woensdag 17 juni 2020

Twin Town Challenge 2

Aan het einde van het vorige milennium was er een aantal jaren een uitwisseling tussen de twin city's Hellevoetsluis en Torquay. Om de herinneringen daaraan levend te houden werd, in deze tijden van vooral online schaken, afgesproken om een match tussen beide clubs te organiseren. Er werd, door 10 spelers aan beide kanten, met het rapidtempo van 25 min. en 10 sec. per zet gespeeld.
Gelukkig is de volgorde, waarin de punten tot stand kwamen, bekend, laten we die dus aanhouden.
                                  Henkmat-Abusuhayl
Aan bord 7 ruilde wit te snel zijn lopers tegen twee paarden en liet daarna zijn koningsstelling versplinteren. Dat leverde zwart eerst een pion en daarna een toren op. Wit had nog een dame en een toren, naast nog vier pionnen, terwijl zwart daar nog een toren en het loperpaar extra tegenover stelde. Dat bleek meer dan voldoende om de executie te voltrekken. 1-0 voor de Engelsen dus.
                                                                    Abusuhayl-Henkmat
Ook het volgende punt kwam tot stand aan bord 7. Nu leek het er veel op, dat zwart zijn uiterste best deed zijn tegenstander ter wille te zijn. Opnieuw werd een loper te snel geruild tegen een paard en nu kwam wit snel op voordeel, dat tenslotte uitmondde in dameverlies voor zwart. Hiermee ging dus al het tweede punt naar Newton Abbot.
                                                                         esg43-wrpt
Nu dan de beurt aan bord 9 om te scoren. Daar speelde zwart in eerste instantie zeker niet zijn beste partij ooit. Het begon een beetje met het spelen van zijn damepaard naar de rand, waarschijnlijk met de bedoeling de lopers, die de lange witte diagonaal bevolkten, af te ruilen. Maar daar had wit geen zin in, met een pionzet sloot hij die diagonaal af. Er werden nog paarden geruild en zo ontstond dan het bijgaande diagram. Hier speelde zwart nu de - met de dreiging van wit op de koningsvleugel - niet helemaal te begrijpen zet ...;La6. Wit speelde nu Lh3 en zwart leek, met de zet ...;Kh8 zijn nederlaag al te aanvaarden. Maar wit was blijkbaar bang zijn mooie witveldige loper te verliezen en speelde Kg2, waar Pxg7 had moeten volgen. Een vrij logisch vervolg zou dan 1 Pxg7;Lxg7 2 Lxg7+;Kxg7 3 Lxd7 kunnen zijn. Als zwart daarentegen 1 ...;Dxh3 zou hebben gespeeld, dan kon 2 Pxe8+;f6 3 Lxf6+;Kg8 4 Lxd8;Lb5 gevolgd zijn, met, in beide gevallen, een groot overwicht voor wit. Wit bleef, na Kg2, wel beter staan maar niet zo overwegend als na Pxg7. Na het zwarte antwoord ...;Db5 wilde wit alles op de koningsaanval zetten met Dg4, Txc7 was ook een hele goede zet geweest. Maar die kwam een zet later alsnog. Na nu ...;Td7 kwam Pd4 en kwam de zwarte dame in het nauw. Dat zag zwart blijkbaar zelf ook dus hij offerde die dame tegen een toren en een paard. Het zwarte paard, dat inmiddels op d7 was beland, ging ook verloren en voor wit was dat voldoende om op te geven en kwam s.v. De Pionier dus ook in de score.
                                                                DrsD2020-delacole
Deze eerste partij aan bord 3 bracht een volgende score. Bij chess.com is ook een chatmogelijkheid en hier vloog diverse kretologie over de toonbank. Zo werd geopperd dat deze wedstrijd wel vroeg om een Engelse aanval en een Hollandse verdediging en DrsD2020 verklaarde zich hier direct mee ingenomen. In zijn partij speelden de vier paarden een grote rol, een loper zou echter de beslissing brengen. Wit had de hele zwarte koningsstelling al aan gruzelementen gespeeld en ging nu het paard op f6 pennen met zijn loper. Het zwarte antwoord was ...;Lh6 en na Lxh6 meteen opgave en dus 2-2.
                                                                 lxbllngs-Paardestal
Hier leek het er op, dat Paardestal, aan bord 10, zijn materiaal de eerste 15 zetten één rij naar voren had geschoven. Even later zette hij een paard aan de rand, waar dit stuk ongedekt stond en daar had zijn tegenstander gebruik van moeten maken. Maar Paardestal hielp hem een beetje door een paard te offeren en zo de diagonaal, waarvan zijn dame op het ene uiteinde stond en de witte koning op het andere, te openen. Dit werd een combinatierijke situatie, waar wit meer van wist te profiteren dan zwart. Het leverde wit tenslotte twee stukken op. Zwart maakte nu van de nood een ondeugd door ook nog eens zijn dame te offeren voor slechts een paard. Hij speelde nog wel even door maar het had echter totaal geen zin meer en - na een volgend pionverlies gaf hij op en stond Newton Abbot weer een punt voor.
                                                          NiranjanaNarayanan-Bon-Oni43
Hierbij gaf zwart, die met het verkeerde plan bezig was, vrij snel na de opening een stuk weg aan bord 8. Er werd al gespeeld met de gedachte om op te geven, je bent tenslotte met een teamwedstrijd bezig en dan wil je eigenlijk niet al na 15 zetten opgeven! Dus eerst wat materiaal ruilen (wat eigenlijk niet de bedoeling is als je achter staat) en daarna langs de c-lijn op paard c3 drukken. Maar er stond nog wel een loper ongedekt op g5 en daar verslikte wit zich eigenlijk in. Hij had eigenlijk simpeltjes paard c3 weg moeten spelen maar hij ging loper g5 aanvallen en daarmee haalde hij een belangrijke verdediger weg. Hiermee kwam wit van een redelijk te winnen stelling in een zo goed als verloren positie terecht. Natuurlijk werd nu de loper op d3 geslagen, waarna wit het opnieuw redelijk bont maakte met Tcb2 i.p.v. Tbb2. Na h4 werd het nog even spannender, ...;Lf4 was de beste zet, zwart speelde ...;Lc1 waarna dameruil volgde en de toren op b2 viel. Na nog enkele pogingen van wit wist zwart de laatste torens te ruilen op c3 en gaf wit wat later op, wat de tussenstand op 3-3 bracht.
                                                                  delacole-DrsD2020
Weer hield zwart woord wat de opening betreft! In de tweede partij aan bord 3 stond hij eigenlijk steeds aan het roer. Hij wist vele tempi te winnen door het witte koningspaard diverse zetten op te jagen met pionzetten, die zijn eigen stelling steeds verbeterden. Toen dat paard tenslotte rust dacht te vinden op a3 werd het door de loper van f8 geslagen. Hierna ging zwart met zijn f-pion rennen, wat tenslotte pionwinst opleverde. Maar wat veel belangrijker was, hij dwong de witte koning naar voren, waarna wit het opgaf omdat hij minstens een stuk ging verliezen. Hiermee werd het 3-4.
                                                             straa192-PracujNaCzarno
Waarschijnlijk een Poolse tegenstander qua afkomst, de naam betekent iets als "werken met zwart". Dat deed deze speler dan ook van harte, zo leek het wel. Daarmee bereikte hij aan bord 5 al snel de diagrampositie. Hoe leuk het misschien ook lijkt, hier mag wit de loper natuurlijk niet slaan wegens dan de zwarte overmacht langs de h-lijn. Dat deed wit dan ook niet maar hij moest wel lijdzaam toezien hoe zwart hem onder druk bleef zetten. Die druk werd even iets lichter door de afruil van loper tegen paard op f3, maar daar kwam de g-pion al aangemarcheerd om de taak van de loper over te nemen. Een klein voordeel voor wit was dat hij z'n paard nu naar h4 kon spelen. Dames en een stel torens werden geruild, waarna het er iets dragelijker uit ging zien voor wit, howel hij wel een isolani overhield op de f-lijn, tegen verbonden zwarte pionnen op de g- en de h-lijn. De koningen kwamen nu ook in het spel meedoen en wit wist zijn toren (na noodgedwongen de f-pion geofferd te hebben) naar e5 te brengen om vandaar de g- en h-pion te bestoken. Maar zwart had zoveel tijd in zijn werk gestoken dat hij nu door z'n vlag ging en de stand 3-5 werd.
                                                                 Paardestal-lxbllngs
In de tweede partij aan bord 10 vergat wit al snel, dat hij Lg5 had gespeeld om het paard op f6 te pennen en dat die loper daar ongedekt stond. Dus toen zwart de ongedekte pion van e4 sloeg (de zwarte e-pion was hier nu nog niet gespeeld), rocheerde de slimmerik en verloor zodoende een stuk. Een tweede vergeetachtigheid van wit was, dat z'n b-pion ongedekt stond, die ging er even later dus ook af. Wit probeerde nog wat met toren en dame langs de h-lijn maar omdat zwart zijn loper had gefianchetteerd ging daar weinig gevaar van uit. Wat later (wit was ook nog een kwaliteit kwijtgeraakt wegens het op dezelfde diagonaal plaatsen van dame en toren) kwam zwart opzetten langs de h-lijn en hier school wel degelijk gevaar in, wat wit even later tot opgave dwong en de tussenstand naar 4-5 bracht.
                                                            freddiesugden123-hands-up
Aan bord 2 werd zwart, na een interessante openingsfase, onder druk gezet op de koningsvleugel. Dat kostte tenslotte een toren en een pion. Voor zwart was dat een goede reden om op te geven, waarmee de tussenstand weer gelijk kwam, 5-5.
                                                              TreforThynne-Freddy59
Daarna raakte de eerste partij tussen de beide voorzitters van de clubs uit. Hier kreeg "onze" voorzitter het moeilijk en raakte dan ook een kwaliteit kwijt. Het voorspel daartoe is te zien op het diagram. Daar bleek de zwarte zet ...;Ld7 niet de meest gelukkige want hieruit ontstond dat kwaliteitsverlies. Wit ruilde pionnen op c6 en kon daarna Pb5 spelen. Wegens het niet gedekt staan van de dame kon het paard niet geslagen worden en viel dus de toren op a3. Hier kwam wat later nog de b-pion bij. Nu probeerde hij nog wat met de dame naar a3, daar ging nauwelijks dreiging van uit. Nu had hij uiteindelijk alle geluk van de wereld dat zijn opponent blijkbaar wel een dreiging zag en de dame wegblunderde via de diagonaal f8-a3 en "dus" ook direct opgaf. Weer een voorsprong, 5-6.
                                                              THVD-andrewkinder64
Dan nu het eerste woord aan de spelers aan bord 1. Ze lieten meteen zien, dat ze niet voor niets aan het hoogste bord speelden. Een gambiet en tegengestelde rochades, wat wil je nog meer als liefhebber van het spelletje! Op een gegeven moment, zwart had zijn h-pion al zo ver mogelijk opgespeeld, indachtig het credo bij tegengestelde rochades (aanvallen op de vleugel, waar de tegenstander heeft gerocheerd), kreeg hij nu een penning op zijn koningspaard (te zien op het diagram). Maar zwart trok zich daar weinig van aan en sloeg op h3, natuurlijk hopend op gxh3. Maar wit speelde Lf1 en zwart kwam met z'n dame naar g4. Hij miste daarbij het sterke ...;Lxg2, waarop had kunnen volgen 2 Lxg2;h3 (geen ...;Dh4, dan volgt Ph2 en is de kracht van de aanval weg) 3 e6;Dd5 4 Pe3;Lxe3 5 Dxe3;hxg2 enz. Na Lf1;Dg4 mist wit het sterkere Ph2 en speelt, misschien tot blijdschap van zwart, de zet Df4, waarna de dames worden geruild. Daarna gaat zwart zich richten op druk op pion g2, waar hij zelfs een stuk voor over heeft (zijn paard was inmiddels verhuist naar e7). Die pion valt dan ook en zwart kan, met een toren, gaan rommelen in het witte kamp. Dat levert niets op, wel raakt hij een pion kwijt op c7. Later wint wit nog een kwaliteit dankzij een loperoffer op b7, waarna zijn tegenstander, na nog een 5-tal zetten, de partij opgeeft en de stand daarmee naar 5-7 brengt.
                                                                danilogw-ook-dat-nog
Dan de laatste beide spelers, die nog niet eerder werden besproken, spelend aan bord 4. Ze hielden elkaar goed in evenwicht. Het duurde zelfs bijna 40 zetten voor dat evenwicht ècht werd verstoord. Toen miste zwart namelijk de betere zet, toen zijn loper werd aangevallen door een pion. Hij sloeg die pion, had eigenlijk iets sterker met zijn toren op d4 kunnen slaan. Dan zou het zware materiaal afgeruild worden en zwart een vrijwel overheersende positie op de koningsvleugel hebben gekregen. Nu kwam hij ook wel sterker te staan maar kostte het waarschijnlijk wat meer zweetdruppels. Er werd nog het een en ander geprobeerd, waarbij zwart zoveel mogelijk herhaling van zetten uit de weg ging.Dat leverde hem tenslotte de winst op en s.v. De Pionier een 5-8 voorsprong.
                                                                ook-dat-nog-danilogw
De tweede partij aan bord 4. Nu werd op geen enkel moment de vrede ècht verstoord en had het er alle schijn van, dat beiden vanaf het begin tevreden waren met het delen van de punten. Dat gebeurde dan ook en dit werd de enige remise van de avond. Er werd dus wel hard gevochten voor de punten en het stond nu 5½-8½.
                                                         Bon-Oni43-NiranjanaNarayanan
De tweede partij aan bord 8 verliep voor Bon-Oni43 aan het begin beter dan de eerste. Beide spelers leken daarbij toch wel erg voorzichtig te werk te gaan, hoewel er wel tegengestelde rochades hadden plaatsgevonden. De pionnenstelling voor de witte koning was wel verzwakt en daar zou zwart meer van hebben moeten profiteren waarschijnlijk. Bijvoorbeeld, in bijgaand diagram bleek hij weer bang om de a-pion te verliezen en speelde daarom ...;Db8, waar ...;hxg3 toch meer mogelijkheden zou hebben geboden. Een paar zetten later werd dit alsnog gespeeld (na de witte zet Pf5) en - na fxg3 - probeerde zwart opnieuw druk op pion g3 te zetten via ...;Ld6. Maar hij had daarbij overzien, dat deze loper op paardensprong afstand van zijn koning kwam te staan. Dus volgde Pxf7;Te8 en hierna Pxd6+. Nu werd er wel geslagen op a7, wat dus pionwinst voor wit betekende. Na ruil van de torens op de e-lijn bood zwart, zonder eerst een zet gedaan te hebben, remise. Wit was daar niet ongenegen voor, wilde echter eerst weten wat de tussenstand van dat moment was en ging daar kijken. Maar toen hij weer terug kwam bij de stelling bleek het programma (waarschijnlijk) aangenomen te hebben dat het aanbod was geweigerd en deed zwart dus alsnog zijn (foutieve) zet ...;Txh2. Die toren kon geslagen worden en een tweetal zetten later gaf zwart op, daarmee de volledige wedstrijdwinst voor s.v. De Pionier een flinke stap dichterbij te hebben gebracht, het stond nu 5½-9½.
                                                                         wrpt-esg43
De tweede partij aan bord 9 kende een soepele afruil van materiaal, totdat er een dubbel toreneindspel op het bord kwam met voor beiden nog 7 pionnen, alleen voor wit dan een dubbele d-pion. Er werd nog een stel torens geruild, net als enkele pionnen. Maar zwart was er daarbij wel een pion bij ingeschoten. Dit werd keurig uitgespeeld tot het moment, dat er nog twee koningen over waren, met voor wit nog die ene pion. Dat wist hij, met gebruik van de sleutelvelden, keurig uit te spelen, waardoor de winst van de wedstrijd nog even werd uitgesteld, 6½-9½
                                                               hands-up-freddiesugden123
Zou de beslissing dan aan het tweede bord vallen? Bijgaande stelling zou je het begin daarvan kunnen noemen. Wit wil dat vervelende paard wegjagen en zwart wil schaak geven op d4. Dat lukt beide, waarna zwart met ...;Te7 in de fout gaat, waarschijnlijk met de bedoeling de torens te verdubbelen. Maar hij ziet daarbij de zwakte van de d-pion over het hoofd en die gaat dan ook verloren. Nu gaat wit drukken langs de d-lijn en - al staat hij slechts één pion voor - stelt zwart daarmee voor hem voor onoverkomenlijke problemen. Er wordt nog een paard geofferd om verlies van een toren te voorkomen, dat is toch water naar zee dragen. Even later geeft zwart op en is de wedstrijd gewonnen voor de spelers van s.v. De Pionier, op dit moment staat het 6½-10½.
PracujNaCzarno-straa192
Hier, bij de tweede partij aan bord 5, werden de dames vrij snel geruild en raakte wit, middels een paardschaak, een toren kwijt. Zwart probeerde nu met z'n d-pion op te rukken, ook hij overzag daarbij een paardschaak, wat ook hem een kwaliteit kostte, maar wit kwam uiteindelijk toch een stuk voor te staan, waarna hij met zijn a-pion kon gaan rennen en een dame halen. Dat werd, na nog enkele zetten, het sein voor zwart om op te geven en de stand naar 7½-10½ te brengen.
andrewkinder64-THVD
Ook in de tweede partij aan bord 1 maakten de spelers gebruik van een gambiet. Na in eerste instantie de gambietpion meteen teruggegeven te hebben, won hij nu, tijdens de overgang van opening naar middenspel weer een pion. Wit meende daarna een mataanval op te kunnen zetten maar vergaloppeerde zich daar een beetje bij. Dan werden een stel paarden geruild en nam zwart terug met de d-pion, waar met de f-pion iets sterker zou zijn geweest. Ook dan had hij moeite gehad met het vinden van een goede plek voor de dame. Na dus ...;dxe5 werd, na enkele zetten, de diagramstelling bereikt, waarin zwart redelijk gewonnen komt te staan. Hij gaat even later met de koning naar f7, waar h8 een veiliger veld zou zijn geweest. Maar nu gaat hij de fout in door op c3 te slaan met z'n toren, waar Lc1 de sterkste zet zou zijn. Nu komt wit met de dame naar h4 en zwart denkt waarschijnlijk dat hij mat zal gaan als hij de dame binnen zal laten. Maar na ...;Txe3 heeft wit niet meer dan eeuwig schaak. Want na Txe3 komt de zwarte dame namelijk via schaak naar h5 en moeten de dames worden geruild. Zwart speelt ...;Kg7 en raakt daarmee zijn loper van a4 kwijt. Nu gaat wit op pionnenjacht en weet tenslotte de partij te winnen. Het staat nu dan 8½-10½.
Freddy59-TreforThynne
Dan, last but not least, de beide voorzitters weer tegen elkaar, aan bord 6. Ook hier een gambiet maar dat werd geweigerd. Had Freddy59 in de eerste partij veel geluk dat zijn tegenstander de dame weggaf, hier gebeurde ook iets, wat heel erg had kunnen zijn. Zwart stond al beter, nu, nadat wit zijn aangevallen paard naar c1 had gespeeld, ontstond de diagramstelling. Hier had zwart het snel uit kunnen maken met 1 ...;Lxh2+ 2 Kxh2 (op 2 Kf1 volgt 2 Txf2+ met kwalijke gevolgen); Df4+ 3 Kg1;Dxf2+ en is het na een paar zetten uit. Nu kreeg wit dus nog een kans want zwart speelde Df7 en bleef desondanks veel beter staan. Maar hij liet de stelling door afruil toe te laten "in elkaar zakken" en wit kreeg een toreneindspel voor de kiezen, met een pion meer. Dat wist hij tenslotte keurig naar winst uit te spelen. Hierdoor werd de einstand van deze wedstrijd tenslotte 8½-11½, zoals ook te zien valt op onderstaand wedstrijdformulier. De ratings, die daarbij zijn gebruikt, zijn de rapidratings die je krijgt bij chess.com.

Newton Abbot Chess 1387 - s.v. De Pionier 1303 8½-11½
1 andrewkinder64 1678 - THVD 1735 1-1
2 freddiesugden123 1525 - hands-up 1626 1-1
3 delacole 1464 - DrsD2020 1561 0-2
4 danilogw 1516 - ook-dat-nog 1510 ½-1½
5 PracujNaCzarno 1483 - straa192 1443 1-1
6 TreforThynne 1345 - Freddy59 1482 0-2
7 Abusuhayl 1296 - Henkmat 1006 2-0
8 NiranjanaNarayanan 1244 - Bon-Oni43 1200 0-2
9 wrpt 1218 - esg43 1101 1-1
10 lxbllngs 1100 - Paardestal 364 2-0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten