zaterdag 9 april 2011

Oostflakkee-De Pionier

Voor de viertallencompetitie afdeling C moest het Pionierviertal de laatste wedstrijd spelen in Oude Tonge. Lees wat de spelers er zelf van vonden.
Sheila de Jonge (bord 1):
Sheila speelde aan bord 1 tegen Leo Brands.
De opening ging goed en in de 7de zet wist ze een loper tegen een pion te verschalken.
Helaas gaf ze een kleine 20 zetten later het stuk weer terug. Toch kon de wedstrijd nog steeds 2 kanten op. Ondertussen stond het 2-1 voor ons, en mocht haar tegenstander geen remise aanbieden of aannemen. Door een verkeerde beslissing in het eindspel kwam ze dermate slecht te staan dat ze uiteindelijk opgaf.
Ger Croonenberg (bord 2):
De opening verliep volgens de "normale" regels, alleen had de witspeler een klein pluspuntje door de pionnen op c2 en c3, hetgeen een voordeel heet te zijn. Door de ontwikkeling van nog meer pionnen leek de stelling muurvast te zitten. Dus werd van beide kanten naarstig gezocht naar openingen. Zwart had het nadeel van de loper op h7, die daar niets kon doen. Door een aantal onnodige zetten van zwart lukte het om de loper  actief te krijgen. Samen met hulp van de dame en daarbij nog 2 paarden zag ik de kans om een mataanval te forceren: Loper slaat g7. Helaas kwam een wit paard het feest verstoren en dat ding sloot de retour-tocht van de loper af. Afruil en weg sterke loper. Wel leverde het een pion op, waarna er nog één volgde, maar dat was hooguit mosterd na de maaltijd! Ontgoochelt door het mislukken van de aanval zocht ik naar andere opties en warempel, de kans op damewinst diende zich aan. Een wit paard werd gepend en zo zou een stukwinst ophanden zijn, maar helaas, weer niet goed gekeken: Paard sloeg in op mijn pionnen stelling, zwart sloeg de witte dame van het bord maar het witte paard geeft een  familie-schaak en weg zwarte dame en toren. Zwart kon nog net een stuk terugslaan, maar met een kwaliteit minder plus een onhoudbare vrijpion op de 6de rij was her welletjes, sluiten en uit. Met de pest in het lijf dat het weer niet wou lukken!!
Leo Stelloo (bord 3):
's Middags een leuk basisschooltoernooi bezocht. Goed en strak geregeld door Jan van Huizen en Sheila de Jonge. Hartverwarmend, het enthousiasme van de jeugd. Dat geeft hoop voor de schaaktoekomst. Na een snelle hap als invaller op weg naar Oostflakkee, onze tegenstander voor die avond. Als het ware drie oudere heren (Ger, Frits en ik) op schaaksafari in de Flakkeese dreven, met als reisleidster Sheila. Ik werd ingedeeld op bord 3, met wit spelend. De partij zelf: na e4-e5 opening verwachtte ik een dartel       4-paardenspel. Mijn tegenstander ging echter voortvarend van start. Bij de 8ste zet was ieder al een paard kwijt. Bij de 10de zet kreeg ik al een matdreiging te verwerken, via zijn dame op h2, versterkt met een slinks aangeboden stukwinstvalletje. Maar door niet te accepteren en wel mijn dame naar h3 te dirigeren werd het gevaar bezworen. Bij de 12de zet weer 2 lichte stukken weg, bij de 13de zet de dames van het toneel. Dit geweld resulteerde mijnerzijds in een sterke witte loper op de diagonaal a2-g8, vooral g8 bleek later doorslaggevend te zijn en verder een paard vrij in de wei. Bij de tegenstander een vrije zwartveldige loper en een ingesloten witveldige loper. Tijdens het verdere verloop sloten zijn lopers zijn toren op a8 in, gedwongen door mijn dreigende e-pion en een paardensprong. Ook bestreek ik met mijn torens aanvallend en vrij de d-lijn en verdedigend de e-lijn. Bij de 28ste zet stukwinst, de laatste zwarte loper veroverd. Door matdreiging met mijn toren op de 7de rij en met de andere toren de beschermende pion op h7 aan te vallen als reden gaf mijn tegenstander op. Want zijn koning op h8 kon zijn torens niet meer ondersteunen, daar mijn overgebleven witveldige loper g8 bleef bestrijken. Onderwijl was 'good old' Frits met pretoogjes en duim omhoog al voorbijgekomen, dus 2-0 voorsprong. Snel naar de partijen van Sheila en Ger gekeken. Die zagen er gunstig uit met zeeën van tijd voorsprong. Maar Caissa is en blijft wispelturig, zie hun verslagen.
Frits Wilschut (bord 4):
Mijn tegenstander heeft mij erg geholpen te winnen. Daar ben ik hem dankbaar voor. Het begon toen hij zijn e4-pion weggaf door Pd5 te spelen. Het verzwakken van zijn koningsstelling was daarna logisch en weer werkte hij erg mee. Na de afruil werd de f-pion erg sterk en door het paard erbij te halen lukte het gemakkelijk familieschaak te geven, waarna hij opgaf.
Het wedstrijdformulier:
  Oostflakkee      1324 - De Pionier               1318 2 - 2 
1 Leo Brands       1374 - Sheila de Jonge-Spiering 1401 1 - 0
2 Theo Witjens     1460 - Gerard Croonenberg       1302 1 - 0
3 Jan Donkersloot  1282 - Leo Stelloo                   0 - 1
4 Piet Schilder    1179 - Frits Wilschut           1251 0 - 1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten