zondag 16 augustus 2020

Pa

Werd er in 1983 bij de tekstschrijvers al rekening gehouden met de corona pandemie? Waarom begin je de tekst anders met "was eerst je handen"? Hoe dan ook, dit lied van Doe Maar werd een hit en stond ook garant voor de naamgeving van ons nu volgend toernooi, dat een bedenktijd van elf minuten p.p.p.p. en drie seconden per zet extra kreeg en dat voor 5 ronden.
                                            RONDE 1
Het toernooi ging van start met 14 deelnemers, met meteen THVD in de favorietenrol. Die maakte hij waar tegen WillemJanTanis, die het ook weer eens uit wilde proberen. Dan is het natuurlijk minder leuk als je direct de
favoriet tegen je krijgt en zeker niet als je dan mat overziet. De volgende partij was tussen Bon-Oni43 en ook-dat-nog, waarbij zwart onvoldoende wist te profiteren van de fouten van wit, te beginnen bij de stand in bijgaand diagram. Hier speelde wit het foutieve 1 h3, eigenlijk in de hoop, dat zwart op f3 zou slaan. Dat deed hij niet, hoewel dat wel de beste zet zou zijn geweest. Hij speelde 1 ...;Lh5. Wat later een nieuwe fout van wit, waar zwart nu wel van profiteerde. Wit speelde paard f3 namelijk weg om hopelijk verlost te worden van die vervelende loper, liet daarmee echter wel de dekking van pion d4 varen. Nu werd dus wel - veel te laat dus - de dameloper naar e3 gespeeld en zwart dwong hierna eigenlijk dameruil af. Maar wit was niet de enige, die in de fout ging, na een aanval met het paard op Te4 werd deze teruggespeeld naar e8, e6 was een beter veld. Even later werd een stel torens geruild en daarna ging zwart echt in de fout door nog een torenruil aan te bieden op e8. Ook de verdere stukken werden geruild, zodat er een pionneneindspel overbleef met aan beide kanten zes pionnen en de koningen in het centrum tegenover elkaar. Wat is dan een logischer resultaat dan remise? Dat werd het ook en daar mocht vooral wit blij om zijn, helemaal toen later bleek, dat zwart de winnaar van de avond was geworden! DrsD2020 won van MarkLagendijk omdat er opgegeven werd want de volgende zet zou het mat zijn. Zwart had daarbij een kwaliteit voor twee pionnen en beiden zaten nog meer dan ruim in hun bedenktijd. Aan het eind van de ronde zat iedereen te wachten tot de partij tussen PionierVanHuizen en Freddy59 afgelopen zou zijn (zwart had nu blijkbaar geen problemen meer met zijn verbinding gelukkig!). Ze gingen daarbij tot het gaatje, beiden nog iets meer dan een halve minuut toen het laatste materiaal werd geslagen en het dus technisch remise werd. Dat werd het ook tussen JaapSantifort en martdamp, dan echter omdat de zetten werden herhaald in een stelling, waarin wit een pion achter stond en zwart bijna aan het eind van zijn tijd(latijn) was. KeesBreen verloor op tijd van dirk_brijs, hij stond echter wel twee stukken achter. Peter-L46 won van Rien_van_der_Molen, die opgaf toen een witte pion op de volgende zet dame zou kunnen gaan worden en hij ook al een dame en een loper achter stond.
                                                                        RONDE 2
De eerste partij van de ronde ging tussen dirk_brijs en THVD en laatstgenoemde was blijkbaar nog zo in de ban van zijn vorige overwinning dat hij zijn scherpte even kwijt leek. Daar profiteerde wit toch wel van en kwam zodoende een pion voor na dik 20 zetten. Zwart won die pion weer terug, wel echter ten koste van een kwaliteit. Wit creëerde hierna een stelling van loper en vier pionnen voor zwart en een toren en vijf pionnen voor zichzelf. Maar twee van die zwarte pionnen waren toch wel verbonden vrijpionnen, gevorderd tot de derde en vierde rij, dus wel oppassen. Dat deed wit dan ook, zijn koning ging als buffer fungeren tussen die pionnen en hun promotieplekken. In de volgende zetten raakte zwart zijn loper kwijt en wit een pion, zodat wit redelijk gewonnen kwam te staan, qua tijd helemaal, zwart had nog 23 seconden over en wit 6½ minuut! Maar zwart zal van alles in zijn gedachten hebben gehad, opgeven hoorde daar beslist niet bij. Hij raakte alle materiaal kwijt en wit kon daar een dame en twee pionnen tegenover stellen. Tenslotte werd zwart mat gezet, terwijl hij nu nog 25 sec. had en wit nog steeds 6½ minuut, min één seconde! Bijna 20 zetten gespeeld in geen tijd!
De volgende partij ging tussen Peter-L46 en DrsD2020. Op een gegeven moment zag zwart zijn kans schoon op de damevleugel en daar reageerde wit niet helemaal op de goede manier op, zoals te zien op het diagram. Hier dacht wit goede zaken te kunnen doen met 1 Ta1, waar hij beter 1 Dc2 had kunnen spelen. Het ging verder met 1 ...;Dxb3 2 Ta7 (misschien niet de beste manier om erger te voorkomen);Dxc4 3 Txc7;Dd5 4 f3;Lb5 (nu blijkt het nadeel van het wegspelen van de toren) 5 Da5;Dxd3 en zwart doet even later de matzet. ook-dat-nog en PionierVanHuizen bevochten beiden hun tweede remise, zwart zelfs zijn tweede technische remise, ook nu bleven slechts beide koningen over, waarbij vooral het slot spannend was met voor zwart een pion op promoveren. Hun beider tegenstanders uit de eerste ronde dupliceerden hun resultaat daarvan echter niet. Want Freddy59 en Bon-Oni43 vochten een interessant gevecht, waar zwart uiteindelijk het loodje moest leggen wegens een sterke dreiging langs de f-lijn, die tenslotte op opgave door zwart uitliep, net één zet voordat de matzet kon worden uitgevoerd. thelostrook, die zich voor de eerste ronde te laat had aangemeld (nu werd het deelnemersaantal dus oneven, waardoor Rien_van_der_Molen een bye kreeg) moest er blijkbaar nog inkomen tegen JaapSantifort. Toen er namelijk een pion van zwart wist te promoveren gaf hij op. WillemJanTanis en martdamp speelden een relatief snelle partij, tenminste als je kijkt naar de verbruikte tijd. Wit had slechts 8 seconden minder dan toen de partij begon en zwart had bijna drie minuten gebruikt toen het remise door zetherhaling werd. MarkLagendijk had a.h.w. twee pogingen nodig om KeesBreen mat te zetten. Het had namelijk twee zetten eerder kunnen gebeuren.
                                                                      RONDE 3
KeesBreen mocht deze ronde uitrusten dankzij een bye, waardoor hij andere partijen zou kunnen volgen. DrsD2020 kon, na promotie, waardoor tegenstander dirk_brijs maar één veld overhield voor zijn koning, mat geven met de behaalde dame. JaapSantifort en Freddy59 leken met een gezapig potje bezig, dat vooral draaide om de batterij van witte dame en loper. Maar plotseling was het afgelopen omdat zwart zich grandioos verkeek op de kracht van de torenverdubbeling langs de c-lijn. Dat kostte hem de dame en had ook nog een toren gekost als hij niet opgegeven zou hebben. THVD had zeker wat geleerd uit de vorige ronde want tegenstander Peter-L46 had veel te weinig tijd om verlies te voorkomen, wat zeker gekomen zou zijn aangezien er zeker een pion had kunnen promoveren. Wit
had overigens nog vier minuten over. De volgende partij kwam tussen martdamp en ook-dat-nog en daarin volgde wit enigszins zijn eigen ideeën in de openingsfase. Daar had zwart al snel gebruik van kunnen maken om voordeel te krijgen, zoals te zien valt in het diagram. Hier speelde zwart 1 ...;Lg6, hij had echter dat voordeel kunnen bereiken met 1 ...;Pg4, waarna wit had kunnen kiezen voor terugspelen van z'n paard of voor 2 g3. In dat geval kon zwart met 2 ...:Db6 3 Le3;Pxe3 4 fxe3 verder gaan en zou dus de positie van de witte koning flink ondermijnd zijn. Nu won wit in eerste instantie een pion omdat zwart niet terugnam na Lxe6 maar lang rocheerde. Enkele zetten later had zwart de witveldige loper, die op h3 was beland, in het nauw kunnen brengen met het opspelen van zijn g-pion, hij koos toen echter voor het slechtere Lc5, waardoor wit zijn dame wist te veroveren door slaan op e5 en daarna Lf4 (uiteraard niet vanuit bijgaand diagram). Maar het kwaad was voor wit al geschied, hoewel hij dapper doorvocht. Tenslotte raakte hij al zijn materiaal kwijt, terwijl zwart nog een toren en drie pionnen had. Dat leidde tenslotte tot mat op de eerste rij, met de toren. Hierna werd Rien_van_der_Molen, na een stuk te zijn kwijtgeraakt voor twee pionnen, mat gezet door PionierVanHuizen. Deze wist twee torens op de voorlaatste rij te krijgen en daar volgt dan vaak een matvoering uit. MarkLagendijk won van WillemJanTanis. Zwart was al een stuk kwijtgeraakt en hij gaf op toen één van zijn torens werd ingesloten en verloren zou gaan. Nu de partij van Bon-Oni tegen thelostrook en daarin wist zwart eigenlijk steeds het iets betere van het spel te houden, hoewel toch de materiaalverhouding lang dezelfde bleef. Totdat zwart er voor koos een doorbraakpoging te doen langs de e-lijn. Dat had eigenlijk de beslissing moeten brengen in zijn nadeel maar wit wist het niet goed af te maken en wilde het te mooi doen. Hij had in eerste instantie al een pion gewonnen en kon een tweede winnen, koos echter voor schaak geven met z'n paard. Toch was er voor hem nog weinig aan de hand, dan moet je echter niet je koning en je toren op dezelfde diagonaal zetten als waarop een zwarte loper geplaatst kan worden. Dat deed wit wel en hij kon meteen opgeven, wat ook gebeurde.
                                                                   RONDE 4
Hier stopte het genoegen voor WillemJanTanis, hij verliet het toernooi, maar het aantal spelers bleef toch gelijk omdat HolyBishop111 de weg ernaar toe had weten te vinden. Daarvoor werd hij meteen "beloond" door het krijgen van een bye. JaapSantifort speelde nu tegen DrsD2020 en zwart lijkt een
schaker, die steeds de beste zet in een stelling wil vinden en niet altijd meteen tevreden is met een gevonden zet. Dat wil dus wel eens wat tijd kosten en dat betaald zich dan vaak uit door partijverlies op tijd. Ook heeft hij - net als de meeste schakers - een specifieke eigen openingsvoorkeur. Zo ook in deze partij, waarbij hij, na het nodige geharrewar, wel het betere van het spel weet te krijgen, zoals te zien in bijgaand diagram. De beste zetten voor zwart lijken hier wel 1 ...;Lxd5 of 1 ...;Td7, zwart speelde hier echter 1 ...;Pd6 en wit profiteerde (soort van) met 2 Pf4. Dit had tot gevolg, dat wit stelselmatig zijn stelling wist te verbeteren, wat zwart tot steeds grotere denkrimpels dwong. Dat had uiteindelijk partijverlies door overschrijding van de tijdslimiet tot gevolg. Nu dan een partij tussen PionierVanHuizen en THVD, waarbij eerstgenoemde wel eens de kans grijpt om de partij te winnen. Dat wilde nu niet lukken, hij werd mat gezet met een materiaalverhouding van drie pionnen voor wit en loper en toren voor zwart. Zwart had ook nog een dame en daar kon wit dan twee torens tegenover stellen. ook-dat-nog stond al een dame voor tegen MarkLagendijk en toen daar ook nog eens de e-pion bijkwam, waardoor de witte e-pion de mogelijkheid kreeg door te stoten naar z'n promotieveld, gaf zwart op. Freddy59 wist tegenstander dirk_hrijs bijna helemaal (bij wijze van spreken dan!) uit te kleden, wat tenslotte mat tot gevolg had. Ook thelostrook deed deze ronde goede zaken. Tegenstander martdamp had te veel tijd nodig om de moeilijkheden van de stelling het hoofd te bieden en ging dus door z'n vlag. Hetzelfde overkwam KeesBreen tegen Peter-L46. Hij was zijn dame al kwijtgeraakt en wist niet zo snel een tot tevredenheid stemmende voortgang te vinden. De laatste partij in deze ronde ging tussen Rien_van_der_Molen en Bon-Oni43 en had een desastreus resultaat voor laatstgenoemde, een resultaat, waarvan je nachten lang wakker kunt liggen!? Zwart kwam namelijk, zoals je dat dan zegt, helemaal straal gewonnen te staan maar schoot - waarschijnlijk daardoor - diep in de stress en wist nauwelijks meer goede zetten in te voeren. De partij eindigde tenslotte met het feit, dat hij een schaak op wilde heffen door het tussenplaatsen van een toren, daarbij faliekant vergetend, dat die toren daar ongedekt stond!
                                                                     RONDE 5
Het enige voordeel voor Bon-Oni43 was nu, dat hij z'n stress kon laten zakken dankzij de gekregen bye en blikken kon werpen op de partijen van de ronde. Dat ging in eerste instantie - misschien - om de toernooiwinst, tussen THVD en JaapSantifort. Hierbij zou je bijna dezelfde terminologie gaan gebruiken als bij de laatste partij uit de vorige ronde. Deze partij verliep in de openingsfase redelijk volgens de ons door geleerde schakers aangegeven lijnen, waarbij de zwarte damevleugel nog totaal niet ontwikkeld werd en zwart tenslotte, zoals hij zelf toegaf, mat in twee lomp overzag. En weer een partij tussen DrsD2020 en ook-dat-nog, waarbij wit de rochade een poosje uitstelde en zwart de ontwikkeling van zijn damevleugel. Maar toen het spel eenmaal op de wagen was gekomen, vooral door het opspelen van zijn pionnen door zwart, ging het snel. Zwart wist een kwaliteit te winnen en wit leek zetherhaling uit de weg te willen gaan. Daar zal hij spijt van hebben gekregen, even later had
hij namelijk op tijd verloren. Dan de volgende partij, tussen thelostrook en Freddy59 Bij hen lijkt het zwaartepunt zo ongeveer te liggen op het punt, door het diagram aangegeven. Hier speelde wit de logische zet 1 f4 en zwart speelde 1 ...;Pg6, waar 1 ...;Pc6 beter is. Er volgde nu 2 f5 en zwart zal gedacht hebben "ik speel m'n paard weer terug, niks aan de hand", dus 2 ...;Pe5. In deze tijd van corona zijn er weinig kermissen, zwart zal er eentje op de Noordpool of zoiets hebben gevonden, het was er namelijk erg koud toen hij weer thuiskwam! Met 2 ...;exf5 was het er nog geen hoogzomer, toch beter te harden. Want na 3 fxe6;fxe6 4 Pxe6;Lxe6 5 Lxe6+ stond hij plotseling een kwaliteit achter. Nu ging wit op vereenvoudiging (zoveel mogelijk ruil van stukken) spelen, wat heel logisch is en daar wist zwart niks tegen in te brengen, behalve misschien zich mat te laten zetten enkele zetten later. Dan nog Peter-L46 tegen PionierVanHuizen en wit had daar te veel tijd nodig om de goede oplossingen te vinden. Op tijd verloren dus hoewel hij maar één pion achter stond. dirk_brijs had weinig moeite met Rien_van_der_Molen en zette hem op zet 15 mat. MarkLagendijk speelde tegen HolyBishop111, wat diens eerste (en enige) partij van de avond was. Hij deed daarin erg zijn best, verloor echter twee torens en gaf op. Ook martdamp wilde blijkbaar snel een eind maken, hij zette KeesBreen al na 10 zetten mat.
Dat was dus Pa, waarna de tussenstand er als volgt uitziet:

Speler (rapidrating)
pt.
w.
r.
v.
1
2
3
4
5
6
7
t.
1
THVD (1763)
4
4
0
1
60
90
45
60
60
80
75
470
2
ook-dat-nog (1577)
4
3
2
0
55
60

50
55
60
80
360
3
MarkLagendijk (1244)
3
3
0
2
40
65
20
25
20
55
45
270
4
thelostrook (1505)
3
3
0
1
45
30
40
40

65
50
270
5
dirk_brijs (1387)
3
3
0
2
25
70
25
15
50
30
55
270
6
DrsD2020 (1543)
3
3
0
2
30
75
30
30
40

65
270
7
PionierVanHuizen (1493)
3
2
2
1

55
50


50
60
215
8
BobHooke2

85

55

75

215
9
schaaksheila
20
40
15

45
40

160
10
JaapSantifort (1519)
3
1
1

45

45


70
160
11
Bon-Oni43 (1191) *
1
1
3
35
10
35
5
30
15
20
150
12
Freddy59 (1470)
2
1
2
50
25

10

5
40
130
13
JoopElderhorst

80


10
10

100
14
Rien_van_der_Molen (980) *
2
2
0
3
10
15
5

25
20
25
100
15
martdamp (1214)
2
1
2
235
15

35
85
16
HolyBishop111 (1234) *
1
1
0
1
35
35
10
80
17
Peter-L46 (1358)
2
2
0
3

45
30
75
18
Dutchrook

70

70
19
KeesBreen (965) *
1
1
0
4
15


10

5
25
15
70
20
hands-up

50

50
21
Castleblack82

35

35
22
TheHistoryTeacher

20

20
23
esg432020
24
Angie1982
5
5

10
25
WillemJanTanis (1208)
½
0
1
2


5
5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten