donderdag 19 november 2020

Chess.com Clubs League 2

De tweede ontmoeting in deze serie ging tegen een Turkse jeugdclub (tenminste, te concluderen uit de naam waaronder ze bij chess.com bekend zijn, aannemend dat het jaartal daarbij hun geboortedatum is) en leek het Nederlandse team weinig problemen op te leveren.

Bekijken we daarom eerst het rapiddeel van deze match, bord na bord.

                                                                          bord 1

Hier speelde Efran2003Erva tegen Talentje1985. Hier was nog weinig te merken van het jeugdige en daarom misschien minder ervaren spel van een lid van het Turkse team. Hoewel, op een gegeven moment had wit wel een minder sterke zet gedaan door op d7 een paard te slaan, waar hij ook, met hetzelfde paard, een pion op a6 had kunnen slaan om daarmee een tikkeltje beter te komen staan. Nu werd het een ruil van paard tegen loper en werd weer verder gegaan met het elkaar aftasten. Dat bleef zo doorgaan tot de positie van het diagram werd bereikt. De laatste zet van wit was hier 1 dxe5 (paard) en zwart wil nu met 1 ...;Dc4 proberen korte metten met wit te maken. Ruilen kan natuurlijk niet voor wit, dan is die pion niet meer af te stoppen, dus wit speelt 2 Db2. Dan lijkt een remise in de lucht te hangen met de zwarte zet 2 ...;Dg4, niet echter na het witte antwoord 3 Db7 (hier had een zet met de f-pion gemoeten);Dh5+ 4 Kg1;Dd1+ 5 Kh2; Dh5+ 6 Kg1 (wil zwart toch remise?);Dxe5 (nee dus). Met 7 Dd7 gooit wit z'n laatste kans weg en geeft op na 7 ...;Da1+ 8 Kh2;De1. Er gaat nog minstens één witte pion verloren. Ook hun tweede partij toont wel aan, dat beiden aan elkaar waren gewaagd, hoewel wit al vroeg in de partij een flinke steek laat vallen. In de diagrampositie had hij met 1 d4

redelijk groot voordeel kunnen behalen echter, hij speelt 1 Pf1, in de trant van de gespeelde opening. Het zwarte antwoord laat wat langer op zich wachten, er is wat overweging nodig blijkbaar om 1 ...;f5 te spelen. Ook 1 ...;d5 is die overweging zeker waard. Wit antwoord met 2 Pg5, op jacht naar een kwaliteit, maar 2 exf5 was beter. Zwart lijkt niet om die kwaliteit te malen en speelt 2 ...;fxe4. Nu had toch wel 3 d4 moeten volgen, wit speelt echter 3 Lb3+, waarna zwart het beste 3 ...;Kh8 had kunnen spelen. Maar zwart speelt nu 3 ...;d5, wat natuurlijk ook niet slecht is. Nu speelt wit wel 4 d4 wat ook de beste zet is en zwart speelt 4 ...;exd4, waarna wit met 5 Pe6 echt in de fout gaat. Hij had 5 cxd4 of 5 Pxe4 moeten spelen. Nu vergaat het hem slecht na 5 ...;Df6 6 Pxf8;Txf8 7 Dd2 (maar hiermee gaat het helemaal mis, 7 cxd4 bood weer de beste kansen);dxc3 8 bxc3 (eerst had 8 Lxd5+;Kh8 beter ingevoegd kunnen worden);Lxf2+ (8 ...;Dxf2+ is toch beter, dat dwingt eigenlijk dameruil af) 9 Kh1 (9 Kh2 is beter, zoals in het vervolg te zien valt);Lxe1 10 Dxe1;Dxf1+. Deze dameruil gaat gepaard met schaak, anders had wit de e-pion nog tegen kunnen houden. Maar hij staat al duidelijk verloren, wat hij enkele zetten later ook toe moet geven. Het staat nu dus 1-1.

                                                                             bord 2
Het bord van spanovich en Omer2008Erva. Hier wist wit al vrij snel een pion buit te maken en er lijkt niet al te veel aan de hand te zijn, ook al staat wit overwegend met een gedekte vrijpion. Maar het slot doet een beetje denken aan een muisprobleem, in plaats van een toren terugslaan op c6 zet zwart zijn toren op c7 en geeft meteen op. Gaat het beter in de tweede partij? Nee, niet echt. Ook daar is  het een snelle winst van - ditmaal - zelfs een loper voor spanovich. Als de witspeler dan ook nog een toren weggeeft is het snel afgelopen en staat het 3-1 voor het Pionierteam.
                                                                             bord 3
Ook THVD lijkt niet veel moeite te hebben met tegenstander yidit2008erva. Na al snel, ook middels hulp van een schaakje, een pion in het centrum te hebben gewonnen, weet hij even later een stuk te winnen dankzij een penning, die blijkbaar niet gezien was. Ook de tweede partij leek in een snelle overwinning voor de witte THVD te gaan eindigen, gezien het diagram, dat al na zet 5 ontstond! Hier speelde wit het voor zwart waarschijnlijk verrassende 1 Lxf7+;Kxf7 2 Pxe5+;Ke8 3 Pxg4;Lb4+ 4 Pc3;Pxe4 (4 ...;Pc6 is iets beter) 5 0-0; Pxc3 (5 ...;Lxc3 is wat beter) 6 Te1+;Kd7 (6 ...;Le7 is beter) 7 bxc3; Lxc3 en nu overspeelt wit met 8 Pe5+ zijn hand eigenlijk. Hij had hier 8 Dd3;Lxe1 (of a1) 9 Df5+;Ke8 10 Lg5 moeten spelen. Na de tekstzet kan de zwarte koning namelijk iets veiliger naar c8 worden gespeeld. Maar ook nu weet wit, zoals onze Vlaamse zuiderburen zo treffend zeggen, de meubelen te redden, hoewel de partij (veel) langer duurt dan nodig zou zijn geweest. Zwart weet het nog vol te houden tot zet 44, met twee pionnen en acht minuten achterstand. En achterstand is het voor de Turken steeds meer, nu al is de tussenstand 5-1. 
                                                                            bord 4
Dan dit bord met hands-up en MCKayra2012Erva en sterk spel voor de witte Pionierspeler. Hij won al snel een pion en ook nog een loper er bij en dankzij een sterk op de lange witte diagonaal geposteerde loper - en enkele penningen - wist hij zwart, die snel speelde, mat te zetten binnen 30 zetten. Het duurt
een flink aantal zetten voordat er enige tekening komt in wie er nou beter staat en wie niet in hun tweede partij. Dat komt er bij het diagram, dat is ontstaan na de zet 1 ...;Lf6 van zwart. Het antwoord van wit is eigenlijk onlogisch. Wit speelt 2 Te1, waar 2 Th3 veel logischer zou zijn geweest, hoewel zwart ook dan iets beter staat. Nu volgt er 2 ...;Tae8 3 Txe8;Txe8 4 Ld2;Ld4+ 5 Kh1;Dg4 (5 ...;Lxb2 6 Lxh7+;Kxh7 7 Dxb2;Te2 ziet er veelbelovend uit) 6 h3;Dh5 7 Tf1 (7 Tb1 lijkt een goed alternatief);a5 (opnieuw lijkt 7 ...;Lxb2 8 Dxb2; Pxd3 9 Dc3;De2 een goed plan) 8 b4 (of 8 Tf3);axb4 (weer is hier 8 ...;Lb2 een goede zet) 9 Da7 (hiermee geeft wit "alles" uit handen);Pxd3 en wit is de kluts totaal kwijt en geeft huis en haard weg. Hiermee wordt het 7-1!
                                                                            bord 5
Hier vinden we DrsD2020 en Seyma2012Erva, met eerst zwart voor de Pionierspeler. Hun partij verliep redelijk in evenwicht, hoewel zwart wel regelmatig iets beter stond. Dat werd echter plotseling
vrij veel, toen wit "zomaar" een stuk weggaf, zoals te zien op het diagram. Zwart's laatste zet was 1 ...;Pc4 en de aangevallen witte dame had "simpel" naar d1 gespeeld kunnen worden. Maar wit had andere gedachten en speelde 2 De1? waarop zwart natuurlijk zijn kans greep met 2 ...;Dxd3. Wit vervolgde met 3 Tc3;Df5 4 Ph4;Dg5 (4 ...;Df4 is ietsje sterker) 5 Pf3;De7 6 Tb3;La6 en de buit moet toch wel binnen te halen zijn voor zwart. Toch moest hij daar nog wel 25 zetten over doen om wit mat te kunnen zetten. Over hun tweede partij kun je bijna hetzelfde zeggen als over hun eerste. Ook nu wordt er aan Turkse kant de eerste grotere fout gemaakt, zichtbaar op het onderste diagram. Wit had 1 e4 gespeeld en zwart kon met 1 ...;e5 een goede verdediging opbouwen, er werd echter 1 ...;h6 gespeeld met waarschijnlijk de bedoeling veld g5 minder toegankelijk te maken. Wit profiteerde meteen met 2 e5,
wat zwart een stuk ging kosten. De partij ging verder met 2 ...;Le7 3 exf6;Lxf6 4 Pc3 (4 Td1 is een beetje sterker);b4 (opnieuw niet de sterkste zet, dat is 4 ...;Pxd4) 5 Pe4 (ook al lijkt het anders, toch is hier 5 axb4;Pxb4 6 De2 het sterkste);bxa3 (eigenlijk helpt zwart nu een beetje mee. Er had beter 6 ...;Lxd4 gespeeld kunnen worden) 6 Txa3 (eerst 6 Pxf6+ was sterker);Pb4 (nee, nog steeds 6 ...;Lxd4) 7 Dc4 (7 Pxf6+ is een fractie beter);a5 (7 ...;Tb8 is de betere zet want 8 Txa7 strandt een beetje op 8 ...;Lb5) 8 Tc3 (wit wil maar niet op f6 slaan, hoewel dat nog steeds de beste zet is);Lc6 (een fractie minder goed dan 8 ...;Le7, hoewel het maar bitter weinig scheelt) 9 Pe5 (is zelfs iets beter dan 9 Pxf6+);Lxe5 (beter is 9 ...;Lxe4 10 Lxe4;Tc8) 10 dxe5;Lxe4 11 Lxe4;f5 (nu maakt zwart er eigenlijk helemaal een potje van en moet het niet moeilijk meer voor wit zijn ook dit punt binnen te halen). Maar daar moet hij toch nog bijna 20 zetten voor "zwoegen" totdat het mat uitgevoerd kan worden en daarmee de (nieuwe) tussenstand 9-1 is geworden.
                                                                          bord 6
Aan dit bord vinden we ook-dat-nog en Zumra2011ERVA. In hun eerste partij wordt door zwart (de
Turkse kant in dit geval) al snel een heel verkeerde beslissing genomen. De laatste zet van wit was 1 Da4 geweest en zwart wil "koste wat kost" die pion voorsprong vasthouden, dus wordt er 1 ...;Le6 gespeeld, daarmee de belangrijker centrumpion vergetend (zie diagram). Natuurlijk speelt wit 2 Pxe5 en nu ziet zwart ook wat er aan de hand is en speelt wat een zet geleden gespeeld had moeten worden, 2 ...;Ld6. Maar nu gaat toch ook die c-pion er aan, 3 Pxc4; Lxc4 4 Dxc4;Pa5 5 Dc3 (wit zal gedacht hebben "iemand, die op deze manier met het materiaal omgaat stelt misschien ook niet zo veel waarde aan een paard" en inderdaad, zwart speelt 5 ...;0-0 6 Dxa5 en nu ga je denken dat de partij dan wel snel afgelopen zal zijn, maar zwart blijkt een superlange adem te hebben, wit moet echt nog bijna 50 zetten wachten totdat hij - met toren, loper en drie pionnen meer - mat kan zetten. En qua tijd staan ze nog bijna gelijk, elk nog ruim 6 minuten! Ook in de tweede partij wordt het een beetje hetzelfde verhaal. De dames worden al snel geruild en ook hierna staat ruilen een beetje centraal in de partij. Er ontstaat een eindspel met ongelijke lopers en twee pionnen meer voor zwart. Eén daarvan kan de overkant bereiken en met de daaruit ontstane dame wordt dan snel mat gezet, 11-1!
                                                                           bord 7
Dit bord was voorbehouden voor ali2012Erva en PionierVanHuizen. Hier kwam ook al snel voordeel voor de Pionierspeler en ook hier moest nog het nodige werk worden verzet voordat het verdiende punt
kon worden bijgeschreven. Maar eerst kijken we nog even naar hoe dat in zijn werk ging, na het diagram. Er was een stel torens geruild via de d-lijn, terwijl zwart al enige tijd beter had gestaan. Wit speelde nu 1 Lb5, waarmee het zwarte voordeel meteen een stuk groter werd. Beter zou 1 De1 zijn geweest. Zwart reageerde nu meteen goed met 1 ...;Pd5 2 Dd3;Lf6 (2 ...;Lxa3 is beter) 3 Lc6;Lxc6 4 Pxc6;Dd7 (de zet 4 ...;De8 is sterker) 5 Pd4;Pdxe3 6 fxe3;Pxd4 (7 ...;Pxe3 is een beetje sterker) 7 exd4;Dxd4 en zwart staat duidelijk gewonnen. Maar, zoals al gezegd, het duurde nog 25 zetten voor het mat uitgevoerd kon worden. Hun tweede partij leek wel een spelletje snelschaak met beiden één minuut bedenktijd. Tenminste, toen de partij voorbij was (starttijd 15 min. en 2 sec. per zet er bij), had wit nog 13 min. over en zwart had er iets meer dan 4 gebruikt. Toch bleef het langere tijd vrij gelijk op gaan, eigenlijk totdat de diagramstelling was bereikt. Wit had hier juist 1 Pg3 gespeeld en zwart antwoordde met het foutieve
1 ...;g6 (beter de koning naar c7 of d7). Daar weet wit wel raad mee: 2 Pe4;h6 (ofwel zwart snapt het spelletje niet ofwel hij is een beetje levensmoe, wat echter niet blijkt uit het aantal zetten dat er hierna nog wordt gespeeld) 3 Pd6+;Kd7 4 Pxe8;Kxe8 en het moet nu verder een koud kunstje voor wit zijn de partij winnend af te sluiten. Dat lukt ook inderdaad maar - zoals al meer gezegd - er moeten nog heel wat zetten worden gedaan voor het mat kan worden bereikt. Maar hiermee is wel een tussenstand van 13-1 bereikt en is ook wel de sterkte van het Turkse team bewezen. Toch valt er over de hele linie nog wel het een en ander mee aan hun spelpeil, hoewel ze beslist dit toernooi niet zullen gaan winnen! Voor hen en hun teamleiding zal de Olympische gedachte het hoogtepunt van dit gebeuren moeten zijn!?
                                                                            bord 8
De kers op de taart moet dan nog van dit bord komen, met MarkLagendijk en AktasNevin2009Erva als
aanzitters. Maar die kers laat een poosje op zich wachten, de spelers lijken redelijk aan elkaar gewaagd, tot het moment van het diagram komt. Zwart had een aanval op veld g2 opgezet en wit moet dat verdedigen. De laatste zet van wit was 1 f3 en nu moet zwart een plekje vinden voor z'n loper. Daarvoor kiest hij eigenlijk een verkeerd veld met 1 ...;Lf5 (veel beter is 1 Ld3) Maar wit reageert ook minder goed met 2 Le1, waar 1 g3 redelijke winstkansen qua materiaal had geboden. Immers, het paard heeft geen velden. Zwart gaat verder met 2 ...;Dg5 3 Ld2;Df6 4 De1 en wit probeert er nog wat moois van te maken. Maar, helaas voor hem, het tegendeel blijkt waar te worden. Zwart offert nog een loper op h3, geeft daar ook nog eens zijn paard cadeau en zal met het schaamrood op z'n kaken de partij afsluiten als hij de h-lijn verlaten heeft en zich dan pardoes mat laat zetten op h3. Dat moet toch beter kunnen in de tweede partij? Daar moet dan de kers te vinden zijn! Zwart voelt zich nu enigszins als een vis in het water, als hij de gelegenheid krijgt zijn geliefde opening op het bord te brengen. Het gaat eigenlijk
helemaal zijn kant op als wit in de diagrampositie 1 h3 speelt. Maar hij reageert niet met de beste zet, dat is 1 ...;b5. Hij speelt 1 ...;Lc7 2 a4 (wit wil alvast een plekje voor de loper vrijmaken);Pf8 (niet het sterkste, dat is 2 ...;Pb6) 3 De3;Pg6 4 Pg5;Ph8 (zwart blijft eigenlijk een beetje zijn eigen spelletje spelen) 5 Tfe1 (hoewel dit ook niet zo slecht is lijkt wit het toch hiermee weer even kwijt te zijn, 5 Dg3 is sterker);Ld7 (5 ...;h6 is de sterkere zet) 6 Df3 (dit gaat van kwaad naar veel erger voor wit);Dxg5 en met dit stuk meer weet zwart dan toch die kers te plaatsen, hoewel hij daarvoor in eerste instantie nog wel een kwaliteit weggeeft. Maar daar heeft hij een hoger doel mee. Daarmee wil hij de witte f-pion pennen, zodat die hier nu geen goede verdediger meer is. En het plannetje lukt, wit wil dolgraag de dames ruilen, daarbij die slechte verdediger van zijn dame totaal vergetend. Wit speelt het nu slecht uit en zwart kan de partij met een goed gevoel afsluiten door - ook op h3 - mat te zetten.
Dan het wedstrijdformulier, dat ziet er als volgt uit:


Hierna kwam er ook weer een sneller toernooi, nu met 3 minuten en 2 seconden per zet er bij. Ook hierbij bleek het Pionierteam verreweg het sterkste te zijn. Alleen Talentje1985 bleek niet tegen zijn tegenstander (dezelfde als bij het rapidgedeelte) opgewassen te zijn. Hier volgt dan het formulier, waar alles in te zien valt:Geen opmerkingen:

Een reactie posten