zaterdag 17 december 2016

PASCAL 2-De Pionier 2

Dit seizoen was tot deze wedstrijd nog niet echt succesvol voor het Pionierteam. Alleen de 4-4 tegen De Penning 1 stemde tot tevredenheid. Ook voor deze wedstrijd waren de verwachtingen niet zonder meer van een hoog peil, immers, de tegenstanders stonden op plek 2 en hadden 5 punten bijeengeschraapt.

Mooi op tijd was het team aanwezig in het mooie Denksportcentrum van Papendrecht. Een stukje jaloezie bekroop de spelers bij de gedachte aan een gemeente, die de denksport zo'n goed hart leek toe te dragen! Toch moest er wel gevochten worden voor een redelijk resultaat.
De eerste uitslag kwam aam bord 8, waar Wim Noordermeer iemand tegenover zich had met exact dezelfde rating, de uitslag zou dus goed te voorspellen zijn. Wim leek vol op de aanval te gaan, hij kreeg zijn dame in het vijandelijke kamp terwijl diens koning al snel naar het centrum had moeten trekken. Maar de dame kon worden geruild en ook met het verdere materiaal kon Wim geen vuist maken. De spelers deden hun gelijke rating eer aan en besloten tot remise.
De andere partijen waren op dat moment nog volop aan de gang en nergens was eigenlijk een stelling te zien die veel Pioniergoeds zou gaan beloven.
De volgende uitslag kwam aan bord 5, bij Bonne Faber. Het was voor beide spelers een hele zoektocht om het goede plan te vinden. Bonne probeerde druk op de koningsvleugel uit te gaan oefenen maar was daar toch wat onvoorzichtig mee. Uit nood geboren moest hij op een gegeven moment paard en loper geven voor toren en pion. Die eigenlijk extra pion vanaf dat moment ging toch een redelijke rol in het geheel spelen. De dames gingen er af en Bonne vond de stelling blijkbaar in evenwicht en bood daarom remise. Maar dat werd niet aangenomen, z'n tegenstander vond dat hij iets beter stond, misschien voldoende voor winst. En beter stond hij inderdaad wel, echter niet voldoende voor winst, Bonne wist de aanvallen te pareren zodat de PASCAL-speler tenslotte instemde met remise.
Hierna ging het de Pioniers plotseling voor de wind, aan bord 1 speelde Alex van Wieringen een vrij gelijk opgaande partij. Maar het werd geen remise, iets, wat je in een dergelijk geval wel een beetje zou gaan verwachten. De zwartspeler overspeelde zijn hand en liet een loper insluiten. Alex, aan wie ook niets menselijks vreemd is, sprong daar meteen op in en incasseerde even later het punt.
Hierna ging ook de tegenstander van teamleider Peter Derrez aan bord 4 in de fout. Die tegenstander probeerde niet op de aanval te spelen en kwam daardoor toch langzamerhand in problemen. Peter greep het initiatief en wist even later, met een mooie combinatie, het punt te incasseren.
Maar het was toch ook niet allemaal goud wat er blonk, alhoewel Frans Troost aan bord 2 al snel in de opening een stuk aangeboden had gekregen. Frans leek gewonnen te komen te staan, kon echter de juiste zetten om het af te maken niet vinden. Dat had tot gevolg dat hij zijn voorsprong ging verspelen en zelfs ook de winst. Een 2-3 tussenstand derhalve.
Beter verging het Sheila de Jonge aan bord 7. Ze stond redelijk aanvallend en haar tegenstander maakte de fout z'n dame en een toren op paardensprong afstand van elkaar neer te zetten. Dus een kwaliteit voor Sheila, daarmee was echter de partij nog lang niet afgelopen. Op een gegeven moment leek het er op dat Sheila de partij zou kunnen beslissen met een schaak op de achterste rij, waarbij de zwarte koning achter de beschermende pionnen stond, mat achter de palen dus eigenlijk. Maar volgens de spelers zou dat niet mogelijk zijn geweest. Toch wist Sheila tenslotte langzaam maar heel zeker de winst naar zich toe te trekken en een 2-4 tussenstand te realiseren.
Maar, hoewel het er steeds beter uit ging zien voor het Pionierteam was de winst nog lang niet binnen. Bij Jan van Baardwijk aan bord 6 was de pionnenformatie helemaal in elkaar geschoven en er werd al rekening gehouden met remise. Maar Jan vergaloppeerde zich en liet een doorbraak langs de damevleugel toe. Hierna was het pleit toch wel snel beslecht en zo werd Jan deze avond de enige Pionier met een verliespunt en een 3-4 tussenstand.
Nu kwam het dan op Michiel Landman aan bord 3 neer om het tweede wedstrijdpunt ook binnen te halen. Hij stond lange tijd enigszins moeilijk maar Michiel weet daar wel vaak een uitweg uit te vinden. Eerst had hij een kwaliteit verspeeld, won echter later een stuk terug en met een toren op de voorlaatste rij, een vrijpion op f6 en een loper meer zag het er plotseling heel rooskleurig uit. Toen de tegenstander als klap op de vuurpijl Michiel de kans gaf hem schaak te geven met de loper was de partij afgelopen en had het tweede Pionierteam de eerste winst van het seizoen binnen, zie het wedstrijdformulier:
  PASCAL 2 1548 - De Pionier 2 1563 3-5
1 Jo Pattinama 1636 - Alex van Wieringen 1678 0-1
2 Koert Timmerman 1610 - Frans Troost 1665 1-0
3 Peter van Wermeskerken 1669 - Michiel Landman 1531 0-1
4 Teus Punt 1681 - Peter Derrez 1556 0-1
5 Arie Speksnijder 1516 - Bonne Faber 1639 ½-½
6 Michael Bijkerk 1483 - Jan van Baardwijk 1462 1-0
7 Henry Penning 1314 - Sheila de Jonge 1495 0-1
8 Gerrit de Jong 1475 - Wim Noordermeer 1475 ½-½

Geen opmerkingen:

Een reactie posten