zondag 17 april 2016

Ronde 29

Deze ronde kenschetste zich wegens het heugelijke feit dat er zich twee jarigen onder de aanwezigen bevonden. Toevallig of niet, het waren de oudste en de jongste leden van de interne competitie.

Johan Müllenberg (89) toonde zich zo verguld met dit gebeuren dat hij het thuis al helemaal had voorbereid: aan het begin van de partijen kreeg iedereen een consumptiebon van cateringdame Reina, goed voor één consumptie ten koste van Johan! Ook Martijn van Dam (17) kreeg een gedenkwaardige avond. Hij mocht alle partijen op de voet gaan volgen: hij was deze ronde oneven.
Jan van Dam kende opnieuw een moeilijke partij, Ben Blakmoor liet zich van z'n goede kant kennen en legde hem het vuur na aan de schenen. Toch liet Jan zich daar niet door imponeren, hij bracht zijn koning in veiligheid en wierp zich daarna op het veroveren van materiaal en het onveilig maken van de vijandelijke koningsveste. Maar, zoals bekend, zoiets gaat natuurlijk niet van een leien dakje en je hebt tenslotte toch ook een beetje de hulp van je tegenstander nodig. Die hulp bestaat dan eventueel niet slechts uit het wegblunderen van materiaal, ook het op de verkeerde velden plaatsen van het materiaal hoort daarbij. Ben was dan wel niet behulpzaam op dat eerste gebied, uiteindelijk kwam aan het licht dat dit wel was gebeurd op het tweede gebied. Aan het slot van de partij bleek, dat hij zich niet meer kon verdedigen tegen de aanvallen van Jan.
Bonne Faber was, in de loop van het seizoen, heel langzaam naar boven geklommen langs de ranglijstladder. Op een gegeven moment komt dan Ernst-Jan Pluim Mentz tegenover je te zitten en krijg je de kans om te laten zien wat je waard bent. Zelfs dan kan er sprake zijn van enige hulp. In de opening raakte Bonne een pion kwijt, daarvoor in ruil wel een heel mooie gedekte vrijpion in het centrum terwijl Ernst-Jan een dubbelpion moest aanvaarden. Maar, net als in het verre grijze schaakverleden de Fransman Philidor verkondigde over pionnen, ook voor Ernst-Jan lijken ze de ziel van het spel te vormen. Wat later wist Bonne die pion dan wel weer terug te veroveren, hij moest toch wel optornen tegen een overmacht van 3 pionnen in het centrum, terwijl zijn eigen vrijpion niet verder op wist te rukken dan veld d6. Die vrijpion verdween tenslotte ook in het doosje, net als het meeste van het andere materiaal. Ernst-Jan speelde het zelfs zo slim, dat hij nog slechts 7 pionnen naast z'n koning over had tegen Bonne 5 plus een toren. Maar de meesten onder ons weten wel dat twee verbonden vrijpionnen op de zesde rij (veel) sterker zijn dan een toren. Ook Bonne zag dat in, gaf nog een "schaak der wrake" en daarna op!?
Ad van der Ree bleek heel goed in vorm tegen Jan van Huizen. Eigenlijk liet ook hij het aan de tegenstander over om de fouten te maken terwijl hij zelf zijn materiaal op cruciale plekken plaatste. Een - weliswaar heel kleine - fout van Jan was het spelen van zijn zwartveldige loper naar b4 om daar Ad's paard aan te vallen. Die loper deed de hele verdere partij eigenlijk nauwelijks van zich spreken, eigenlijk alleen omtrent het feit, dat hij werd gemist bij de verdediging van zijn vorst. Toen hij tenslotte dan toch weer op f8 verscheen was het leed voor Jan eigenlijk al geschied. Ad had de g-lijn half-open weten te krijgen en met een magistraal dubbelschaak van dame g3 en loper naar f7 maakte hij de partij uit.
Dan was er de partij tussen Sheila de Jonge en Michiel Landman. Daarin wist Michiel in eerste instantie het voortouw te nemen en Sheila ging toch een beetje bedenkelijk kijken. Maar, had Michiel z'n kansen overschat? Hoe dan ook, op zeker - voor Sheila prettig - moment kreeg ze grip op de open f-lijn en wist ze Michiel daarlangs, met twee paarden en een toren, mat te zetten!
Een hele vreemde partij ging zich afspelen tussen Frits van der Veeke en Leo Stelloo. Langzaam maar zeker wist Frits eigenlijk zijn tegenstander de duimschroeven aan te zetten en te draaien. Maar Leo deed alsof er niets aan de hand was en speelde rustig (eigenlijk tè rustig) zijn zetten. Bijvoorbeeld, op zeker moment werd zijn dame aangevallen en die dame had geen enkel veld, terwijl hij het stuk, dat de dame aanviel, wel kon slaan. Daar stak Leo toch nog minstens twee minuten bedenktijd in en als je dan bekend staat als iemand, die vaak op tijd verliest, dan speel je in een dergelijke situatie toch heel snel de zet die dat stuk slaat? Toch had Leo tijdens deze partij blijkbaar een engeltje op zijn schouder want Frits wist zijn aanval niet af te maken. Sterker nog, hij verloor tenslotte nog.
Bij Frits Wilschut tegen Wim Noordermeer ontstond een gelijkwaardige stelling en een remiseaanbod was misschien wel terecht geweest. Toch werd dat niet gedaan en kwam Frits op zeker moment toch in een probleemgebied. Maar Frits speelde, nietsvermoedend, door en wist zelfs een paard vóór te komen. Maar, net als Ernst-Jan tegen Bonne, Wim had wel vrijpionnen op f5 en g6. Zoals daar al gezegd, die pionnen zijn sterker dan een toren en zeker als een paard! Frits verloor dus.
Dan de (bijna) beide oudsten van de club tegen elkaar (te zien op de voorgrond van bijgaande foto), Ger Croonenberg (links) en Johan Müllenberg tegen elkaar. Hier gebeurde van alles, wat Max Euwe vroeger al had verboden en termen als "dat is mijn stuk" en "dat mag niet, je staat schaak" waren niet van de lucht. Uiteindelijk won de jarige!
Ronald van Velzen was naar de club gekomen in de hoop weer eens een partij te kunnen winnen. Maar daarbij rekende hij buiten zijn tegenstander Jan van Baardwijk. Want Jan, hoewel ook niet meteen bekend als filantroop, bleek niet genegen om Ronald van dienst te zijn. Hoewel hij er toch nog ruimschoots tijd voor nodig had wist Jan tenslotte Ronald op de knieën te krijgen.
De laatste partij van het rijtje is die tussen Dik Roeffel en Casper Verbeek. Ook hier was er een beetje sprake van gelijkwaardigheid. Maar Dik wist toch het betere van het spel te krijgen, vooral, toen Casper de zetten verwisselde en zijn toren speelde, waar een pionzet beter zou zijn geweest. Die fout betekende voor Casper eigenlijk het begin van het einde. En Dik bleek niet meer genegen om die fout te verdoezelen en won dus de partij.

De stand na ronde 29 is hier te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten