donderdag 3 december 2020

Chess.com Clubs League 4

De tegenstander uit de derde ronde had zich teruggetrokken en zodoende kreeg het Pionierteam een gratis punt. Dat is op zich leuk natuurlijk, de consequentie er van is echter wel dat je in de top van de ranglijst terecht komt en een hele sterke tegenstander kunt krijgen. Maar de spelers gingen vol goede moed de strijd aan tegen de Chess Club Zebra's uit Moskou. Een bijkomend nadeel voor het Pionierteam was dat er, gezien het tijdverschil, al om 18.00 uur moest worden begonnen.

                                                    BORD 1

Aan dit bord ging het gevecht tussen TheHistoryTeacher en selivladik. Bekijken we dan eerst de partij, waarin de Pionierspeler het zwarte materiaal aanvoert. Als je dan die partij naspeelt, dan raak je er steeds meer van overtuigd dat de spelers aan elkaar waren gewaagd. Vooral in het begin stond zwart steeds iets beter maar dat zal ook veel met de openingskeuze te maken hebben. Er waren maar weinig momenten in de partij die een diagram waard zijn (of misschien juist na elke zet!?), daarom gekozen voor een moment, dat een beetje tekenend voor de partij kan worden beschouwd. Hier draait het duidelijk om de c-pion van wit, de laatste zet was 1 c6 met als zwart antwoord 1 ...;Td6. Wit speelt 2 Dc5 (2 Tfd1;Ted8 3 Txd6;Txd6 4 Dc5 komt een beetje op hetzelfde neer);Tb8 3 Da7;Tb6 4 Dxc7;Tdxc6 5 Df4 (5 Txc6 is iets sterker);Df6 (is hier toch met 5 ...;Txc1 6 Txc1;b4 7 Tb1;b3 een kansje gemist?) 6 Txc6;Txc6 7 Dxf6;Txf6 8 Tb1;Tb6 en het verdere eindspel wordt keurig uitgespeeld, waarbij zwart zijn b-pion opgeeft en verder gaat op de koningsvleugel. Daar valt voor wit weinig meer te verdienen, vooral omdat zijn koning te ver weg staat. Na nog enkele zetten biedt wit remise, een aanbod, dat wordt geaccepteerd. Dan hun tweede partij. Zou het daarin ook een kwestie worden van elkaar aftasten en geen goede opening weten te vinden? Maar deze partij ging toch wat anders. Het (kleine) voordeel ging eigenlijk al snel naar de witte kant. Op een gegeven moment miste hij zelfs een mooie kans op groter voordeel (zie diagram).Zwart had net zijn paard naar

a6 gespeeld en wit speelde, waarschijnlijk uit angst voor Pb4, 1 a3. Sterker is hier 1 Dxc6;Pb4 (na 1 ...;Ld7 speelt wit 2 Db7;Dc8 3 Le4;Dxb7 4 Lxb7) 2 Dxa8;Pxd3 3 Tad1;Pxb2 4 Tb1 en wit krijgt heel mooi spel. 1 ...;Ld7 2 Pe4 (sterker 2 Tfd1);Tc8 (na hier 2 ...;c5 heeft wit het iets moeilijker) 3 Pxc5;Pxc5 4 Dxc5;Le6 5 Le4; Ld5 6 Lxd5;Dxd5 (na 6 ...;cxd5 verliest zwart natuurlijk een pion) 7 Tac1;e6 8 Tc2 (8 Lg3 of 8 Lh2 zijn iets sterker, wit heeft echter andere plannen);Tfe8 9 Tfc1;Db3 (9 ...;De4 is toch wel een goed alternatief) 10 Dc3 (hoewel wit natuurlijk graag van die vervelende zwarte dame af wil is 10 Db6 beter);e5 (terug naar d5 met de dame is wat beter) 11 dxe5;Dxc3 en de vervelende dame is weg. Zwart "vergeet" nog terug te slaan op e5, er wordt een stel torens geruild en zwart trapt nog in een valletje, wat hem een kwaliteit en even later de partij kost. Als je het op deze manier benadert is dit eigenlijk de enige keer, dat de Pioniers een voorsprong hebben!

                                                                       BORD 2

Hier speelden spanovich voor de Pioniers en GanzhinMV voor de Russen. Deze partij gaat al vrij snel naar wens voor zwart. Hij ziet een leuke combinatie (zie diagram). De laatste zet van wit was

1 Lb2 en nu speelt zwart 1 ...;Da5 en wit ziet de combinatie blijkbaar niet, anders had hij wel bijv. 2 b4 gespeeld. Hij speelde nu 2 a3;Pxe4 3 Pxe4;Lxb2 4 Txb2;De5 5 Dc1;Dxe4 en zwart heeft een mooie pion gewonnen, is echter wel de heerschappij over de lange zwarte diagonaal kwijt. Maar wit maakt nog een foutje, hij slaat later de vergiftigde a-pion, wat hem een paard voor twee pionnen kost maar vooral de heerschappij op de damevleugel. Dat beslist tenslotte de partij, met een loper meer en elk nog een toren en een pion weet zwart de partij in het eindspel naar zijn hand te zetten, waarmee de stand gelijkgetrokken wordt tot 1½-1½. Hopelijk gaat het dan in de tweede partij beter met spanovich. In eerste instantie is dat eigenlijk ook zo, vooral als je de stelling van het diagram bekijkt. Zwart had zojuist veld d5 vrijgemaakt door z'n paard naar f6 te spelen. Hierna ontstaat er een grote ruilpartij op d5, wit speelt 1 Le3, waarna het ruilfeest begint. Zwart speelt 1 ...;d5 2 exd5;Pxd5
3 Pxd5;Lxd5
4 Lxd5 (4 Ld3 is minimaal beter);Txd5 5 Ted1;Tad8 6 c3;f6 (daar geeft zwart een beetje van zijn voordeel weg, hij had beter 6 ...;Dc6 kunnen spelen) 7 Pg3 (Txd5 is de betere zet);Lc5 8 Txd5;Txd5 (hier zou 8 ...;Lxe3+ een fractie beter zijn geweest) 9 Df2 (het ziet er nu steeds beter uit voor zwart, wit had 9 Pf1 moeten spelen);Lxe3 10 Dxe3;Pf4 11 Pf5 (hiermee komt zwart bijna gewonnen te staan, 11 Pe4 was veel beter geweest);Dd7 12 Pd4;Pxg2 (nu wordt weer een deel van het voordeel weggegeven, 12 ...;g5 was veel beter geweest) 13 Kxg2;exd4 14 cxd4;Txd4 15 Te1 (liever 15 b3);Td2+ 16 Kh1;h6 en nu wordt de winst zo goed als uit handen gegeven. Er had 16 ...;Txb2gespeeld moeten worden. Zwart staat weliswaar nog steeds een pion voor, het toreneindspel wordt keurig door wit binnen de remisemarge gehouden, wat even later ook overeengekomen wordt. 2-2 dus aan de hoogste borden.

                                                                      BORD 3
Dit bord was weggelegd voor alexpischasov en THVD. Een beetje net als bij de vorige borden was ook hier het voordeel in eerste instantie aan de Pionierkant. Maar dat werd al een stuk minder toen de
stelling van het diagram op het bord kwam. Hier had wit als laatste zet 1 e3 gespeeld en zwart gaf - al of niet expres - een pion weg met 1 ...;Tab8. Slaan was geen bezwaar tegen, dus speelde wit 2 Dxa6; Tb6. Hier was, net als bij de vorige zet, 2 ...;c5 de betere zet geweest. 3 Dc4;Dh5. Ook al ziet de aanval op h2 er hoopgevend uit, toch is hier 3 ...;Ta8 de beste zet, ook al staat zwart ook dan al moeilijk. Maar wit speelt ook niet de beste zet, dat is nl. 4 a5. Wit speelt hier 4 Kg2 en plotseling staat zwart weer beter! Maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. Opnieuw was 4 ...;c5 het beste, zwart speelt echter 4 ...;Pg4 en hoopt daarmee wit in het nauw te brengen. Dat lukt echter niet, wit speelt 5 Pf3;e5 (5 ...;c5) 6 h3;e4. Wit voelt wel wat voor de ruil en speelt 7 hxg4, hoewel wegspelen van het paard de betere optie is. Uiteraard doet zwart mee, 7 ...;exf3+ 8 Kxf3;Dg6 en zwart moet, na nog een zwaar gevecht van een dikke 20 zetten met dameruil en nog een promotie voor wit, opgeven. Er werd hierna natuurlijk op wraak gezworen, daar kwam echter niet zoveel van terecht. Het eerste deel van de partij
was eigenlijk, na dameruil op a5, voor de lopers. Vooral die van wit toonden zich actief. Blijkbaar kregen op een bepaald moment die wraakgevoelens de overhand bij wit, zoals het diagram zal tonen. De laatste zet van zwart was 1 ...;Lh5 geweest en wit meende nu met een paardoffer succes te vinden: 2 Pxb5 (veel beter is een zet met het andere paard en wel 2 Pf4;Pb4 3 Lb1;e6 4 a4;bxa4 5 Txa4);Kd7. Zwart wil meteen een verklaring, hoewel 2 ...;Pb4 de betere zet is. 3 Tc1 (het witte spel doet een beetje aan va-banque denken, 3 Le5 is beter);Pb4 (zwart ziet meteen mogelijkheden, dat paard komt nog wel) 4 Lf5+ (zakt eigenlijk steeds dieper in zijn eigen moeras);e6 5 Le5;axb5 (nu was 5 ...;exf5 iets beter) 6 Lb1;Ld6 (6 ...;Lg6 is wat beter) 7 Lxd6;Kxd6 8 Pc3 (wit gaat nu even aan zijn ontwikkeling denken, hoewel ook 8 a3 een goede zet is);Thb8. Verder worden nog enkele stukken geruild en geeft wit op nadat hij - misschien een beetje te veel beheerst door zijn wraakgevoelens - nog helemaal onnodig, een toren weggeeft. 2-4 achter.
                                                                      BORD 4
Dit is het bord van DrsD2020 en mikhail_devil. Worden het inderdaad duivelse partijen voor onze Drs.? We gaan het zien. Het viel op zich wel mee, vooral als je een blik werpt op het diagram, waarin
zwart al snel (er waren nog geen 15 zetten gespeeld) groter voordeel had kunnen halen. De laatste zet was 1 Ld2 en zwart had nu met 1 ...;Lxf3 2 Lxf3;Dxh3 3 Lg2;Dxg3 een redelijk groot voordeel kunnen halen. Zo duivels bleek hij dus toch niet te zijn! Hij speelde hier 1 ...;a5 (misschien kwam dat duivelse hierna?) 2 Tac1 (het kan nog steeds maar misschien is het niet gezien of niet de moeite waard gevonden?);a4 3 Dc4;c6 4 dxc6;Pxc6 (4 ...;bxc6 is iets beter) 5 Le3 (zou wit het gezien hebben?);Lxe3 6 fxe3;Tec8 en wit offert even later een kwaliteit op c6 (toren tegen paard), die het verdere spel gaat beslissen. De dames worden daarbij ook geruild en wit probeert zijn achterstand zo beperkt mogelijk te houden. Maar zwart blijkt het boekje "Als je voorstaat moet je zoveel mogelijk afruilen" op zijn nachtkastje te hebben liggen en wint zo de partij. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de Drs. in een trojka, maar weet deze Drs. nu ook zijn einddoel (Omsk?) te bereiken? Gevoelsmatig is het, na zes zetten, eigenlijk veel te vroeg voor een diagram. Maar de stelling is het meer dan waard, dus toch
maar dan! Wit speelt (in iets betere stand) 7 Pxe5, is blijkbaar niet voorbereid op de doodsverachting door de Drs. ten toon gespreid: 7 ...;Pcxe5 (slaan met het andere paard is zelfs een fractie sterker) 8 Dh5 (wit had hier beter 8 f4;Pc6 9 Pc3;Lb4 10 Lc4 kunnen spelen);Lb4+ 9 Pd2;0-0 (9 ...;Ld2+ 10 Kxd2;d6 is sterker) 10 Lxe5; Lxd2+ 11 Kxd2;Txf2+ 12 Kc1;Pxe5 13 Dxe5;c6 (13 d6 is beter) 14 e4 (weer niet de sterkste zet, dat is 14 Kb2);b5 (het is moeilijk om te beslissen wat hier de beste zet is, er komen vooral drie zetten in aanmerking: a de tekstzet, die wel het voordeel heeft veld b5 af te schermen; b d6, die de dame tot een verklaring dwingt en c Tf6. Nu verdient zet b de voorkeur) 15 Kb2;d6 en de partij gaat verder, waarbij de spelers elkaar redelijk in evenwicht blijven houden en de wolven nauwelijks in de buurt van de trojka komen. De partij eindigt met winst voor DrsD2020 omdat wit een blunderflits krijgt en zijn dame onnodig weggeeft. Het is nu 3-5 en er lijken best nog wel mogelijkheden voor het Pionierteam te zijn.
                                                                      BORD 5
Nu de beurt aan hands-up en vodkevich, die, als je zijn profielfoto bekijkt, weinig respect voor zijn tegenstanders lijkt te hebben. Blijkt dat ook uit zijn partijen tegen hands-up? De eerste partij, met de Rus achter de witte stukken, gaat meer dan 20 zetten vrij gelijk op, tot de stelling van het diagram
wordt bereikt. Hier speelt wit 1 Pd2, wat nog steeds evenwicht inhoudt. Maar dat verandert met het zwarte antwoord 1 ...;b5. Dit lijkt het begin van het einde te zijn, zwart had 1 ...;f5 moeten spelen. Wit slaat meteen spijkers met koppen met 2 Pe4;De7 (een slechte plek voor de dame, een plek op de b-lijn zou beter zijn geweest) 3 d6+;De6 4 Dxe6+ (wit had hier met 4 Pxf6+ minstens een pion kunnen winnen);Lxe6 5 Pc5;Lxa2 (lijkt een beetje een kamikazezet wegens het kunnen spelen van b3 door wit maar in de praktijk valt het mee, hoewel er betere zetten zijn, zoals 5 ...;Kf7) 6 b3 (wordt dus wel gespeeld door wit);Tfd8 (6 ...;Txc5 7 Txc5;Lxb3 8 Txb5 is iets beter, ook dan staat zwart echter tamelijk verloren) 7 Ld5+;Kh8 en enkele zetten later geeft zwart op, hij staat een toren tegen twee pionnen achter. Ook de tweede partij gaat niet goed. De opening blijft best nog wel in evenwicht, op zeker moment, te zien op het diagram, gaat wit echter in de fout. De laatste zet van zwart was het slaan
van een pion op d4 geweest en nu worden daar de dames geruild, dus 1 Dxd4;Dxd4 (ook 1 ...;Lxc5 is mogelijk en is een beetje beter dan de tekstzet) 2 Pxd4 (dit is eigenlijk een foutje, hier had 2 Lxd4 gespeeld moeten worden);Lxc5 3 Txc5;Tfd8 4 Pf5;Td2 5 e5 (beter 5 Tc3); fxe5 (ook zwart had sterker anders kunnen spelen en wel 5 ...;Pd3) 6 Txe5;Pd3 (6 ...;Kf8 is beter) 7 Te7;Txb2 8 Pd6;Lg6 (8 ...;Ld5 is de betere zet) 9 Pxb7 (slaan met de toren is iets beter);Kf8 (9 ...;Pb4). Wit heeft z'n problemen even achter zich gelaten, in het vervolg zoekt hij ze echter weer op. Eerst wordt er nog het één en ander geruild en blijft er een remiseachtig eindspel (aan beide kanten twee torens, een paard en drie pionnen) over. Die remise had ook bereikt kunnen worden via eeuwig schaak maar zwart week af. Toch zat dat eeuwig schaak er nog wel in maar dan moet je, als wit, geen stuk weggeven. 3-7 dus.
                                                                      BORD 6
Een treffen tussen PionierVanHuizen en golikov94. De eerste partij ging, net als de meeste anderen,
lang goed voor de witte Pionierspeler. Maar, na ruim 20 zetten, was dat eigenlijk over, zoals te zien op het diagram. Hij zal hier bang zijn geworden wegens de penning van z'n paard en speelde daarom 1 Tf3. Maar er was eigenlijk nog weinig aan de hand, met 1 Tc2 was er niks aan de hand geweest. Nu echter wel: 1 ...;Lxd4 en plotseling valt de witte stelling als een kaartenhuis in elkaar, hij verliest hier gewoon een stuk. Maar hij klemt de tanden op elkaar en speelt 2 Td1, vooral om zijn achterlijn nog verdedigd te houden. Maar de c-pion was van groter belang, dus 2 Tc2. Zwart rook zijn kans en speelde 2 ...;Lxc3, daarmee wit op een eigenlijk onoverbrugbare achterstand zettend. Maar opgeven kan altijd nog zal er gedacht zijn. 3 Df2;d4 (het speelt nu zo gemakkelijk voor zwart maar toch zijn er sterkere zetten, zoals 3 ...;La5) 4 Lh4 (een gaatje maken voor de koning is beter);Lb7 (de c-lijn openen met 4 ...;Lb4 biedt nog meer perspectief) 5 Tg3;Le4 (nog steeds is het openen van de c-lijn beter) 6 Lf6 (wit doet nog een wanhoopspoging, zwart vangt dit echter probleemloos op met 6 ...;Lg6 en wit moet weer terug. Voor zwart wordt het makkelijk uitspelen, hij weet zijn d-pion nog te laten promoveren en met toren en loper tegen een pion achterstand geeft wit op. Ook in de tweede partij gaat het snel fout, zoals zichtbaar op
het volgende diagram, ontstaan na 7 0-0. Eigenlijk logischerwijs zal zwart hierbij aan snelle ontwikkeling hebben gedacht met 7 ...;Le7, maar dat is hier iets minder. Er had 7 ...;Dc7 gespeeld moeten worden om het vervolg te voorkomen. 8 e5;Pd5 9 c4;Pb6 (9 ...;Pb4 10 Le4; Da5 11 Lf4;f5 is wat sterker) 10 Pc3;La6 (toch is hier een zet met de d-pion iets beter) 11 b3 (11 Dg4);Lb4 (is eigenlijk tempoverlies en dat ziet zwart ook direct in, beter met de d-pion) 12 Pe4;Le7 13 Dh5 (eigenlijk een veld te ver op de diagonaal);g6 14 Dh6;f5 (14 ...;Dc7 is wat beter). Net als in hun vorige partij is het ook hier voor de Rus vrij gemakkelijk verder spelen, hoewel hij pas op zet 27 materiaal (een pion) weet te winnen. De partij eindigt tenslotte met twee witte torens, die mat zetten op de voorlaatste rij, hoewel zwart daar een klein beetje in meehelpt (anders was er een toren verloren gegaan). Een hopeloze achterstand van 3-9 is nu bereikt. Kan het laatste bord daar nog verandering in brengen?
                                                                        BORD 7
Dat gaat zeker lukken, MarkLagendijk en TSky_64 gaan ook twee partijen spelen, de uitslag gaat dan natuurlijk nog wijzigen. De eerste partij, waarin de Pionierspeler zwart had, ging in eerste instantie eigenlijk wel naar zijn wens, maar, net als met de meeste van de al besproken partijen, veranderde dat
op zeker moment, zoals te zien valt op het diagram. De laatste zet hier gespeeld was 1 Tag1 en zwart moet iets doen tegen pionverlies. Maar daar kiest hij helaas niet de beste zet voor uit, dat is 1 ...;f5. Zwart speelde echter 1 ...;Lf6, waarop wit had moeten reageren met een poging tot torenverdubbeling langs de h-lijn. Maar wit ging verder met 2 Pb5;Kb8 (2 ...;a6 is beter) 3 Th2;a6 4 Pbc3;g6 (ziet er op het eerste gezicht gezond uit, maar 4 ...;Lh4 5 Txg7;Tde8 6 Dd1;Pf8 is beter) 5 Tgh1;Pg5 6 Txh8;Pxf3 (ziet er leuk uit, maar wit is eerst en slaat met schaak) 7 Txd8+;Dxd8 8 Dd1;Pd4+ en wit staat een toren tegen twee pionnen voor, een voorsprong, die hij tot het einde weet vol te houden, ja, zelfs weet uit te bouwen naar een toren plus twee pionnen en zwart geeft op, na een moeilijke en langdurige strijd. Dan de tweede partij en daarin startte de Pionierspeler, nu met wit, met het weggeven van een tempo door zijn eerste zet weer terug te nemen en dezelfde zet een zet later weer te spelen. Zijn tegenstander maakte daar natuurlijk dankbaar gebruik van door een sterk centrum op te bouwen. Zwart stond dus al beter en wit maakte dat eigenlijk nog erger, zoals te zien op het diagram. Zwart had zojuist zijn loper
naar e6 gespeeld en wit kwam nu met de kamikazezet 1 g4 (1 Pg5 is de betere zet);c4 (wit heeft toch wat bereikt met zijn spel, ook zwart weet niet goed meer waar hij het moet zoeken, hier was 1 ...;a4 de betere zet) 2 Pg3 (beter is 2 Pg5);cxd3 (ook al lijkt het een verzwakking, toch is de korte rochade de beste zet) 3 Lxd3;b4 (zwart wil blijkbaar op de damevleugel doorbreken maar geeft zijn voordeel nu helemaal weg, hij had 3 ...;Db6 of 3 ...;dxc3 moeten spelen) 4 c4 (wit ziet het niet. Beter was 4 Lb5;Db6 5 Da4;Ld7 6 g5;Pg8 7 cxd4 geweest);Dc7 (7 ...;Pd7 is beter) 5 Pf5;0-0 6 Pg5 (beter is 6 Pxe7+; Dxe7 7 Lg5;Tfc8 8 Pd2);Pd8 (beter 6 ...;Pd7 7 Pxe7+;Pxe7 8 Pxe6; fxe6) 7 h4 (wit wil proberen ijzer met handen te breken, 7 Pxe6;Pxe6 8 0-0 zou beter zijn geweest);g6 (maar wit bereikt wel een soort van angst aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, hier zou 7 ...;Lxf5 beter zijn geweest). De beide paarden worden nu geruild tegen de beide lopers en het gevecht gaat verder met een iets betere stand voor zwart. Dit wordt tenslotte ook verlies, hoewel er misschien iets meer in had gezeten. Maar dan moet je de dame niet verliezen door een familieschaak!
Hierna zag het wedstrijdformulier er zo uit:Het was een goed gevecht, ook van Pionierkant, het had er hier en daar net iets beter uit kunnen zien, dat is echter inherent aan het spelletje!
De spelers hebben goed hun best gedaan, net als de verslaggever. Hopelijk kunnen jullie er van genieten!
Kijken we dan nog even naar het tweede deel, het snelschaken. Daar toonden de Russen eens te meer hun sterke kant, alleen PionierVanHuizen wist een punt te scoren. Zie daar het wedstrijdformulier voor:
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten