dinsdag 22 december 2020

Norah..Sunrise..Sunrise

Er stond voor deze avond één toernooi op het programma, een "ouderwets" snelschaaktoernooi. Dus een bedenktijd van vijf minuten per persoon per partij en geen extra tijd erbij per zet. Dit alles ging in de Arenavorm gebeuren, je kon dus zelf kiezen of je een nieuwe partij wilde beginnen. Dan natuurlijk nog wel even wachten of er een tegenstander beschikbaar was, m.a.w., of er nog iemand was die ook een nieuwe partij wilde opstarten. Zodoende een groter verschil in aantallen gespeelde partijen.

Zoals wel vaker bij dit format kijken we naar de partijen, die ieder persoonlijk speelde, te beginnen bij de uiteindelijke winnaar en dat is

                                                                         THVD

Er is een prijsje uitgeloofd voor de winnaar van het blitzschaken vanaf, zeg maar, begin november en dat zal hoogstwaarschijnlijk wel THVD geworden zijn. Hij won al verschillende blitztoernooien, dus ook deze avond en scoorde daarbij maar liefst 94%, waarbij hij minstens één keer tegen alle anderen speelde! Zijn eerste partij, met wit, ging meteen tegen een sterke aanwinst voor het Pionierlegioen, Willemw1950. Hij wist echter deze tegenstander redelijk snel dermate in problemen te brengen dat hij zich genoodzaakt zag zijn dame te geven en daarna de partij nog wat probeerde te rekken, wat onnodige moeite bleek. Daarna dan een partij tegen Bon-Oni43, die wat te laat aan de start verscheen en daardoor waarschijnlijk tegen de snelste winnaar werd ingedeeld. Hierbij vond hij, met zwart, al snel een doorbraak in het centrum, wat twee pionnen opleverde en daarna kwam al rap een stelling op het bord waarbij wit geen mogelijkheden meer zag en dus opgaf. Nu was, met wit weer, de beurt aan ook-dat-nog en hierbij hielden ze elkaar lang in bedwang. Beiden gingen lang rocheren en zo kwam er op zeker moment een stelling met ongelijke lopers en elk nog 7 pionnen. Zwart had alleen een dubbelpion op de f-lijn. Theoretisch gezien moet zo'n stelling wel remise worden, dan moet zwart het echter wel beter spelen dan hij deed. Opnieuw winst dus voor THVD. Dan weer een partij tegen Willemw1950 en daar had meer in moeten zitten voor wit. Hij kwam een kwaliteit voor te staan en de dames werden geruild. Wit offerde een kwaliteit en hoopte daarmee een doorbraak te kunnen forceren. Maar dat lukte niet en ook hier ontstond een stelling met ongelijke lopers met elk nog vijf pionnen. Het enige verschil was de bedenktijd, daar had zwart iets meer dan een halve minuut van en dat speelde hij professioneel uit. Hierna kwam hij, met wit, tegen thelostrook, die een kwaliteit tegen een pion voor kwam. Maar dat bleek tenslotte onvoldoende en ook hier werd geprobeerd het professioneel uit te spelen want zwart had nog maar vier seconden over. Maar het lukte niet, ook zwart wist iets van professionalisme en offerde zijn toren tegen de laatste witte pion. Nu had wit geen matpotentioneel meer en moest hij de laatste zwarte pion wel slaan, zodat het remise werd. Daarna, met wit, tegen Rien_van_der_Molen, die al na vijf zetten een loper weggaf. Hierna werd het niet moeilijk meer, mat op zet 16. Dan, met zwart, tegen RoyalForkDutch en dat leverde ook al snel winst van een loper op. En zwart kreeg een mooie vrijpion op de a-lijn. Maar dat betekende niet het einde van de partij, dat kwam door mat. Het zoveelste punt voor THVD! Nu dan, met wit, tegen MarkLagendijk en dat werd een supersnelle winst voor wit dankzij een dameoffer en mat met twee paarden en een loper. Dan nogmaals, nu met zwart, tegen thelostrook. Dat eindigde in een voorsprong van vier pionnen en opgave door wit. Nu met wit tegen hands-up, die, met een paard tegen een pion achterstand, opgaf omdat hij zijn lot blijkbaar al in de verte zag en dat niet wilde laten uitvoeren. Nu dan weer tegen MarkLagendijk, die, met nog ruim meer dan twee minuten tijd op de klok, overzag dat het pat was waar hij eigenlijk simpel had moeten winnen. Een wel heel vervelende uitslag eigenlijk voor wit en de tweede remise voor THVD. Dan weer, nu dus met zwart, tegen Rien_van_der_Molen en dat duurde wat langer dan de vorige partij, eindigde echter ook in mat. Opnieuw, nu voor de derde keer, tegen thelostrook en deze partij eindigde in een rechtstreekse overwinning voor de witte THVD, zonder zelfs maar zijn koning gespeeld te hebben. Hierna - ook voor de derde keer - tegen MarkLagendijk, die nu weer de zwarte stukken aanvoerde. Het werd weer een partij met ongelijke lopers en drie pionnen meer voor zwart. Maar wit had z'n dame nog! Die was zwart op de vorige zet kwijtgeraakt, tegen een toren. Dan nog een keer tegen RoyalForkDutch, die nu met zwart speelde. Maar ook dat ging niet goed, zwart werd op zet 30 matgezet met twee torens. Van het totaal aantal deelnemers, waar hij nog niet tegen had gespeeld, was alleen JaapSantifort over en daar speelde hij nu tegen, met wit. Zwart ruilde, eigenlijk veel te snel, zijn zwarte loper, die zich op de lange zwarte diagonaal bevond, tegen een wit paard. Het enige, dat hij daarmee bereikte, was winst van de witte e-pion, waarna later de dames werden geruild, wat wit nog een kwaliteit opleverde. Dat leek de reden, dat zwart opgaf. Dan nog zijn laatste partij en dat werd weer een witpartij tegen Rien_van_der_Molen, die nu opgaf toen hij zijn dame kwijtraakte.

                                                                     JaapSantifort

Zijn begin was wat minder met een verlies met wit van ook-dat-nog. Beiden zaten daarbij in hoge tijdnood. Hierna opnieuw een witpartij, nu tegen Rien_van_der_Molen en daar had hij alle geluk van de wereld nodig om de partij tenslotte nog te winnen. Eigenlijk al in de openingsfase raakte hij een paard en een pion kwijt en had bovendien nog het geluk, dat zwart het mogelijke familieschaak niet zag, anders was z'n dame er ook nog aan gegaan tegen een paard. Ook had zwart even later nog een toren kunnen slaan met de dame. En als klap op de vuurpijl overzag zwart tenslotte mat in één. Daarna ging zwart zelf mat achter de paaltjes. Dan, met zwart, tegen RoyalForkDutch en ook daar kwam de factor geluk nog om het hoekje kijken omdat wit een foutieve damezet deed en dat met tempoverlies en verlies van een pion moest bekopen. Maar het eindspel van deze partij verliep wat moeizaam, hoewel zwart het wel, met winst, af wist te maken. Nu weer, met zwart, tegen Rien_van_der_Molen. Deze partij verliep dan wel wat beter, voor zwart dan wel te verstaan, omdat nu eigenlijk alleen wit degene was, die de fouten maakte. Z'n laatste fout - en ook wel de belangrijkste - was dat hij de b-lijn (hij had lang gerocheerd) liet openen en zodoende het hele zwarte officierskorps over zich heen kreeg, met mat als gevolg. Daarna bleek hij, met wit, niet opgewassen tegen thelostrook. De belangrijkste reden daarvoor was wel, dat hij, in een stelling met een pion voorsprong voor zwart, zijn dame uit de dekking van een toren - die werd aangevallen door de zwarte dame - verliet. Weg toren dus, met schaak zelfs en dus een reden voor wit om op te geven. Nu nam hij daarvoor wraak op RoyalForkDutch door hem, na iets meer dan 20 zetten, mat te zetten, waar zwart weinig tegen in had kunnen brengen met z'n laatste paar zetten. Nog een keer tegen Rien_van_der_Molen, nu weer met wit. Daarbij werden weer de nodige fouten gemaakt, met als laatste het geven van de zwarte dame tegen een toren en dus opgave door zwart. Dan tegen een witte MarkLagendijk en ook deze partij werd winnend afgesloten omdat wit een loper en vier pionnen achter stond, waarvan er eentje even later een dame zou kunnen worden. Nu kwam thelostrook weer langs, met de witte stukken. Nadat hier aan beide kanten een dame, een toren en zeven pionnen waren overgebleven en daar niet direct een winnend plan aan kon worden verbonden, kwamen de spelers remise overeen. Dan nu een partij, met zwart, tegen hands-up. Hier ging het langere tijd vrij gelijk op, totdat zwart, na een schaak, een tussengeplaatste toren dus pende. Dat beoordeelde wit helemaal verkeerd. Het was al een moeilijke stelling voor hem en dat maakte hij stukken erger door zijn dame, waarschijnlijk met de bedoeling dames te ruilen, op een door een zwart paard bestreken veld neer te zetten. Dat werd meteen opgave voor wit. Dan tenslotte nog een partij tegen een zwarte thelostrook (de derde partij dus tussen hen beiden), waarin ze elkaar nauwelijks pijn leken te willen doen. In een, materieel gezien, gelijke stelling sloeg wit een loper en bood direct remise. Eigenlijk geheel tegen zijn principe accepteerde zwart het aanbod.

                                                                      thelostrook

Nog zo'n slechte starter want, met wit, tegen MarkLagendijk werd een combinatie totaal verkeerd beoordeeld, wat uitmondde in een familieschaak en opgave. Tegen RoyalForkDutch ging het hierna een stuk beter, met zwart. Maar dat had ook wel te maken met het overzien van enkele combinaties door wit. Zo overzag hij een schaak door zijn dame, waarmee hij zijn onderste lijn sterker had kunnen houden. Later nog het ongedekt staan van een toren op die onderste lijn, wat hem een toren kostte. Dan tenslotte nog het ruilen van een stel torens en even later de dames, waardoor wit tenslotte achterbleef met vier pionnen en zwart met een toren en drie pionnen. Dat wist hij goed uit te spelen. De volgende partij ging, met zwart, tegen Rien_van_der_Molen en duurde net iets meer dan 20 zetten, waarna wit zich mat liet zetten. Dan een ingewikkelde partij met zwart tegen ook-dat-nog, die, met een achterstand van zes pionnen, op tijd werd verloren. Nu kwam Bon-Oni43 met wit langs, die opgaf nadat mat niet meer was te voorkomen. De laatste partij ging tenslotte met wit tegen Rien_van_der_Molen, die een loper en een pion achter kwam te staan, met nog een pion op vallen en daarom opgaf.

                                                                        hands-up

Alweer iemand, die slecht (qua resultaat althans) begon. Dat was met wit tegen RoyalForkDutch en in die partij verzuimde zwart in eerste instantie een ongedekte pion te slaan. Later wist hij wel een kwaliteit te winnen, gaf die echter weer terug en het werd weer een gelijke stand, met beiden nog drie pionnen en zwart nog net een seconde meer toen de vlag van wit viel. Dan een partij, weer met wit, nu tegen Rien_van_der_Molen. Daarbij overkwam zwart tenslotte hetzelfde als zijn tegenstander eerder, hoewel deze wel een loper en twee pionnen meer had. Zwart ging namelijk door de vlag. Nu werd hij, met zwart, ingedeeld tegen Willemw1950. Maar deze speler bleek problemen met zijn verbinding te hebben, zodat er geen zet werd gespeeld maar het punt wel naar zwart ging. Dan nogmaals een partij tegen RoyalForkDutch, nu met zwart. Hij had daarbij het geluk, dat zijn tegenstander zonder directe noodzaak een paard weggaf en dus ook meteen de partij opgaf. De volgende partij ging, met zwart, tegen ook-dat-nog, die in de loop van de partij een kwaliteit en drie pionnen wist te winnen. Met tenslotte beiden nog minder dan 10 seconden over wist zwart hier net iets beter mee om te gaan, hoewel ook hij nog maar twee seconden over had toen de witte vlag viel. Als laatste partij nog een keer tegen RoyalForkDutch en ook hier speelde de klok een beslissende rol, hoewel de materiaalverhouding wel gunstiger was voor de winnaar. Want wit (hands-up dus) stond een dame tegen een loper en twee pionnen voor toen de vlag van zijn tegenstander viel, met zelf nog anderhalve minuut over.

                                                                   MarkLagendijk

In de periode, dat de problemen met de verbinding nog niet speelden blijkbaar werd er, met zwart, tegen Willemw1950 gespeeld. Uit die partij blijkt wel, dat de witspeler beter met zijn stukken weet om te gaan dan met zijn verbinding! Want zwart verloor een loper en een pion, maar, sterker nog, de controle over de stelling en derhalve tenslotte de partij. Dan, met wit, tegen ook-dat-nog en die partij werd gewonnen omdat zwart overzag dat zijn dame ongedekt stond toen hij het paard, dat er voor stond, wegspeelde om een pion te slaan. En ook al stond hij een kwaliteit en twee pionnen voor, toch bleek dit voldoende voor zwart om op te geven. In de volgende partij, met zwart tegen Bon-Oni43, kwam hij liefst drie pionnen achter te staan, wit had echter te veel tijd nodig om een oplossing te vinden voor z'n betere stand en verloor derhalve op tijd. Dan nog een keer, nu dan met zwart dus, tegen ook-dat-nog en hierin kwam een zelden bij hem gezien feit voor: tijdnood. Hij stond een toren voor, terwijl wit nog twee seconden over had. Maar de vlag van zwart viel en het programma beoordeelde de partij als remise. Tegen RoyalForkDutch kreeg hij nu de witte stukken en hij was in staat zwart mat te zetten binnen 40 zetten. De laatste partij ging nog tegen Rien_van_der_Molen, die na 50 zetten door zijn vlag met een dame, een toren en een pion achterstand.

                                                                       ook-dat-nog

De eerste "nieuwe" partij ging, met wit, tegen Rien_van_der_Molen en leverde al snel een loper op. Na dameruil kwam daar een kwaliteit bij, waarna een set torens werd geruild. Nog een aantal zetten later volgde dan mat. Dan, met een kwaliteit en drie pionnen achterstand ging een witte Bon-Oni43 door z'n vlag.

                                                                  RoyalForkDutch

Na ruim 40 zetten ging Rien_van_der_Molen, met wit en een loper achterstand, door z'n vlag. Toen kwam Bon-Oni43 met zwart langs. Hij gaf op toen wit een toren ging winnen. Daarna weer een partij, nu met wit, tegen Rien_van_der_Molen en zwart werd, binnen 20 zetten, mat gezet.

Tot zover de partijen van dit snelschaaktoernooi, waarvan de eindstand in de hier volgende tabel is te zien:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2137)

53

17

15

2

0

2

JaapSantifort (1704)

22

12

7

2

3

3

thelostrook (1574)

15

12

5

3

4

4

hands-up (1644)

13

8

5

0

3

5

MarkLagendijk (1488)

13

11

5

2

4

6

ook-dat-nog (1652)

10

8

4

1

3

7

RoyalForkDutch (1459)

9

12

4

0

8

8

Willemw1950 (1922)

2

4

1

0

3

9

Bon-Oni43 (1152)

0

5

0

0

5

10

Rien_van_der_Molen (909)

0

13

0

0

13

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten