maandag 31 augustus 2020

Take five

Deze vlag dekt de toernooilading niet goed. Immers, deze titel uit eind jaren '50 betekent eigenlijk "neem even pauze" maar het onderhavige is het einde van een mooie serie geweest. Tenminste, we gaan er van uit, dat er komende donderdagavond weer fysiek achter de borden kan worden plaatsgenomen!

Dit laatste Arena-toernooi zou anderhalf uur gaan duren, waarbij ieder zoveel of zo weinig partijen zou kunnen spelen als hij/zij wilde. Toch leek het animo voor het spelen van veel partijen niet bijzonder hoog, met twaalf deelnemers werden in totaal 40 partijen gespeeld, wat redelijk weinig is als je weet, dat men per partij zeven minuten kreeg en dan per zet nog vijf seconden er bij. Slechts twee deelnemers speelde een aantal partijen, dat met dubbele cijfers moest worden genoteerd. Net als het vorige Arena-toernooi ook de lijst van onderen benadert.
                                                                       KeesBreen
Hij startte als zwart tegen Rien_van_der_Molen en liet daarbij zijn koning aan de rand als het ware vastpinnen. Dat had mat tot gevolg, nadat hij eerst al een toren was kwijtgeraakt. De volgende partij ging, nu met wit, tegen HolyBishop111 en daarin kon enkele keren remise door eeuwig schaak door beiden worden gespeeld. Maar ze wilden beiden meer en gingen daar dus niet op in. Het hoogtepunt (of was het een dieptepunt?) werd bereikt toen zwart zijn dame weg probeerde te geven en wit dat niet bleek te zien. Tenslotte werd het toch remise door eeuwig schaak. Hierna kwam een partij tegen Bon-Oni43 en hierin werd een eerste foutje door wit gemaakt door beide paarden op dezelfde diagonaal te plaatsen, een diagonaal, waarop zich ook een witte loper bevond. Dat betekende een grote verzwakking van de bescherming van de witte koning. Nu ging wit die verzwakking met een toren exploiteren en daarbij maakte hij zijn tweede foutje door een bij een vorige zet nog ongedekte pion van zwart met zijn toren te slaan. Hij had een zet eerder een dubbele aanval op die toen nog niet gedekte pion en een paard uit moeten voeren. Met dat idee nog in zijn hoofd sloeg hij de pion, nu had zwart hem echter gedekt met dat paard. Dat kostte dus een toren. Nu kwam een grotere afruil op f4, waar wit een pion bij inschoot. Er bleef tenslotte een eindspel over met voor beiden nog vier pionnen en nog een toren voor zwart. De winst betekende nu geen probleem meer voor zwart, hoewel het wel sneller had gekund. Als volgende tegenstander kwam HolyBishop111 weer langs, nu met de witte
stukken. Wit kon al snel groot voordeel krijgen, zoals te zien in het diagram. Dat was tot stand gekomen nadat er tegengestelde rochades waren gedaan, door zwart met iets meer moeite. Nu speelde zwart 1 ...;b5, wat eigenlijk vragen om problemen was. Er volgde 2 axb5;Dxb5 3 d4;Pxe4 en wit kon nu damewinst krijgen met 4 Pxd6+, hoewel 4 Pe3 nog iets sterker was geweest. Maar wit zag het blijkbaar niet en speelde 4 d5? Zwart antwoordde daarna met 4 ...;Dc5 en de partij kende hierna nog enkele penningen op beider dames. Wit maakte het nu af door zijn torens langs de a-lijn te verdubbelen en (na een aantal afruilen) zwart mat te zetten op f5. Nu speelde hij, weer met wit, tegen THVD en dat was vrij snel afgelopen. Eerst raakte wit bij dameruil een stuk kwijt en daarna gaf hij, totaal onnodig, een toren, waarna hij - heel verstandig! - opgaf. Daarna, weer met wit, tegen thelostrook en ook daarbij raakte hij materiaal kwijt. Deze partij eindigde toen zwart mat gaf, hoewel wit op dat moment wel mat in twee dreigde.
                                                                       dirk_brijs
Deze speler begon met een lange partij tegen Peter-L46, die eindigde in een technische remise omdat er, naast beide koningen, nog slechts een wit paard overbleef. Na die partij kwam thelostrook, met zwart, op bezoek. Hier kwam ook al snel een moment waarbij er een betere zet had kunnen worden
gespeeld. Dat gebeurde niet, het lijkt er op dat dit een beetje uit angst gebeurde. Bekijk het maar eens op bijgaand diagram. Zwart had hier het beste 1 ...;Dc7 kunnen spelen maar hij speelde, om iets uit te lokken misschien, 1 ...;0-0!? Wit had nu probleemloos de pion kunnen winnen, hij speelde echter 2 Dc2?! Zwart dichtte nu snel het gaatje met 2 ...;Dc7 en sloeg, na 3 Pd4, wel met 3 ...;Dxc5. Wit gooide nu zijn koningsvleugel open met 4 f4 en zwart probeerde daar op in te spelen met 4 ...;Pg4. Wat later leek wit de stelling te onderschatten en verloor zodoende een toren. Er bleef tenslotte een stelling over met voor beiden, naast een paard, nog vier pionnen en voor zwart dus een toren meer. Wit wist het klaar te spelen alle vier z'n pionnen kwijt te raken, zonder daar eigenlijk iets voor terug te krijgen. Het duurde nog flink wat zetten, toch wist zwart uiteindelijk nog een dame te halen en daar een aantal zetten later mat mee te geven. Nu was de beurt aan THVD, die toch behoorlijk moeite moest doen om het punt binnen te halen. Dat lukte tenslotte na bijna 80 zetten en mat met een dame. De laatste partij kwam, met zwart, tegen MarkLagendijk en daarbij gaf wit tenslotte op toen promotie niet meer tegen was te houden.
                                                               Rien_van_der_Molen
Als eerste "nieuwe" tegenstander hier de beurt aan een zwarte ook-dat-nog, die nog wat moeite had om de partij te beslissen. Hij wist wel redelijk snel een stuk te winnen en "vergat", toen de partij bijna was afgelopen, nog een stukwinst. Daardoor werd de partij enkele zetten gerekt, was echter meteen afgelopen toen wit nogmaals zijn loper gratis aanbood. Toen zwart dat aanbod accepteerde gaf wit de partij op. Voor THVD was het, met wit, een fluitje van een cent, hij wist een paard te winnen en toen  daar via een familieschaak een dame bij kwam gaf zwart op. Ook thelostrook wist te winnen, hoewel hij daarbij wel een kwaliteit voor een pion achter stond. Maar dat was niet belangrijk, het mat was dat wel! Dan een partij met wit tegen Bon-Oni43 en dat werd een wilde partij. Dat bleek, toen zwart een kwaliteit wist te winnen en wit even later zijn verdediging een beetje uit het oog verloor en een pion sloeg terwijl hij beter dames had kunnen proberen te ruilen. Nu kostte het hem zijn dame voor een toren en even later ook zijn laatste stuk, die loper waarmee hij die pion had geslagen. Met vijf tegen vijf pionnen, maar een dame meer was het niet moeilijk meer voor zwart om de partij te winnen. Nog weer een partij tegen thelostrook, nu met wit. Dat was een redelijke partij, tot het moment, waarop wit overzag dat zijn toren op e1 slechts eenmaal was gedekt en tweemaal werd aangevallen. Dat ging dus die toren kosten, waarna er een jacht op te weinig gedekte pionnen van start ging. Toen daarna bleek, dat zwart mat in drie ging geven gaf wit op. Hierna zijn laatste partij, weer tegen THVD en nu
mocht hij zelf de witte stukken aanvoeren. Dat ging vrij goed, hoewel hij op zeker moment beter de zet h2-h3 had kunnen spelen om Lg4 te voorkomen. Daar kreeg hij dus problemen door, zoals te zien op het diagram. Hij speelde hier 1 La2, waar 1 c3 veel beter zou zijn geweest. Uiteraard speelde zwart 1 ...;Pd4 en wit had nog steeds niks in de gaten blijkbaar, hij speelde 2 Lb1 en ook nu zou 2 c3 beter zijn geweest. Zwart speelde nu het logische 2 ...;Pxf3+, hoewel het stukoffer 2 ...;Pd5! nog sterker was, met de bedoeling om de diagonaal h4-d8 te4 openen en zo de druk op f3 nog groter te maken. Dit gebeurde later ook maar wit had daarvoor zijn stelling al verzwakt door zijn voorste f-pion op te spelen en zo ook de lange zwarte diagonaal te openen. Dat kostte hem de toren op a1, wit speelde desondanks nog door maar werd een tiental zetten later toch mat gezet.
                                                                      Peter-L46
Hij speelde zijn tweede partij met wit tegen DrsD2020, een partij, waarin de omgekeerde wereld in beeld kwam, m.a.w., zwart won de partij op tijd. De stelling was ook moeilijk voor wit, hij stond een paard achter en kon er middels eeuwig schaak heel moeilijk nog iets van maken. Maar ook zwart had
nog maar weinig tijd over. Hierna kwam martdamp langs, met de zwarte stukken.en die wilde een soort van ruimte maken in de stelling, te zien op het diagram. Wit had net 1 Tc1 gespeeld en zwart had nu het beste met 1 ...;Ld6 geantwoord maar hij wilde een soort van knuppel in het hoenderhok gooien en speelde 1 ...;Pe4!? Het werd nu een gefladder van jewelste met penningen en aanvallen op dames. Wit kwam daar in eerste instantie het beste uit met winst van pion h7, zwart wist echter het stokje over te nemen, won een kwaliteit en viel binnen via de c-lijn met een toren. Dat werd het begin van het einde voor wit, enkele zetten later stond hij namelijk mat. Hierna zwoer de witspeler eigenlijk wraak en daar werd dan HolyBishop111 de dupe van! Met zwart verloor hij in de partij eerst een toren en toen daar de dame nog bij kwam gaf hij op.
                                                                   HolyBishop111
Hij begon het toernooi met een fraaie overwinning op MarkLagendijk, die met zijn geliefde opening niet direct potten wist te breken. Zoals in veel van zijn partijen bleef zijn koning in het centrum en nu viel hij aan via de damevleugel. Maar die aanval sloeg niet door en wit wist een loper te winnen, wat misschien niet gezien was door zwart. Dat wil wel eens het einde worden van een partij en zo ook hier, met een aantal schaakjes wist wit inderdaad de partij te winnen. Een tweede nederlaag kwam met de zwarte stukken tegen ook-dat-nog. In het "werkelijke" leven had ook-dat-nog wel eens moeten vechten voor een remise tegen hem, nu kwam er een snelle winst omdat zwart de gevolgen van pionverlies en verschillende penningen overzag en daar een toren (en de partij) bij inschoot. Na de
partij tegen KeesBreen stond ook-dat-nog opnieuw voor hem klaar. Nu mocht hij het met wit tegen hem proberen en daarbij is een stelling na een kleine 15 zetten interessant om te bekijken. Zie daarvoor bijgaand diagram. Hier is wit aan zet en één van de betere zetten voor wit is 1 Tc1. Maar wit probeerde wat anders en dat werd 1 Dh5. Het beste zwarte antwoord zou nu 1 ...;Tb8 zijn maar ook zwart speelde niet altijd de beste zetten. Hij speelde hier 1 ...;De7 en het vervolg werd 2 a4;a5 3 Tab1;De5 waar 3 ...;Tb8 weer beter zou zijn geweest. Het vizier van beide spelers ging nu naar heel voorzichtig en wit gaf, na een aantal zetten, ook heel voorzichtig op, hij ging een pion verliezen. Tijdens dit laatste gevecht miste zwart overigens nog een goede zet. Hij had z'n torens verdubbeld op de b-lijn, terwijl wit er slechts één toren op had staan. Met de breekzet c4 had zwart goede zaken kunnen doen. Hiermee eindigt het wel en wee van deze speler.
                                                                     Bon-Oni43
Als zwartspeler werd er begonnen met een partij tegen martdamp. Die partij ging lange tijd vrij gelijk op, hoewel wit er wel een klein plusje aan overhield. Dat kleine plusje ging over naar een kwaliteit en een pion meer voor wit, die het wist uit te bouwen naar diezelfde kwaliteit, nu echter vergezeld door drie pionnen. Met een paard en twee pionnen tegen een toren en vijf pionnen zag zwart het niet meer zitten en gaf op. De volgende partij ging tegen MarkLagendijk en daar, zou je bijna zeggen, lustten de
honden geen brood van! Het werd een kwestie van een minder goede zet doen door de één, waarna de ander eveneens een minder goede zet deed zodat op een gegeven moment de stelling van het diagram werd bereikt. Nu speelde wit 1 e5 waar 1 d5 veel beter zou zijn geweest wegens het ongedekt staan van loper e7. Er volgde 1 ...;dxe5 2 dxe5;Pxe5 3 Pd2;Pg6 (3 ...;Pd3 is sterker) 4 Le3 en vanaf nu ging het snel bergafwaarts met zwart. Hij speelde 4 ...;Dc7 wat op zich geen echt slechte zet was maar verloor de veiligheid van de dame uit het oog. Er werden namelijk paarden geruild op d5 waarna de witte toren naar c1 werd gespeeld en zwart helemaal niet in de gaten had dat zijn dame "geröntgend" stond. Maar dat werd hem snel duidelijk nadat wit op h7 had geslagen. Opnieuw een 0 dus. Een betrekkelijk vervelende bijkomstigheid van het format "Arena" is dat je moeilijk kunt zien wie je volgende tegenstander wordt. Dit werd nu dus "een witte" THVD en dat werd een ware slachtpartij, mede door het niet optimaal spelen van de opening door zwart, wat meteen werd afgestraft door wit. Hij kwam sterk met zijn pionnen opzetten door het centrum en zo moest de zwarte koning in het centrum blijven met beide witte torens op de centrumlijnen. Dat leek zwart niet meer te houden, dus volgde opgave. De laatste partij werd nog eentje tegen martdamp. Daarbij raakte zwart al snel een stuk kwijt omdat hij penning van een paard belangrijker vond dan de veiligheid van zijn koning. Wit bracht echter zijn zwartveldige loper in het nauw, waardoor hij deze moest geven voor een pion. Hiermee kwam de stand weer gelijk en ontstond er een toreneindspel waarbij wit op een gegeven moment remise bood. Zwart wilde nog even wat proberen maar ontdekte al snel dat het moeilijk zou worden om remise te ontwijken en bood het daarom zelf aan. Remise dus.
                                                                     martdamp
Zijn tweede partij van de avond werd een winstpartij met wit tegen THVD die daarmee zijn enige verlies van de avond leed. Zwart kwam beter uit de opening en wit maakte dat eigenlijk nog erger door toe te laten, dat hij een dubbele e-pion kreeg. Daar werd nu druk op uitgeoefend, zoals goed te zien op het diagram. Wit speelde nu het minder goede 1 Txc8 en zwart maakte daar geen gebruik van. Hij sloeg terug met 1 ...;Txc8, had echter 1 ...;Dxe3+ moeten spelen. Wit kon nu het beste antwoorden met 2 Tf3 maar koos voor 2 e4 en zwart speelde nu 2 ...;Tc2, terwijl 2 ...;De3+ nog steeds de sterkste zet was. Hiermee gaf hij zijn voordeel helemaal uit handen, wit speelde 3 Df3 en volgde 3 ...;De3+ wel. Toch behield zwart nog enig voordeel na dameruil. Maar wit wist een vrijpion te maken en daar verkeek zwart zich op. In zijn pogen dit tegen te houden werden nog torens geruild en had zwart nog de loper van dezelfde kleur als het promotieveld van de pion. Maar wit wist de diagonaal, waarop de loper kwam te staan te blokkeren met zijn paard en zodoende promotie te bewerkstelligen. Dat was meteen reden voor zwart om op te geven. Dit huzarenstukje werd gevolgd door een partij tegen MarkLagendijk, die wit had en hierin wisten drie pionnen te promoveren waarvan twee voor wit. Die bleef dan ook een dame voor staan, wat - na bijna 90 zetten - voldoende bleek voor winst. Na enige al besproken partijen kwam THVD weer langs, om wraak te nemen waarschijnlijk. Dat lukte ook en na bijna 30 zetten gaf zwart op ook al had hij nog ruim zes minuten over. Zijn resterende pionnen zouden een smakelijk hapje voor wit hebben betekent.
                                                                     DrsD2020
Van hem was de eerste partij eentje met de witte stukken tegen thelostrook en dat werd een leuke partij, die eindigde in een (dubbel) toreneindspel, dat niet goed werd behandeld door zwart. Hij liet zich namelijk mat zetten door naar het verkeerde veld te gaan met zijn koning toen beide witte torens op de voorlaatste rij waren aanbeland. Dan kwam MarkLagendijk ook een keer langs en hij kreeg een
moeilijke partij voor z'n kiezen met wit. Dat kwam al aardig tot uiting toen de stelling van het diagram was bereikt. Zwart had zojuist 1 ...;Pe4 gespeeld, misschien in de hoop, dat wit dit paard zou slaan. Maar wit speelde 2 Lg2 en zwart antwoordde 2 ...;Pa5, waar 2 ...;Pxc3 iets beter zou zijn geweest. Wit speelde 3 Dd3 en weer zou 3 ...;Pxc3 goed zijn geweest. Zwart speelde echter 3 ...;Pc4 en daar werd wit blijkbaar wat nerveus van want hij speelde 4 Tb1 Nu zou 4 Pxe4 de sterkere zet zijn geweest. Zwart ging verder met 4 ...;Lf5 en wist even later de witte dame buit te maken. Dat had tot gevolg, dat er een stelling ontstond met dame tegen toren en dat wist zwart keurig uit te spelen naar winst. Dan weer een partij, met zwart, tegen ook-dat-nog en dat werd een partij waarin wit een stuk wist te winnen en zwart weer het bekende patroon volgde door op tijd te gaan verliezen. Hierna vond DrsD2020 het genoeg.
                                                                  MarkLagendijk
In zijn eerste partij, met zwart tegen THVD, werd hij midden op het bord mat gezet. Wit had nog één pion meer op het bord en beiden hadden nog ruim zeven minuten op de klok. Na enkele al besproken partijen opnieuw THVD, nu met de zwarte stukken. Wit was hier niet echt met zijn gedachten bij de partij, na elf zetten stond hij al een toren, een loper en twee pionnen achter en dat vond hij voldoende om op te geven. Hij nam wraak via een winstpartij tegen thelostrook, hij zette hem na ruim 20 zetten
mat. Nu kwam THVD weer op de proppen met wit. Ook deze partij was snel afgelopen, zwart werd binnen 15 zetten mat gezet. Zijn laatste partij van de avond was ook weer tegen THVD, nu weer met wit en ook hier ging het snel bergafwaarts met MarkLagendijk, zoals te zien op bijgaand diagram. Als wit hier aan zet zou zijn geweest was het nog een beetje te overzien geweest, zwart was echter aan zet en speelde uiteraard 1 ...;f5. Wit speelde nog wel een zet of acht verder, de druk op zijn koningsstelling werd echter al maar groter. Zelfs beiden rocheerden nog kort en wit werd toen duidelijk mat gezet op g1. Nu zal opnieuw wel de gedachte bij hem hebben postgevat om weer eens een partij tegen THVD te gaan winnen! Maar het online schaken is voor velen afgelopen.
                                                                      thelostrook
Voor hem staan er nog twee partijen te wachten tegen THVD, alle andere partijen werden hiervoor al besproken. In de eerste van deze beide partijen kreeg THVD de zwarte stukken en daar wist hij prima mee om te gaan. Het begon met het verlies van de b-pion voor wit (hier gold dus de uitroep "sla nooit op b2 ook al is het goed" dus duidelijk niet! Met een mooi stukoffer wist zwart de witte dame te bemachtigen en stond toen dame tegen loper en paard voor. Toen nog het paard van wit geslagen zou kunnen worden gaf wit op. Partij twee kende slechts één zet, gedaan door THVD. thelostrook zal te laat geweest zijn met zijn eerste zet.
                                                                  ook-dat-nog
De laatste nog te bespreken partij is die waar ook-dat-nog en THVD de avond mee begonnen. Dat werd eigenlijk één van de vele korte partijen voor THVD deze avond. ook-dat-nog probeerde met wit te snel een doorbraak in het centrum te forceren. Hij speelde een centrumpion op, die twee keer was verdedigd maar drie keer werd aangevallen. Pionverlies dus. Even later (op zet 14) gaf hij op omdat hij abusievelijk een loper in de aanbieding had gedaan.
Dit alles heeft de volgende eindstand van het zomertoernooi tot gevolg:

Speler (rapidrating)
pt.
w.
r.
v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
t.
1
THVD (1767)
46
13
0
1
60
90
45
60
60
80
75
60
60
590
2
ook-dat-nog (1585)
13
4
0
1
55
60

50
55
60
80
25
55
440
3
MarkLagendijk (1272)
9
4
0
6
40
65
20
25
20
55
45
50
45
365
4
thelostrook (1464)
10
4
0
4
45
30
40
40

65
50
35
50
355
5
DrsD2020 (1537)
9
3
0
1
30
75
30
30
40

65
40
40
350
6
dirk_brijs (1356)
1
0
1
3
25
70
25
15
50
30
55
10
10
290
7
PionierVanHuizen

55
50


50
60
30

245
8
BobHooke2

85

55

75215
9
Bon-Oni43 (1155)
6
2
1
3
35
10
35
5
30
15
20
15
30
195
10
martdamp (1279)
8
3
1
235
15

35
45
35
165
11
schaaksheila
20
40
15

45
40160
12
JaapSantifort

45

45


70


160
13
Freddy59
50
25

10

5
40


130
14
Rien_van_der_Molen (981)
2
1
0
6
10
15
5

25
20
25
5
15
120
15
Peter-L46 (1345)
3
1
1
2

45
30
20
20
115
16
HolyBishop111 (1257)
5
2
1
3
35
35
10

25
105
17
JoopElderhorst

80


10
10100
18
KeesBreen (955)
1
0
1
5
15


10

5
25
15

5
75
19
Dutchrook

7070
20
spanovich55

55
21
hands-up

5050
22
Castleblack82

3535
23
esg4320

20
24
TheHistoryTeacher

2020
25
Angie1982
5
510
26
WillemJanTanis


5


5
Felicitaties voor THVD zijn hier meer dan op z'n plaats, er was heel weinig te doen tegen zijn hegemonie, net als overigens ook al in het lentetoernooi. Opnieuw ook weer een tweede plaats voor ook-dat-nog, die zelfs nog een avond heeft gemist. Wel enigszins verrassend is de derde plaats voor MarkLagendijk, die er zelfs nog drie slechtere ronden tussendoor had.
Een vraag is nog, of het online schaken nog een vervolg zal krijgen. Dat zal voor een groot deel van onze superbeheerder ook-dat-nog afhangen. We horen daar hopelijk meer over op een later tijdstip.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten