maandag 3 augustus 2020

Nine Million Bicycles

Een avond met heerlijk zomerweer, op de fiets, toch gelukkig waren er niet zoveel deelnemers als Katie Melua wilde doen voorkomen! Ook zaten we wat ruimer in de bedenktijd dan menig andere keer. Nu kregen we 12 min. en 3 sec.per zet er bij, over 5 ronden in totaal. Ook mocht er weer eens een nieuw lid verwelkomd worden!
                                         RONDE 1
Met natuurlijk meteen aandacht voor de prestaties van de grote favoriet voor de eindzege van het zomer(avond)toernooi, THVD. Nu mocht hij het weer proberen tegen MarkLagendijk, die in de openingsfase wat veel omzwervingen maakte met zijn loper van de zwarte velden. Zwart, toch enigszins bekend om zijn "hekel" aan de rochade, liet ook nu zijn koning in het centrum staan om op de damevleugel - waarheen de koning van zijn tegenstander middels een lange rochade was verhuisd - te proberen toe te slaan. Maar daar kreeg hij helemaal niet de gelegenheid voor, met een loperoffer (een torenoffer was eigenlijk nog sterker) viel hij direct de niet gerocheerde koning aan en - om de spanning er dan maar meteen af te halen - liep met z'n koning de verkeerde kant uit en bleef daar hangen in het matnet. Kijken we dan naar het nieuwe lid, HolyBishop111, die het meteen tegen superbeheerder ook-dat-nog mocht opnemen. In hun partij werd veel werk aan de pionnen toegedacht, zoals ook wel een beetje te zien is op bijgaand diagram. Hier speelde wit de - op het eerste gezicht - logische zet 1 Tdb1, echter een beetje vergetend misschien dat zijn loper eigenlijk in stond. Er volgde "uiteraard" 1 ...;exf3 en nu paste wit de noodgreep 2 Lxg5?! toe. Eigenlijk zou 2 Pxf3 wat verstandiger zijn geweest. Zwart wilde direct oogsten met 2 ...;fxg2, waar 2 ...;f2+! sterker zou zijn geweest. Wit kon nu een klein beetje opgelucht ademhalen, maar maakte, na 3 Lxf6;Lxf6 de fout 4 Pxg2 te spelen. Die pion loopt niet zo snel meer weg, veel beter zou 4 Dd3 zijn geweest. Nu kon zwart verder geen met oogsten dankzij 4 ...;Lxd4+. Wit spartelde nog wel lang tegen, kon zich echter niet meer aan verlies onttrekken. De partij tussen dirk_brijs en schaaksheila bestond, nadat zwart een stuk was kwijtgeraakt en dat weer enigszins had goedgemaakt met de winst van een kwaliteit, voor een groot deel uit het opjagen van elkaars koning. Nadat zwart nu haar laatste materiaal was kwijtgeraakt werd ze op a8 mat gezet. Dan de partij tussen KeesBreen en martdamp. Dat was een beetje een "van dik hout zaagt men planken"-partij, waarin wit - na het nodige materiaal te zijn kwijtgeraakt - werd mat gezet. Bon-Oni43 kreeg JoopElderhorst als tegenstander, die enkele weken uit de running was geweest door gezondheidsproblemen. Daar was in de partij eigenlijk niets van te merken, langzaam maar zeker werd wit het bos in gestuurd. De partij duurde bijna 60 zetten en eindigde in een paardeindspel, waarin wit zijn paard moest geven voor een promotiepion. Hij hoopte nog even op zijn vrijpion, zwart kon die echter aanvallen met zijn paard, waarna de resterende pionnen aan de andere kant van het bord zwart de winst bezorgden. Ook DrsD2020 wilde nog van de partij zijn, hij was echter te laat wakker geschud door superbeheerder ook-dat-nog, waardoor Rien_van_der_Molen een bye kreeg.
                                                                          RONDE 2
De partij tegen Bon-Oni43 was blijkbaar toch te inspannend gebleken voor JoopElderhorst, althans, in de tweede ronde speelde hij niet meer mee en kreeg KeesBreen daarom een bye. Door het slaan met een pion i.p.v. met z'n loper verloor dirk_brijs die loper tegen THVD. Maar gaande de partij wist hij die achterstand weg te werken waardoor de materiële verhouding drie pionnen voor wit tegen een loper voor zwart werd. Nu maakte wit echter de grote fout zijn vrije e-pion op te spelen waar hij zijn damepaard had moeten "offeren" om zodoende verbonden torens op de eerste rij te krijgen. Want nu stond zijn toren op f1 alleen gedekt door de koning en toen hij dus schaak kreeg langs de diagonaal a7-g1 moest de koning die dekking loslaten en kon hij weinig beters doen dan opgeven. Voor ook-dat-nog kwam nu Rien_van_der_Molen als tegenstander en die lijkt steeds beter te gaan spelen. Toch verloor hij, relatief gemakkelijk, twee stukken voor een pion. Die pion had ook-dat-nog er ook nog af kunnen slaan, hij koos echter voor enige veiligheid. Hoewel hij hierna steeds meer van het zwarte materiaal wist te veroveren wist zwart van geen opgeven en moest wit er 75 zetten tegenaan gooien om tenslotte de winst te pakken. Dan de partij van martdamp tegen DrsD2020, die helemaal wakker was geschrokken en wit meteen in de tang nam. Er volgde een afruil op d4 met de witte koning helemaal in een hoekje en zijn zwarte tegenpool, met veel ruimte, in het centrum. Zwart kreeg beide torens op de tweede rij en wist wit even later mat te zetten. Nu kwam HolyBishop111 dan tegenover Bon-Oni43 te zitten en hun opening verliep redelijk volgens de regels, tot het moment, waarop een stel paarden werd geruild op e5 (zie het resultaat daarvan op het diagram aan het begin van de ronde). Hier had zwart eigenlijk beter met de pion terug kunnen slaan i.p.v. met de dame, wit echter reageerde ook niet adequaat, hij speelde 1 Lf4, waardoor zwart met de schrik vrij kwam. Wit had 1 Te1 moeten spelen en zo zwart in het nauw brengen. De zet Te1 kwam wel, enkele zetten later en de zwarte dame had nu wat meer ruimte. Maar zwart zocht opnieuw problemen en meende - enkele zetten later - op h3 in te kunnen slaan (wit had h2-h3 gespeeld en het paard van zwart stond op e5) en het was schrikken geblazen, toen wit geen gxh3 speelde (waar eigenlijk wel op was gerekend) maar het veel logischer Lxe5. Dit koste dus een loper tegen een pion. Maar wit ging weer in de fout en speelde, met z'n paard op e5, z'n loper van e2 naar g4, dus vragend om f7-f5. Dat gebeurde dan ook en zo ontstond een stelling met ongelijke lopers, waarin zwart toch wat beter stond. Maar dat wist hij toch niet te verzilveren en - na diverse keren wederzijds remise geboden te hebben, wat blijkbaar niet helemaal goed doorkwam - werd het och remise. Er zijn in de afgelopen periode al diverse partijen gespeeld tussen MarkLagendijk en schaaksheila, met vaak wisselend resultaat. Nu had schaaksheila weer eens de zwarte stukken en liet wit haar een beetje te veel haar gang gaan. Dat betekende voor haar een toren op de tweede rij en druk via vooral de g-lijn. Ze won hierbij "even" een stuk, wat er overbleef was voor wit zo angstaanjagend dat hij liever opgaf dan nog iets te proberen, wat nauwelijks enig soelaas had te bieden.
                                                                           RONDE 3
De ronde begon met een partij tussen THVD en ook-dat-nog en vrij snel na de openingszetten kwam er al een positie op het bord, waar velen in een stukoffer zouden zijn getrapt! Wit liet nl. een loper in staan en die loper mocht niet worden geslagen wegens mat op de volgende zet! Ook vonden de spelers de veilige positie van hun koning blijkbaar minder belangrijk dan de ontwikkeling van hun materiaal. M.a.w., pas op zet 15 rocheerde zwart en de witte koning bleef de hele partij dicht bij het centrum. De hele verdere partij ging het er steeds meer op lijken, dat ze elkaar geen pijn wilden doen of het zou er dik op moeten liggen. Toen er dan ook een stelling overbleef met een paard en vijf pionnen voor wit en een (witveldige) loper en vijf pionnen voor zwart kozen beiden voor remise door herhaling van zetten. De partij tussen schaaksheila en DrsD2020 werd ontsierd door een slippertje van wit, wat haar een stuk koste, zonder compensatie. Desondanks speelde ze dapper door maar gaf wat later op toen ze een kwaliteit ging verliezen. KeesBreen raakte deze ronde al snel materiaal kwijt tegen dirk_brijs, bleef echter stug doorzetten. Na bijna 65 zetten en met nog slechts één pionnetje tegen de overmacht van zes pionnen en een toren, werd hij mat gezet. martdamp leek lange tijd vrij goede papieren te hebben tegen HolyBishop111, na dik 20 zetten kwam hij toch heel moeilijk te staan op de koningsvleugel. Daar moest hij het nodige materiaal prijsgeven, waardoor hij na enkele verdere
zetten mat werd gezet. Dan naar de laatste partij van de ronde, die ging tussen Rien_van_der_Molen en Bon-Oni43. Zwart leek een beetje de weg kwijt te zijn in deze partij en miste een aantal keren de beste/betere zet. Offerde hij in de vorige ronde vrij onnodig een loper op h3, nu kreeg hij een soortgelijke mogelijkheid (zie diagram) en verzilverde deze nu juist niet. Hier had de zet 1 ...;h5 gespeeld moeten worden om zodoende ruimte voor koningsaanval te scheppen, zwart speelde echter 1 ...;c4 en liet aldus een goede mogelijkheid lopen. Tenslotte vergooide hij de partij helemaal door wit binnen te laten komen en daar een stuk - en de partij - weg te geven. De bye was in deze ronde (Joop Elderhorst had het helemaal opgegeven) voor MarkLagendijk.
                                                                          RONDE 4
Nu mocht Bon-Oni43 even uitrusten van de doorstane emoties, de bye was dus voor hem. In de eerste partij, tussen DrsD2020 en THVD leek laatstgenoemde een moeilijk partij te spelen. Maar hij wist toch steeds het hoofd boven water te houden en zo verdween al het materiaal, het één na het ander, van het bord, totdat er nog slechts de koning voor wit en de koning en een paard voor zwart achter bleven. Technische remise derhalve. Ook de partij tussen ook-dat-nog en dirk_brijs eindigde in remise. Hier werd het een kwestie van ongelijke lopers en voor beiden een dubbelpion, terwijl wit een zwakke pion had op h2, die steeds kon worden verdedigd, waardoor hij echter niet verder aan een aanval kon denken. Die pion verliezen zou namelijk te veel gevraagd zijn. Al na nauwelijks tien zetten wist HolyBishop111 al een stuk te winnen van Rien_van_der_Molen en het werd nog erger voor zwart, even later gaf hij nog een toren, waarna hij het blijkbaar niet meer zag zitten en opgaf. De
partij tussen schaaksheila en martdamp had een typisch verloop, wat mede veroorzaakt werd door de tegengestelde rochades. Wit had kort gerocheerd en zwart lang, met als logisch vervolg, dat wit de mogelijkheden zocht op de damevleugel en zwart op de andere vleugel. In de diagramstelling kreeg wit een mooie kans met de doorbraakpoging d4 maar dat durfde ze misschien niet aan. Daarentegen speelde ze La4, misschien in de hoop, dat zwart de loper zou slaan. Maar zwart ging hier door op de koningsvleugel, met het opspelen van z'n g-pion. Enkele zetten later had wit, nu met de c-pion, een doorbreek geforceerd en wilde een stuk offeren (La4 stond ongedekt omdat er Tc1 was gespeeld) om aanval langs de c-lijn te krijgen. Zwart durfde het niet aan om de loper te slaan en speelde zijn tweede toren naar c8. Toch had het slaan van de loper, met het paard, wel gekund. Dan zou er Dxc7+;Ke8 - Dxb7;Dd8 - Tc6;Kf8 enz. hebben kunnen volgen en had zwart hier goede mogelijkheden gekregen voor het gevaarlijke slaan van de loper. Nu wist hij een toren te winnen door schaak te geven op e2, waarna wit haar eigen plan bleef volgen en het paard niet terugsloeg. Zij wist, middels een paardschaak, een kwaliteit te winnen en even later de partij omdat ze binnendrong met de dame. Om de vierde ronde af te sluiten was er nog de partij tussen MarkLagendijk en KeesBreen, waarbij laatstgenoemde zijn dame inruilde voor toren, paard en een pion. Daar kwam nog meer materiaal bij, tenslotte gevolgd door opgave.
                                                                        RONDE 5
Al weer de laatste ronde. Hierin kreeg THVD te maken met HolyBishop111. Zwart stond in het begin van de partij beter en miste op een gegeven moment de pionwinst, waardoor hij redelijke winstkansen zou hebben gekregen. Maar hij opteerde voor dameruil, waar wit niet op in ging. Toch bleef zwart het betere van het spel houden en speelde wit een soort van Trump-schaak: niet heel goed maar hij bleef er mee wegkomen! Bij een afruilsessie op d4 ging zwart een beetje in de fout door zijn sterke loper te geven voor een paard. Nu kreeg wit de gelegenheid op pionwinst uit te gaan, wat hem tenslotte ook de mogelijkheid bracht zijn tegenstander mat te zetten. Het vervolgverhaal van de partijen tussen DrsD2020 en ook-dat-nog kreeg, in deze partij althans, een heel onbevredigend eind want wit gaf, met nog meer dan genoeg bedenktijd over, zijn dame weg, zonder enige compensatie. Die bestond hooguit in de 0 die achter zijn naam kwam te staan. Vervolgens dirk_brijs tegen MarkLagendijk en daar gaf de èchte MarkLagendijk weer eens acte de présence, zoals ook te zien op bijgaande diagram. Geen rochade dus en vooral de stukken het werk laten doen. Vanuit dit diagram ging wit eigenlijk een beetje meehelpen door de stelling te vereenvoudigen met1 Pg4?! en "uiteraard" werd er als volgt geruild: 1 ...;Lxg4 (1 ...;Pxg4 zou een fractie sterker zijn geweest) 2 Lxg4;Pxg4 3 hxg4 en de witte koning staat wel een beetje op de tocht. Uiteraard speelde zwart 3 ...;Dd7 en wit bond de kat nog wat meer op het spek met 4 f3?! Logischerwijze had er nu 4 ...;h5 moeten volgen, maar het gespeelde 4 ...;Kg7 was ook niet slecht. Er volgde 5 g3;Th8 6 Kg2;fxg3 (6 ...;h5!) 7 Kxg3 en nu toch 7 ...;h5. 8 Th1 en nu liet zwart met 8 ...;h4+ toch een steekje vallen. 8 ...;f5! zou de zet zijn geweest. Wit wist nu een goede verdedigende stelling op te bouwen en zo had zwart hierna nog 50 (!) zetten nodig om toch de winst nog binnen te halen. Dan Rien_van_der_Molen tegen schaaksheila waarin de spelers zich al snel verloren in paardzetten. Beiden vijf achter elkaar en wit overspeelde nu grandioos zijn hand door op jacht te gaan naar winst van pionnen, waar zijn koning op de tocht stond. Hij zal plotseling gezien hebben, dat hij binnen enkele zetten mat zou gaan, hij gaf op na een schaak der wrake toen hij waarschijnlijk zag dat hij mat zou gaan. De laatste partij van dit toernooi ging tussen Bon-Oni43 en KeesBreen. Deze partij stond een beetje te veel bol van foutzetten, waardoor toch wit met het meerdere materiaal overbleef en zijn tegenstander tenslotte mat wist te zetten. Tenslotte was er nog de bye voor martdamp.
De tussenstand voor het zomertoernooi is nu als volgt:

Speler (rapidrating)
pt.
w.
r.
v.
1
2
3
4
5
t.
1
THVD (1776)
4
3
2
0
60
90
45
60
60
315
2
ook-dat-nog (1573)
4
3
2
0
55
60

50
55
220
3
DrsD2020 (1551)
2
1
1
30
75
30
30
40
205
4
dirk_brijs (1378)
3
1
1
25
70
25
15
50
185
5
MarkLagendijk (1214) *
2
2
0
3
40
65
20
25
20
170
6
thelostrook
45
30
40
40

155
7
BobHooke2

85

55

140
8
schaaksheila (1184)
3
3
0
2
20
40
15

45
120
9
Bon-Oni43 (1217) *
2
1
2
35
10
35
5
30
115
10
jan_van_huizen

55
50


105
11
JaapSantifort

45

45

90
12
JoopElderhorst (1156)
1
1
0
0

80


10
90
13
Freddy59
50
25

10

85
14
Rien_van_der_Molen (957) *
2
2
0
3
10
15
5

25
55
15
hands-up

5050
16
Martdamp (1190) *
2
2
0
335
15
50
17
Castleblack82

3535
18
HolyBishop111 (1330)
2
1
2
35
35
19
KeesBreen (986) *
1
1
0
0
15


10

5
30
20
esg43 (1768)
6
3
0
820

20
21
TheHistoryTeacher

2020
22
Angie1982
5
510

Geen opmerkingen:

Een reactie posten