woensdag 28 oktober 2020

Mein System

Alweer een tweede online-avond en het einde is nog lang niet in zicht helaas. Men moest deze avond een keus maken tussen voetbal kijken (wat ook een aantal deed) en schaken. Voor dat laatste waren zelfs twee verschillende toernooitjes uitgeschreven. Eerst anderhalf uur met een bedenktijd van 10 min. en 2 sec. per zet erbij, dan een korte pauze om even uit te blazen en daarna één uur voor de snelle jongens met voor beiden 3 min. en 2 sec. per zet erbij. Dit alles in Arena-vorm.

                                           Mein System

                                                THVD

Als eerste tegenstander kwam meteen zijn Angstgegner van de vorige week, PionierVanHuizen. Hij begon, met wit, wat te voorzichtig maar de partij bleef toch goed in het teken van gelijkwaardigheid. Zwart ging zijn heil zoeken op de damevleugel, terwijl wit - na afruil van de gefianchetteerde loper van zwart - het wat meer in het centrum zocht. Maar hij maakte ook de eerste, redelijk grote, fout (zie diagram). Wit speelde hier 1 g3? en zwart greep de gelegenheid meteen aan met 1 ...;Txd4 2 Df4;Txd1+ en hierna had zwart het niet echt meer moeilijk om zijn gram te halen. Het werd mat na 40 zetten. Met een dame en twee pionnen tegen een toren wist THVD in zijn volgende partij ook zijn tweede punt te scoren, tegen MarkLagendijk. Het volgende punt kwam nu uit een partij tegen DrsD2020, die, met zwart, een pion achter stond met een tweede op vallen. Maar eerst viel zijn vlag. Hierna wist ook-dat-nog het ruim 50 zetten vol te houden, toen kon ook hij weinig anders dan opgeven. Bij de volgende zet zou namelijk een pion van THVD gaan promoveren, waarschijnlijk nog met schaak ook. Nu nog een keer tegen MarkLagendijk, die nu zwart had. Het werd opnieuw een snelle partij, na iets meer dan 30 zetten wist THVD de matzet uit te voeren, terwijl hij nog iets meer dan 7 min. over had en zijn tegenstander nog ruim 8 min.! In zijn laatste partij met deze bedenktijd wachtte hem nog een verrassing. TheHistoryTeacher had zich, na langere tijd, nog eens aangemeld en speelde meteen ook, met zwart, tegen THVD. Een eerste interessant moment - nadat beiden de theorie redelijk lang waren

gevolgd - ontstond bij de onderste diagramstelling een verdacht moment. Wit had, als laatste zet, 1 b3 gespeeld en zwart speelde 1 ...;Tac8, waar 1 ...;Lf5 sterker zou zijn geweest. Wit greep meteen zijn kans en speelde 2 Pxe4. Nu speelde zwart wel 2 ...;Lf5 maar met 3 Pxf6+ behield wit de pion voorsprong. Er volgde 3 ...;Dxf6 4 De2;Tcd8 5 Df3;De6 6 Tac1;Le4 7 Dg3; Ld5 8 Pb2;Le4 (wist zwart geen goed plan meer te bedenken en herhaalde hij daarom de zet?) 9 Pa4;b6 10 Pb2 (dezelfde opmerking van zojuist voor zwart kan hier ook voor wit worden gemaakt);Td5 11 f3; Tg5 12 Df4;Lh7 (verstandig, maar 12 ...;Dg6 biedt ook leuke mogelijkheden). 13 Tfe1;Td5 14 Pa4;Dd7 15 Pc3;Td6 16 b4;Ld3 en nu maakt wit een fout met 17 Ted1. Veel beter is 17 a3 en dan evt. de andere toren naar d1. Met 17 ...;g5! neemt zwart nu het heft in handen omdat de dekking van pion e3 is verdwenen. Dit komt wit niet meer te boven, hoewel het nog heel lang duurt voordat hij dat ook zelf gaat/moet erkennen. Dat is dan ook pas op zet 103 (!) als zwart zijn a-pion weet te laten promoveren en dan dus een volle dame voor staat.

                                                                PionierVanHuizen

Na zijn moeilijke start krijgt hij nu een partij tegen schaaksheila. Hierin lijkt ze te overzien, dat haar loper ingesloten dreigt te raken, waardoor ze dit stuk moet geven voor een pion. Zoals een beetje haar speltype is gooit ze daarna alles in de strijd en - na een paardoffer - komt ze twee stukken achter te staan. Daar staat een pion en een dubbelpion voor haar tegenstander tegenover. Na nog eens het offer van een kwaliteit ziet ze het niet meer zitten en geeft op. Nu komt MarkLagendijk, met zwart, op de proppen als tegenstander en dit wordt een partij, zoals zwart ze eigenlijk wel graag speelt. Wit weet tenslotte, na veel gedoe, een toren voor te komen, wat tenslotte - nadat de dames nog werden geruild - voldoende blijkt voor de winst. Dan een partij tegen DrsD2020, die nu het zwarte materiaal aanvoert.

Daarbij krijgt wit al snel het iets betere van het spel, hoewel het hierna enigszins een golvend karakter krijgt wat het betere spel betreft. Een punt, dat enige aandacht verdient, wordt bereikt bij de diagramstelling. Zwart heeft hier zojuist 1 ...;Lb7 gespeeld en wit beantwoordt dit met 2 Lxc6, waar eigenlijk 2 Pb4;Dc7 3 Pxc6;Lxc6 4 Lxc6;Dxc6 5 Pxe5;Lxe5 6 Txe5;Tad8 wat betere kans voor wit zou hebben geboden. Zwart speelt nu 2 ...;Dxd1 3 Txd1;Lxc6, wat hem wat beter uit doet komen dan de eerst gegeven variant. Dit levert wit dan tenslotte toch een positie met een pluspion op, waarin er een vrije c-pion komt. die naar de overkant weet te rennen en zodoende wit de winst oplevert. Dan nog een keer tegen MarkLagendijk, nu met zwart voor PionierVanHuizen, wat hem tenslotte een stelling oplevert met twee torens en een paard voor zegge en schrijve één pion en alleen de mogelijkheid om mat één zet te voorkomen door de dame te geven. Uiteraard geeft wit dan op.

                                                                  MarkLagendijk

Het begin is er met een snelle overwinning, met zwart, op Rien_van_der_Molen. Hierin is er op een gegeven moment weinig andere keus voor wit dan zijn dame te geven voor een paard, om mat te voorkomen. Maar dat helpt alleen maar een aantal zetten, hierna volgt toch mat. Na eerst THVD komt opnieuw Rien_van_der_Molen, nu dus met zwart. Ook nu heeft dameverlies met de uitslag te maken. Zwart kan aan het slot van de partij proberen het eeuwig schaak te blijven houden, wat een redelijke mogelijkheid lijkt, hij kiest echter de mogelijkheid zijn dame te geven door een schaakje, waarbij hij blijkbaar heeft overzien, dat het veld, waarop de dame schaak geeft, werd gedekt door een paard. Dan met wit tegen JaapSantifort, waarbij de partij, na negen zetten, door het programma gewonnen wordt verklaard voor wit?! Als laatste komt Rien_van_der_Molen weer langs, nu weer met wit. Ook nu raakt wit de dame weer kwijt, hoewel dat al een aantal zetten eerder had kunnen gebeuren middels een familieschaakje. Zoals het nu gebeurt, krijgt wit er nog een loper en een toren voor terug. Maar ook dat blijkt even later voldoende voor hem om op te geven.

                                                                      ook-dat-nog

Een eerste partij tegen JaapSantifort en hierin krijgt zwart (JS) de betere kansen in de openingsfase, te

zien op het diagram. Wit speelde hier 1 a3 en nu had zwart 1 ...;Pa5 moeten spelen, met 2 b3 als meest logische vervolg. Dan had 2 ...;Pxe4 kunnen volgen, ook 2 ...;b5 zou een goede mogelijkheid zijn geweest. Maar zwart speelde 1 ...;Db6, waarop hij na 2 Pcd5 (2 Ped5 is iets sterker);Dd4? 3 Dxd4;Pxd4 4 Pxe7+ een pion en een kwaliteit kwijtraakt. Dat hoeft nog niet beslissend te zijn maar wit weet op een gegeven moment zijn torens de verdubbelen op de b-lijn en dat, samen met de achterstand in materiaal, is voldoende voor zwart om op te geven. Ook hier komt Rien_van_der_Molen, met zwart, een partij spelen. Maar al snel maakt zwart een vrij grote fout, wat hem een toren kost. Hij blijft nog doorspelen maar dat heeft eigenlijk niet zo veel nut meer, vooral niet nadat de dames zijn geruild. Hij blijft echter nog steeds doorspelen, totdat wit hem mat zet. Ook in de volgende ontmoeting tussen hen beiden gaat het slecht. Rien_van_der_Molen heeft nu wit en laat zien eigenlijk nog maar weinig van de gekozen opening af te weten. Dat kost hem al snel een loper. Met zo'n achterstand moet je, als je door wilt gaan spelen, wel goed op je tellen passen en niet een paard en je dame op dezelfde lijn naast elkaar zetten, terwijl ze beiden door een (gedekte) pion kunnen worden aangevallen. Een paar zetten later (nadat ook de dames waren geruild) gaf hij ook nog een toren weg, wat - ook voor hem - voldoende was om de partij op te geven.

                                                                       DrsD2020

De eerste partij was, met zwart, tegen schaaksheila, die zich niet ècht thuis toonde in de gekozen opening, wat ze wel een aantal zetten vol wist te houden, maar dat haar tenslotte toch drie pionnen kostte. Ze dacht weer eentje terug te kunnen winnen, overzag daarbij echter dat ze op de volgende zet mat ging. Nu ook hier een ontmoeting met Rien_van_der_Molen, die de zwarte stukken aanvoerde. Dat ging niet naar wens, al na 20 zetten werd hij mat gezet. Na enkele al behandelde partijen nog weer eentje tegen Rien_van_der_Molen, die 10 zetten langer duurde, maar wel dezelfde winnaar had. Maar nu niet door mat maar door opgave. Wit stond twee pionnen achter en vond het moment gekomen om een toren (met schaak) weg te geven. Toen hij zag wat hij gespeeld had gaf hij direct op.

                                                                     schaaksheila

Ook hier kwam Rien_van_der_Molen kijken met de witte stukken. Al snel had zwart de betere stelling,

wat al tot uitdrukking kwam bij de diagrampositie, die al na maar net 10 zetten werd bereikt. Wit had zojuist 1 d4 gespeeld, waarschijnlijk met de bedoeling een soort van doorbraak te forceren in het centrum. Zwart antwoordde hier 1 ...;Pe7 op, 1 ...;Txf3 was echter veel sterker. Toch kwam zwart hier duidelijk aan de leiding na 2 dxe5;d5 3 Ld4;dxe4 4 Lxa7?;exf3! 5 Pd4;Txa7 (5 ...;fxg2 is weer sterker) 6 Pxe6;Dxd1 7 Taxd1 (7 Tfxd1 is sterker);fxg2 en even later promoveert de witte e-pion, waar zwart één van haar paarden voor over heeft. Wit staat nu één pion achter en doet z'n uiterste best om daar nog het beste van te maken. Maar dat lukt niet en zwart weet er een dame bij te halen, die later van het bord verdwijnt, samen met de witte toren. Nu heeft wit nog een koning en zwart daar een pion bij, terwijl de zwarte koning het promotieveld onder controle weet te krijgen. 0-1 dus.

De ranglijst van "Mein System" ziet er nu als volgt uit:


Speler (rapidrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (1742)

17

6

5

0

1

2

PionierVanHuizen (1734)

13

5

4

0

1

3

MarkLagendijk (1276)

9

8

4

0

4

4

ook-dat-nog (1619)

7

4

3

0

1

5

DrsD2020 (1573)

7

5

3

0

2

6

TheHistoryTeacher (1987)

2

1

1

0

0

7

schaaksheila (1258)

2

3

1

0

2

8

JaapSantifort (1576)

0

2

0

0

2

9

Rien_van_der_Molen (976)

0

8

0

0

8

                                                            Die Praxis meines Systems

Het gedeelte voor de snelle jongens met drie minuten per persoon per partij en 2 sec.per zet extra.

                                                                          THVD

De start werd een partij tegen ook-dat-nog. Bij de rapidpartijen hadden ze elkaar niet getroffen, dat werd nu bij de blitz goedgemaakt. Het werd, met THVD achter de zwarte stukken, een leuke partij waarbij zwart het rochaderecht kwijtraakte en wit enkele pionnen. Het lukte zwart zijn beide torens op de voorlaatste rij verbonden te krijgen, wat wit de dame kostte tegen die beide torens. Maar zwart hield een sterke troef over in een vrije e-pion, die eigenlijk het verhaal besliste. Hij promoveerde dan wel niet maar leverde zwart tenslotte wel een toren en de opgave op. De volgende tegenstander werd Peter-L46, die met een toren achterstand mat werd gezet net voor zijn vlag viel. Dan was de beurt aan thelostrook, die z'n dame kwijtraakte, waarschijnlijk dankzij het snelle moeten zetten. Hierna gaf hij ook meteen op. Dan een - op het oog in elk geval - zenuwslopende partij met zwart tegen DrsD2020. Desondanks hielden ze elkaar redelijk in evenwicht, hoewel zwart langzamerhand wel wat beter kwam te staan. Het

zwaartepunt lijkt te liggen bij de diagramstelling. Wit speelde hier 1 Txf7 maar 1 Dxe6 was beter geweest. Dan had 1 ...;Pd8 2 Lxd5;De2 3 De7;Pxb7 4 f5;Lf6 5 De4;Dh5 6 Pg4;Kh8 7 Lxf7 enz. kunnen volgen. Nu kwam zwart weg met 1 ...;Txf7 (1 ...;Kxf7 is iets beter) 2 Dxe6;Pce7 3 Lxd5 (hoewel je anders zou denken is 3 Pe4 veel sterker);Pxd5 (logischer en ook sterker is 3 ...;Dxd5) 4 Pg4 (je zou het niet direct zeggen, toch is 4 Pe4 beter);h5 5 Pf2 (beter 5 De8+);Dc4 (bij heel goed spel zou er nu niet meer dan remise in zitten. Zwart had beter 5 ...:De2 gespeeld, om na 6 Dxd5;Dxe3 te kunnen spelen). Wit gaat nu met 6 Te1 flink in de fout. Zwart antwoordt met 6 ...;Pxe3 (hij had sterker 6 ...;Dxc3 kunnen spelen). Om nu een lang verhaal kort te houden, er werd nog van alles afgeruild, totdat zwart overbleef met nog een pion "naast" zijn koning en wit met de kale koning, die de zwarte vrijpion niet meer kon bereiken. Winst voor zwart derhalve. Met twee stukken voorsprong tegen twee pionnen wist THVD, weer met zwart, te winnen van JaapSantifort, die ook bijna zijn bedenktijd had opgebruikt. Weer met wit, nu tegen Peter-L46, werd gewonnen door mat, terwijl ook de zwarte bedenktijd bijna was opgebruikt. Hierna een eigenlijk gratis punt tegen ook-dat-nog, die een beetje genoeg had gekregen van het snelle tempo. "Eindelijk" wist MarkLagendijk (wit) hierna weer een keer van THVD te winnen, hoewel dat wel moeite kostte en hij aan het eind meer tijd had gebruikt dan zijn zwarte tegenstander. Nog een laatste partij tegen thelostrook, die na dik 20 zetten mat werd gezet terwijl hij met zwart ook bijna zijn bedenktijd had verbruikt.

                                                                          thelostrook

Hij stond al een kwaliteit achter toen tegenstander PionierVanHuizen een pion kon laten promoveren. Dat was meteen de reden om op te geven. Na eerst nog een partij tegen THVD mocht hij wraak nemen op PionierVanHuizen en zette hem mat na bijna 60 zetten en beiden in vliegende tijdnood. Hierna mocht MarkLagendijk (met zwart) geen probleem meer opleveren (??!) en met een toren en twee pionnen achter vond deze tegenstander het tijd worden om op te geven. Hierna wist hij het - met wit - DrsD2020 zo moeilijk te maken dat deze op tijd ging verliezen. Nu ook nog een overwinning, ook met wit, op Rien_van_der_Molen, die opgaf omdat hij al zijn materiaal was kwijtgeraakt en daarenboven binnenkort nog een dame extra tegen zou krijgen.

                                                                         JaapSantifort

Een goed begin voor hem met een (zwarte) overwinning op DrsD2020, die op tijd verloor omdat hij geen oplossing meer wist te vinden om stukverlies tegen te gaan. Een zwarte MarkLagendijk gaf op toen zijn laatste stuk werd geslagen, waarna mat in één niet meer te voorkomen was. Hierna wist DrsD2020 zijn gram met zwart te halen door, met een loper en een pion meer, een opgave af te dwingen. Je bent geneigd te zeggen "dan is er vaak een tegenstander om je zelfvertrouwen weer opnieuw op te bouwen" en ook hier was dat zo en die tegenstander werd Rien_van_der_Molen, die, met een toren en twee lichte stukken achterstand, geen oplossing voor zijn (schaak)probleem meer wist te vinden en dus op tijd verloor. Ook MarkLagendijk wilde het nog wel eens proberen met wit maar werd daar ook niet blij van. Met drie pionnen en een paard achter gaf hij daarom maar op. Dan tenslotte nog een remise met wit tegen Peter-L46. Omdat anders een pion zou promoveren bleef wit met een dame schaak geven. Eeuwig schaak dus.

                                                                        MarkLagendijk

Een goed begin is volgens sommigen het halve werk en half werk werd, met zwart, niet geleverd tegen Peter-L46. Het slot kwam in deze partij nadat er op e3 een pion werd geslagen met een loper, waarna wit meer tijd nodig had dan zijn klok aangaf om een goed vervolg te vinden. Dat was er eigenlijk ook niet, de loper viel een toren aan en als de loper geslagen zou worden (kon met een gepende pion) dan kostte dit de dame. Dan moesten zowel ook-dat-nog als MarkLagendijk een lange adem hebben, ze deden er meer dan 80 zetten over om te besluiten met herhaling van zetten. Dat leek zwart namelijk het verstandigste, hoewel hij wel een pion voor stond, die echter nog op zijn uitgangspositie stond. Hierna won hij - op tijd en met wit - van Peter-L46. Maar hij stond ook wel een toren en een pion voor. Zijn laatste partij was nog, met wit, tegen Rien_van_der_Molen, die hij ook ging winnen omdat zwart, in een gelijke materiaalverhouding, een loper alle bewegingsvrijheid had ontnomen en wit die loper met z'n paard aanviel. Zwart gaf dus op.

                                                                           DrsD2020

Er werd, na een verliespartij tegen JaapSantifort, gestart met winst op Rien_van_der_Molen, die, net als DrsD2020 zelf vaak, nu eens op tijd verloor, met zwart. Hij stond al een loper tegen een pion achter, terwijl ook de stelling niet meer zo florissant was. Maar een poging om niet te verliezen zou nog enige kans kunnen hebben, maar ja, de klok is onverbiddelijk. Rien_van_der_Molen kwam, na enige al besproken partijen opnieuw langs, nu met wit. Deze partij kende dezelfde winnaar als de vorige, alleen op een andere manier. Wit verloor hier al zijn materiaal, zwart had nog een toren en twee pionnen over. Het resultaat werd dan ook mat, hoewel ook nu verlies op tijd voor wit op de loer lag.

                                                                       PionierVanHuizen

Een partij tegen een zwarte ook-dat-nog ging verloren want wit had geen echt goede mogelijkheden meer om iets te bereiken met zijn (vrije) a-pion, hoewel er voor beiden nog meer dan een minuut op de klok stond. Dat was (met zwart tegen Peter-L46) duidelijk anders. Hier had hij een toren meer, terwijl de witte koning ook helemaal van het strijdtoneel werd afgesneden. De extra pionnen zouden zonder meer de winst brengen, wat dan ook gebeurde. Nu, zelf met zwart tegen ook-dat-nog ging het in ieder geval beter dan de eerdere partij, hoewel nu de toevlucht tot eeuwig schaak moest worden genomen. Daarna werd Rien_van_der_Molen met zwart mat gezet in bijna 30 zetten. Zijn laatste partij deze avond werd wit tegen Peter-L46, die weer op tijd verloor.

                                                                          ook-dat-nog

De eerste nog niet besproken partij ging met wit tegen Rien_van_der_Molen en daar kwam, helaas voor zwart, binnen 20 zetten een eind aan wegens mat.

Dit waren de partijen en hierna volgt nog de eindstand van Die Praxis meines Systems:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2162)

27

9

8

0

1

2

thelostrook (1583)

13

7

4

0

3

3

JaapSantifort (1606)

10

7

4

1

2

4

MarkLagendijk (1449)

10

8

4

1

3

5

DrsD2020 (1584)

9

7

4

0

3

6

PionierVanHuizen (1483)

9

8

4

1

3

7

ook-dat-nog (1683)

6

6

2

2

2

8

Peter-L46 (1133)

1

7

0

1

6

9

Rien_van_der_Molen (903)

0

7

0

0

7

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten