zondag 28 juni 2020

Focus II

Onder de klanken van Moving Waves van Thijs van Leer en de zijnen startten we in de Arena met een bedenktijd van drie minuten en drie seconden per zet erbij. Ook was er iemand, die al langer lid is van de virtuele club en nu eens mee wilde spelen. Hij viel meteen in de prijzen! Met deze avond is overigens ook het online lentetoernooi afgesloten met THVD als grandioze winnaar! Volgende week verder met de vervanger van het ZAS, het online zomeravondtoernooi.
Zo'n toernooitje is het makkelijkst te bespreken als je het per deelnemer afhandelt, vandaar nu eerst wat THVD presteerde.
THVD
Hij startte, met zwart, tegen nieuweling BobHooke2, waaraan hij een zware dobber kreeg. Het ging vrij lang gelijk op, een stel torens werd geruild op de e-lijn, hierna kwam zwart opzetten langs diezelfde e-lijn en dat kostte wit een kwaliteit.
Even later gaf hij op; de dames zouden worden geruild en hij had nog maar een dikke 10 seconden over. Hierna speelde hij (met wit) tegen ook-dat-nog en opnieuw kreeg hij het zwaar. Al vrij snel raakte hij een pion kwijt, waarna zwart het ingewikkeld wilde houden waar hij beter de dames had kunnen ruilen (waar hij, na openen van de d-lijn, de mogelijkheid toe zou hebben gekregen). Nu ging zwart er helemaal voor en gooide zijn koningspositie open. Hierna kwam wit beter te staan, vooral, als hij de zwarte dame, die op f2 was terecht gekomen, met Ld4 had achtervolgd. Maar wit was gefocussed (hoe kan het ook anders met zo'n band op de achtergrond!?) op de zwarte koningsstelling en opende ook de zijne. Hier miste zwart de (veel) betere zet, zie diagram. Als hij hier 1 ...;Dh4+ 2 Kg1;Lxd4+ 3 e3;Lxe5 had gespeeld zou wit dicht bij opgeven zijn gekomen (wat kan snelschaken soms wel heel leuk zijn, maar ook - vooral achteraf!? - heel frustrerend). Nu speelde zwart meteen Lxd4 en maakte er nog wel een spannende eindstrijd van. Wit had echter de a- en de b-pionnen vrij weten te spelen en kon promotie afdwingen. Hierna - met beiden in vliegende tijdnood - gaf zwart op. Met twee pionnen tegen twee lichte stukken achter wist dirk_brijs het in de volgende partij van THVD (nu weer met zwart) niet te bolwerken binnen de gestelde tijd en verloor dus in een moeilijke stelling. Nu wist JoopElderhorst een eindspel van dame tegen toren niet af te maken en herhaalde de zetten, wat THVD, met die achterstand, niet erg gevonden zal hebben. Vervolgens kreeg THVD (nu weer met wit) tegen MarkLagendijk een eindspel met overeenkomsten met het vorige voor de kiezen. Nu was hij echter de damepartij en had ook nog twee pionnen meer. Omdat zijn koning (na eventuele ruil van dame tegen toren) buiten het vierkant zou staan gaf zwart hier op. Een tweede partij tegen BobHooke2, nu weer met zwart en hij kwam fanatiek opzetten, wit werd - met de koning - in het uiterste hoekje gedrongen. Daar wist hij toch vrij snel weer uit te komen, maar zwart won daarbij wel een kwaliteit. Toen daarna de nog overgebleven paarden ook werden geruild gaf wit op; met een kwaliteit en een pion achter moet je wel goede kwaliteiten hebben wil je je er nog uit redden, ook al heb je nog meer dan een minuut tijd over. Opnieuw met zwart, nu tegen thelostrook en daar ging het plotseling razendsnel. In het middenspel verloor wit een pion en gaf daarna een toren weg. Daar kwam een paard bij en toen hij ook nog eens z'n tweede toren weggaf gaf hij ook meteen op. Nu een partij (de derde op rij met zwart) tegen Rien_van_der_Molen, die zich relatief snel mat liet zetten. Weer met wit en weer tegen JoopElderhorst, die opgaf toen hij een toren verloor (hij stond al twee pionnen achter). Tegen Dutchrook kwam er een eindspel op het bord met ongelijke lopers en toen de witte Dutchrook remise aanbood werd dat ook snel aangenomen, zwart had nog maar 10 seconden en wit nog bijna een halve minuut. Weer met wit, nu tegen Bon-Oni43, die een ongelukkige avond had en al na zes zetten een stuk weggaf en daarna meteen op wilde geven. Maar je mag niet opgeven van het programma voor je 10 zetten hebt gespeeld en dan probeer je nog maar wat, ook al is dat tot het bittere einde. Dat einde kwam, door het vallen van de zwarte vlag, in vrij gewonnen positie, mede dankzij dat stuk voor al vanuit de opening. De laatste partij van THVD was met wit tegen Rien_van_der_Molen, die al op zet zeven mat werd gezet.
ook-dat-nog
Onze superbeheerder kwam, na amper 20 zetten, remise overeen met Dutchrook. Hij was misschien bang voor een vrijgekomen h-pion van zijn tegenstander, die nog maar ¾ minuut over had. Hierna kwam de eerder al besproken partij tegen THVD, waarna JoopElderhorst (met wit) op de proppen kwam. Wit dacht enkele slimme zetten te doen, daar bleek zwart echter goed tegen opgewassen. Toen bleek, dat zwart niet in het laatste trucje van wit trapte en torenruil afdwong, waar wit al een toren en een loper achter stond tegen een pion, gaf wit op. Hierna won ook-dat-nog op tijd van thelostrook, die blijkbaar veel moeite had een oplossing te vinden voor zijn problemen, in een stelling met gelijke materiaalverhouding en gelijke lopers. Hierna werd er gewonnen van Rien_van_der_Molen, die opgaf omdat hij de volgende zet mat zou gaan. Nu dan het vriendengevecht (met wit) tegen DrsD2020, die op moest geven omdat hij, in hoge tijdnood, een familieschaak overzag. Hierna de beurt aan de zwarte MarkLagendijk, die op moest geven omdat hij had overzien dat hij zijn dame kwijtraakte na een wit aftrekschaak. Opnieuw het vriendengevecht, nu met verwisselde kleuren en meteen ook met verwisseld resultaat. Zwart gaf op omdat hij verwachtte dat zijn tegenstander z'n overgebleven (vrije) randpion in een toreneindspel wel tot dame zou weten te brengen. Nu kwam Rien_van_der_Molen met wit een snel mat ophalen, na 12 zetten. Dan (met zwart) tegen esg43 en deze partij wist ook-dat-nog op tijd te winnen. Als laatste speelde ook-dat-nog voor een tweede keer tegen Rien_van_der_Molen en ook deze partij was snel afgelopen, met wit werd, binnen 20 zetten, opgave afgedwongen omdat zwart de volgende zet mat zou gaan.
BobHooke2
Zijn eerste partij, tegen THVD, werd al besproken, nu dan de beurt aan een witpartij tegen Dutchrook. Daarin voerde wit eigenlijk steeds de boventoon, wat duidelijker werd na zo'n 30 zetten, toen wit een paar pionnen buitmaakte, waarna een stelling ontstond met liefst drie pionnen meer voor wit. Zwart had een paard, waar eigenlijk weinig mee te beginnen viel en wit een prachtpion op b7. Die kon nog worden gestopt met een toren op b8, toen wit echter een toren op a8 kon krijgen was het pleit wel zo'n beetje beslist. Zwart wilde niet opgeven, dan maar mat, zal wit gedacht hebben, wat even later ook gebeurde. Dan nu (met wit) tegen schaaksheila, die moeite leek te hebben met de gekozen opening.  Dat resulteerde in pionverlies en even later een poging van zwart middels schaakjes met de dame enig voordeel te krijgen. Maar dat lukte niet en het matnet sloot zich steeds meer. Dat werd tenslotte ook de uitslag, winst voor wit door mat. Hierna werd dirk_brijs tegen hem ingedeeld maar die deed geen enkele zet en kreeg daar dus een 0 voor. Dan nu thelostrook, aanvoerder van de witte stukken ditmaal. Wit raakte daarbij een stuk kwijt voor een pion en zijn stelling werd ook steeds slechter. Er ging nog een stuk af voor wit en even later gaf hij op. Dan de tweede partij tegen THVD, waarna hij wit kreeg tegen jan_van_huizen. Hierbij wist hij een tweetal pionnen te winnen, waar nog een derde bij kwam en er verder een eindspel overbleef van loper en zes pionnen voor wit en een paard en drie pionnen voor zwart. Zo'n eindspel kan best nog een aantal zetten duren, vooral als de slechter staande partij nog van alles wil proberen. Dat was ook zo, hij gaf zelfs nog zijn paard tegen een bijna gepromoveerde pion. Maar toen hij zag, dat een andere pion in plaats daarvan zou promoveren gaf zwart op. Nu een partij tegen thelostrook, die hij tenslotte op tijd wist te winnen, hoewel hij toen al het halve bord voor stond aan materiaal. Als laatste kwam JoopElderhorst aan de beurt, die opgaf nadat hij pionpromotie alleen kon voorkomen door een toren te geven, waarna het technische eindspel van koning en toren tegen koning zou volgen.
JoopElderhorst
Met wit werd marcelderuiter1969 eigenlijk vanaf het begin onder druk gezet. Dat kon een aantal zetten door zwart binnen de perken worden gehouden, op zeker moment echter (zie diagram) ging het faliekant de verkeerde kant uit met zwart. Hij miste de betere zetten maar daarin liet wit zich ook niet onbetuigd! Vanuit het diagram probeerde zwart met 1 ...;f5 vat op het spel te krijgen. Voor wit zouden nu 2 Pfg5;fxe4 3 Dh5 de sterkste zetten geweest zijn, hij speelde hier 2 Pe5, daarmee eigenlijk zwart een handje helpend. Maar zwart wilde blijkbaar niet geholpen worden en speelde 2 ...;fxe4 3 Lxe4;f6, doorbordurend op hetzelfde stramien. Hier had 3 ...;Le6 moeten gebeuren. Maar het was nog niet voorbij, er volgde nog 4 Dh5 (wit was niet bang om materiaal te verliezen);fxe5 5 Lxh7+;Kf8 6 Lg6 en nu maakte zwart met 6 ...;Lc7 de beslissende fout. Wit ging nu (nog) niet voor materiaalwinst met het slaan van de toren maar probeerde met 7 Dh8+ een matnet te weven. Zover kwam het niet, zwart raakte de loper op c7 nog kwijt en gaf toen op. Nu ging esg43 hem, met wit, het leven zuur maken. Hij was daarbij al een loper tegen een pion kwijtgeraakt en toen esg43 nog een stuk zou gaan winnen gaf hij op. Maar hij rechtte zijn rug en zette DrsD2020 middels een mooie combinatie mat. Na ook-dat-nog en THVD kwam nu Bon-Oni43 opdagen met zwart. Hier wist hij al snel een stuk voor een pion te winnen en er volgde nog meer materiaal, totdat Bon-Oni43 er genoeg van kreeg en opgaf. Hierna gaf ook witspeler MarkLagendijk op omdat hij te veel materiaal was kwijtgeraakt. Weer een beetje hetzelfde verhaal werd het (opnieuw met zwart) tegen Dutchrook. Die gaf ook op toen hij, nadat hij al zijn dame was kwijtgeraakt, zag dat er ook nog een kwaliteit zou volgen. Na THVD kwam nu jan_van_huizen, die al het nodige materiaal was kwijtgespeeld toen daar ook nog eens de dame bij kwam. Een goede reden voor zwart om op te geven. Na die verliespartij tegen BobHooke2 kwam nog een keer MarkLagendijk aangesneld om als het ware mee te helpen zich mat te laten zetten.
esg43
Hij begon met winst op JoopElderhorst, waarna dirk_brijs volgde, die, met zwart, nog 5 seconden over had toen hij mat werd gezet. Daarna kwam DrsD2020, met zwart, op hem af en daar moest hij op een gegeven moment zijn dame tegen geven. Nu kwam hij in een moeilijke positie terecht, waar hij niet meer uit wist te komen en derhalve opgaf. Met wit tegen Bon_Oni43 werd het mooi verwoord door het programma: "Eén speler was aan het winnen maar verpestte alles met een blunder". Dat was dus zwart, die op zeker moment een stuk tegen een pion voor stond, alleen die pion was al gevorderd tot de 7de rij en zwart zag niet hoe die goed te stoppen. Dat kostte dus de toren en hierna wist wit het prima (met winst) af te maken. Hierna jan_van_huizen met wit en ze speelden een leuke partij, waarbij beiden aan het slot nog een dame wisten te halen. Maar de witte dame ging hierna weer verloren middels een röntgenschaak en daarna wist zwart het goed af te maken met beiden nog meer dan een minuut op de klok. Daarna weer een witpartij en ditmaal tegen DrsD2020, waar hij nog een appeltje mee te schillen had. Dat lukte vrij goed, in een redelijk gelijk opgaande partij verbruikte zwart te veel tijd en verloor derhalve. Dan kwam Rien_van_der_Molen met wit en esg43 leek een makkelijke overwinning te gaan behalen. Maar niets was minder waar, wit verdedigde zich manhaftig, totdat hij dan tenslotte, na bijna 70 zetten, mat ging met zelf nog een kale koning, tegen toren en paard voor esg43. Z'n laatste partij werd van ook-dat-nog verloren.
jan_van_huizen
Hij startte, met wit, tegen dirk_brijs en haalde in de eindfase maar even twee dames, waarmee het mat zetten vrij gemakkelijk ging. Ook (met zwart) tegen schaaksheila haalde hij een dame en stond aan het slot dan ook veel materiaal voor, toch "kwam hij niet verder" dan haar op tijd te zien verliezen. Dan nu, tegen Dutchrook en weer met zwart, stond het een paar zetten voor het einde nog helemaal (materieel gezien) gelijk, een paar zetten later echter stond zwart een dame en een kwaliteit voor en verloor wit de partij op tijd. Nog een keer, nu met wit, tegen schaaksheila en nu maakte hij zijn verzuim uit de eerste partij goed door haar mat te zetten. Hierna tegen esg43 en daarna maakte Rien_van_der_Molen zijn opwachting met zwart. Hij raakte daarbij al snel een stuk kwijt, wist het toch nog een beetje spannend te maken, maar werd uiteindelijk toch mat gezet, met nog steeds dat stuk achter. Maar hij had er toch nog twee pionnen voor terug gekregen. Nu een partij tegen BobHooke2 en daarna MarkLagendijk, waartegen hij zwart kreeg toebedeeld. Deze partij zal hij niet graag aan terug denken, hij gaf hier namelijk de dame weg en daarna ook meteen op. Hierna kwam JoopElderhorst even snel langs en Rien_van_der_Molen, nu met wit. Het ging er even donker uitzien voor jan_van_huizen, wit won een toren, maar z'n paard bleef daarbij wel moeilijk op a8 staan. Maar de dingen zijn niet altijd zoals ze lijken, zwart kwam helemaal terug en wist wit tenslotte tot opgave te dwingen met dame en loper voor. Hierna was dit toernooi afgelopen voor jan_van_huizen.
DrsD2020
De avond begon voor hem met zwart, tegen thelostrook. Hierbij wist hij een pion te winnen en in het volgende toreneindspel hadden beiden een dubbelpion en wit verder losse pionnen. Dat bracht wit er toe de zetten te herhalen, anders zou hij meer pionnen kwijt zijn geraakt. Remise dus. Nu na elkaar dan JoopElderhorst en esg43 en daarna, met wit, tegen Rien_van_der_Molen. In deze partij was wit nogal voorzichtig bezig (tenminste tot een gegeven moment, zie diagram). Hij speelde hier 1 Df3 en zwart natuurlijk 1 ...;Dxc3. Nu echter zag wit het helemaal verkeerd. Hij speelde namelijk 2 ...;Lxh6?!, misschien om op die manier toren a1 nog even op het bord te houden of misschien om de dekking van paard f6 weg te halen. Hoe dan ook, zwart sloeg natuurlijk op h6 maar maakte daarna de fout pion f7 niet meer met een toren te blijven dekken. Daar maakte wit gebruik van met het opspelen van z'n g-pion, waardoor het paard naar g4 ging. Nu werd f7 twee keer aangevallen en dat leidde snel tot mat. Nu was het de beurt van Dutchrook, die DrsD2020 met de witte stukken in het nauw dreef en tenslotte ook won. DrsD2020 gaf namelijk, met een paard en twee pionnen achterstand, op. Hierna de partijen tegen ook-dat-nog, esg43 en nogmaals ook-dat-nog. Daarna Bon-Oni43, met wit, en wit "vergat" te rocheren in de partij, wat hem veel kopzorgen baarde, vooral wat z'n bedenktijd betrof. Hij verloor dan ook op tijd. Dan, met wit, tegen schaaksheila, die, met een dame, een paard en nogal wat tijd achter, opgaf. Tot zover de escapades van DrsD2020.
thelostrook
Zijn avond begon met die remise tegen DrsD2020 en daarna, met zwart, tegen MarkLagendijk, die, in een kritieke fase, mat achter de paaltjes overzag, wat hem een stuk kostte. Hierna ging thelostrook in eerste instantie op pionnenjacht, waardoor hij tenslotte een vrije c-pion kreeg. Dat werd een dame en meteen opgave door wit. Daarna, opnieuw met zwart, tegen Bon-Oni43 die, in een korte partij, een toren wegblunderde en meteen opgaf. Daarna ook-dat-nog en BobHooke2, waarna het vizier gericht moest worden op Dutchrook, die hem - met wit - mat zette langs de h-lijn, met beiden in vliegende tijdnood. Dan een verliespartij tegen THVD, waarna MarkLagendijk weer langskwam met zwart. Met een toren, een loper en een (vrij)pion achter wist thelostrook weer van hem te winnen. Na een partij tegen BobHooke2 kwam MarkLagendijk opnieuw langs, nu weer met wit. De veiligheid van de koning lijkt voor hem van minder belang, wat ook in deze partij weer naar voren kwam (zie diagram). Zwart mag het offer niet aannemen wegens 1 ...;hxg5 2 hxg5;Pe8 3 g6+;Kg8 4 Lg5;Pf6 5 Lc4 enz. Dat deed zwart dan ook niet, hij speelde 1 ...;Kg8, waarna wit met 2 Ld2 eigenlijk meteen een beetje in de fout ging. Hij had beter zijn paard, met 2 Pf3, in veiliger vaarwater kunnen brengen. Maar paarden en water is een brug te ver, of het moeten zeepaardjes zijn! Wit had de lange rochade in zijn gedachten, wat de opmerking eerder een beetje in een kwaad daglicht stelt. Er volgde 2 Ld2;Dd6 3 0-0-0;Lxf2 4 Tg2;Lxh4 5 Pf3;g5 en nu had wit en passant moeten slaan, maar hij speelde 6 Pxh4, waar op zich natuurlijk ook niks mee mis is! Er volgde verder 6 ...;Kh7 7 Pf3;Dc5?, waarna wit meteen toe had moeten slaan met 8 Pxg5+, hij speelde echter 8 Th1 en stond nog steeds gewonnen na 8 ...;Tg8 9 Pxg5+;Txg5 10 Txg5 (het zou vrij snel uit zijn geweest na 10 Txh6+!);Df2. Wit werd nu bang en speelde het slechte 11 Le1, waar nu 11 Db3 de goede zet geweest zou zijn. Hij was meteen zijn hele voordeel kwijt, zwart speelde uiteraard 11 ...;De3+ en had, na 12 Kb1 met z'n dame op g5 moeten slaan. Maar ook hij wilde het te mooi doen en speelde 12 ...;Pxe4?! en hielp daarmee wit meteen weer in het zadel. Maar die was zo uit het veld geslagen door wat er op het bord gebeurde dat hij nu 13 Tgh5;Td6 14 Txh6+ (14 f6 is iets beter);Txh6 15 Txh6;Kxh6 speelde en het nu helemaal weggaf met 16 Ld3?? Deze kans liet zwart zich niet ontnemen, won de loper van e1, ruilde daarna de dames en won de partij tenslotte. Na deze, meer dan gelukkige, overwinning was ook voor thelostrook het toernooi voorbij.
MarkLagendijk
Hij begon het toernooi met een overwinning met wit (op tijd) op schaaksheila, stond daarbij echter wel toren, loper en drie pionnen voor. Dan de eerste van de serie partijen tegen thelostrook en daarna wachtte hem Rien_van_der_Molen, tegen wie hij bijna 90 zetten vol moest maken, voordat hij hem, hier middels de promotie van een pion, tot opgave wist te dwingen. Hierna een wat kortere partij tegen dirk_brijs, waarbij de spelers de zetten herhaalden, remise dus. Opnieuw weer Rien_van_der_Molen en in deze partij werden (ook) de nodige fouten gemaakt, de laatste door zwart, die mat in twee overzag. Nu kreeg hij achtereenvolgens THVD (hij had in de chatroom, voor het begin van het toernooi, aangegeven dat hij nu eens een keer van hem wilde winnen), JoopElderhorst, ook-dat-nog, voor de tweede keer tegen thelostrook en jan_van_huizen tegenover zich, waarna schaaksheila volgde. Nu had hij zwart en won opnieuw en weer op tijd. Dan bovenstaande memorabele partij tegen thelostrook en nog een keer JoopElderhorst.
Dutchrook
Van hem werden al partijen besproken, tegen ook-dat-nog, BobHooke2, jan_van_huizen, DrsD2020, thelostrook en JoopElderhorst, nu dan zwart tegen schaaksheila. Wit moest al snel met haar (kort) gerocheerde koning het halve speelveld weer terug oversteken en raakte daar materiaal bij kwijt. Haar problemen met de stelling werden zo groot, dat ze er eigenlijk te weinig tijd voor had. Verloren op tijd derhalve, hoewel de loper en vier pionnen, die ze achter stond, daar ook een rol in zullen hebben gespeeld. Dan nog een keer tegen THVD en meer konden we niet van hem verwachten deze avond.
Bon-Oni43
Dit werd zeker niet de avond voor deze speler en dat begon al meteen, tegen Rien_van_der_Molen. Het begon al goed, hij vergat een ongedekt paard en verloor dat dan ook, zonder enige compensatie. Maar ook zijn tegenstander maakte de nodige misstappen en zo werd tenslotte het eindspel bereikt met een kwaliteit voorsprong tegen een pion voor Bon-Oni43. De zetten werden nu herhaald, maar Bon-Oni43 was te beduusd door het partijverloop dat hij nog ging zoeken naar een betere mogelijkheid. Daarna thelostrook, esg43 en JoopElderhorst. Nu kwam schaaksheila op zijn pad en ook tegen haar ging het niet van een leien dakje. Ze gaf al snel een stuk en een kwaliteit cadeau maar die werden weer terug verdiend. Maar daarna werd het zo moeilijk, dat ze meer tijd nodig had dan er beschikbaar was, verlies op tijd voor haar dus. Nu nog tegen DrsD2020 en THVD.
Rien_van_der_Molen
Na Bon-Oni43, MarkLagendijk, DrsD2020, weer MarkLagendijk en ook-dat-nog speelde hij dan tegen schaaksheila en zij wist met zwart, ondanks een achterstand van drie pionnen, haar enig overgebleven pion zo dicht bij het promotieveld te brengen dat wit opgaf. Nu kwamen nog jan_van_huizen, THVD, esg43, ook-dat-nog, nogmaals jan_van_huizen, weer ook-dat-nog en THVD langs, op zoek naar (meer) punten. Van de andere spelers (schaaksheila, dirk-brijs en marcelderuiter1969) werd al de nodige aandacht aan hun partijen partijen besteed.

Van deze avond kon de volgende tabel worden gemaakt:


Speler (rapidrating)

pt.

w.

r.

v.

1

THVD (2059)

29

9

2

1

2

ook-dat-nog (1743)

27

8

2

1

3

BobHooke2 (2027)

26

8

0

1

4

JoopElderhorst (1682)

18

7

1

4

5

esg43 (1737)

18

6

0

2

6

jan_van_huizen (1491)

17

6

0

4

7

DrsD2020 (1612)

15

5

1

4

8

thelostrook (1531)

10

4

1

5

9

MarkLagendijk (1396)

10

4

1

8

10

Dutchrook (1728)

9

3

2

3

11

Bon-Oni43 (1199)

3

1

1

5

12

Rien_van_der_Molen (1080)

3

1

1

11

13

schaaksheila (1229)

2

1

0

8

14

dirk_brijs (1418)

1

0

1

4

15

marcelderuiter1969 (1668)

0

0

0

1


Dan is, met deze avond, het lentetoernooi afgesloten, wat de volgende eindstand tot gevolg heeft:

nr

naam

pt

1

2

3

4

5

6

7

8

t

1

THVD

29

85

85

90

90

90

60

85

75

660

2

ook-dat-nog

27

55

80

45

40

95

65

70

70

520

3

jan_van_huizen

17

65

55

50

70

45

80

80

50

495

4

hands-up


75

70

65

75

80

55

55


475

5

DrsD2020

15

70

65

40

60

65

45

75

45

465

6

xThePhilosopherx


90

75

95


100

30390

7

thelostrook

10

40


75


50

75

60

40

340

8

MarkLagendijk

10

25

50

70

30

40

50

35

35

335

9

TheHistoryTeacher


80

90

80

85

335

10

Bon-Oni43

3

20

35

20

65

25

15

65

25

270

11

JaapSantifort


30

45

10


65

70

45


265

12

esg43

1885

5

55

25

20

55

245

13

schaaksheila

2

60

15

60

25

30


30

15

235

14

spanovich

80

105
185

15

dirk_brijs

1


20

35

45

15

35

25

10

185

16

WillemJanTanis


50

40


15


10

50


165

17

Dutchrook

9

45
8530

160

18

Rien_van_der_Molen

3

35

30

25

10

20

5

10

20

155

19

Freddy59


10

5


50

70
135

20

JoopElderhorst

18

60


5

60

125

21

marcelderuiter1969

055

55
5

115

22

KeesBreen


15


30


10

40

15


110

23

Lowietje4725

15

35


2095

24

BobHooke2

26
65

65

25

straa192

2040


60

26

boszoff6060

27

Castleblack82


35
35

28

Angie1982


5

10

5


5
25

Prijzen zijn er niet aan verbonden, of het zou moeten zijn, dat de gouden eeuwige roem naar THVD gaat, de zilveren naar ook-dat-nog en de bronzen naar jan_van_huizen.
Donderdag a.s., voor de maanden juli en augustus, hopen we dan te spelen voor het zomertoernooi, de eigenlijke vervanger van het de andere jaren gespeelde ZAS.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten