woensdag 4 november 2015

OJKP-jeugdtoernooi

Het beloofde een leuk en gezellig toernooi te worden, die laatste zaterdag in oktober, in De Eendraght in Hellevoetsluis. Er hadden zich in totaal 62 kinderen van alle leeftijden en speelsterktes aangemeld en ..........ze kwamen ook allemaal opdagen!
Maar ze kwamen niet alleen, ofwel hun (beide) ouders ofwel (een) begeleider(s) van hun vereniging kwamen mee ter ondersteuning en aanmoediging.
De officiĆ«le starttijd was vastgesteld op 13.00 uur maar al voor twaalven (de organisatoren waren nog maar nauwelijks klaar met het opzetten van het materiaal en het inrichten van de zalen) kwamen de eersten zich aanmelden en nestelden zich in de - wat een gezellig rustpunt zou moeten worden - hal. Wat later kwam dan de grote stroom op gang en de een wat timide en de ander met enige bravoure kwam zich aanmelden. Voor € 5,00 mochten ze dan meedoen en kregen daarbij nog een munt, tegen inlevering waarvan nog een consumptie kon worden gehaald. Om 13.00 uur moest het toernooi beginnen, echter, er ontbraken nog 2 kinderen. Toch maar gestart met de openingsspeeches, eerst door Pioniervoorzitter Fred van Wieringen (links op onderstaande foto), die zijn vreugde uitsprak over de mooie opkomst en iedereen een leuke middag wenste. Hierna gaf hij het woord aan de jeugdleider van de RSB, Eduard Hartog, die het woord voerde namens de bond. Ook hij heette de jeugd en hun begeleiders hartelijk welkom en vestigde ook nog even de aandacht op het binnenkort tehouden Wartburgtoernooi. Om de aandacht niet te snel te laten verslappen gaf hij hierna snel het woord aan de wedstrijdleider van het toernooi, Philip Westerduin. Philip legde een aantal spelregels uit, waar specifiek tijdens dit toernooi rekening mee moest worden gehouden. Ook stelde hij de verschillende groepsleiders voor: voor de groepen 1 en 2 was dat Ernst-Jan Pluim Mentz, de groepen 3 en 4 waren in handen van Dennis Westerduin (inderdaad, de zoon van, die voor zijn school een verslag diende te maken over Maatschappelijke Stage en daarvoor ook voor dit toernooi had gekozen), de groepen 5 en 6 werden begeleid door Fred van Wieringen en de groepen 7 en 8 waren onder leiding van Sheila de Jonge en zij speelden in een kleinere zaal beneden in het sportcentrum.
Voor prijzen was ook gezorgd, alle nrs. 1, 2 en 3 kregen een beker en de als vierde eindigende speler kreeg een medaille.
Schaaktechnisch gezien valt er eigenlijk niet al te veel over het toernooi te vertellen, terwijl er, volgens toernooileider Westerduin slechts een enkele onregelmatigheid was voorgevallen. Die konden allemaal vrij soepeltjes worden opgelost. Verder viel het ook op, dat men zich keurig aan het tijdschema wist te houden (de groepsleiders konden zelf beslissen, wanneer er aan een volgende ronde werd begonnen) en zodoende kon mooi op het geplande tijdstip van 16.45 uur aan de prijsuitreiking worden begonnen. Die werd gedaan door Fred van Wieringen en Eduard Hartog.
Eduard noemde de namen van de prijswinnaars en Fred reikte hen medaille of beker uit.
Dit zijn achtereenvolgens de prijswinnaars van de groepen 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Alle rangen en standen van het toernooi zijn te vinden op de jeugdsite van de RSB.
Zoals je dat dan zo fraai zegt, het goede slagen van het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten