zondag 12 juli 2015

ZAS ronde 2

De tweede avond en de belangstelling bleek al ruimschoots groter dan de eerste avond. Dat kan uiteraard verschillende oorzaken hebben: het was de eerste avond te zomers, het speeltempo lag een aantal nu beter of het idee "zomerschaak" moet nog wennen.
Een leuk groepje van 20 schakers had zich deze avond verzameld en met een gemiddelde rating van 1731 was ook de sterkte van de groep goed te noemen (vier spelers hebben nog geen rating, zij tellen dan ook niet mee in het gemiddelde).
Laten we per ronde eens gaan kijken hoe de toernooiavond verliep.
De eerste ronde kende enkele partijen, qua indeling overeenkomend met de eerste ronde. vorige week. Zo moest Wim Noordermeer opnieuw optornen tegen Ernst-Jan Pluim Mentz en ook nu wist Wim geen steekhoudende vuist te maken. Die vuist maakte hij misschien wel, dan echter geestelijk, achter zijn rug! Ook Ben Blakmoor kwam weer tegenover Casper Verbeek te zitten en diezelfde vuist kwam weer tevoorschijn, alleen nu heette Wim plotseling Casper en Ernst-Jan heette Ben. Ook Rien van der Molen en Bonne Faber zaten deze eerste ronde weer tegenover elkaar, alleen met verwisselde kleuren. Maar de winnaar had dezelfde naam: Bonne. Geen grote verrassingen verder, hoewel, gezien het verdere verloop van de avond, de remise tussen Michael van der Voorden en Ricardo Klepke daar wel onder gerekend zou mogen worden. Philip Westerduin won van Sheila de Jonge, net als Jan van Genderen van Jan van Baardwijk en Ad van der Ree van Arie Bliek. Bij de snelschaakfinale, enkele weken geleden, was Jan Zoorob al druk bezig geweest met enkele jeugdige Pioniertjes, nu kwam hij tegenover de oudste zoon van jeugdleider Jan van Huizen, Guido, te zitten en Jan wist te winnen. Vader Jan won wel daarentegen, hij speelde tegen Leo Stelloo. Tenslotte verloor Kyra van Genderen nog van Steven de Wilde.
Dan ronde 2. De grootste verrassing hierin zou je wel de winst van Steven de Wilde op Philip Westerduin mogen noemen. De andere partijen verliepen redelijk volgens verwachting: Jan van Huizen verloor van Ernst-Jan, Jan Zoorob versloeg Ad en Bonne wist niet de nodige vuist te maken tegen Jan van Genderen, in redelijk verloren stelling liet hij zijn koning schaak staan. Ricardo startte zijn serie met een overwinning op Ben, terwijl Wim opnieuw de vuist miste, nu tegen Michael en de dames Sheila en Kyra nu al tegen elkaar werden ingedeeld, waarbij Sheila de winst naar zich toe trok. Arie verloor van Guido, Jan van Baardwijk won van Rien en Casper verloor van Leo.
Dan ronde 3, waarin Steven opnieuw van zich deed spreken, nu met winst op Ernst-Jan. Verder bleek Bonne opnieuw de weg kwijt qua logische zetten. Nu bouwde hij een winnende stelling op tegen Guido maar zette plotseling z'n vizier op het weggeven van stukken, waarop Guido ook het goede antwoord wist, wat hem tenslotte de winst opleverde. Er had zich al een kleine scheiding qua sterkte voorgedaan en zo speelden Jan van Genderen en Jan Zoorob tegen elkaar met winst voor de tweede Jan. Philip mocht het nu proberen tegen Ricardo, Philip slaagde echter niet. Michael won van Jan van Huizen, net als Ad van Sheila en Ben van Jan van Baardwijk. Verder verloren Leo van Arie en Rien van Wim, terwijl Kyra aan Casper liet zien hoe het moest.
In ronde 4 vond Steven zijn Waterloo en zijn overwinnaar heette Jan Zoorob. Ricardo won van Ernst-Jan en Jan van Genderen toonde zich de betere van Michael. Ben won van Ad, net als Sheila van Guido (lag de voorgeschiedenis hiervan bij de jeugdafdeling van De Pionier?). Jan van Baardwijk was niet opgewassen tegen Philip, terwijl Jan van Huizen Arie aan zijn zegekar bond. De eerste helft van de avond bleek niet helemaal in het straatje van Bonne te liggen want ook nu leek hij de loop der stukken niet helemaal te beheersen want tegen Leo speelde hij zijn paard van g5 naar e7, niet wetende, dat Leo zich expliciet had voorgenomen meteen te claimen bij een onreglementaire zet. Dan verloren Wim en Casper nog, van resp. Kyra en Rien.
Uiteraard werd er naar de pauze uitgekeken, dan kon immers een leuk bezoek worden gebracht aan barmevrouw Reina van Huizen en zou er bekend worden gemaakt hoe de avondprijzen verdeeld zouden gaan worden. Maar eerst nog ronde 5, waarin Ricardo nu Jan Zoorob versloeg en de tweede remise van de avond was te bewonderen en wel tussen Steven en Jan van Genderen, waarin ongelijke lopers een grote rol speelden. Ook tussen Michael en Ben hetzelfde resultaat overigens. Ernst-Jan had plotseling ontdekt, dat hij zou moeten scoren om voldoende punten te kunnen halen voor eventuele prijzen en daarvoor koos hij Sheila als eerste slachtoffer. Philip won van Guido en Kyra verloor van vader Jan, terwijl Ad van Leo wist te winnen en Wim niet de situatie wist te scheppen waarin Bonne opnieuw in de fout zou gaan. Ditmaal wist Bonne dus te winnen. Arie won nog van Rien en Casper besloot de eerste helft met zijn vijfde verlies, nu van Jan van Baardwijk.
Dan dus de pauze, waarin Reina het redelijk druk kreeg en haar man Jan dacht over de verschillende prijzen. Samen met Bonne kwam hij tenslotte op het lumineuze idee om nu de prijzen eens op weerstandspunten vast te gaan stellen: de eerste 3 qua weerstandspunten zouden een prijs krijgen, net als degene, met de minste weerstandspunten, dit vooral dankzij de gulle sponsoren (zie weer bovenaan de startpagina)!
Ronde 6 bracht opnieuw een remise, nu tussen Jan Zoorob en Ben, terwijl Casper eindelijk verlost werd van zijn hatelijke nul dankzij een overwinning op Arie. Steven moest een verliespunt accepteren tegen Ricardo, terwijl Jan van Genderen Philip opzij zette. Michael bleek nu niet opgewassen tegen Ernst-Jan, terwijl ook Jan van Huizen verloor, Ad bleek te sterk voor hem. Bonne begon de tweede helft goed met winst op Jan van Baardwijk, terwijl Guido geen medelijden kende met Kyra. Rien verloor nog van Sheila, net als Leo van Wim.
Inmiddels was Ricardo een punt losgekomen van het peloton en die voorsprong vergrootte hij nog met een overwinning op Jan van Genderen, terwijl eerste achtervolger Jan Zoorob niet verder kwam dan remise tegen Ernst-Jan. Ad wist niet dichterbij te komen, hij verloor deze ronde van Steven, net als Ben van Jan van Huizen. Wel weer een stapje dichterbij kwam Philip, hij won van Michael. De tweede helft bleek inderdaad winstgevender voor Bonne, ook in ronde 7 winst voor hem, nu tegen Sheila. Ook Jan van Baardwijk won, Guido was niet tegen hem opgewassen. Kyra verloor nog van Arie en Rien van Leo, terwijl er ook onderin remise werd gespeeld en de daders daarvan heten Wim en Casper.
In ronde 8 vergrootte Ricardo opnieuw zijn versprong middels een overwinning op Jan van Huizen en ook nu heette zijn eerste achtervolger Jan Zoorob en ook nu speelde Jan remise. Philip wist dat resultaat af te dwingen. Jan van Genderen moest ook zijn meerdere erkennen in Ernst-Jan, terwijl Steven Ben opzij schoof. Bonne bleek niet opgewassen tegen Ad en de laatste vijf witspelers ook niet tegen hun zwarte tegenstanders. Zo verloor Arie van Michael, Guido van Leo, Jan van Baardwijk van Wim, Casper van Sheila en Kyra van Rien.
Voor plek 1 op de ranglijst was het niet interessant meer in ronde 9, Ricardo had al twee punten voorsprong op een trio achtervolgers en zou niet zijn beide laatste partijen gaan verliezen. Dat bleek ook wel tegen Ad want Ricardo won opnieuw. Ook die drie achtervolgers wonnen overigens ook: Ernst-Jan van Philip, Jan Zoorob van Sheila en Steven van Leo. Ben won verrassend van Jan van Genderen terwijl Bonne won van dochter Kyra. Wim verloor van Jan van Huizen, Rien van Michael, Arie van Jan van Baardwijk en Casper van Guido.
Als kers op de taart won Ricardo ook in ronde 10, nu van Bonne, terwijl voor plek 2 Ernst-Jan won van Ad en Jan Zoorob van Jan van Huizen. Steven haakte nog af dankzij z'n verlies tegen Michael. Philip won nog van Ben en Jan van Genderen van Casper. Met haar winst op Jan van Baardwijk eindigde Sheila nog fraai op 50%, net als Guido door winst op Rien. Door de winst van Kyra op Leo eindigde Rien alleen onderaan de lijst. Tenslotte won Wim dan nog van Arie.
Ter afwisseling is een kruistabel misschien ook wel eens leuk om te bekijken:

R
E
J
S
M
P
J
J
A
B
B
S
G
W
J
L
A
K
R
C
tot.
Ricardo
x
1
1
1
½
1
1
1
1
1
1

Ernst
0
x
½
0
1
1
1
1
1


1

1


Jan Z.
0
½
x
1

½
1
1
1
½

1
1Steven
0
1
0
x
0
1
½

1
1

1

1


Michael
½
0

1
x
0
0
1

½1


1

1

6
Philip
0
0
½
0
1
x
0


1

1
1

1

Jan v.G.
0
0
0
½
1
1
x


0
11
1
Jan v.H.
0
0
0

0


x
0
11

1
1
1


5
Ad
0
0
0
01
x
0
1
11
15
Ben
0

½
0
½
0
1
0
1
x
1
1
5
Bonne
0

0

0

x
1
0
1
1
0

1
1

5
Sheila

0
0


0


0

0
x
1

1


1
1
1
5
Guido


0


0
1
0
x

0
0
1
1
1
1
5
Wim

0


0


0


0


x
1
1
1
0
1
½
Jan v.B.

0
0


0
0
0
1
0
x

1

1
1
4
Leo00
0

1

1
0

x
0
0
1
1
4
Arie
0


0
00
0
0
1
x
1
1
0
3
Kyra00


0
0
0
1

1
0
x
0
1
3
Rien
0

0
0
0
0
0
0
0
1
x
1
2
Casper


0


0

0
0
½
0
0
1
0
0
x

De nieuwe tussenstand voor de eindprijzen valt hier te bekijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten