zondag 31 januari 2016

Ronde 19

Voor de schaakvereniging gaat het eigenlijk crescendo voor wat het bezoek aan de clubavond betreft! Deze ronde konden er liefst 22 leden worden verwelkomd. Mede hierdoor kon er een interessant aantal partijen worden gespeeld, hoewel daardoor geen schrikbarende wijzigingen in de ranglijst optraden.
Als eerste en belangrijkste partij aandacht voor de strijd om de eerste plaats op de lijst, tussen Ernst-Jan Pluim Mentz en Jan van Huizen. Beide spelers probeerden de ander een moeilijke avond te bezorgen, in eerste instantie lukte dat geen van beiden. Op zeker moment gingen voor beiden de seconden al meetellen op de klok en leek Ernst-Jan toch het betere van de positie voor zich op te eisen. Dat is uiteraard nog lang niet voldoende voor een punt maar toch wist de heersend clubkampioen zijn tegenstander tenslotte toch tot overgave te dwingen.
Datzelfde deed ook Jan van Dam ten opzichte van jeugdlid Martijn van Dam (geen familie). Het lukte de jongste Van Dam echter niet  - geen schande overigens als je pas je eerste seizoen bij de senioren meespeelt en dan al moet aantreden tegen één van de kampioenskandidaten - om z'n naamgenoot van zich af te houden en hij moest dus het punt aan Jan laten.
Dan de ontmoeting tussen twee dubbelleden, zowel van De Pionier als van Ontspanning: Peter Derrez en Bonne Faber. Gezien dat dubbellidmaatschap zijn er natuurlijk nogal wat ontmoetingen, zowel in Hellevoetsluis als in Ouddorp en vaak eindigen ze in remise. Nu echter maakte Peter  vlak na het openingsritueel een foutje, dat hem een pion kostte en zijn damevleugel verzwakte. Daar ging Bonne dan ook op drukken, wat hem een tweede pion opleverde. Hierna probeerde Peter nog in het nu troebel geworden water te gaan vissen en kwam daarbij nog gevaarlijk opzetten. Net niet gevaarlijk genoeg voor hem echter, hij verloor hierbij ook nog een stuk en Bonne wist dit goed af te maken. Een punt nu voor hem derhalve.
Ad van der Ree kwam tegenover Sheila de Jonge te zitten en Ad wilde er een rustige partij van maken, echter wel met de nodige dreigingen. Sheila echter probeerde er meer spanning in te brengen, kreeg daar later toch wel spijt van toen ze het punt in moest leveren.
Een echte Bliek-partij werd het tussen Arie Bliek en Michiel Landman. Arie probeerde zijn materiaal in verdedigende posities te plaatsen, Michiel raakte daar eigenlijk niet van onder de indruk en stevende daardoor op de winst af.
Een heel typische partij eigenlijk tussen Ben Blakmoor en Tim Albus. Van Ben verwacht je eigenlijk dat hij redelijk ziet wat er tegen hem wordt opgezet en dan zelf van leer gaat trekken. Nu echter zag hij pas op het moment, dat het gebeurde dat hij mat in twee zetten ging, een onverwachte winst voor Tim dus.
Frits van der Veeke werd ingedeeld tegen Wim Albus en Frits wist geen echte vuist te maken. Het werd hier de tweede winst voor de familie Albus!
"Vom ersten Stoss an aufs Matt" is een bekende uitdrukking in het Duitse (schaak)taalgebied en past misschien wel een beetje bij Wim Noordermeer. Dan moet je tegenstander (in dit geval Leo Stelloo) wel eens meewerken, hoewel dat er niet zo veel op leek toen Wim meende de pionzet, waarmee Leo z'n paard en dame tegelijkertijd aanviel, te kunnen beantwoorden met aanval op Leo's dame met dat aangevallen paard. Die dame stond echter gedekt en een loper van Wim kwam in de verdrukking na dameruil. Om een lang verhaal kort te houden, Leo won een stuk en leek ook op partijwinst af te stevenen. Dit alles gebeurde op de damevleugel, nu verplaatste het geheel zich echter naar de koningsvleugel, waar Leo z'n zaakjes niet op orde wist te houden en - in plaats van te proberen nog een kwaliteit er bij te verdienen - een tè verdedigende stelling innam. Dan wil het wel eens gebeuren, dat je bij Wim aan het verkeerde adres bent. Ook nu eigenlijk, Wim pende een paard met een toren, haalde er nog een toren bij en wat later dus een (onnodig) verlies voor Leo.
Ondanks zijn wat later op de club aanwezig zijn was Ronald van Velzen eigenlijk relatief snel klaar tegen Frits Wilschut. Frits had een leuke aanval opgebouwd en leek, op termijn, de winst binnen te gaan halen. Maar daarbij had hij buiten de waard gerekend en die waard luisterde ditmaal naar de naam Ronald. Die wist met dame en toren op de achterste rij van Frits te komen en daar diens koning in een fraai matnet te vangen.
Casper Verbeek probeerde weer eens van alles, nu tegen Jan van Baardwijk. Maar Casper heeft de laatste tijd wat minder succes met zijn pogingen, zo ook nu en Jan ging dus lopen met het voor deze partij te verdienen punt.
Een onverkwikkelijke situatie ontstond in de partij tussen de twee oudste leden van de club, tussen Dik Roeffel en Johan Müllenberg. Op een gegeven moment stond er een stuk minder op het bord voor Johan, iets, wat hij maar niet kon begrijpen. Er werd geprobeerd hem dit uit te leggen, hij bleef er echter op hameren dat dit stuk "ongeoorloofd" was verdwenen. Dat werd Dik tenslotte te gortig en hij ging naar huis, zonder dat er een uitslag werd bepaald. Het is nu de bedoeling dat de partij zal worden uitgespeeld met voor elk 15 minuten bedenktijd.

Na deze ronde is dit de nieuwe stand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten