donderdag 8 oktober 2020

Stay Safe Play Online 3

Op 12 juni j.l. werd er een match gespeeld tussen s.v. De Pionier en Newton Abbot Chess, een schaakclub uit de buurt van Torquay, in Devon, de zustergemeente van Hellevoetsluis in Zuid-West Engeland. Die match werd toen gewonnen door s.v. De Pionier en de Engelsen wilden nu wel graag een revanche. De foto is overigens genomen bij een wedstrijdmoment van de Engelse club.
Die revanche werd dan afgelopen vrijdagavond gespeeld, met een bedenktijd van 25 min. p.p.p.p. Door omstandigheden ging het nu om 9 borden, waar het vooraf de bedoeling was om met 10 borden te spelen. De match had een heel spannend verloop, waarbij het eerste punt werd gescoord door de Engelse club. In het verslag worden steeds de namen gebruikt waaronder de spelers bekend zijn bij "gastheer" chess.com.                                                                                                                                                                                         naraom-MarkLagendijk (bord 7)                                                  Beide spelers hielden elkaar vrij goed in evenwicht, zodat er na zo'n 20 zetten een fase kwam, waarin er, door herhaling van zetten, remise zou kunnen komen. Maar daarvoor was hij niet gestart, vond zwart en dus speelde hij, na twee keer de zetten herhaald te hebben, iets anders, wat hem meteen een stuk kostte. Hij speelde nog wel even verder, z'n stelling vertoonde echter de nodige gaten en zo verloor hij even later nog een stuk, waarna hij opgaf. (1-0)                                                                                                                                      NiranjanaNarayanan-Bon-Oni43 (bord 9)                                             Hier betrof het twee spelers, die elkaar ook in de vorige ontmoeting hadden getroffen. Ook nu ging zwart snel in de fout, wat hem een pion kostte. Maar het had erger kunnen zijn, wit had hier ook een stuk kunnen winnen! Wit kon blijkbaar niet met deze luxe omgaan en langzamerhand kwam zwart weer beter te staan, hoewel hier toch wel enkele hachelijke momenten aan vooraf gingen, met penningen e.d. Hier kwam zwart echter goed doorheen, maar wit liet zich verschalken en raakte, middels een aftrekschaak, een kwaliteit en een pion kwijt. Nu stond zwart, in plaats van verloren, plotseling een toren en een pion voor. Maar hij moest nog tot het, voor wit bittere, einde doorgaan om het punt binnen te halen. Wit bleef namelijk doorgaan tot hij letterlijk mat - en dame, toren en 5 pionnen achter - kwam te staan. (1-1)                                                                                                                                                                                                             Pjbrooks13-straa192 (bord 5)

Na de wedstrijd werd gezocht naar de gewone ratings van de Engelsen (deze match werd gespeeld met rapidratings, zoals bekend van en bij chess.com) en daarbij bleek, dat de Engelsen in ieder geval 2 spelers met een rating >2000 (aan de borden 1 en 2), eentje met 1900 (bord 5) en eentje met ruim 1750 (bord 3) hadden, terwijl de Pioniers daar enkele spelers van rond 1800 tegenover konden stellen. Zwart wist in deze partij, ondanks zijn sterkere tegenstander, goed partij te bieden, totdat bijgaande stelling ontstond. Nu had zwart het beste 1 ...;cxd4 kunnen spelen, hoewel ook 1 ...;Db7 niet slecht zou zijn geweest. Zwart speelde echter 1 ...;Da8 en kwan na 2 axb6;axb6 (2 ...Tb7 is beter) 3 Dxa8;Txa8 4 Txa8+ verloren te staan met een toren minder. Hij wist nog wel een kwaliteit terug te winnen, dat was echter veel te weinig voor nog een goed resultaat. (2-1)
                                                           MarkLagendijk-naraom (bord 7)
De tweede partij tussen deze beide spelers werd, na een redelijk rustige opening, een soort Wild-West-show! Wit verloor in eerste instantie een toren en een licht stuk, wist daar echter even later de dame voor terug te winnen. Hij kwam toen een dame en een pion tegen een loper voor te staan en wist zijn tegenstander daarmee mat te zetten. (2-2)
                                                             thelostrook-danilogw (bord 6)
Beide spelers volgden een poosje de theoretische richtlijnen, toch wist wit langzamerhand de betere stelling te krijgen. Bij de stelling van het diagram veranderde dat echter, nu leek zwart de betere papieren in handen te krijgen. Hier speelde wit 1 Lb1, waar 1 Pg3 wat beter zou zijn geweest. Er volgde 1 ...;Th5 2 Pg3;Th4 3 Lg5 (3 Lxc5 is beter);Lxg5 4 Dxg5;Tf4 en wit raakt in problemen. Maar zwart weet hier te weinig van te profiteren. Na 5 Te2 speelt hij 5 ...;Ld7 en na 6 Pce4 niet het beste 6 ...;h6, maar 6 ...;Df7 en wit kan weer wat opgeluchter ademhalen. Maar zijn problemen zijn zeker nog niet voorbij. Vooral de druk op pion f2 zal hem zorgen hebben gebaard, er kwam nog een toren bij, op f8. Op een gegeven moment biedt wit nu dameruil, waar zwart op in had moeten gaan. Maar hij speelt g6 en de witte dame kan na De2 gaan meehelpen aan de verdediging van f2. Nu verliest zwart helemaal het zicht op een goed resultaat, hij geeft wit de gelegenheid een paard naar g5 te spelen. Hierna is het eigenlijk over voor zwart. Het witte paard gaat naar e6 om daar beide zwarte torens aan te vallen en na verlies van één van die twee geeft zwart op! (2-3)
                                                                blunderabit-THVD (bord 1)
Nu de beurt aan het topbord. Lang ging het hier redelijk gelijk op, hoewel wit eigenlijk wel steeds het betere van het spel hield. Dat werd duidelijk na het bereiken van de diagramstand. Daar moest zwart eigenlijk al met de hakken in het zand en speelde enigszins gedwongen 1 ...;Lf6. Meer kans had misschien 1 ...Pf4 geboden. nu volgde natuurlijk 2 Dxf5;Tf7 3 De6 (beter 3 Te6);Dxe6 4 Txe6 en wit staat (zonder duidelijke fouten) gewonnen. Maar hij moest dan wel bewijzen en dat bewijs duurde nog bijna 50 zetten! Daarbij kwam er geen verschil meer, de stukken werden verder afgeruild en wit kwam, in een stelling met gelijke lopers, 3 pionnen voor te staan, waarvan er eentje tenslotte tot dame promoveerde. Even later werd zwart mat gezet. (3-3)
                                                    Bon-Oni43-NiranjanaNarayanan (bord 9)
Ook hier de tweede partij en wit kwam al heel snel (veel) beter te staan omdat zwart (veel) te snel met zijn e-pion naar voren kwam en daarna zijn dameloper voor ruil aanbood. Uiteraard ruilde wit, daardoor kreeg zwart immers een dubbelpion op de e-lijn. Na tegengestelde rochades werd wit ook nog in de gelegenheid gesteld de voorste e-pion te winnen. Hierna kon hij op een gegeven moment ook mat in 17 geven, het zij hem vergeven, dat hij dit niet zag!? De dames werden nog geruild en wit kwam met beide torens opzetten. Dat had wat later (wit stond inmiddels een loper en drie pionnen voor) mat tot gevolg. (3-4)
                                                          PionierVanHuizen-netley (bord 2)
De tweede sterkere Engelse speler en hij kwam al snel iets beter te staan dankzij het voorzichtige spel door zwart in de opening. Toch keerden zijn kansen weer snel na het te snel opspelen van zijn e-pion door zwart (zie diagram). Hij speelde hier 1 ...;e4 maar had beter eerst 1 ...;c5 kunnen spelen. En wit maakte meteen gebruik van deze onnauwkeurigheid met 2 Pxd4;Lxd4 3 Tad1;Dh4 4 Lf1;exd3 5 La3;c5 6 Pb5;Td8 7 Pxd4;Dxd4 8 Te3;Df6 9 Txd3;Txd3 10 Dxd3;De7 11 Dd8+;Dxd8 12 Txd8+;Kf7 13 Lxc5 (won zo een pion);Pd7 14 La3 (Ld6 is sterker), waarna alle verdere stukken werden afgeruild en wit met 6 tegen 3 pionnen achterbleef. Dat werd zwart te gortig, daarom gaf hij de partij op. (3-5)
    schaaksheila-Nandaja (bord 8)
Wit ging, in deze opening, die in veel partijen te zien viel, snel in de fout door een pion te slaan die gedekt stond. Dus raakte ze een stuk kwijt en kreeg daar slechts een pion voor terug. Dat verlies kwam ze niet meer te boven en zo kon het Engelse team weer dichterbij komen. (4-5)
                                                         sheeptick-ook-dat-nog (bord 3)
Deze beide spelers leken redelijk aan elkaar gewaagd, hoewel wit langzaam maar zeker toch ietsje beter kwam te staan, zoals te zien op bijgaand diagram. Wit heeft het loperpaar en zwart heeft een iets slechtere pionnenformatie. Maar een foutje is snel gebeurd en zo liet zwart zijn tegenstander nu binnenkomen middels 1 ...;Pc7 2 h5;Pe8 3 Lxg6+;Kh8. Zwart stond nu eigenlijk redelijk verloren maar wit wist de goede zetten niet te vinden. De dames werden nog geruild (het idee van wit was een gedekte vrijpion op d7 te krijgen) en het ging tenslotte draaien om de zwarte pion op e5. Daar wist zwart zijn koning goed bij te krijgen en tegelijkertijd de achterste (het zwarte paard was op f5 geruild tegen de witveldige loper van wit) f-pion aan te vallen. Nu stond zwart zelfs iets beter en mede daarom bood hij remise, een aanbod, dat werd aangenomen. (4½-5½)
                                                    DrsD2020-andrewkinder64 (bord 4)
Enkelen waren al (lang) klaar met hun tweede partij toen er aan bord 4 een einde kwam aan de eerste partij! Als je dan de slotstelling ziet (twee kale koningen tegenover elkaar) hoeft je dat niet echt te bevreemden! Maar de partij ging langs bevreemdende wegen soms, zoals het kwaliteitsoffer van wit, dat te zien is op het diagram. Wit speelt hier (dus) 1 Txd7!?! (1 Td2 is verstandiger);Dxd7 2 Pb6;Dd2 3 Pxc8 (3 Dxd2 is een stuk sterker);Dxc2 4 Txc2;Td1+ 5 Lf1;Lxc8 en zwart staat een fractie beter. Maar hij speelt niet steeds de sterkste zetten en zo weet wit zijn dure huid te redden, hoewel hij aan het slot zelfs nog een pion voor staat. Maar die is niet te redden, dus blijven er tenslotte de twee koningen (en remise) achter. (5-6)
 danilogw-thelostrook (bord 6)
Ook de tweede partij tussen deze spelers. Voor zwart betekende dat dat hij zijn graag gespeelde variant boven kon halen. Maar hij speelde het niet zo goed in eerste instantie. Hij ruilde een paard tegen de witte loper waar aanval op de andere loper een stuk sterker zou zijn geweest. Maar hij had andere plannen, hoewel ze tenslotte misschien wel op hetzelfde uit waren gekomen (zie diagram). Hij had echter wel geluk gehad, dat wit niet goed op zijn paardruil had gereageerd. Na het slaan op f5 had wit niet exf5 (zoals gedaan) moeten spelen maar eerst Dxe5+. Na de stelling van het diagram ging de partij verder met 1 Dh4;Pxg5 2 Dxg5;Pxb2 en zwart had zijn gewenste voorsprong te pakken. Even later verdween ook pion a3 in het doosje en maakte wit de fout om, nadat hij op een gegeven moment schaak had gekregen met d4-d4+, die pion te slaan met cxd3. Dus viel zijn toren en kwam de zwarte dame zijn stelling binnengewandeld. Dat betekende binnen enkele zetten opgave. (5-7)
                                                        straa192-Pjbrooks13 (bord 5)
Voor het Engelse team hadden een paar spelers beide partijen verloren maar dat gebeurde ook met een paar Pionierspelers, waaronder op bord 5. In de overgang van opening naar middenspel werd hij overspeeld, wat hem een stuk kostte en wat later ook de partij wegens een dreigend - en niet te voorkomen - mat op h1. (6-7)
                                                         THVD-blunderabit (bord 1)
Ook in deze tweede partij van de Pionier-topman ging het helaas al redelijk snel de verkeerde kant uit. Dat gebeurde op zet 12 (zie diagram), waar wit het minder sterke 1 Tc1 speelde. Beter zou hier de zet 1 Ph4 zijn geweest. Zwart maakte er direct gebruik van door de zet 1 ...;La3 te spelen. Wit maakte het erger door 2 Tc3 te spelen, wat hem na 2 ...;Lb2 een kwaliteit kostte. Iets beter zou het zijn geweest als hij meteen op zijn toch wel foute schreden zou zijn teruggekeerd met 2 ...;Ta1 of met 2 ...;Td1, wat hem geen direct materiaal zou hebben gekost, echter wel een mindere stelling. Wit speelde het echter ook niet helemaal op z'n sterkst; hij haalde zijn loper helemaal terug naar e7, wat dus enkele tempi kostte. Hij had sterker aan zijn ontwikkeling kunnen denken met een zet als ...;Pa6 i.p.v. het door hem gespeelde ...;Le7. Hij had echter zijn voordeel al binnen en gaf dat niet meer uit handen. Wit kon eigenlijk alleen maar het vonnis zo lang mogelijk uitstellen. Toch kwam - ook hier - tenslotte het vonnis, na bijna 40 zetten. (7-7)
                                                       ook-dat-nog-sheeptick (bord 3)
De tweede partij aan bord 3 kende een beetje het gevoel alsof beide spelers al vanaf het begin de bedoeling hadden om remise te spelen. Er werd, na een opbouw van zo'n 15 zetten begonnen met een regelmatige afruilprocedure, waarbij beiden er toch wel de aandacht bij moesten houden. Maar toch werd de remisemarge niet of nauwelijks overschreden. Toen dan ook wit dit op zet 24 aanbood nam zwart het aanbod vrij snel aan. (7½-7½)
                                                     netley-PionierVanHuizen (bord 2)
Zou zwart opnieuw een goede partij kunnen spelen tegen deze sterke tegenstander? Het zou heel mooi zijn voor de Hellevoeters in deze match! Op zet 9 kwam hij eigenlijk al een beetje in het voordeel, nog te weinig echter om er iets moois van te hopen! Maar hij wist het uit te bouwen en het diagram is daar een soort van voorbode van. Wit was hier "uiteraard" aan zet en speelde het eigenlijk minder goede 1 Lb5+. Het was verstandiger geweest eerst de dame in veiligheid te brengen met iets als 1 Dh4. Zwart antwoordde 1 ...;Ld7 en er volgde 2 Lxd7+ (beter zou bijv. 2 Da4 zijn geweest);Dxd7 3 Dh4;Lxf2 (hier zou 3 ...;Pd3+ 4 Kb1;Pxf2 sterker zijn geweest) 4 Lb6 en zwart weet zijn voorsprong keurig uit te bouwen naar winst, mede door de witte zwakte op de onderste rij en de dreiging ...;Pf2. Nu komt het tesm van s.v. De Pionier mooi richting wedstrijdwinst! (7½-8½)
                                                         Nandaja-schaaksheila (bord 8)
Zwart kreeg een redelijk bekend gambiet voorgeschoteld, waar ze niet goed weg mee wist. Ze ging hierna te onoplettend met haar stelling om, zodat ze - mede door enkele fouten - eerst de gambietpion teruggaf en daarna nog een pion verloor. In het volgende eindspel werden nog een aantal fouten gemaakt door beide spelers, maar ook hier gold: wie de laatste fout maakt verliest. En dat werd zwart in dit geval. (8½-8½)
                                                     andrewkinder64-DrsD2020 (bord 4)
Achteraf is de term "last but not least" hier uitstekend op zijn plaats. Het ging hier tenslotte toch om de totaalwinst van de match. Op het moment van spelen zullen de spelers zich daar niet zozeer van bewust zijn geweest, de toeschouwers (waarvan het aantal steeds groter werd) waren dat wel. Ze kregen daarbij ook waar voor hun geld! Zwart kwam goed uit de opening en kwam eigenlijk steeds iets beter te staan. Maar, ook hier gold "één zwaluw maakt nog geen zomer", hoewel de witte koning al geen veilig plekje meer kon vinden omdat de rochade werd verhinderd. Maar de stelling van bijgaand diagram bleek wel de kers op de taart van zowel de partij als eigenlijk de hele wedstrijd! Vanuit het publiek werd nu de suggestie 1 ...;Ph7 gedaan maar gelukkig speelde zwart dit niet en volgde zijn eigen plan door het spelen van de beste zet in de stelling. Overigens, de gedane suggestie zou een snel verlies hebben opgeleverd na 2 Pxh5+;Kh8 (anders gaat de dame nog sterker naar h6) 3 Pxg6+ enz. De hier door zwart gespeelde zet was 1 ...;Tg8, wat er toch een aantal dreigingen uit haalde. De partij ging nu verder met 2 Pxg6?, waarmee wit zijn hand totaal overspeelde. Hij had het beste 2 Pe2 kunnen spelen, waarna de zet ...;Ph7 overigens wel weer in beeld zou komen. Uiteraard sloeg zwart met 2 ...;fxg6, waarna wit op zijn verkeerde schreden verder ging met 3 Lxg6 (beter 3 Dxg6 maar ook dan staat zwart eigenlijk prima). Maar ook dan staat zwart nog prinsheerlijk. Hij speelde nu 3 ...;Df4 (beter 3 ...;Pf4) 4 Pxh5+; Pxh5 5 Lxh5+;Dxg5 6 hxg5 en nu maakt zwart het schitterend af met 6 ...;Tc2. Hier had wit nog wel wat tegenstand kunnen bieden met 7 Te1, hij groef echter zijn eigen graf met 7 g4;Pe3+ 8 Ke1;Lc4 met mat in twee en de matchwinst voor s.v. De Pionier! (8½-9½, zie wedstrijdformulier met rapidratings):

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten