vrijdag 13 november 2020

Chess.com Clubs League 1

Het online schaken heeft, vooral sinds het begin van de corona-uitbraak, een grote vlucht genomen. De organisatie, waarbij ook De Pionier is aangesloten, heeft een competitie in het leven geroepen tussen clubs waar ook ter wereld en s.v. De Pionier is de enige club in Nederland die er in meespeelt. De competitie bestaat uit een A-groep (hier moeten ten minste 10 man spelen) en een B-groep, waarin s.v. De Pionier meespeelt. Daar is het minimum 5 spelers. Men speelt twee ronden op zaterdagavond, een rapid gedeelte en een blitz gedeelte.

De eerste tegenstander voor s.v. De Pionier is afkomstig uit Slowakije. Levice is een stadje, zo'n 25 km. van de Hongaarse grens, in het zuid-westen van Slowakije. Laten we het gebeuren volgen, te beginnen met het rapid gedeelte en op bordvolgorde:                                                                             

                                                                              bord 1

TheHistoryTeacher-martinez_95 met een eerste witpartij voor een Pionierspeler. In de partij was vrij duidelijk zichtbaar dat beiden aan elkaar gewaagd waren, het voordeel ging zo'n beetje op en neer.

Totdat zwart een wat mindere zet deed, te volgen via het diagram. Wit had zojuist 1 Pc4 gespeeld en de beste zet voor zwart zou dan 1 ...;Ld4 zijn geweest, gevolgd door 2 Tad1;Lxf2+ 3 Kxf2;Tg8 om druk op de witte koningsstelling uit te oefenen. Maar de zwartspeler had andere gedachten en speelde 1 ...;f6, waarop dan 2 Pxe5;fxe5 (zwart had nu wel zijn dubbelpion opgelost) 3 Ta3 (3 b4 geeft ook goede mogelijkheden); Tg8 4 Tb3 (hiermee geeft wit eigenlijk een deel van zijn bereikte voordeel prijs, beter zou hier 4 Td1 zijn geweest);Td7 5 Lxg3 (ook hier is een betere zet voor wit en wel 5 Tc3, om het gevaar van op een gegeven moment Pxf3+ uit de stelling te houden);Txg3 6 Kh2 (het wordt de witte monarch wat te heet onder zijn voeten!);Tdg7 7 Te2;Kg8 8 Tf2;Kf8 9 Tb6;T3g6 10 Tc2;Kg8 11 b4;cxb4 12 Txb4 en nu komt de grote fout voor zwart, die hem de partij zal kosten, hij speelt hier 12 ...;Kh7? en nu profiteert wit meteen met 13 Tcb2. Zwart sputtert nog wat tegen, dat heeft echter weinig zin meer en een paar zetten later geeft hij op. Zou de revanche net zo'n spannende
partij 
opleveren? Nee, helaas niet echt, zwart ging eigenlijk al vrij snel een beetje de mist in, zoals te zien in het diagram. Hier had wit 1 Db3 gespeeld en om erger te voorkomen had zwart 1 ...;Le6 moeten spelen, hij speelde echter 1 ...;Tfd8, waarna wit het heft in handen ging nemen met 2 Pg5;Le6 3 Pxe6;fxe6 4 Lh3;Kf7 5 Tfd1;Dd5 6 Dd3, waarmee wit niet de beste zet speelde. 6 Lg2;Dxb3 7 axb3 zou beter zijn geweest. Maar zwart profiteerde niet, hij speelde 6 ...;a6, waar wit met 7 e4 op reageerde. Wit won hierna de voorste zwarte e-pion nog en er kwam een afruil op  d4, waarna een toreneindspel overbleef, met er voor zwart nog een paard en vijf pionnen bij en voor wit een loper en vijf pionnen. Dus op zich helemaal gelijk maar wit wist met zijn vrije e-pion naar voren te rennen en daarmee promotie te dreigen, waardoor zwart, met een halve minuut in tijd achter, terecht opgaf, hiermee de tussenstand dus op 1-1 brengend.

                                                                           bord 2

Aan dit bord kwamen zavinac1 en THVD tegenover elkaar. In hun eerste partij miste zwart vrij snel in

de opening een goede kans, zoals te zien in het diagram. Wit had zojuist 1 Pd2 gespeeld, om zich verder te ontwikkelen en zwart speelde daarop 1 ...;Df6, waar 1 ...;Da5 een betere zet zou zijn geweest. Er had zich dan een gevecht om pion d5 kunnen ontwikkelen, waarbij zwart, bij goed spel, een mooie stelling had kunnen krijgen. Maar ook met de tekstzet kreeg zwart mooie kansen, die hij niet ten volle wist te benutten. Het witte antwoord was 2 Pf3 en daarop reageerde zwart uitstekend met 2 ...;Lxh3. Wit accepteerde dit nadeel met 3 Lg5, waarop zwart 3 Df5 speelde. Er volgde nu 4 Dd2 en nu miste zwart een "opgelegde" kans. Hij speelde, misschien in angst om materiaal kwijt te raken, 4 ...;Lxg2 maar had 4 ...;Dg4 moeten spelen, waarop de beste witte zet nu 5 Ph4 zou zijn geweest en voor zwart dan 5 ...;h6 6 Lxh6;Dxh4 en zwart had een prachtpositie gekregen. Nu ging het mis via 5 Ph4;Dg4 6 Pxg2;Taf8 7 Lh4 en wit wist de schade te beperken middels een kwaliteitsoffer even later op e5. Nu bleef er voor zwart helaas weinig anders over dan steeds achter de feiten aan te rennen, steeds net niet zijn actie kunnen uitvoeren en tenslotte op moeten geven omdat zijn tegenstander er een tweede dame bij ging halen. Dan hun tweede partij. Het begin daarvan was wel een beetje vragen om moeilijkheden door wit, hij kwam met vier pionnen opgestormd in het centrum, wat
nog geen ramp hoeft te zijn, maar als je daarna ook nog h3 speelt ga je wel erg ver. Maar zijn echte probleem in deze partij kwam vanuit de diagrampositie, waar wit het spel een beetje op de wagen bracht met 1 Pa4 en zwart nog niet echt goed reageerde met 1 ...;Lc8, waar 1 ...;cxd5 eigenlijk aangewezen was. Maar wit ging het nog bonter maken want na 2 a3;Dd4 3 f5 speelde hij 3 ...;exf5?, daarmee zwart uitnodigend binnen te komen, wat hij dan ook deed. Nu kostte 4 ...;Te3 natuurlijk een stuk, waarna zwart de partij met een aantal rake zetten af wist te maken. Hierdoor werd de tussenstand 3-1 (voor de Slowaken)

                                          bord 3

Dit bord kende PionierVanHuizen en Suzumija als spelers en ook hier ging het niet zoals gehoopt voor het Pionierteam. Al snel in de eerste partij wist zwart het betere van het (typische) spel te krijgen, nog versterkt door de tegengestelde rochades. Vaak is er dan een punt aan te wijzen, waarop het fout gaat en

in deze partij was dat bij het diagram. Hier had zwart had net zijn koningspaard een extra steuntje in de rug gegeven en wit wilde dat waarschijnlijk ook met zijn loper doen door 1 f4 te spelen. Maar hij had beter de andere vleugel genomen met 1 b4. Zwart profiteerde nu met 1 ...;Lxg2 2 Kxg2;Pg4 (veel beter eerst 2 ...;h4 3 Lxh4 en nu pas 3 ...;Pg4 om de h-lijn te openen) Nu vergooide wit helemaal zijn kansen met 3 f5 (eerst 3 Lxe7!);Lxg5 en nu blijkt het niet meer al te moeilijk voor zwart om de buit binnen te halen, hoewel wit nog lang gaat tegenstribbelen. Dan verder met hun tweede partij en daarbij een fout van zwart bij het diagram. Daar was zwart te snel met het zoeken van een veilige plek voor zijn dame. Hij speelde 1 ...;Dd7 in plaats van 1 ...;Dd8 of zelfs 1 ...;Db8 en werd waarschijnlijk aangenaam verrast door het witte antwoord 2 f6, waar natuurlijk 2 Pb6 gespeeld had moeten worden. Zwart sloeg
de pion natuurlijk met 2 ...;Pxf6 en opnieuw kreeg wit de kans op die kwaliteitswinst en opnieuw speelde hij weer iets anders en wel 3 Pxe7+;Pxe7 (slaan met de dame is veel beter) 4 g5;hxg5 5 hxg5;Ph7 6 Dh5 (weer mist wit een mooie kans met 6 Lxe5);Df5 (ook zwart laat zich niet van zijn beste kant zien, 6 ...;b5 is beter) 7 f4;exf4 8 Lxb7;Dxg5+ (slaan met het paard is sterker: 9 Lxc8;Txc8 10 Kh1;De4+ 11 Kg1;De3+ 12 Kh1;Pe4 13 Dg4;Pf5 14 Dxf4;Pfg3+ 15 Kh2;De2+ en dit moet zwart af weten te maken). Na de tekstzet volgt 9 Dxg5;Pxg5 10 Lxa6 (wit wil die kwaliteit helemaal niet eens!) en wit haalt nu, met een nog steeds tegenstribbelende zwartspeler, zijn buit langzamerhand binnen. Het is hiermee dan 5-1 voor de Slowaken geworden.
                                                                                             bord 4
Nu dan de partijen tussen Tomas1457 voor Levice en hands-up voor s.v. De Pionier. Hier worden, in de eerste partij, ook niet steeds de beste zetten gespeeld maar een kritiek punt lijkt aangebroken bij het
bereiken van het diagram. Wit had net 1 Dd3 gespeeld en het logische antwoord lijkt 1 ...;Pe5 2 De2;a5 3 g5 (op 3 a3 volgt 3 ...;Pc4 4 Lxc4;bxc4 en de vervelende loper is geëlimineerd);Ph5 4 Txd5;cxd5 5 Lxd5+;Pf7 (op de koning naar de h-lijn wordt wit vervelend langs die lijn) 6 Dxb5;Dc7. Maar zwart denkt er anders over en speelt 1 ...;Pe4, waarop 2 Lxa7 het beste antwoord lijkt. Wit speelt echter 2 f3, waarop zwart nu wel 2 ...;Pe5 speelt en het betere 2 ...;Pxc3 3 Dxc3;Dxe3+ 4 Dxe3;Txe3 overziet. Nu komt wit in het voordeel, hoewel hij het sterke 3 Dxe4 niet lijkt te zien. Hij speelt 3 Lxd5+;cxd5 4 Dxd5+;Pf7 5 fxe4;Dxe4 6 Lc5 en zwart verliest dus op termijn een kwaliteit en daarmee even later ook de partij (6-1). Nu wordt het (hier "op papier" maar in de praktijk ging het natuurlijk wel anders) wel tijd voor het Pionierteam om de handen uit de mouwen te steken en te scoren! Gaat
hiervoor hands-up de eerste steen leggen? Dat gaat er wel op lijken als je naar het diagram kijkt, waar wit als laatste zet 1 d4 heeft gespeeld en zwart met 1 ...;f4 de verkeerde richting zoekt. Wit reageert goed met 2 dxe5;Lxe5 3 Pxf4;Lg4 4 Dd5+ (ook 4 f3 is hier goed);Kh8 5 Pe6 (5 Dxb7 is beter);c6 (zwart had 5 ...;Lxe6 moeten spelen), nu worden de dames geruild en hoewel het nog lang niet is gewonnen (zwart krijgt nog een pion op d2, waar wit een kwaliteit voor moet geven) weet wit daar naar toe te werken met knap spel. Dus lijkt het vooruitzicht er voor het Pionierteam toch wel een beetje aantrekkelijker op geworden te zijn, 6-2 achter staan is natuurlijk nog niet aanbevelenswaardig, er komen nog goede kansen!
                                     bord 5
Dit bord is voor tjozef55 (Levice) en spanovich. Beide spelers volgen in eerste instantie de theorie op de voet, hoewel wel de voorzichtige kant. Wit (spanovich) weet daarbij een pion te winnen, zijn
tegenstander krijgt even later een batterij (dame en loper) gericht op g2, die er gevaarlijk uitziet. Maar wit weet alles te keepen en biedt dan dameruil met voor hem een dubbelpion op de b-lijn. Zwart gaat daar niet op in (zie het diagram), wat hij eigenlijk toch verstandiger wel had gedaan. Zwart speelt 1 ...;De6, misschien hopend dan de voorste b-pion te kunnen pakken. Maar wit is op z'n qui-vive en speelt 2 c4;h5 3 h4;Dc6 4 c5;f6 5 b4 (de veilige route, 5 Dd8+;Kf7 6 Db6 ziet er ook prima uit);Kg7 6 Dd8;De6 (zwart ziet het niet meer zitten, 6 ...;Kf7 was verstandiger geweest) 7 Db6 en binnen enkele zetten weet wit de dames te ruilen en z'n c-pion (die inmiddels een lijn is opgeschoven) te laten promoveren. Het volgende punt dus voor het Pionierteam, dat inmiddels 6-3 achter staat. In de tweede partij, met spanovich dus achter de zwarte stukken, gaat wit al snel in de fout, zoals te zien op het bijgaande
diagram. Beide spelers hadden zojuist kort gerocheerd (het was dus vrij in het begin van de partij) en wit speelde nu 1 Le3, wat wel een slechte zet was, hij had hier iets van 1 Te1 moeten spelen. Zwart profiteerde meteen met 1 ...;d5 2 exd5;exd5 3 Lb3;d4 en zwart won snel een stuk. Hierna werd het eigenlijk redelijk makkelijk spelen voor zwart. Hij ruilde af waar mogelijk, won daarbij hier en daar een pion en wit dacht op zeker moment nog een stuk te winnen. Maar zwart had beter gekeken en dat stuk winst voor wit werd daardoor een kwaliteit verlies voor hem, wat zwart toch nog wel een gaatje in de pionnenformatie voor zijn koning kostte. Maar als je inmiddels al een toren voor staat is dat niet zo'n probleem meer. Wit gaf tenslotte op toen hij een toren en twee pionnen achter stond en een derde pion nog zou volgen. Het Pionierteam haalde in, het was nu nog 6-4.
                                                                                          bord 6
Voor s.v. De Pionier speelde hier Talentje 1985 en voor Levice was dat AeOEvilFish. Kijken we dan eerst naar de partij, waarin de Pionierspeler de zwarte stukken ter beschikking had. Ook hier al meteen
in de openingsfase een - zo lijkt het - beslissend moment (zie diagram). Wit speelde hier 1 Pf3, wat op zich een normale zet lijkt maar dat in wezen niet is. Immers, wit verliest meteen een stuk. Hij had 1 Lxf6 moeten spelen. Er volgde 1 ...;Pxe4 2 Lxe7;Dxe7 3 Ld3; Pec5 en - zoals dat zo vaak in de boeken staat - de rest was techniek! Dus verder met de inhaalprocedure; het stond intussen 6-5. Ook hun tweede partij was een vluggertje, eigenlijk niet de moeite waard om er een diagram aan te besteden. De zwarte dame kwam moeilijk te staan op de damevleugel en toen wit die dame aan ging vallen, wat op het eerste gezicht een stuk aan zwart zou kosten, gaf hij pardoes die dame weg door haar op een veld te zetten, dat onder controle was van de witte (zwartveldige) loper. Een nieuwe tussenstand: 6-6!
                                                                                           bord 7
De combattanten zijn hier DrsD2020 voor s.v. De Pionier en Matucici voor Levice. Hun eerste partij, met Pionierwit, werd ook een vluggertje, binnen 20 zetten had wit namelijk een mat weten te forceren,
hoewel zwart daar in principe natuurlijk wel ongewild aan had meegewerkt. De, min of meer, kritieke fase begon al heel snel en is te zien op het diagram, dat ontstaan is na zet 5 0-0 van wit. Zwart antwoordt hier met 5 ...;a6, daarmee wit meteen een betere kans op ontwikkeling biedend. 5 ...;Lg4 was beter geweest. 6 d4;h6 (nog zo'n anti-ontwikkelingszet, 6 ...;Lf5 is de betere zet) 7 c4 (wit grijpt direct z'n kans);Dd8 8 Pc3;Lg4 (wat zojuist een goede zet was, maakt het nu wat erger voor zwart, 8 ...;e6 zou beter zijn geweest) 9 Le3 (9 Te1 was iets beter);Lxf3 10 Lxf3;e6 en nu maakt wit het mooi af met ruil op c6 en nog een stukwinst (zwart had kort gerocheerd en zo kon er op h6 worden geslagen en het paard buitgemaakt). Wit stond al huizenhoog gewonnen, zwart wilde dat nog even uitstellen en speelde nog door totdat wit hem op h6 mat zette. Een eerste voorsprong voor het Pionierteam, nu 6-7. De tweede partij had meer voeten in de aarde maar ook nu kwam wit puur slecht uit de opening door op de tweede zet al h3 te spelen. Zwart speelde gewoon de zetten, die bij de gekozen opening horen. Wit maakte het nog wat extremer door een tempo te verliezen met een schaakje en het daarna weer
terugplaatsen in plaats van aan zijn ontwikkeling te denken. Maar helemaal bont maakte wit het door in de diagramstelling, die op een gegeven moment ontstond, 1 Pxe5 te spelen, daardoor een stuk prijsgevend na 1 ...;Dxe3 2 fxe3;Lxe5. Nu speelde wit pas 3 Td1, wat al als eerste zet gespeeld had moeten worden. Uiteraard ruilde zwart hier torens en kwam zo, stukje bij beetje, een paard en een pion voor te staan. Maar hij moest wel heel ver gaan voordat wit erkende dat hij verloren had. Zwart had namelijk een vrijpion op de a-lijn gekregen en zou daarmee naar voren rennen, terwijl wit nog slechts twee pionnen over had gehouden, die beide waren vastgelegd. Hiermee werd de voorsprong vergroot tot 6-8 en was er nog maar een halfje nodig aan het laatste bord om de overwinning veilig te stellen.
                                                                                           bord 8
Hier had voor het Pionierteam MarkLagendijk plaatsgenomen en hij kreeg daarbij een tegenstander die zichzelf qua naam blijkbaar heel wat toedacht: TopT3. Was dit ook zo? We zullen het zien aan hun partijen! Zwart speelde zijn graag gespeelde openingszetten en wit reageerde daar redelijk goed op,
hoewel zwart meestal wel iets beter stond. Wit meende de enige open lijn, de d-lijn, te kunnen bezetten met een toren maar zwart was hem te slim af en kreeg zelf die lijn in handen. Hiermee kwam hij een stuk beter te staan dan wit en had hier al winnend voordeel kunnen krijgen als hij sneller zijn c-pion had opgespeeld. In de diagrampositie stond zwart eigenlijk gewonnen maar hij liet wit weer terugkomen  Wit had net noodgedwongen 1 Ph5 gespeeld en nu had zwart de partij zo goed als kunnen beslissen met 1 ...;Lxc3 2 bxc3;Txd3 3 Txd3;Lxd3 en zwart had nu gemakkelijk met zijn a-pion kunnen gaan rennen. Maar hij speelde 1 ...;Lh8 2 Pf2;Le6 3 Pe4;Kh7 4 Pxg5+;Kg6 5 Pxe6;fxe6 6 Txe6+;Kg5 en zijn voordeel verdween als sneeuw voor de zon. Maar het duurde nog wel lang, voor de partij beslist raakte, het stond eigenlijk nog gelijk met toren, paard en drie pionnen voor wit en een toren, een loper en drie pionnen voor zwart. Maar wit wist een pion te winnen en er kwam tenslotte een eindspel met toren, paard en een pion voor wit en toren en loper voor zwart. Eigenlijk nog steeds wel remise, dan moet je later echter als zwartspeler je toren niet weggeven! 7-8 dus. Zou er een tweede kans voor de Pionierspeler komen, die
hij eigenlijk wel had verdiend? Dat lukte niet direct, hij kwam zelfs redelijk achter te staan. Maar het werd beter voor hem, zoals het diagram laat zien. Wit had 1 cxd5 gespeeld en zwart had nu 1 ...;e4 moeten spelen maar speelde 1 ...;Pf6 2 Ld2 (staat hier ongedekt, dus 2 Lb4 is beter);Txd5 (ziet het gevaar niet, hij had 2 ...;Kb8 moeten spelen) 3 Tfc1;Txd2 (met 3 ...;Te7 was de schade beperkter gebleven) 4 Txc7+ (sterker is 4 Dxb7+, waarna het mat in 17 is, maar in zo'n stelling ga je meestal toch voor directe damewinst);Kxc7 5 Dxb7+ (5 Dc3+ levert nog een toren op!);Kd8 6 Db8+;Ke7 7 Dxa7+ (slaan op e5 is sterker);Kf8 en zwart heeft hierna toch nog 15 zetten nodig om de partij te beslissen (in zijn voordeel!). De eindstand wordt hiermee dan 7-9 voor s.v. De Pionier, zoals te zien op onderstaande wedstrijdformulier:
 
Nu dan nog het snelschaakgedeelte, waar we wat sneller (hoort daar tenslotte toch bij) doorheen zullen gaan. Daarbij kregen beide spelers steeds 3 min. en 2 sec. per zet erbij. Beide teams speelden dit nu met 5 spelers (misschien kon één van beiden niet meer spelers geïnteresseerd krijgen) en aan vier van de vijf borden wist men elkaar in evenwicht te houden. Voor de Slowaken was er een nieuwe speler bij gekomen, waarschijnlijk één van de sterkeren, waardoor hun opstelling naar beneden doorschoof, wat tenslotte de wedstrijdwinst voor hen betekende, zoals te zien op het formulier.
Bij het bovenste formulier zijn het rapidratings en bij het onderste de blitzratings.
Beide clubs hadden dus een wedstrijd gewonnen en voor de totaalwedstrijd werd dit gerekend als een remise en zo eindigden beiden dus met een half punt. s.v. De Pionier staat hierdoor op plek 15 en Levice op plek 17 van de in totaal 36 deelnemende clubs. Voor de volgende ronde is s.v. De Pionier ingedeeld tegen Erva Chess Club uit Turkije, die de eerste wedstrijd hadden verloren van Chess Club Zebra uit Rusland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten