woensdag 30 december 2020

Chess.com Clubs League 7

Het werd alweer de laatste aflevering van de voorrondes van dit evenement. Men kon zich plaatsen voor de play-offs, waaraan de beste zestien teams van de groepen A en B mee gingen doen. Als het Pionierteam deze laatste wedstrijd, tegen Airbus Chess Club Toulouse, met zeer ruime cijfers zou kunnen winnen zou er een kans zijn om zich te plaatsen.

Enkele weken geleden ontstond er een storing bij de server van dit toernooi, chess.com. Deze storing had tot gevolg dat de uitslagen - en daarmee ook alle partijen - per direct waren verdwenen. Wilde men daar nog iets van terug kunnen vinden dan was men aangewezen op de speciale site van het toernooi voor de uitslagen en via het persoonlijke profiel van de spelers konden nog partijen teruggevonden worden. Je begrijpt, dat, om nog iets van alles te maken, er veel uitzoekwerk nodig was. Maar dat is het wel waard eigenlijk en hopelijk is het lezen er van dat ook!

                                                                        BORD 1

Hier speelde spanovich voor het Pionierteam en zijn tegenstander was Mayhopper. In hun eerste partij had de Fransman de witte stukken en ging het langere tijd op en neer qua voordeel. Maar dat veranderde na iets meer dan 25 zetten, toen het bijgaande diagram ontstond. Zwart had zojuist een paard naar b4 gespeeld en daarmee zijn loper een beetje buitenspel gezet. Maar de witte toren had ook maar weinig velden. Wit speelde nu 1 Td2 en zwart ging in de fout met 1 ...;Lc1, waar terug met het paard naar a6 veel beter zou zijn geweest, met druk op c5. Wit wist meteen te profiteren met 2 Txd7;Lxd7 (is, ondanks Pb6 nauwelijks beter dan 2 ...:Dxd7) 3 Lxc1;Lxf5 (als je achter staat is het eigenlijk niet verstandig materiaal te ruilen, 3 ...;Le6 is beter) 4 gxf5 (wat beter dan het slaan met de andere pion);Td8 5 Dg4 (5 Le3 is toch wel beter);Kh8 (onderkent het gevaar van Lxh6) 6 Dg6 (wit wil hier nu blijkbaar meteen spijkers met koppen slaan, maar 6 a3 is beter);De7 (zou zwart nu op dameruil af willen stevenen? 6 ...;Pxa2 is sterker) 7 Lxh6 (de bekende knuppel, voorzichtiger, met 7 a3, is toch beter);gxh6 8 Dxh6+;Kg8 (zwart is het spoor helemaal bijster, 8 ...;Dh7 9 Dxf6+;Dg7+ 10 Dxg7+;Kxg7 geeft zwart veel meer kans dan de tekstzet) 9 Lc4+ (overzien?);  Pd5. Zwart hoeft niet zo bang te zijn voor 10 exd5;cxd5, dan krijgt hij immers een mooie gedekte vrijpion. Maar dat wordt veel gevaarlijker na dameruil, zoals in de partij gebeurde. Zwart had de dames nog in het spel moeten houden, hoewel hij ook dan waarschijnlijk tegen een bierkaai aan het vechten zou zijn geweest. Het slot van de partij kwam tenslotte, na enig afruilen, met een loper en een pion voorsprong voor wit en een stelling die hij gemakkelijk naar winst wist te spelen. Zou er een kans op revanche komen? Dat zou heel moeilijk gaan worden, beide spelers leken goed aan elkaar gewaagd. Het keerpunt (als je het zo

mag noemen) kwam bij de diagrampositie. Zoals al in de hele partij (zwart had z'n torens al eens verdubbeld gehad op de tweede rij maar daar geen voordeel kunnen vinden) draaide het - ook hier - om relatieve kleinigheden, om pionnen dus. Wit speelde hier het logische 1 Tb8;Tc1+ 2 Kh2;T1c6 (zowel 2 ...;f5 als 2 ...;h5 zijn iets beter) 3 T6xb7 (3 T8xb7 komt zo'n beetje op hetzelfde neer); Txb7 (lijkt het wit iets makkelijker te maken. De eerder genoemde pionzetten bieden iets meer weerstand) 4 Txb7+;Kg8 5 g4;g5 (nu zou 5 ...;Tc2 wat vasthoudender zijn geweest) 6 Kg3;Tc2 7 Te7;h6  (geeft wit de kans op pionnenruil) 8 e5 (toch zou 8 Ta7 of 8 Td7 hier sterker zijn geweest);fxe5 9 Txe5;Kg7 10 Te6;Kh7 en eigenlijk lijkt een remise niet zo ver weg. Maar zwart maakt de fout om op een gegeven moment de torens te ruilen en vanaf daar gaat ook de bedenktijd een belangrijke rol spelen. Zwart had nog maar drie seconden. dat speelde waarschijnlijk ook mee in de torenruil. terwijl wit iets meer dan een halve minuut had. Maar de seconden, die je er bij krijgt per zet werden steeds belangrijker zodat zwart "opliep" naar zes seconden, de positie was echter wel verloren omdat wit de sleutelvelden voor zijn pionpromotie in handen had. Zwart "koos" er tenslotte voor om op tijd te verliezen. Bord 1 dus 1-1.

                                                                    BORD 2

Aan dit bord speelden Willemw1950 en Lobsy met eerst de Nederlander met wit. De stelling voor

zijn koning was wat moeilijk, zwart verloor echter een tempo met zijn damepaard. Wit speelde hier 1 Te1 en zwart verloor dus het tempo met 1 ...;Pe5 (de zet met een toren naar c8 zou beter zijn geweest) 2 Lb6 (2 Dd2 is een goed alternatief);Dc8 3 Pd4 (hiermee wordt het meeste van het witte voordeel vergooid);h5 (maar gelukkig voor wit ziet zwart het betere 3 ...;Ped7 niet) 4 Tae2 (hier het paard maar weer terugspelen was beter geweest);Lf8 (zwart lijkt de weg kwijt, ook hij had z'n paard weer terug moeten spelen) 5 Pf3;Ped7 (juist nu het beter niet kan speelt zwart deze zet! Hij had op f3 moeten slaan) 6 Ld4;b6 (nu bakt hij ze helemaal bruin! 6 ...;Dd8 is beter) 7 axb6; Td8 (met de dame naar d8 is beter) 8 Da1 (of 8 Ph4);Pxb6 (8 ...;Pc5 is iets beter) 9 Te3 (nu had op f6 moeten worden geslagen);Pbd7 (er had met een paard op d5 moeten worden geslagen) 10 Pd2 (slaan op e7 is een goede mogelijkheid); Lh6. Hierna blijft wit sterk langs de lange zwarte diagonaal en weet tenslotte een pion één veld voor de promotie te krijgen. Voldoende reden voor zwart om op te geven. Zou hij nieuwe energie geput hebben om nu met wit sterk in actie te komen? Net als in de meeste partijen was er in de openingsfase niet zoveel aan de hand, tot de stelling van het diagram op het bord verscheen. Zwart had met zijn
laatste 
(paard)zet schaak gegeven en wit loste dat op met 1 Dxf3. Maar zwart ging meteen in de fout door te gretig 1 ...;Dxd5 te spelen. Veel beter zou 1 ...;Db5 zijn geweest. Nu volgde 2 Dxd5;Pxd5 3 Pd7:Pb4  (beter was 3 Tbc8 geweest, nu kan wit dat paard nog in moeilijkheden brengen) 4 c3;Pd3 (een leuke zet als 4 ...;Pc2 wordt beantwoord met 5 Ta2 en het paard is tot de slachtbank veroordeeld) 5 Td1 (die kwaliteit loopt niet weg);Pxc1 6 Taxc1;Tfd8 (met 6 ...;Lh6 had zwart even langer vervelend kunnen doen) 7 Pxb8;Txb8 en zwart kan vanaf nu weinig anders doen dan het vonnis zo lang mogelijk uit te stellen. Maar wit heeft zelfs nog een minuut meer bedenktijd, dus dat is ook geen echte optie. Tenslotte moet zwart wel opgeven en doet dat één zet voor het mat, waardoor bord 2 ook 1-1 wordt.

                                                                     BORD 3
Hier vinden we RoyalForkDutch (inderdaad, voor het Nederlandse team) en Gregmau5 voor de Fransen. Eerst een witpartij voor de Nederlandse kant en daarbij kwam hij relatief snel beter te staan,
via het diagram te zien in de open stelling voor de zwarte koning. Bij het diagram had zwart als laatste zet de witte loper aangevallen en de reactie hierop was 1 Txf8+, waar 1 Lf2 beter zou zijn geweest. Zwart moest uiteraard slaan en deed dat met 1 ...;Dxf8 2 Lf2;Lxc3  (2 ...;Le5 is beter) 3 bxc3;Df6 (beter 3 ...;Pf4) 4 Dd2 (4 Ld5 is weer beter);Ld7 5 Tf1;De5 (5 ...;Pf4 6 Le3;Tf8 7 Tf2;e5 is veel beter) 6 Ld5 (6 Lh4 is hier de betere zet);Tf8 7 d4;Df4 8 Dxf4 (begrijpelijk maar met de tekstzet wordt een groot deel van het voordeel, dat wit bij elkaar had gespaard weer teruggegeven, 8 De1 is beter);Pxf4. Nu staat het vrij gelijk. Er wordt nog wat materiaal geruild, waarna er een eindspel met ongelijke lopers overblijft, waarna alle pionnen op de kleur van de eigen loper worden gezet met remise tot gevolg. Zou de uitslag bij dit bord ook 1-1 worden? Daar leek het een poosje wel een beetje op, bij de diagramstelling was dat eigenlijk afgelopen. Zwart wilde dat witte paard, dat aardig in problemen was geraakt, proberen te vangen en had daarom als laatste zet zijn koning naar e7 gespeeld. Zijn probleem daarbij
was de positie van zijn eigen paard. Maar wit vond zich in moeilijkheden en speelde daarom 1 g5, waar hij verstandiger 1 Tf1 had kunnen spelen. Nu volgde 1 ...;Pf3, waarna zwart eigenlijk steeds beter kwam te staan. Wit vond die pion toch al een beetje verloren en speelde daarom 2 Td3 (het zou ook een pion hebben gekost maar toch is 2 h4;Pxh4 3 Tf1;Tg7 4 Te1+ iets sterker);Pxg5 3 Pxg5; Txg5 en er is een gelijke stand - qua materiaal in elk geval - bereikt. Daar weet zwart toch uitstekend van te profiteren, hij wint nog een pion en krijgt een vrije f-pion, die tenslotte de partij beslist. Geen 1-1 dus, maar ½-1½, dus het Pionierteam moet nu tegen een achterstand aankijken. Hopelijk gaan de verdere partijen beter voor hen!

                                                                      BORD 4
Hier treffen we de langzamerhand welbekende DrsD2020 en de minder bekende Tangotize aan. Hun
eerste partij begon met de geleerde heer achter de zwarte stukken, in de ruilvariant van zijn geliefde zwarte opening. Hij had zojuist zijn materiaal wat meer "op een hoopje gespeeld" en nu deed wit een wat minder sterke zet. 1 Dd2 (er had 1 Lxf6 gespeeld moeten worden}; Pxc3 (1 ...;Te8 is iets beter) 2 bxc3;Lxb3 3 axb3;Pe4 (3 ...;c5 valt goed te proberen) 4 Lxe7 (nu rekent wit even niet goed, hij had hier met bijv. 4 Dc2 verder moeten gaan, nu verliest hij een kwaliteit); Pxd2 5 Lxd8;Pxf1 6 Le7;Tfe8 7 Lc5 (7 Lg5;hxg5 8 Kxf1 biedt meer kansen);Pd2 8 b4 (8 f3 is een sterkere zet);f6 9 Pg4 (9 Pf3 lijkt iets vasthoudender);Pb3 (9 ...;b6 is sterker) 10 Td1;Pxc5. Weer is b6 een sterkere zet, zwart neemt liever het zekere voor het onzekere, hij staat immers toch wel gewonnen. Dat klopt ook en dat wordt dan ook wel duidelijk gemaakt met verdubbeling van de torens op de tweede rij en daar even later mat mee. In deze partij leek er enig krachtsverschil aanwezig te zijn. Zou dat ook in de tweede partij naar voren komen? Er werd in elk geval redelijk volgens de theoretische regels geopend, vooral wit toonde zich daar goed
in, hoewel zwart hem wel een beetje de mogelijkheden daartoe "aanreikte". Dat wordt ook wel enigszins duidelijk bij het diagram. Immers, het paard, dat met g5 werd aangevallen moet toch niet weer terug naar zijn basisveld maar - in dit geval - naar h5? Maar na 1 f4  maakt zwart z'n volgende foutje met 1 ...;f6 (veel zwarten spelen hier 1 ...;Tb8) 2 h4 (wit blijft op z'n ingeslagen weg, hoewel 2 De2 iets sneller kansen biedt);e5 (ook zwart doet dus mee met wat werd ingeslagen, 2 ...;Tb8 is weer beter) 3 fxe5 (meteen 3 Pf5 is beter); dxe5 5 Pf5 (gek genoeg is 5 Pf3 beter);Tb8 (vooral zwart rent steeds achter de feiten aan) 6 Pd6+ (ook wit vindt niet de sterkste zet, dat is 6 Pxg7+;Kf7 7 Dxd7;Dxd7 8 Txd7;Kxg7 9 Pd5);Kf8 (slaan is beter) 7 Pxc4 (weer niet de sterkste zet, dat is 7 Dd5;Le8 8 gxf6;Pxf6 9 Dxe5);Lg4 8 Dxd8+;Txd8 9 Txd8+;Lxd8 en nu, ook al kost het nog enige moeite, weet wit toch de partij te winnen. 2-0 dus en de tussenstand wordt daarmee 4½-3½.

                                                                      BORD 5
Hier speelt THVD tegen Laurent32. Bij het naspelen van hun eerste partij, met THVD aan de witte stukken, bekruipt je hetzelfde gevoel als bij zijn eerste partij tegen het Zweedse Wasa. Ook in de
onderhavige partij heeft de tegenstander in eerste instantie de touwtjes stevig in handen, te beginnen vanaf de diagramstelling. Zwart was, met zijn laatste zet, het witte kamp binnengedrongen en wit neemt de verkeerde beslissing om daar meteen komaf mee te maken door 1 Pxd4 (1 Tb1 was verstandiger);cxd4 2 Pe2;e5  (2 ...;Pc5 is sterker) 3 Tc1 (kruipt hiermee dieper in de problemen, 3 b4 was verstandiger);Pc5 4 b4;Pxe4 5 Lxe4 (niet de sterkste zet, 5 b5 of 5 Le1 geven meer mogelijkheden);Lxe4 6 Dd2;Lb7 (of 6 ...;Db7) 7 Pg1 (7 fxe5 is sterker);Dd7 (met 7 ...;e4 wordt wit in grote problemen gebracht) 8 fxe5;dxe5 9 c5 (eerst torens ruilen); bxc5 10 bxc5;Lc6 11 Dd3 (zakt steeds dieper weg, 11 Dc2);g5 (laat die pion toch en speel eerst 11 ...;Dd5). Nu komen de eerste scheuren in het zwarte bastion, na 11 ...;Lxg2+! 12 Kxg2;Dd5+ 13 Kh3;g4+ 14 Kh4;Dd8+ 15 Kxg4;Dd7+ 16 Kh4;Lf6+ heeft wit niks meer te vertellen. Maar zwart laat hem weer in het zadel klimmen na 12 Txf8+;Txf8 13 Dxa6;Dd5 14 Dc4;Kh7 15 Dxd5;Lxd5 en een c-pion, die daardoor kan gaan rennen en zelfs de partij gaat beslissen omdat zwart zijn toren geeft om promotie te voorkomen! Zou er in de tweede partij ook weer geluk aan te pas komen? Vervelend om te zeggen misschien, het was toch
eigenlijk wel zo, kijk maar eens naar het diagram, dat ontstond na nog geen 10 zetten! Wit had net gerocheerd en zwart wil blijkbaar meteen iets bereiken met 1 ...;Pbc6, wat al een slecht idee lijkt. Sterker zou dan 1 ...;Le6 2 Pb5;0-0 3 Lxe6;fxe6 4 Pg5;Pd7 zijn. Wit gaat verder met 2 Pg5;Pe5 (beter 2 ...;f5 3 Pf7;Dd7 4 Pb5) 3 Pxf7 (3 Lxf7+; Pxd7 4 Pxf7;Ld4+ is beter voor wit);Pxf7 4 Lxf7+;Kd7 5 Pb5;Db6 6 Lf4;Tf8 (sterker 6 ...;Ld4+ 7 Pxd4;cxd4 8 e5;Pf5) 7 Pxd6 (slaan met de loper is sterker, Lf7 is dan meteen ook gedekt);Dxb2 8 c3 (als je zoveel beter staat kun je toch wel wat weggeven?! Er had 8 Pxc8+ moeten volgen);Lxc3 (8 ...;Dxc3 is een stuk beter) 9 Da4+ (9 Tb1 is nog beter);b5 (wil zwart echt verliezen? Hier had 9 ...;Pc6 moeten volgen) 10 Pxb5;Db4 (hierna is het mat in 12! Het is allemaal slecht, 10 ...;Pf5 is nog het beste) 11 Tfd1 (met de andere toren was het nog steeds mat in 12);Kc6 (nu is het zelfs mat in 3 na 12 Td6+;Kb7 13 Da6+;Kb8 14 Tb6#. Gelukkig voor zwart ziet wit dit niet, hij speelt) 12 Pxa7+ (verder weinig mis mee);Kb6 (dit is mat in 8, dus 12 ...;Kb7, met mat in 15, is beter) 13 Tab1;Txa7 14 Txb4+;Lxb4 15 Td6+;Kb7 16 Db3 (hij wil zeker niet anders, na 16 Db5+ is het nog steeds snel uit);Pc6 17 Le3;Ta6 18 Ld5 (alleen de relatieve tijdnood van wit - hij heeft nog 36 sec. - is hier een verklaring voor);Kc7 19 Txc6+;Txc6 20 Lxc6;La6 21 Ld5 (dit houdt je toch niet voor mogelijk?!?);Tf1#. Het is nu 6½-3½ maar het had eigenlijk 4½-5½ moeten zijn!

                                                                    BORD 6
Dit is het bord van teamleider ook-dat-nog en rg334472. We kijken eerst naar de zwartpartij van de teamleider. Op een gegeven moment, na een kleine 20 zetten, waarin het vrij gelijk bleef voor beide spelers, gaf zwart een kans aan wit voor een mooi resultaat. Dat is hier het moment van het diagram.
Wit was nog bezig met zijn ontwikkeling en had als laatste zijn dameloper ontwikkeld. Zwart speelde nu een minder goede zet, 1 ...;De7, waar bijv. 1 ...;b6 beter zou zijn. Wit ging nu verder met 2 Lxa7;Td7 3 b4;Kh7 4 b5 (4 Lb6 is wat beter);Lxe4 5 Dxe4  (5 Lxe4 is veel beter);Pc5 6 Lxc5 (6 De3 is beter);Dxc5 7 bxc6; bxc6 (hier is 7 ...;Td4 veel beter) 8 Tac1 (weer een fout. Na 8 Dxc6 staat pion c4 immers nog steeds gedekt, terwijl wit nu wel de dekking van pion a3 opgeeft);Tc7 (wat is nou belangrijker in een schaakpartij, materiaal of mataanval? Dus 8 ...;Td2!) 9 Dd3 (9 h4 is beter);Dd4 (is zwart een beetje op remise uit? 9 ...;Ta7 is een betere zet) 10 Dxd4  (wit ook? Hier had 10 Dc2 gespeeld moeten worden);exd4. Maar zonder remiseaanbod wordt er natuurlijk doorgespeeld. Wit stond nog een pion voor, die weet zwart voor even terug te winnen en tenslotte gaan beiden voor herhaling van zetten en dus toch remise. Gaat de tweede partij ook zo? Niet echt, dit gaat veel meer naar de zin van wit, hoewel hij ook al eerder heel goed had gestaan. Maar daar was een grote afruilsceance op gevolgd, zodat zwart weer wat op adem was gekomen. Dat afruilen was bij de stand van het diagram gestopt met
de zet 1 Lxd5;Lc5 en zwart zal zich misschien een beetje rijk gerekend hebben. Maar niets was minder waar na 2 Td1 (hoewel 2 Lxf7+ veel beter zou zijn geweest, wat wit een pion en zwart een nog opener koningsstelling opgeleverd zou hebben);Dxe3+  (2 ...;Lxe3+ 3 Dxe3;Dd7 is beter) 3 Dxe3;Lxe3+ 4 Txe3;Tb8 (de beste zet voor zwart is hier 4 ...;Pf6 5 Lxb7;Tb8 6 Tb3;Kf8 7 Ld5; Txb3 8 Lxb3;Ke7) 5 Te7;Pf6 6 Txb7 (toch is 6 Lxf7+;Kf8 7 Tc7 beter);Txb7 7 Lxb7;Kf8 en hierna wordt het eindspel keurig door wit uitgespeeld. Het grote nadeel voor zwart is daarbij, dat hij de zwarte a-pion met de koning op moet halen en z'n monarch zodoende ver van het slagveld komt te staan. In het slotspel heeft wit tenslotte twee pionnen meer, met loper tegen paard en dat paard wordt ingesloten op de koop toe. Zwart geeft op en het wordt hiermee 8-4.

                                                                      BORD 7
Hier ontmoeten we hands-up voor het Pionierteam en remus65, die eerst zwart heeft. Na de fase van het 
elkaar aftasten komt er, na zo'n 20 zetten, tekening in de strijd, toch wel veroorzaakt door een foutje van wit (zie diagram). Zwart had hier net zijn paard teruggetrokken naar c6 en wit antwoordde daarop 1 exf5 (1 a3 en 1 e5 zijn de betere zetten);Dxf5 (1 ,,,;Txf5 is minder goed natuurlijk) 2 Le4;Df6 3 Dh5 (wit zoekt naar een snel einde van de partij maar 3 Ld5+ - om veld e6 toegankelijk te maken voor de toren - is sterker);g6 4 Dd5+ (4 Dg4 is een betere zet);Kh8 5 Ld2 (de torens verbinden is niet slecht natuurlijk, 5 h4 is echter sterker);Tad8 6 Te2 (wit is niet bang voor problemen voor zijn dame);d3 (met 6 ...;Le7 komen die problemen al snel) 7 Tee1 (naast een tempo kost dit wit ook een betere stelling. Waarom de pion niet geslagen met de dame? Zwart zal de a-toren niet slaan wegens een loper naar c3 met schaak);Lxf4 (7 ...;Le7, met dezelfde reden, is sterker) 8 Dxd8 (dit is eigenlijk al een soort van opgave, na 8 Lxf4 kan wit het wat langer volhouden);Lxg3+. Uiteraard, die dame loopt nog niet weg. Zwart weet zijn voorsprong nu prima vast te houden en zijn tegenstander enkele zetten later mat te zetten. De tweede partij moet beter! Waar mogelijk werd hier bijna meteen afgeruild en ook werd tweemaal een dame geruild tegen twee torens. Dat is eigenlijk ook meteen een diagram waard. Bij zijn vorige zet had wit de dame op de e-lijn geplaatst en zwart ging er op in met 1 ...;Tae8 (misschien niet de beste zet - dat is eigenlijk 1 ...;Db7, wel de leukste eigenlijk) 2 Dxe8 (wit hoeft er niet op in te gaan, 2 Df3 is toch iets beter);Txe8 3 Txe8+;Kf7 4 Tae1;f5 (4 ...;Lf8 is wat beter) 5 T8e7+ (de f-pion slaan lijkt ook een goede zet maar dit is net iets beter);Dxd7 6 Txe7+;Kxe7 7 gxf5 (zoals gezegd, een goede zet);g5. Hiermee krijgt zwart alles onder controle en is het nog slechts een kwestie van geen (grote) fouten te maken, war zwart dan ook niet doet. Nog een 1-1 bord, wat de totaalstand op 9-5 brengt.

                                                                       BORD 8
Hier zijn JaapSantifort en Steingarden actief. Ook hier, met een witte Pionier, ging het vrij goed langs de theoretische lijnen. Maar ook hier wordt natuurlijk afgeweken, wat ons, na een aantal verdere zetten,
bij het diagram brengt. Zwart had, nadat een wit paard van f4 naar d5 was gesprongen, zijn dame (stond op e7) weer teruggehaald naar d8 (eerst een stel paarden ruilen was verstandiger geweest). Wit speelde nu 1 Dd2 (wat een deel van de aanwezige voorsprong teniet doet, met 1 Lg5;h6 2 Pxf6+;Lxf6 3 Lxh6 had hij een pion kunnen winnen);Lc6  (is dit niet een beetje vragen om moeilijkheden? Eerst ruilen op d5 en daarna op d3 slaan is sterker) 2 Lb1 (wit wil de loper nog graag een poosje in het spel houden, had echter beter 2 Lg5 kunnen spelen); Pxd5 (2 ...;b5 is iets beter) 3 Pxd5;Lxd5 4 Dxd5 (is beter dan slaan met één van de pionnen);Dc7 (4 ...;Pc6 is beter) 5 Tcd1;Tad8 (de andere toren is net iets beter) 6 h3;Pc6 7 a3 (7 f4 is beter, na 7 ...;Pb4 kan de dame goed naar g5, met druk op de koningsstelling);Pe7  (beter is 7 ...;Ld4 8 Dg5;b5) 8 Dd2;f5 (werkt zich dieper in de zorgen, het paard terug naar c6 is beter) 9 Lg5;fxe4 (9 ...;Ld4+ is sterker) 10 Lxe4;Tde8 (10 ...;b5) 11 Dxd6;Dxd6 12 Txd6;Ld4+ 13 Kh1  (een kwaliteit geven met 13 Txd4;cxd4 14 Lxb7;Tf5 15 h4;h6 16 Lxh6;Tb8 17 Lxa6 is sterker);Pc8  (13 Pf5 is beter voor zwart) 14 Td7 (gooit wit zijn voordeel nu helemaal weg? Hij had 14 Ld5+;Kh8 15 Te6 moeten spelen, terwijl 14 Txd4 ook sterker is);Txe4 (grijpt meteen zijn kans) 15 Lh6;Tf5  (hiermee komt het voordeel weer helemaal terug bij wit, zwart had 15 ...;Te7 moeten spelen)  16 Td8+; Kf7 17 Txc8;Te2 en wit kan het nu rustig uitspelen, zijn koning staat relatief veilig en de zwarte vorst moet zich constant wapenen tegen torenaanvallen. Waarschijnlijk gedesillusioneerd geeft zwart wat later op, nadat hij ook nog eens zijn loper kwijtraakte. Wordt de tweede partij even aantrekkelijk voor
de Pionierspeler? Eigenlijk niet, hij kreeg een niet zo veel gespeelde variant tegen en kwam al snel minder goed te staan, zoals het diagram al aangeeft. Wit speelt hier het logische 1 0-0, terwijl zwart zijn positie al slechter maakt met 1 ...;h6 na eerst al de damevleugel met a6 verzwakt te hebben. Betere zetten voor zwart zijn hier 1 ...;Lc7 en 1 ...;0-0. Maar weet wit meteen te profiteren? Hij speelt in ieder geval wel de beste zet, 2 Pc4;Lc7 3 Lf4 (3 La3 is beter);Pb6 (3 ...;d5 is veel beter) 4 Pxb6;Lxb6 5 Tb1;Lc7 6 d5 (niet de beste zet, dat is 6 Lg3, terwijl 6 e5 ook beter is en ook dwingender);e5 (uiteraard! Toch blijkt 6 ...;exd5 7 exd5;Pxd5 beter te zijn) 7 Ld2 (op e3 staat de loper wat sterker);0-0 8 c4 (de loper had naar e3 gespeeld moeten worden, terwijl nu ook 8 De2 sterker is);Lb6 9 h3 (het voordeel gaat nu zelfs naar de zwarte kant, hoewel wel erg weinig. Wit had 9 Pe1 moeten spelen);Pd7 10 Lb4  (10 De2 biedt het meeste perspectief);Pc5 (10 ...;Lc5 is gelijkwaardig) 10 Lc2 (10 De2);Dc710 ...;La7 is hier de betere zet. Wit staat een klein beetje beter, onvoldoende eigenlijk voor winst. Maar zwart laat zich volledig verrassen door een witte aanval op de koningsvleugel. Om dat te voorkomen had hij op een gegeven moment f5 moeten spelen in plaats van het gespeelde Ld7. Wit rolt met een paardoffer die koningsvleugel op en geeft daar even later mat. Toch weer een 1-1 uitslag, wat de tussenstand op 10-6 brengt en de winst al naar het Pionierteam doet gaan.

                                                                          BORD 9
Aan het laatste bord zitten dan MarkLagendijk en ddreux. In de eerste partij wit voor ddreux en het ging al snel mis voor zwart. Dat begon al een beetje bij het diagram, waar zwart zijn tegenstander wat
al te gemakkelijk zijn gang liet gaan. Het diagram ontstond na het niet zo sterke h6, waar de korte rochade beter zou zijn geweest. Wit speelde nu 1 Ph5 (op zich zouden 1 Pd2 of 1 Df3 sterkere zetten zijn);Dc7 (ook al krijg je een mooie lijn naar de witte koning, toch is 1 ...;Pxh5 beter) 2 Pxg7+;Kf8 (iets beter is het naar d8 te gaan) 3 Pf5;Ld8 (de koning zou richting de damevleugel toch beter staan. Een tempoverlies dus nemen op de koop toe) 4 Lxh6+ (4 Lf4 is zelfs nog beter);Ke8 (nu is juist 4 ...;Kg8 beter) 5 Lg7 (beter 5 Lf4);Th7 6 Lxf6 (sterker is 6 Df3);Pxf6 (slaan met de loper is net iets sterker) 7 e5 (7 Pxd6+ is een betere zet);Pd5 (als je de strijd nog even vol wilt houden, dan is 7 ...;dxe5 eigenlijk geboden) 8 Pxd6+;Kd7. Opgeven van een partij is altijd wat moeilijker maar de alternatieven lokken evenmin aan. 8 ...;Dxd6 houdt het zelfs nog het langste vol! Maar dat wit een paar zetten later mat geeft is eigenlijk een logische zaak. Er moet nu uit een ander vaatje worden getapt! Dat gebeurde eigenlijk niet echt, ook in deze partij kwam er al snel een situatie, waarbij een diagram passend is. Zwart had de
witte loper, die op c4 stond, om een verklaring gevraagd en daar was terugtrekking naar e2 uit gevolgd. Nu had zwart zijn koningsstelling geopend met f5, waaruit het diagram ontstond. Wit deed hierna al zijn derde zet met de loper, 1 Ld3, waar 1 Pg5 de sterkere zet zou zijn geweest. Zwart vervolgde met 1 ...;f4 maar had beter 1 ...;Dd7 kunnen spelen. 2 Pc4 (veel beter is 2 Pg5);Pg6 3 b3;Ph4 4 Pxh4  (hier is 4 La3 beter);Dxh4 5 Df3;Tf6 (zwart wil aanvallen op de positie van de koning, daar moet wit dus, zo goed en zo kwaad als dat gaat, op anticiperen) 6 Kh2 (daar is 6 Le2 een beter antwoord op); Tg6 (6 ...;h5 is gevaarlijker) 7 Tg1 (angst is een slechte raadgever, blijkt ook hier weer. 7 Le2 houdt het langer vol, terwijl 7 Pxd6;cxd6 8 Lc4;Pd8 9 d3;Kh8 geeft nog de meeste hoop);Tf8. Met 7 ...;Lxf2 was het nog sneller afgelopen geweest. Maar dat gebeurde nu eigenlijk ook, enkele zetten later was het inderdaad mat, met een totaaluitslag van 0-2 aan dit bord en 10-8 voor de eindstand.
Dit brengt ons bij het volgende wedstrijdformulier:Nog een kleine opmerking over de ratings want bord 9 van s.v. De Pionier had geklaagd dat de rating van zijn tegenstander niet overeen zou komen met zijn speelsterkte. Voor het blitzgedeelte, wat hierna nog kwam, was die veel hoger. Bij dat blitz gebeurden overigens nog vreemde dingen. Bijvoorbeeld bij Willemw1950 liep, in de tweede partij, zijn bedenktijd door terwijl zijn tegenstander aan zet was. Dat gebeurde overigens ook bij BobHooke2 en Dutchrook. Desondanks werd ook het blitz gewonnen, zoals te zien op het volgende wedstrijdformulier.


Door deze overwinning eindigde het Pionierteam tenslotte gedeeld 14de t.e.m. 22ste, met 3½ punt door drie keer te winnen (waarvan eenmaal door het terugtrekken van de tegenstander), één keer gelijk te spelen en drie keer te verliezen. Die drie teams eindigden trouwens als nrs. 1, 4 en 6. Geen slecht resultaat dus!


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten