zondag 19 juli 2015

ZAS ronde 3

Een gezellige schaakavond met weer een leuke opkomst. Zelfs een totaal nieuweling op ZAS-gebied: Martijn van Dam, jeugdlid van De Pionier, had al wel eens bij de senioren meegespeeld, nog niet bij een ZAS-gebeuren, nu dus zijn vuurdoop. Je ziet hem overigens centraal op de foto.
Voordat de focus wordt gericht op het schaakgebeuren nog even een opmerking. Aan het slot van het verhaal is er steeds de mogelijkheid via een link de actuele stand voor de eindprijzen te bekijken. Hiervoor werd de nieuwe file "2015" in de directory "ZAS" in het leven geroepen, daarbij werd echter vergeten de mogelijkheid "delen" aan te vinken, zodat de link niet werkte voor wie niet ingelogd zou zijn (zo goed als iedereen). Gelukkig stuurde één van de lezers hier een mailtje over zodat e.e.a. verholpen kon worden. Alles werkt nu dus weer naar behoren, echter wel een oproep aan de lezers: klopt er iets niet, wat dan ook, geef het via een mail (of een commentaar) aan zodat het verandert kan worden.
Dan nu dus het verslag van een avondje rapid.
Eigenlijk op één partij na verliep alles zoals je het zou verwachten. Maar Sheila de Jonge (ze lijkt op de foto haar mouwen nog eens - voor nog een blunder?! - op te stropen) bleek tegen Rien van der Molen niet in staat haar stukken goed op het bord te houden en Rien was er de man niet naar om daar niet van te profiteren. Arie Bliek leek een goede partij "op de mat" te leggen tegen Ernst-Jan Pluim Mentz, hij kreeg later zelfs nog de complimenten van z'n tegenstander daarover. Want Arie bleek de mogelijkheid voor stukwinst niet gezien te hebben en verloor tenslotte dus. Philip Westerduin kreeg ZAS-nieuweling Martijn tegenover zich en Philip wist hier wel raad mee, wat hem dus een puntje opleverde. Casper Verbeek leek ook hoge ogen te gaan gooien tegen Jan Zoorob, ook Casper had echter veel te weinig aan een kwartier bedenktijd om die ogen ook te verzilveren. Jan van Huizen wist dan wel een geanimeerd gesprekje te voeren tegen Jan van Genderen vóór de partij, dat verhinderde de Oostflakkeeënaar echter niet om een eerste punt te scoren. Leo Stelloo bleek niet opgewassen tegen de listen van Ben Blakmoor, terwijl Bonne Faber met enig geluk zijn eerste punt scoorde tegen Jan van Baardwijk, waarbij Jan veel te veel tijd gebruikte en daar te weinig van over had aan het einde van de partij. Ook Michiel Landman bleek in vorm deze eerste ronde en toonde dat aan Wim Noordermeer.
Aan het begin van de tweede ronde was het deelnemersveld dus in tweeën gedeeld, 8 winnaars en 8 verliezers, zelfs de labtop kreeg het dus gemakkelijk. Die vond, dat Ernst-Jan tegen Michiel moest. Daar was Michiel niet echt blij mee, toch deed hij zijn uiterste best, zelfs dat was echter niet genoeg. Rien moest de losstukkigheid van Sheila uit de vorige ronde nu bekopen met een indeling tegen Philip, die duidelijk meer aan zijn materiaal was gehecht. Dat leverde hem het punt op. Jan Zoorob speelde een gelijkmatige partij tegen Bonne en sloeg toe op het moment, dat hem daarvoor de gelegenheid werd geboden. De tegenstander van Ben, Jan van Genderen, had zoveel kracht uit zijn eerste partij overgehouden dat hij nu goed tegen de listen van zijn tegenstander was opgewassen, wat ook hem een punt opleverde. Het mes van die eerste ronde-partij sneed aan twee kanten, de éne Jan kreeg er kracht van, de andere juist het tegenovergestelde want Leo Stelloo wist van Jan van Huizen te winnen. Wim Noordermeer vond twee keer verliezen op rij nu niet bij hem passen en bewees dat aan Arie. Martijn kreeg een getergde Sheila tegenover zich en heeft dat geweten! Tenslotte zag ook Jan van Baardwijk het licht en scoorde daarmee een punt tegen Casper.
Dit leverde een viertal op kop op en het bobijntje van Jan van Genderen bleek een beetje leeggelopen en daar wist Ernst-Jan van te profiteren. Ook de eerste remise van de avond werd een feit en had daarvoor de partij tussen Philip en Jan Zoorob uitgekozen. Jan van Baardwijk trof een opgefokte Ben tegenover zich en daar was Jan niet tegen opgewassen. Sheila kwam beter in haar spel en wist daarmee van Wim te winnen. Michiel kreeg Rien tegenover zich en Rien leek uitgeblust na zijn eerste ronde. Bonne kwam tegen Leo en Leo durfde geen torenoffer (waardoor zijn koning helemaal zonder bescherming achter zou blijven) aan te nemen. Toch verloor hij ook nu. Eindelijk een punt voor Jan van Huizen, hoewel Martijn daar anders over gedacht zal hebben. Het was niet de avond van Arie want ook Casper ontfutselde hem een punt.
Nu dus een korte pauze voor de strijders, een pauze, waarin Jan van Huizen en Bonne de koppen bij elkaar stoken om tot een eerlijke (in hun ogen dan?!) prijsverdeling te komen. Ze kozen er daarbij voor om de winnaar nu eens te passeren en de prijzen aan de nrs. 2, 8 en 15 van de eindstand toe te kennen.
Dat leek tot gevolg te hebben, dat er gerekend ging worden en het resultaat daarvan werd dan de tweede remise en wel tussen Ernst-Jan en Philip. Hierdoor kwam Jan Zoorob, dankzij een overwinning op Sheila, weer meer in de picture voor één van de hogere plaatsen. Jan van Genderen en Bonne speelden een soort persoonlijk openingsvariant en opnieuw bleek Jan hier beter in thuis, wat hem dus het punt opleverde. Ook Ben kon het ditmaal niet bolwerken tegen Michiel in vorm, terwijl Wim weer eens een puntje aan Jan van Huizen aftroggelde. Rien wist Jan van Baardwijk niet van scoren af te houden terwijl Casper met Leo afrekende. Toch wist Martijn deze avond een punt te scoren en dat nu ten koste van Arie.
Dan ronde 5 en de beide koplopers van het moment, beiden met 3½ punt, Jan Zoorob en Ernst-Jan, speelden tegen elkaar. Een prijs werd toch minder belangrijk gevonden dan de partij en daarin bleek Jan ditmaal niet opgewassen tegen Ernst-Jan. Philip speelde en won, Jan van Genderen was de verliezer terwijl Michiel z'n vierde punt scoorde (tegen Casper) en daarmee ook in beeld kwam als eventuele prijswinnaar. Bonne speelde tegen Ben en had geen goed gevoel bij het verloop van de partij. Maar dat had Ben ook niet en daarom bood hij remise, wat meteen werd aangenomen. Jan van Baardwijk  scoorde opnieuw, nu tegen Wim, terwijl Sheila niet ook van Jan van Huizen wist te winnen, m.a.w., ze verloor. Leo wist zijn betere stelling tegen Martijn in een punt om te zetten en Arie wist dan toch een partij te winnen. Hij won van Rien.
Hiermee kwam weer een einde aan een gezellige ZAS-avond, waarbij Jan van Huizen zich opwierp als uitreiker van de prijzen en dat deed hij allereerst aan Philip, die als tweede eindigde. Dan plek 8 en daarvoor bleek de remise tussen Bonne en Ben van essentieel belang. Ben had net iets sterkere tegenstand gehad, eindigde daardoor een half weerstandspunt boven Bonne en daarmee op plek 7. De prijs was dus voor Bonne. "Veni, vidi, vici" zal Martijn misschien gedacht hebben toen Jan hem naar voren riep om de derde prijs, als nr.15, in ontvangst te komen nemen, iets, wat misschien nog weinigen is gelukt bij een eerste optreden als ZASser.
De eindstand is als volgt:
1 Ernst-Jan met 4½ uit 5 2 en 3 Philip en Michiel met 4 uit 5 en resp. 13 en 12 w.p. 4 Jan Zoorob 3½ 5 en 6 Jan van Genderen en Jan van Baardwijk met 3 uit 6 en 15,5 en 10 w.p. 7 en 8 Ben en Bonne met 2½ uit 5 en 14,5 en 14 w.p. 9 t.e.m. 13 Casper, Wim, Leo, Jan van Huizen en Sheila met resp. 13,5, 12, 10, 10 en 9.5 w.p. en tenslotte 14 t.e.m. 16 Rien, Martijn en Arie met 1 uit 5 en 14, 11 en 10,5 w.p.

Dan de tussenstand voor de eindprijzen. Die kun je hier weer vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten