Lxc7;Lb4 4 Le5;Le7 en wit had verder eigenlijk nog maar weinig moeite deze tegenstander tot opgave te dwingen. Tot zover deze avond dus ronde 4.
                                                                         RONDE 5
De ronde begon met een partij tussen hands-up en THVD. Daarin nam wit eigenlijk al snel het
voortouw en ontstond de stelling van het diagram. Er was een afruil geweest op d4, de laatste zet was 1 Dxd4 (een paard) geweest en nu had zwart de dames moeten ruilen. Maar hij speelde 1 ...;De7 2 La3; De8 3 Lxf8 (3 Tad1, de toren loopt toch niet weg);Dxf8 (3 ...;e5 was ook best een poging waard) 4 Tad1;Ld7 (4 ...;Pd7 is de iets betere zet) 5 Lxb7;Lxb5 6 Lxa8;La4 7 Td2 (kansrijker is hier 7 Db6, vooral wegens het dan "in het bezit hebben" van veld d8. Maar ook nu had wit geen grote moeite het punt binnen te halen met een dreiging van loperwinst of het kunnen bezetten van veld d8. En Talentje1985 kwam opnieuw met zijn "vreemde" openingszet, nu tegen ook-dat-nog, die daar wel weg mee wist, gezien het resultaat. Zwart wist daarbij twee pionnen voor te komen en de positie van de vijandelijke koning tamelijk onprettig te maken. Aan het slot van de partij kwam ook de witte dame in grote moeilijkheden, zowel dankzij een paard als dankzij een toren. Eén van beiden zou geëlimineerd kunnen worden, niet beide echter en dus gaf wit op. Na de tweede ronde wist MarkLagendijk zijn ware gezicht te laten zien en zo ook in deze ronde. Hoewel ook zwarte tegenstander PionierVanHuizen mat dreigde was wit net eerder aan de beurt en dus de derde achtereenvolgende overwinning voor wit. Maar ook Rien_van_der_Molen bleek niet in staat nog een partij te winnen, tegen DrsD2020 kwam hij (met wit) een dame, een toren en een pion achter, wat voor hem voldoende was om op te geven. Weer de laatste partij van de ronde en die ging tussen Bon-Oni43 en KeesBreen. Na een vrij gelijk opgaande strijd vindt zwart het voldoende en geeft pardoes een loper weg voor een pion. Dat is voor hem het begin van het einde, enig materiaal wordt afgeruild en wit weet zijn beide torens op de voorlaatste rij te krijgen. Dat is in veel partijen een reden voor een mataanval en zo ook hier. Wit weet dus te winnen.

Hiermee is dit toernooi afgelopen, wat onderstaande tabel teweegbrengt:


Speler (rapidrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (1734)

5

3

1

1

2

ook-dat-nog (1661)

5

3

1

1

3

MarkLagendijk (1325)

3

5

3

0

2

4

Talentje1985 (1772)

3

5

3

0

2

5

hands-up (1690)

3

5

3

0

2

6

DrsD2020 (1703)

4

2

1

1

7

Bon-Oni43 (1240)

5

2

1

2

8

PionierVanHuizen (1581)

2

5

2

0

3

9

KeesBreen (953)

1

5

1

0

4

10

Rien_van_der_Molen (925) *

1

5

1

0

4

11

JaapSantifort (1614)

0

0

0

0

0


                                                                         The Sniper
Hierna werd nog even geoefend in blitzschaak door een aantal leden, vooral om een beetje op te warmen voor de Chess League van zaterdagavond. Voor een half uurtje snelschaken (3 min.+ 2 sec.) voelde een achttal zich nog geroepen de Arena te betreden. Het voert hier een beetje te ver om alle gespeelde partijen uitvoerig te bekijken, daarom alleen de eindstand in tabelvorm:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2125)

13

5

4

0

1

2

Talentje1985 (1871)

13

4

4

0

0

3

DrsD2020 (1576)

5

3

2

0

1

4

PionierVanHuizen (1511)

4

3

2

0

1

5

thelostrook (1557)

2

3

1

0

2

6

JaapSantifort (1613)

2

3

1

0

2

7

ook-dat-nog (1649)

0

1

0

0

1

8

Rien_van_der_Molen (918)

0

6

0

0

6

De verschillende kolommen spreken waarschijnlijk voor zichzelf, misschien heeft de kolom "pt." nog enige verklaring nodig. Voor een overwinning krijg je twee punten, voor een remise één punt en voor verlies niets. Maar als je een serie overwinningen achter elkaar behaalt krijg je voor een volgende één punt extra. Vandaar de grotere verschillen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten