dinsdag 29 september 2015

Algemene ledenvergadering

Omdat in het zo langzamerhand bekende vaste onderkomen een bazaar gehouden ging worden en de spullen daarvoor een week lang de ruimte in beslag namen, was er voor gekozen om de ledenvergadering niet aan het begin van het seizoen te houden maar op de donderdagavond in de week van die bazaar. Weer een heel andere omgeving dus.

Maar de start van de vergadering was wat moeizaam, degene, die de sleutel van het gebouwtje waar vergaderd kon worden, in beheer had, bleek niet thuis te zijn!? Nu was goede raad dus duur, immers, de leden, die van plan waren om te komen, waren allemaal al onderweg. Gelukkig kon er in een nabijgelegen ruimte worden vergaderd en bleef iemand "op wacht" totdat aangenomen kon worden dat er niemand meer zou komen. Wat er nu binnen was gelopen aan leden overtrof de verwachtingen, zodat er van een geanimeerde vergadering sprake kon zijn.
Gelukkig was bijna de hele agenda gevuld met - zo bleek later - hamerstukken en kon voorzitter Fred van Wieringen dat voorzitterskleinood regelmatig en steeds binnen afzienbare tijd gebruiken. Er ontstond alleen enige commotie over het punt "locatie" en wat daar allemaal bij hoort, de meningen waren enigszins verdeeld over hoe alles in zijn werk was gegaan en dan vooral over de manier waarop. Maar het bestuur had, toen de beslissing moest worden genomen hoe e.e.a. in zijn werk zou gaan, een, naar hun mening, zeer goed besluit genomen. Hier werden nog een aantal opmerkingen over gemaakt, de aanwezige leden waren het tenslotte met een grote meerderheid eens over hoe de gang van zaken nu is. En gelukkig hebben alle leden de democratie heel hoog in het vaandel, dus, ook al blijven er nog "twistpunten", het punt werd toch goedgekeurd.
Omdat er hier geen schaakmateriaal aanwezig was werd er nog een poosje gezellig nagekeuveld en ging men tenslotte met een tevreden gevoel weer op huis aan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten