zondag 10 maart 2013

WSV 2-De Pionier 1 en ronde 25


Extern is het over het algemeen geen geweldig seizoen voor de Pionierteams, alleen lijkt het eerste eindelijk de goede weg te hebben gevonden. Donderdagavond moest het hele RSB-gebied worden doorkruist, daar krijg je dan echter ook wel wat voor terug! In de kleine uurtjes werd daarna de loting voor de beker nog gedaan door iemand van de catering, die was tenminste nog nuchter!!?
Op voorhand zou het een drukke externe avond worden: het eerste moest naar Waddinxveen en het viertal zou het viertal van Ridderkerk ontvangen. Dus zou er maar weinig verdere interne competitie mogelijk zijn. Maar het zou toch anders gaan, het was al ruim na achten en wedstrijdleider Sheila de Jonge zat, samen met de vier spelers, te wachten op de Ridderkerkers. Op zo'n moment is goede raad natuurlijk heel duur want je kunt met z'n allen wel intern gaan spelen, als de vier Ridderkerkers dan rond 20.30 uur binnen zouden komen, dan moesten de gestartte partijen worden gestopt. Of je kon met z'n vieren gaan zitten wachten tot na negenen en dan alsnog huishoudelijk gaan spelen. Maar Sheila had een alternatieve mogelijkheid bedacht: ze ging de RSB-coördinator van Ridderkerk bellen. Deze reageerde nogal gebelgd blijkbaar en hing, zonder een oplossing te geven, meteen op. Na nogmaals overleg met de spelers, die wel graag wilden spelen, belde Sheila nogmaals naar Ridderkerk. Nu werd er toch wel op in gegaan en blijkbaar was men in Ridderkerk in de veronderstelling geweest dat het viertal deze ronde vrij was!? "Dan hebben jullie toch met 4-0 gewonnen" was de reactie; zo werkt het helaas ook weer niet. Nu wordt kontakt met de wedstrijdleider RSB opgenomen en die zal met een oplossing moeten komen. Zodoende werden dus wat meer interne partijen gespeeld dan de bedoeling was van te voren.
Maar een indeling is dan wel moeilijker en dat spelers sneller weer tegen elkaar "moeten" spelen dan de reglementair vastgelegde 6 ronden tussen 2 ontmoetingen kan tot de mogelijkheden behoren.
Zo speelde Wim Noordermeer eigenlijk te snel weer tegen Leo Stelloo. Beide kemphanen wonnen tot nu toe elk een partij, nu was de beurt weer aan Wim. Twee van de viertalspelers, Frits Wilschut en Ger Croonenberg, speelden tegen elkaar en Frits wist te winnen. Verder speelde Trudy Angeneind, als vierde viertallid, tegen Ben Blakmoor. Ben was, wegens eigen beweegredenen, pas voor de tweede keer op de clubavond verschenen, bewees echter wel nog wel degelijk te weten, hoe het spelletje gespeeld dient te worden. Daar werd Trudy dus het slachtoffer van. Dan speelde Jan van Baardwijk nog tegen Sheila de Jonge. Misschien gehinderd door haar drukte voor het viertal, Sheila wist niet de tegen Jan benodigde rust op te brengen en verloor derhalve de partij.
Dan naar het verre Waddinxveen. Dan is het altijd een spannende aangelegenheid of ieder de speellokatie heeft weten te vinden, de huidige navigatieapparatuur is echter van een dergelijke kwaliteit, dat nimand meer hoeft te verdwalen. Of men zou niet in het bezit van tommen e.d. moeten zijn...... Maar ieder was op tijd!
Gaande de wedstrijd zag het er wat moeilijk uit voor de Pioniers. Alleen invaller Bonne Faber aan bord 7 en kopman Ernst-Jan Pluim Mentz aan bord 1 leken aan de betere kant van het bord te zitten, de anderen leken het moeilijk te hebben.
Zoiets kan vaak het begin zijn van een wedstrijdverslag voor een teamwedstrijd en geeft dan nauwelijks zekerheid over wat gaat volgen. Zo ook hier, hoewel Ernst-Jan zijn gedane belofte gestand bleek te doen en als eerste een punt liet noteren.
Dat had Rik Verheij aan bord 2 eens goed zitten bekijken en ook hij wist toch een mooie stelling te creëeren. Die stelling bleek even later ook voldoende voor een winstpunt.
Maar zo vlot zou het niet blijven gaan want Frans Troost wist deze twee niet te volgen, kreeg het steeds moeilijker en moest WSV 2 een tegentreffer toestaan.
Maar nu kwam de "halfjes-machine" van De Pionier op gang! Als eerste liet Jan van Huizen die machine op toeren komen aan bord 6, al vrij snel gevolgd door Ad van der Ree aan bord 3. Op dat moment had ook Fred van Wieringen een remiseaanbod gekregen aan bord 4, waar hij de hele partij lang eigenlijk in de verdediging gedrukt had gezeten, daarbij eigenlijk steeds de juiste zet moest weten te vinden. Dat lukte steeds en het aanbod werd gedaan, op hetzelfde moment dat Bonne zo'n aanbod kreeg. Hij had steeds aan de betere kant van de stelling gezeten, daar echter steeds te weinig profijt van weten te trekken en z'n tegenstander kon daardoor altijd weer zijn verdediging net op tijd rechtbreien. Als deze beide partijen dus remise zouden worden zou er minstens één wedstrijdpunt worden binnengehaald, wat, volgens de berekeningen, voldoende zou zijn voor klassebehoud voor het Pionierteam. Dus beide halfjes geaccepteerd, zodat er een 3-4 tussenstand genoteerd werd.
Nu was alleen teamleider Jan van Dam nog bezig aan bord 5. Jan had een betere stelling op weten te bouwen met ook een enkele minuut meer bedenktijd resterend. Deze combinatie van factoren was voldoende voor de tegenstander om ook maar remise aan te bieden, waardoor de volle winst binnen zou zijn voor het Pionierteam. Maar Jan wilde meer en ging daar naar op jacht. Hoewel dit eerst wat moeilijk leek te bereiken wist hij toch een (gedekte) vrijpion te krijgen op de a-lijn en dit kleinood bracht hem tenslotte de volle winst. Hierdoor kende de wedstrijd het tevoren gehoopte 3-5 resultaat en zal het Pionierteam (gezien de verdere resultaten in de groep) waarschijnlijk op een vierde plek gaan eindigen.
Dan het wedstrijdformulier:
WSV 2 1646 - De Pionier 1 1776 3-5
1 Bert van de Knaap 1758 - Ernst-Jan Pluim Mentz 2086 0-1
2 Rene Kleiweg 1370 - Rik Verheij 1820 0-1
3 Jan van de Born 1695 - Ad van der Ree 1795 ½-½
4 Mart-Jan Luteyn 1456 - Fred van Wieringen 1741 ½-½
5 Wim van Vuuren 1748 - Jan van Dam 1772 0-1
6 Nico Dannis 1662 - Jan van Huizen 1689 ½-½
6 Marco de Bruijn 1755 - Bonne Faber 1672 ½-½
8 Chris de Kogel 1723 - Frans Troost 1658 1-0

Dan de stand na ronde 25:
Ronde 25 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten