zondag 29 mei 2016

Ronde 35

Je kunt het enigszins aan de opkomst merken. Het seizoen loopt ten einde en de vakantieperiode nadert. Dus vermindert het animo een beetje, hoewel er nog wel een aantal prijzen zijn te verdelen. Maar daar was deze avond nog niet zoveel sprake van.

Het clubkampioenschap is eigenlijk wel beslist, hoewel daar toch nog een belangrijke partij voor kon worden gespeeld. De zo goed als zekere (oude en) nieuwe kampioen, Ernst-Jan Pluim Mentz, moest het opnemen tegen zijn grootste belager, Jan van Dam. Maar een blik op hun bord leerde al vrij snel dat er geen al te grote kans op een verrassing zou komen. Jan werd al redelijk snel in de verdediging gedrongen en wist daar niet meer uit te komen. Hij kreeg een dame op bezoek in zijn al gehavende koningsstelling. Dat bezoek bleek niet vriendschappelijk bedoeld en er werd van alles, o.a. verderf, gezaaid. Dat betekende tenslotte het einde van de kampioensdroom voor Jan.
Bonne Faber wilde blijkbaar bezig met het opstarten van een geheel eigen openingssysteem tegen Jan van Huizen. Dat had misschien een kleine 200 jaar geleden nog tot de mogelijkheden behoort, nu echter geen schijn van een kans. Jan reageerde er ook op zoals het hoort en kwam redelijk beter te staan. Bonne meende nog één mooie kaart uit zijn mouw te kunnen toveren en zette daar alles op. Die kaart echter bleek de nodige scheuren te gaan vertonen en zo was ook deze partij snel afgelopen, in het voordeel van Jan.
Een bijzondere partij speelden Wim Albus en Jan van Baardwijk. Op een gegeven moment kreeg Wim een aanval op zijn koningsstelling te verwerken die hij goed op wist te lossen. Jan overzag het slagveld eventjes en bood toen remise omdat in zijn optiek de stand vrijwel gelijk was. Maar Wim dacht daar klaarblijkelijk anders over en - met een variatie op een thema - hij ging "Albus of niks" spelen. Maar Jan dacht een eeuwig schaak procedure te kunnen vinden en ging daar ook voor met z'n dame. Totdat er een moment kwam, dat beider dames op dezelfde lijn kwamen te staan als de koning van Wim. Wim vond dat blijkbaar zo voor hem van andere mogelijkheden dan ruil (dat zou in een groter nadeel voor hem uitkomen) ontdaan dat hij opgaf. Maar als hij een klein pionzetje had gedaan dan zou er een redelijke kans aanwezig zijn geweest dat de partij (vooral wegens ongelijke lopers) toch nog in remise zou zijn geëindigd. Toch eens een ander woordenboek kopen, Wim, waar het woord "remise" wel in wordt verklaard!?
Nog een Wim en wel Wim Noordermeer. Hij mocht het opnemen tegen Sheila de Jonge en vooral Sheila had veel bedenktijd nodig voor de partij. Maar ze wist wel een stelling met mogelijkheden te creëren.Maar toen die stelling tenslotte op het bord was gekomen leek de inspiratie verdwenen. Ze ging puur verdedigende zetten spelen en dat bleek een beetje koren op de Noordermeer-molen. Het slot van de partij was dan ook verlies voor Sheila.
Leo Stelloo dacht een moeilijke avond tegemoet te gaan tegen Ben Blakmoor. Maar Ben had zijn vizier blijkbaar toch niet helemaal op scherp staan. Toen hem namelijk een kans op een goede afsluiting van de partij werd geboden door Leo speelde hij het te ondoordacht en kreeg niet hij maar Leo het (grote) voordeel. En dat leverde Leo een punt op.
Helaas voor zijn tegenstander had Michiel Landman een makkelijke avond tegen Johan Müllenberg. Maar dat krachtsverschil is op zich al vrij groot en zo won Michiel na niet al te lange tijd.
De frivoliteit in het spel van Tim Albus bleek niet aan Dik Roeffel te zijn besteed. Dik zag blijkbaar een aantal beren op zijn weg en moest dan dan tenslotte met partijverlies bekopen.
Winst was er dan nog voor Ronald van Velzen tegen Frits van der Veeke. Hij wist, gaande de partij, bijvoorbeeld de dame van Frits buit te maken, waar niet echt veel tegenover stond. Tenminste niet voor Frits want het betekende dus partijverlies voor hem.

Hierdoor een nieuwe stand.

1 opmerking:

Kobus Koffiedik zei

Gaarne wil ik mijn waardering uiten voor de voortreffelijke wijze waarop Bonne de vereniging uitdraagt. Een ridderorde zou niet misplaatst zijn. Misschien kan een van onze leden een manier bedenken om hem op een passende wijze te eren?

Een reactie posten