zondag 26 juli 2020

Time to go

Lori Spee is een Amerikaans-Nederlandse zangeres, sinds 1970 wonend in Geleen. Ze werd met een aantal nummers bekend, waarvan onze titelsong in 1983 werd uitgebracht. Wij kwamen haar tegen in de Arena, waar we partijen gingen spelen van 4 min. en 2 sec. per zet er bij.
Heeft deze titel iets voorspellends in zich? Is namelijk het Arena-format een reden dat er (weer) weinig leden meespeelden? Moeilijk te zeggen, je kunt immers zo veel of zo weinig partijen spelen als je wilt binnen de gestelde tijdmarge van 2 uur totaal. Dat was ook te zien aan het verschil in gespeelde partijen. Laten we daarom ieders prestatie volgen, te beginnen met
                                                 THVD
Zijn eerste partij ging waarschijnlijk niet volgens zijn plan. Maar een "witte" BobHooke2 is niet voor de poes, gezien het feit dat zwart het dreigende mat niet wist op te lossen, zeker niet binnen de gestelde tijd. Zodoende begon THVD met verlies. Maar hij herstelde zich meteen, weer met zwart, nu tegen dirk_brijs. Die wist geen oplossing te vinden voor
een dreigend mat. Hierna mocht het, met wit, geprobeerd worden tegen thelostrook. Hij wist ook van thelostrook te winnen, die, met twee stukken tegen een pion achterstand, opgaf. Nu was het de beurt aan Bon-Oni43, die goed begon, op winst kwam te staan, maar zich liet foppen en op een mooie manier - dat dan weer wel - stikmat werd gezet. Weer met wit, nu tegen JaapSantifort, die opgaf toen hij zijn dame ging verliezen. Net even voor zijn bedenktijd was afgelopen werd ook DrsD2020 mat gezet. esg43 raakte helemaal van slag en gaf zijn dame weg in een nog redelijk speelbare stelling. Nu speelde hij opnieuw tegen, wat een Angstgegner voor hem leek te worden, BobHooke2, waarbij het hierbij gegeven diagram wel eens het begin van het - op dat moment nog heel verre - einde zou kunnen betekenen. Hier werd 1 Pg5 gespeeld, waar 1 Lg5 toch wel beter zou zijn geweest. Hij verloor nu een pion, na 1 ...;b4 2 Pd1;Pxe5 en leek daarna toch weer goed spel te krijgen na 3 Lf4. Maar zwart had 3 ...;P7c6 achter de hand en wist, langzaam maar zeker, dat wel, de partij te winnen. THVD kon zich hierna weer herstellen tegen JaapSantifort, die, aan het slot van de partij, kon kiezen tussen mat en dameverlies. Bij die tweede keus was mat overigens ook niet ver weg. Toen hij zijn laatste redmiddel (een toren) kwijt zou raken gaf esg43, nu spelend met zwart, de partij op om het stokje over te dragen aan Angstgegner BobHooke2. Gelukkig voor THVD lukte het nu beter. Hij wist hem, met zwart, tot opgave te dwingen omdat hij een toren voor stond en de vrijpion van wit daarmee op zou slokken. Opnieuw kwam JaapSantifort langs met zwart en er werd opgegeven door zwart toen hij een toren zou gaan verliezen. Er werd weer, maar nu wel heel gemakkelijk, gewonnen van dirk_brijs, die te laat was met zijn eerste zet en daarom bepaalde het programma verlies voor hem. Weer was de beurt aan Bon-Oni43, die meteen al in problemen kwam in de opening en wat later, met een toren en een pion achterstand, opgaf. Met zwart werd nu weer gewonnen van thelostrook, die opgaf toen hij een toren zou gaan verliezen. Snel hierna werd ook de met wit spelende esg43 mat gezet. De laatste partij deze avond was met wit tegen DrsD2020 en de stelling bleek voor zwart te moeilijk om binnen de gestelde tijd de oplossing te vinden. Verlies op tijd dus voor DrsD2020. Tot zover de escapades van THVD, nu verder met
                                                                     BobHooke2
De drie partijen tegen THVD zijn al besproken, nu dan de eerste andere partij en die ging, met zwart, tegen Freddy59. Na een lange partij had wit alleen nog een dame en zwart, naast een dame, nog vijf pionnen. Wit gaf dus op met de laatste minuut lopend, wel echter de helft daarvan minder op de klok. DrsD2020 gaf op omdat hij mat in twee zou gaan. JaapSantifort hield het wat langer vol maar ook hij zou binnen enkele zetten mat gaan. Bijna zou BobHooke2 op tijd verliezen van esg43, alleen zwart was daar iets eerder mee! Op zich in een redelijk gelijke stelling met beiden een pion, wit een loper en zwart een paard. De volgende, die er aan moest geloven was MarkLagendijk. Hij gaf, met zwart, op omdat mat slechts enkele zetten verwijderd was. Tegen dirk_brijs waren maar een 15-tal zetten nodig om hem te laten opgeven. Zwart zou dan op z'n minst een kwaliteit gaan verliezen. Maar JaapSantifort bakte ze nog bruiner, al na 11 zetten gaf hij op terwijl de stelling nog veel in zich had. Nu nogmaals MarkLagendijk, die opgaf omdat promotie niet meer te verhinderen was. Ze hadden wel ruim 80 zetten gespeeld. Bon-Oni43 raakte, met zwart, zijn dame kwijt en gaf meteen op.
                                                                                            ook-dat-nog
ook-dat-nog begon met een korte winst op esg43. Na ruim twee minuten spelen raakte zwart zijn dame al kwijt en vond (dus) verder spelen niet zinvol meer. MarkLagendijk (wit) verkeek zich grandioos op de na het bijgaande diagram ontstane stelling. Zwart speelde hier de logische zet 1 ...;h5, waarna er 2 Ph4;Lh6 3 Dd1; Lg4 4 Lxg4; hxg4 5 Dxg4 werd gespeeld. Dit kostte zwart dan wel een pion, de stelling werd steeds opener na 5 ...;0-0-0 6 De2;Thg8. Het leek op een gegeven moment wel een soort van helpmat toen wit met z'n koning naar b1 ging. Wit liep inderdaad mat omdat zwart de dame naar b6 had gespeeld en de (zwarte) loper naar g7. Dan moet je, na ...;c5 geen dxc5 gaan spelen als je nog een soort van kans op meer dan verlies wilt houden. Wit deed dat dus wel en ging daardoor mat na in totaal iets meer dan 20 zetten. Hierna weer een partij (met wit) tegen DrsD2020 en wit raakte daarbij een loper kwijt. Toen er nog eentje zou vallen gaf wit op. Nu kreeg ook-dat-nog een heel gemakkelijk punt, Freddy 59 deed namelijk geen enkele zet met wit. Dus snel naar de volgende partij en dat werd tegen dirk_brijs. ook-dat-nog en dirk_brijs vonden het moment, waarop ze de dames hadden geruild een geweldig moment om elkaar remise aan te bieden en te accepteren. In hun volgende partij was Freddy59, met zwart, beter bij de les, hoewel hij tenslotte toch verloor. Voor thelostrook werd het tenslotte te moeilijk de goede zetten te vinden, hij verloor, met wit, op tijd. Ondanks een voorsprong van toren tegen twee pionnen wist ook-dat-nog geen winstweg te vinden tegen martdamp. Remise door herhaling van zetten werd dus het resultaat. Weer een partij, met zwart, tegen DrsD2020 en wit wist te winnen dankzij een voorsprong van twee pionnen. Hierna kwam MarkLagendijk weer, met zwart, op bezoek en die zag, dat hij een stuk ging verliezen en gaf daarom direct op. Eindelijk kon er weer eens gewonnen worden van DrsD2020, met wit. De laatste partij was er eentje met zwart tegen martdamp, die hij, na bijna 80 zetten, mat wist te zetten. Gaan we nu verder met
                                                                                            JaapSantifort
Hij startte met een zwaarbevochten overwinning, met zwart, op Bon-Oni43. Die wilde het te mooi doen in een goede stelling (zie diagram) en speelde hier 1 Pxb5, waar 1 Pc6 de (veel) betere zet zou zijn geweest. Nu liet wit zich helemaal inpakken, vooral dankzij de door hemzelf geopende b-lijn. Daarlangs werd tenslotte ook de zet gespeeld, die wit deed opgeven. Daarna was nu MarkLagendijk aan de beurt met zwart en hij zette wit mat na iets meer dan 30 zetten. Dan Freddy59, die er na 12 zetten de brui aan gaf, tenminste, het programma geeft aan "JaapSantifort won, partij afgebroken", terwijl de stelling nog goed speelbaar was!? Hierna werd thelostrook, die met wit speelde, ook mat gezet. Nu kwam dirk_brijs langs, die met zijn (zwarte) koning in een heel nauw hoekje kroop en daar werd matgezet. Na enkele al eerder besproken partijen kwam dirk_brijs weer langs, nu met wit en dirk_brijs raakte weer in problemen en had te veel tijd nodig om daar een oplossing voor te vinden. Nog een keer thelostrook, nu met zwart. Ook hier besliste de klok tenslotte de partij, hoewel het op het moment, dat zwart door de vlag ging, ook mat in twee was.
                                                                   thelostrook
Zijn eerste partij won hij - met zwart - van DrsD2020, die opgaf met nog 8 seconden bedenktijd, terwijl thelostrook er nog 11 had. De stelling leek nog enigszins speelbaar, hoewel zwart wel een loper en een pion meer had. Je zou dan kunnen proberen supersnel zetten te doen en te hopen, dat je tegenstander door de vlag zou gaan. Daar voelde wit blijkbaar niet voor. Met wit had hij nu, tegen MarkLagendijk, tenslotte nog een dame en twee pionnen tegen een toren. Toen die toren ook nog verloren ging gaf zwart op. martdamp was al een hele poos aan het vechten tegen de bierkaai (lees: thelostrook), leek er echter op te hopen nog iets met de klok te kunnen bereiken. Maar een halve minuut voordat dit zou kunnen gaan lukken werd hij mat gezet. Ook met wit wist MarkLagendijk niet te winnen, hij werd nu namelijk na 30 zetten mat gezet. Nu had hij, weer tegen DrsD2020, één pion voorsprong (vier tegen drie) en de pionnen van zwart werden geblokkeerd. Zwart wist geen oplossing te vinden en verloor zodoende op tijd. martdamp wist, met zwart, geen remedie te vinden tegen het dreigende mat en gaf nu, met voor beiden nog ruim tijd, op. Met loper en paard tegen twee torens achterstand wist MarkLagendijk nu wel eens een keer te winnen (met zwart).
                                                                     martdamp
Met twee verbonden pionnen op de zevende rij en één daarvan door een toren gedekt, was het niet zo moeilijk voor MarkLagendijk om zijn tegenstander mat te zetten, vooral niet omdat hij aan zet was.
esg43 raakte zijn dame kwijt tegen hem en gaf daarom meteen op. Met een pion voorsprong in een toreneindspel, bood hij remise aan dirk_brijs aan, wat deze aannam, ook al stond de vlag van martdamp op vallen. Het heeft er eigenlijk alle schijn van, dat Freddy59 problemen had met de verbinding of iets dergelijks (zie ook bij ook-dat-nog), met wit verloor hij in 6 zetten en een nog goed speelbare stelling. De stelling van bijgaand diagram lijkt een beetje het begin van het einde voor wit te betekenen in de partij tussen dirk_brijs en martdamp. Hier had de witte dame op haar schreden terug moeten keren, ze ging echter naar h4. Toch wist hij zijn nadeel enige tijd te verminderen, te weinig echter voor hem om het mat te voorkomen. Na enkele al eerder behandelde partijen kwamen ze elkaar weer tegen en nu was dirk_brijs op zeker moment gedwongen zijn dame te geven voor een loper, hoewel dat dan weer wel het begin van het einde werd. Even later werd hij namelijk wel mat gezet door martdamp. Na elkaar raakte esg43, met zwart, een toren en een loper kwijt en nu was het ook snel afgelopen. Toen een pion op promoveren stond gaf hij dan ook op. Zijn laatste, nog niet behandelde, partij werd gespeeld tegen DrsD2020, die de leiding gaf aan de zwarte stukken. Hij wist martdamp relatief snel mat te zetten.
                                                                     DrsD2020
Zijn eerste, nog niet besproken, partij was, met zwart, tegen Bon-Oni43, die hij eigenlijk helemaal zoek speelde. Dat had tot gevolg, dat wit erg veel tijd aan het vinden van zijn zetten moest besteden. En dat had weer tot gevolg, dat wit op een gegeven moment (verdiend) op tijd verloor. Na weer een aantal al besproken partijen kwamen ze elkaar opnieuw tegen. Ook deze partij had tenslotte hetzelfde resultaat als hun eerste. Ook nu ging (zwart in dit geval) door z'n vlag in verloren positie.
                                                                 MarkLagendijk
Als - eigenlijk - eerste kwam hij esg43 tegen, die hem, relatief gezien, wegspeelde. Met een dame, twee paarden en twee pionnen tegen een enkele toren gaf hij tenslotte op. Op tijd doorspelen zou ook weinig soelaas hebben geboden, ondanks de bijna 3 minuten voorsprong in tijd. Ook tegen dirk_brijs werd het geen succes, na een afruilsessie op het eind van de partij bleef zwart tenslotte een toren voor, wat de reden was, dat MarkLagendijk opgaf. Hierna had Bon-Oni43 een beetje het heft in handen tegen hem, maar hij wist geen oplossing te vinden voor de op a2 opgesloten loper. Daarom speelde wit zo goed als met een stuk minder. De partij werd uiteindelijk door de klok, in het nadeel van wit, beslist. Dan nog een keer (met wit nu) tegen esg43. Deze partij werd (door wit) opgegeven bij een mat-in-twee dreiging. Ook zijn laatste partij van de avond was tegen esg43 en hier werd hij, met de vlag van esg43 op vallen, mat gezet.
                                                                         esg43
Van hem werden alle partijen al eerder besproken, daarom nu verder met
                                                                      dirk_brijs
Zijn eerste nog te bespreken partij was, met wit, tegen Freddy59. Ze speelden een leuke partij en kregen daarbij beiden goede kansen. Maar in het benutten daarvan was zwart de eerste. Voor de bühne gooide hij er een dameoffer tegenaan, waar hij ook meteen de matzet uit had kunnen voeren. Maar die matzet kwam dus een zet later. Daarna kwam Bon-Oni43 met de witte stukken opzetten, hoewel dat, dankzij de zwarte openingskeuze, niet helemaal van harte ging. Toch kreeg wit een grote voorsprong, waar hij eigenlijk te weinig mee deed. Zo werd een eindspel, van loper en vijf pionnen voor wit tegen een paard en drie pionnen voor zwart, bereikt waarin wit nog enkele goede kansen miste en de partij tenslotte via herhaling van zetten in remise eindigde.

Dit waren alle gespeelde partijen, wat ons bij een tussenstand voor het virtuele zomertoernooi brengt. Daarbij is één opmerking misschien wel gewenst: in de kolom pt. staan ieders resultaten vermeld, zoals ze door chess.com werden gewaardeerd. Daar krijgen series overwinningen namelijk een hoger puntenaantal.

Speler (blitzrating)
pt.
w.
r.
v.
1
2
3
4
t.
1
THVD (2196)
54
15
0
2
60
90
45
60
255
2
DrsD2020 (1567)
11
5
0
7
30
75
30
30
165
3
ook-dat-nog (1718)
23
8
2
2
55
60

50
165
4
thelostrook (1537)
14
6
0
6
45
30
40
40
155
5
MarkLagendijk (1444)
10
5
0
10
40
65
20
25
150
6
BobHooke2 (2100)
38
11
0
1

85

55
140
7
dirk_brijs (1432)
5
1
3
8
25
70
25
15
135
8
jan_van_huizen

55
50

105
9
JaapSantifort (1655)
17
7
0
6

45

45
90
10
Bon-Oni43 (1210)
1
0
1
7
35
10
35
5
85
11
Freddy59 (1448)
2
1
0
5
50
25

10
85
12
JoopElderhorst

80


80
13
schaaksheila
20
40
15

75
14
hands-up

50


50
15
Castleblack82

35


35
16
martdamp (1353)
12
5
2
535
35
17
Rien_van_der_Molen
10
15
5

30
18
KeesBreen

15


10

25
19
TheHistoryTeacher

20


20
20
esg43 (1768)
6
3
0
820
20
21
Angie1982
5
5


10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten