zondag 17 juli 2016

ZAS ronde 2

De tweede avond van de twaalfde jaargang van het ZAS stond volledig in het teken van het snelschaken en dan het klassieke tempo van 5 min.p.p.p.p. Een opnieuw heel goede opkomst, met een deels ander publiek dan de eerste ronde en zelfs een echte ZAS-debutant!
Laten we dan de eerste (van de tien) ronde eens goed bekijken en de deelnemers zodoende meteen voorstellen. Als eersten komen we dan Wim Noordermeer en Jan van Baardwijk tegen, beiden al heel wat jaartjes in de Pioniergelederen. Wim zelfs vanaf het begin! Dat zal overigens niet de reden zijn geweest voor zijn winst in deze partij. Dan komen we de tweede Wim tegen, Wim van Schie en hij speelde tegen Sheila de Jonge. Wim zou je een beetje de Hellevoetse Jannes van der Wal kunnen noemen. Ook Wim begon als dammer en bleek later ook goed met de schaakstukken overweg te kunnen. Hij is een poosje Pionierlid geweest, tegenwoordig gaat hij door het leven als huisschaker. Sheila daarentegen is haar schaakcarrière begonnen bij het, al weer in een grijs verleden, ter ziele gegane Vierpaarden uit Vierpolders. Daarna een poosje haar pionnetjes aan de wilgen gehangen, waarna het bloed toch weer ging kruipen waar het niet kon gaan en met die gedachte naar De Pionier gekomen. Toen daarna op zeker moment de functie van secretaris vrijkwam stak ze "meteen" haar vinger op en zodoende beheert ze al weer een aantal jaren naar volle tevredenheid (van haar medebestuurders en ook van de andere Pionierleden) het ledenbestand en wat daar verder nog bij komt kijken. Ook zij won haar eerste partij. Daarna is de partij tussen Leon Struik en Dik Roeffel aan de beurt. Leon is die bedoelde ZAS-debutant en is lid van De Zwarte Pion uit Sommelsdijk/Middelharnis. Tegenstander Dik is bijna net zo lang als Wim Noordermeer lid van De Pionier en kwam naar de club om het edele spelletje te leren. Op zich lukte dat wel, hij bleef echter wel altijd in de lagere regionen van de club verblijven. Leon had dan ook niet al te veel moeite met hem (waarschijnlijk!?). De volgenden zijn een paar schaakzwervers zou je kunnen zeggen. Ben Blakmoor en Ernst-Jan Pluim Mentz. Ben heeft in zijn actieve loopbaan bij heel wat RSB-verenigingen gespeeld. Eind jaren '80 speelde hij in het derde team van Krimpen aan den IJssel en kwam daar het eerste Pionierteam tegen. Bij Krimpen stond hij toen op de nominatie om in een hoger team te gaan spelen maar Ben had andere gedachten: hij kwam naar De Pionier en is daar sindsdien een graag geziene gast. Ernst-Jan is een heel ander verhaal. Hij kwam op een gegeven moment naar de jeugdafdeling van De Pionier en ging het daar bijzonder goed doen, zelfs toen al goed in snelschaken. Met twee clubtitels (snelschaken) op zak ging hij studeren in Enschede, waar hij zich opwerkte tot speler in het tweede team van het toenmalige ESGOO. Met deze KNSB-ervaring op zak kwam hij op een gegeven moment weer terug naar De Pionier, waar hij vanaf het seizoen '09-'10 alle seniortitels voor zich opeiste. Geen wonder eigenlijk dat hij snel klaar was met Ben. Overigens is hij in die periode ook voorzitter geweest en hij let nu op de penningen. Komen we dan bij Ad van der Ree en Guido van Huizen. Ook Ad is lid geweest van een aantal clubs, in eerste instantie in Rotterdam, waar hij begon bij Spangen met o.a. Hans Böhm als clubmakker. Bij zijn komst naar De Pionier werd hij meteen een versterking voor het eerste team. Maar Ad heeft een tweede hobby: hij is een niet onverdienstelijk (kunst)schilder en verliet op een gegeven moment de club om zich aan zijn schilderhobby te weiden. Toch kreeg hij ook weer last van het schaakvirus en gebruikte Het Houten Paard als antibioticum. Daar kreeg hij echter wat onenigheid en herinnerde zich toen zijn mooie Pioniertijd. Guido is de zoon van de jeugdleider van De Pionier, moet echter heel regelmatig de moeilijke keuze maken tussen voetballen en schaken. Meestal wint het voetballen. Maar nu won Ad.
Leo Stelloo speelde de eerste ronde tegen Martijn van Dam. Leo leerde vroeger schaken bij Overschie, ging echter helemaal voor een maatschappelijke carrière en vond pas een paar jaar geleden het plezier in het spelletje weer terug. En dat plezier lag dus bij De Pionier. Martijn is, net als Guido, een product van de jeugdafdeling en heeft daar twee keer de jeugdbeker gewonnen. Dit seizoen speelde hij mee bij de senioren en deed het daar in eerste instantie heel goed met op een gegeven moment zelfs een vijfde plek. Maar hij zakte weg en miste aan het eind van het seizoen de mogelijkheid het kampioenschap van de derde groep te winnen. Deze avond wist hij wel van Leo te winnen met snelschaken. Bonne Faber won van Frits van der Veeke. Deze beide Pioniers hebben ook al een hele Pioniergeschiedenis achter de rug, Bonne zelfs vanaf eind 1977. Na een jaartje wennen bij de club werd hij al snel competitieleider en zit nog steeds in het bestuur. Ook op p.r.-gebied heeft hij zijn sporen verdiend. Frits is met zijn tweede Pionierperiode bezig en heeft het momenteel geweldig naar zijn zin bij de club. Dan komen we bij Marco Beije en Arie Bliek. Marco moeten we eigenlijk met "mijnheer" aanspreken want hij is - alweer een paar jaar nu - voorzitter van Het Houten Paard en is inmiddels al zo'n jaar of tien daar actief als bestuurslid. Arie is al vele jaren lid van De Pionier. Hij verhuisde echter, nu alweer enkele jaren geleden, naar Hoogvliet en onderhoudt sindsdien een knipperlichtverhouding tussen Ashtapada en De Pionier. Maar het ZAS wil hij voor geen goud missen! Hij miste nu echter het punt tegen Marco wel. Dan speelde jeugdspeler Remko Osseweijer van De Zwarte Pion tegen Rien van der Molen van Het Houten Paard en Remko wist deze partij te winnen. Jan Zoorob en Casper Verbeek zaten deze eerste ronde tegenover elkaar. Jan is lid geweest van HZP Schiedam en werd daar zelfs clubkampioen. Hij verhuisde echter naar Fianchetto en speelt ook mee bij Shah Mata. Casper is sinds een paar jaar met schaken begonnen bij De Pionier en heeft het daar geweldig naar z'n zin. Alleen deze avond in eerste instantie niet, hij verloor van Jan.
Adriaan Knulst kreeg te maken met Johan Müllenberg. Adriaan is nog niet zo lang lid van De Zwarte Pion, maakt daar echter redelijk furore. Johan is de nestor van De Pionier, komt echter heel graag zijn partijtje meespelen, hoewel hij meestal op de laatste plek van de ranglijst vertoeft. Je raad het al, Adfriaan won deze partij. Dan, last but not least, Jan van Huizen tegen Arie Langendoen. Jan begon zijn schaakcarrière bij Ontspanning maar verhuisde - een hele poos geleden inmiddels - naar Hellevoetsluis, waar hij meteen bij De Pionier ging spelen. Alle begin is moeilijk, Jan is echter al vele jaren gewaardeerd lid van het eerste Pionierteam. Ook al weer vele jaren is hij de jeugdleider en heeft al zijn kinderen daar onder zijn hoede gehad. Zoals je al eerder hebt kunnen lezen is zoon Guido nog wel lid, komt echter heel weinig aan schaken toe. Jongste zoon Tim neemt nu de honneurs waar terwijl vrouw Reina met - hopelijk wederzijds - genoegen altijd zorgt voor de catering! Arie is altijd lid van Het Houten Paard geweest, verhuisde echter op zeker moment naar Brabant. Na terugkomst verhuisde hij naar Hellevoetsluis en werd een blauwe maandag lid van De Pionier. Maar zijn oude club trok aan hem en hij ging weer voor HHP spelen. Nu verloor hij zijn eerste partij van Jan.
Dan nu een sneller tempo voor de andere ronden!
Misschien wel de grootste verrassing was in ronde twee het verlies van Jan Zoorob van Ad. Ook lichtelijk verrassend kun je de winst van Arie Bliek op Ben noemen. Misschien mag je de winst van Adriaan op clubgenoot Leon ook wel bij de verrassingen rekenen. De andere uitslagen waren redelijk voorspelbaar: Bonne won van Wim Noordermeer, Sheila van Remko en Ernst-Jan van Marco. Martijn verloor van leermeester Jan, terwijl zoon Guido datzelfde resultaat boekte tegen Casper. Arie Langendoen won van Leo, Rien verloor van Wim van Schie en Dik won tenslotte van Johan.
Voor ronde drie waren nog 6 spelers met de volle winst en die was er ook deze ronde voor Sheila (tegen Bonne), voor Ernst-Jan (tegen Jan van Huizen) en voor Ad (tegen Adriaan). Deze ronde kende de eerste remise en die kwam tot stand tussen Wim van Schie en Martijn. Net als aan de top waren er onderin ook 6 spelers, hier zonder punten. Daarvan verloor Frits opnieuw (van Ben), Guido won van Rien en Johan verloor van Leo.
Bij aanvang van ronde vier nog 3 spelers met alles gewonnen en daarvan viel Sheila af wegens haar verlies tegen Ernst-Jan. Ad won ook, ditmaal van Wim Noordermeer. Arie Bliek was niet opgewassen tegen Jan Zoorob, Adriaan was slimmer dan Bonne en Casper won verrassend van Leon. Ook weer drie puntloze spelers en van hen wist Rien nu te winnen. Hij versloeg Johan, terwijl Leo dat deed met Frits, die dus ook puntloos bleef.
Naar ronde vijf werd door sommigen wel uitgekeken, dat was immers de ronde voor de welverdiende pauze. Bij het begin van de ronde nog twee spelers met de volle score en Ad en Ernst-Jan moesten dan ook tegen elkaar. Ernst-Jan noteerde daarbij zijn volgende overwinning. Van de vijf naaste achtervolgers verloor Sheila van Adriaan, won Jan van Huizen van Casper en Jan Zoorob van Jan van Baardwijk. Twee remises zelfs, Remko tegen Wim Noordermeer en Leon tegen Ben. Ook waren er nog twee puntloze deelnemers en daarvan bleef er nog eentje over namelijk Johan. Hij verloor van Marco. Frits wilde die rode lantaarn niet langer vasthouden en won daarom van Rien.
In de nu volgende pauze werd vastgesteld waar de prijzen zouden vallen en dat werden dan de beste spelers met 10 punten (m.a.w. eigenlijk de winnaar van de avond), de beste met 7 punten en de beste met 3 punten. Ook kreeg Reina het druk, ieder had immers dorst gekregen!
Ernst-Jan was nog de enige, die 10 punten zou kunnen scoren en dat bleef ook zo dankzij winst op Jan Zoorob. Jan was één van de vier achtervolgers met 4 punten en van hen speelden Jan van Huizen en Ad tegen elkaar en Jan won. Zo deed ook Adriaan, hij won van Arie Bliek. Ook waren er weer twee remises en wel tussen Ben en Remko en tussen de jeugdigen Martijn en Guido. Ook bleef Johan nog steeds verstoken van een punt, hij verloor nu van Frits.
Ronde zeven dan en Adriaan wist zijn kunststukje van het Paastoernooi niet te herhalen. Toen had hij namelijk van Ernst-Jan gewonnen. Misschien daarom wilde Ernst-Jan nu wraak en dat kreeg hij ook. Ook de tweede met 5 punten verloor. Daar zorgde Jan Zoorob voor door van Jan van Huizen te winnen. Weer twee remises in deze ronde en weer waren bijna dezelfde spelers er bij betrokken. Remko tegen Marco en Guido tegen Ben. Dik verloor van Martijn en Johan verloor ook weer, nu van Jan van Baardwijk. Met deze resultaten kwamen Guido en Martijn overigens op drie punten en dat bleek later van groot belang voor hun verdere resultaten!
Theoretisch zou Ernst-Jan nu steeds minder sterke tegenstanders krijgen en de eerste daarvan was Leon. Inderdaad, ook hij wist geen puntje van de lijstaanvoerder af te snoepen. Weer vier achtervolgers met evenveel punten en daarvan verloor Jan van Huizen van Adriaan, zette Ad zichzelf schaak tegen Bonne (wat hem dus het punt kostte) en bleek Sheila niet opgewassen tegen Jan Zoorob. En weer een remise voor Remko, daar zorgde Casper ditmaal voor. Het ging er inderdaad op lijken dat de jeugd had zitten rekenen en overleggen, Guido verloor van Leo en Martijn van Jan van Baardwijk. Maar er waren meer kapers op deze kust, ook Arie Bliek verloor (van Rien) en daardoor kwamen beiden op 3 punten te staan. Arie Langendoen stond ook op drie punten, hij wilde echter alleen daarom niet verliezen en won dus, van Johan. Ook Frits kwam op die drie punten door van Dik te winnen.
In ronde negen kreeg Ernst-Jan er weer een punt bij, dankzij Bonne, terwijl Adriaan en Jan Zoorob een gevecht om plek 2 leverden, dat door Jan werd gewonnen. Ook werd het steeds belangrijker, wie op 7 punten zouden eindigen. Met zijn overwinning had Jan die 7 punten bereikt en hij zou concurrentie krijgen van vooral Adriaan, Ad en Jan van Huizen, die na deze ronde alle drie op zes punten waren gekomen. Ad door van Casper te winnen en Jan door winst op Wim Noordermeer. Deze ronde geen remises want Wim van Schie verloor van Remko en Dik van Ben (beide winnaars gingen eigenlijk voor de titel remisekoning). Martijn en Guido zetten hun plannetje door, Rien won van Martijn en Johan haalde eindelijk zijn eerste punt tegen Guido.
Dan de beslissende slotronde en daarin won Ernst-Jan ook zijn laatste partij, nu van Remko. Door van Leon te winnen verloor Jan Zoorob zijn kans op een prijs en ook Jan van Huizen kwam niet meer in aanmerking, hij verspeelde die kans door van Sheila te verliezen. Maar Ad won wel (van Arie Langendoen) en ook Adriaan kwam op 7 punten door winst op Ben. Drie man op 3 punten, namelijk Guido, Arie Bliek en Martijn. Guido verloor van Arie en Martijn van Johan.
Hiermee kregen we de volgende eindstand:
1
Ernst-Jan
10.0
59.5
59.50
2
Jan Zoorob
8.0
60.0
43.00
3
Ad
7.0
61.0
39.00
4
Adriaan
7.0
59.0
34.00
5
Sheila
6.0
61.0
29.00
6
Jan van Huizen
6.0
59.5
28.50
7
Bonne
6.0
57.5
29.00
8
Leon
5.5
54.0
22.25
9
Wim Noordermeer
5.5
51.5
26.50
10
Remko
5.0
54.5
21.00
11
Arie Langendoen
5.0
46.5
19.00
12
Jan van Baardwijk
5.0
43.5
15.50
13
Frits
5.0
40.0
15.50
14
Rien
5.0
36.0
14.00
15
Casper
4.5
54.5
19.50
16
Ben
4.5
51.0
17.75
17
Marco
4.5
50.5
17.00
18
Arie Bliek
4.0
46.5
12.50
19
Leo
4.0
44.0
15.00
20
Wim van Schie
3.5
46.5
13.00
21
Guido
3.0
41.0
9.75
22
Martijn
3.0
39.5
8.25
23
Johan
2.0
42.5
6.00
24
Dik
1.0
40.5
2.00
Zoals onmiddellijk valt te zien mochten de prijzen worden opgehaald door Ernst-Jan, Ad en Guido.
De volgende ronde (te spelen op 21-7) zal in het teken staan van het rapidschaak en de bedenktijd daarbij zal 30 minuten per persoon per partij zijn.
Hopelijk dan weer zo'n goede opkomst!

De tussenstand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten