vrijdag 10 september 2010

Massakamp en ronde 1

Wat je je van een massa voorstelt werd het niet echt, maar met 2 tientallen tegen elkaar was het wel heel gezellig! Ook het niveau van de partijen was over het algemeen goed te noemen.

De kruisbestuiving tussen de tegenstanders voor deze ontmoeting, De Pionier en Ontspanning uit Ouddorp, is vrij groot. Als je bijvoorbeeld de teams van deze avond tegen dat licht houdt, dan hebben 3 spelers aan Pionierkant in zekere mate een Ouddorpse en/of Ontspanning-achtergrond, terwijl dat aan de Ouddorpse kant zelfs de helft van de spelers betrof met ook een Pionier-achtergrond.
De start van de avond had nog enige voeten in de aarde, er moest het nodige klaargezet worden, de bordvolgorde werd bepaald en de spe(e)lregels werden summier uitgelegd. Belangrijk daarbij was het "nieuwe" speeltempo: 105 min. voor de hele partij en geen tussentijdse tijdcontrole. Zo'n massakamp is een prima gelegenheid om aan zo'n wijziging te wennen.
Uiteindelijk kon dus worden begonnen en ieder had er dus duidelijk zin in. De "inteelt" bij de Ouddorpers was duidelijk groter dan bij de gastheren want bij de hen speelden 2 "overlopers" en een dammer mee! Maar dat werd later wel door de Pioniers afgestraft, deze drie verloren allen hun partij. Maar achteraf was de nederlaag kleiner dan misschien op voorhand verwacht. Dit was de tweede massakamp in een hopelijk lange reeks ontmoetingen en de eerste keer was de nederlaag voor Ontspanning op 2,5-7,5 uitgelopen in Ouddorp. Nu stond het al ver in de avond op 4-4 en rees de hoop in de Ouddorpse harten.                   
Tegelijkertijd werd er ook nog gespeeld voor de eerste ronde van de nieuw competitie van De Pionier, waarbij ook nog enkele partijen een uitslag kregen. Daarin won Fred van Wieringen met toch enige moeite van Sheila de Jonge en vond ook de eerste van een aantal partijen tussen Sidney Noordijk en Trudy Angeneind plaats. Deze eerste wist Sidney naar zijn hand te zetten. Tenslotte wilde Leo Stelloo alles tegen Frits Wilschut zo foutloos mogelijk doen. Maar dat had tot gevolg dat zijn tijd was afgelopen terwijl hij nog druk aan het nadenken was over hoe alles nu verder zou moeten!                                                            
 Bij de massakamp werd het inmiddels steeds spannender, hoewel de ene partij (die aan bord 9 tussen Pionier Jan van Baardwijk en Ontspanning-nieuweling Nico Kerkhoven) een vrijwel zekere uitslag zou krijgen gezien de voor beiden nog resterende bedenktijd. En inderdaad, niet veel later was die tijd voor Kerkhoven voorbij. Alleen clubgenoten Ben Blakmoor en Jan van Dam moesten nu nog tot een beslissing komen in een toreneindspel met beiden ongeveer dezelfde bedenktijd maar meer pionnen voor Jan van Dam. En hij wist het uiteindelijk ook te winnen, waardoor tenslotte de uitslag een toch wel verrassende (kleine) nederlaag voor de Ouddorpers opleverde. Vooral eigenlijk een verrassende uitslag gezien het ratingverschil bij enkele borden. De totaaluitslag werd uiteindelijk als volgt:

   De Pionier            1705 - Ontspanning           1623 6-4

1  Ernst-Jan Pluim Mentz 2027 - Reinier van der Wende 1829 0-1
2  Frank Sträter         1948 - Willem-Jan Tanis      1800 1-0
3  Jan van Dam           1823 - Ben Blakmoor          1702 1-0
4  Jan van Huizen        1754 - Bonne Faber           1645 1-0
5  Leo Kotchiev          1712 - Frans Troost          1611 0-1
6  Alex van Wieringen    1709 - Wim van Schie         ---- 1-0
7  Michiel Landman       1608 - Peter Derrez          1571 0-1
8  Tim van der Hart      1549 - Krijn van der Wende   1514 1-0
9  Jan van Baardwijk     1618 - Nico Kerkhoven        ---- 1-0
10 Ger Croonenberg       1302 - Karel d’Hond          1312 0-1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten