zondag 8 mei 2016

Ronde 32

Een lang seizoen, vakantieperiode, een andere avond, barbecue, noem het maar op, je weet nooit zeker waarom spelers niet op komen dagen. Toch was deze vrijdagavond de opkomst niet ronduit slecht te noemen, maar we zijn eigenlijk beter gewend in de nieuwe speelruimte. Wat we wel gewend zijn is een oneven aantal en Leo Stelloo bleek nu de klos.

Een laatste (?) kans was er voor Jan van Huizen om Ernst-Jan Pluim Mentz van zijn zevende achtereenvolgende titel af te houden en Jan ging er helemaal voor. Dat was eigenlijk vooral te merken aan zijn tijdverbruik, de stelling bleef lange tijd redelijk in evenwicht. Maar ook het feit, dat Jan wel aan zijn stoel vastgeplakt leek terwijl Ernst-Jan regelmatig een kijkje bij andere partijen kwam nemen, wees wel in die richting. Zoals al gezegd, de stelling bleef redelijk in evenwicht, hoewel Jan een - voor zijn tegenstander - vervelende penning op diens paard op d4 in de stelling had verweven en zelf tegen een krakkemikkige koningsstelling aan moest kijken wegens de half open g-lijn. Maar de uiteindelijke nederlaag voor Jan volgde uit het feit, dat hij in vliegende tijdnood (met het Fischersysteem kun je daar eigenlijk nauwelijks meer over spreken) in een simpel trucje trapte, wat hem een toren en dus de partij kostte.
Bonne Faber leek ook een moeilijke avond te krijgen tegen Rik Verheij. Maar dat kwam eigenlijk vooral door eigen schuld! Hij wilde namelijk gaan proberen te profiteren van een open c-lijn, waarop Rik's dame zich bevond. Dat kun je bereiken door je torens daarop te verdubbelen, hoewel je dan nog wel een mooi plekje voor je dame moet vinden. En daar ging 'm nou juist de schoen wringen, die dame kwam een beetje buitenspel te staan en Rik kwam met zijn beide centrumpionnen opzetten, waar eigenlijk geen kruid tegen gewassen bleek. Het gevolg werd tenslotte stukverlies en een hele vervelende witte vrijpion op e7. Dat kon ook Bonne niet meer pareren, hoewel hij nog wel een poging in die richting deed. Uiteraard was dat gekkenwerk, wat hij gelukkig zelf ook snel inzag.
Vaak worden het typische partijen tussen Jan van Baardwijk en Sheila de Jonge. Zo ook deze uit ronde 32. Het gevolg daarvan was uiteindelijk die al eerder genoemde tijdnood voor Jan en een, naar eigen gevoel, steeds moeilijker wordende stelling voor Sheila. Daardoor zette het idee "als hij onder de twee minuten komt, dan bied ik remise aan" zich in Sheila's hoofd vast. Misschien mede daardoor zag ze de winnende zet niet toen Jan haar paard pende en tegelijk haar a-pion aanviel. Ze speelde nu haar koning weg, waar ze schaak had moeten geven met haar toren en daarna Jan's a-pion slaan. Even later bood ze remise, wat meteen werd aangenomen.
Misschien rekende Wim Noordermeer zich al snel rijk tegen Ben Blakmoor want een remise is vaak het hoogst haalbare voor hem tegen deze tegenstander. Want op het eerste gezicht leek de stelling ook in evenwicht. Maar Ben weet meer te gebruiken dan een eerste gezicht en zodoende kon Wim al snel stoppen met rekenen en moest hij Ben met de winst feliciteren.
Martijn van Dam ging er fors tegenaan tegen Arie Bliek, Arie wist alles echter redelijk te pareren. Het betekende overigens wel, dat hij een ingesloten toren op a8 kreeg (een witte pion op a7 en een loper op b8), terwijl zijn koning zich ook niet stond te vervelen op zijn eigen vleugel. Martijn leek door te kunnen breken op die vleugel, toch wilde hij het voorzichtig spelen. Daardoor kon Arie zijn verdedigingskunsten ten volle ten toon spreiden, waardoor de partij tenslotte in remise eindigde.
Ronald van Velzen kreeg een in vorm zijnde Dik Roeffel tegenover zich. Dat betekende stukverlies voor Ronald halverwege de partij en een zich helemaal onder zijn pet verschuilende Dik, om maar niet te laten zien hoe hij zich verkneukelde. Dat ging zo door, totdat Ronald op zeker moment wel op moest geven.
De laatste partij van de avond, toch het snelst klaar, was die tussen Johan M├╝llenberg en Frits van der Veeke. Frits is er namelijk de persoon niet naar om niet van kleine foutjes van zijn tegenstander te profiteren. Dat deed hij ook nu en hij wist daar later fijnzinnig over te vertellen!?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten