zondag 23 mei 2021

Petrakerk op 0306?

Een suggestieve titel, waar je, gezien de huidige versoepelingen, een heel eind in mee kunt gaan. Maar die beslissing ligt in eerste instantie bij het Pionierbestuur, dat daarbij ook rekening dient te houden met het standpunt van het kerkbestuur. Als dat bestuur de zaal namelijk niet vrijgeeft dan kun je hoog springen of laag springen als Pionierbestuur, dan is opstarten echt niet mogelijk. Wel opgestart werd een rapidtoernooi met vijf ronden en tien min. bedenktijd plus 10 sec. per zet er bij.

Wegens de geringere belangstelling voor het toernooi (de vaste kern plus een enkele belangstellende, negen deelnemers in totaal) werd het aantal ronden door chess.com teruggebracht naar vier, wat blijkbaar beter paste bij hun reglementering. We volgen dus weer, ronde na ronde.

                                                                            RONDE 1

Er werd begonnen met een partij tussen MarkLagendijk en THVD. Wit nam daarbij wat te veel hooi op zijn vork door een pion te pennen met een paard. Maar zwart kon die pion ontpennen door het tussenplaatsen van een eigen paard zodat het wit een paard ging kosten. Mede daardoor kreeg zwart de stelling in handen en won er nog een kwaliteit bij. Nu kon hij een batterij opzetten met loper en dame en daar mat mee te dreigen. Voldoende dreiging voor wit om op te geven. Hierna kwam ook-dat-nog tegen TimvanHuizen te spelen en weer speelde zwart zo lang mogelijk door. Hij stond daarbij dame, loper en een pion achter en had zelf slechts twee pionnen. Maar hij had er met sneller spel wel bijna een halve minuut bij verdiend, daar heb je echter heel weinig aan als je tegenstander je mat zet. Hierna volgde een partij tussen ennobrebaf en DrsD2020, die een beetje de bekende lijnen volgde. Hoewel, wit volgde die lijnen niet al te lang en koos voor veiligheid in plaats van voor aanval. Het kostte zwart wel vrij veel tijd om daar een oplossing ter tevredenheid voor te vinden. Dit resulteerde in ieder geval tot

afruil van de lopers en wat later ontstond bijgaand diagram. Opnieuw koos wit voor veiligheid en speelde 1 Tfd1 (het beste lijkt hier 1 dxc5;bxc5 2 cxd5;exd5 3 Tac1 met enige druk op het zwarte centrum);cxd4 2 Pxd4 (2 Tac1 is beter);Pxe5 3 Dg3;Df6 4 cxd5;exd5 5 Tac1 (het bezetten van een open lijn kan op zich geen kwaad, toch is 5 Td2 wat beter);Tac8 (zwart heeft hetzelfde idee en het maakt weinig uit met welke toren dat gedaan wordt) 6 Pb5 (een dubbele aanval op twee pionnen maar de d-pion mag uiteraard niet geslagen worden en 6 Txc8 is toch wel iets beter);a6 (hoewel 6 ...;Txc1 de betere zet is wil geen van beiden de open lijn graag opgeven) 7 Pc3 (7 Pc7 is net beter); Tfd8 (zwart stond beter, nu niet meer, hij had 7 ...;d4 moeten spelen) 8 Pxd5 (en wit slaat meteen toe);De6 9 Txc8;Txc8 10 Pf4 (wit geeft het voordeel weer terug, hij had of 10 Pe3 of 10 Pxb6 moeten spelen);Dc6. Hier is 10 ...;Dd6 een leuke lokzet. Die dame mag, op straffe van mat achter de paaltjes, natuurlijk niet geslagen worden. De dames worden wat later nog geruild en dan wordt meteen de witte a-pion bedreigd, die wit dekt met de toren en meteen ook remise biedt. Maar zwart staat wat beter en wil dat ook proberen over de streep te halen en weigert dus. Dan gaat wit nog een beetje vervelend doen met het paard, zwart weet echter de witte f-pion met toren en paard aan te vallen. Daarbij maakt hij echter de fout die pion met de toren te slaan, wat hem het paard kost omdat wit dat paard aan gaat vallen met z'n toren en zwart dat paard niet kan dekken. Uit arren moede slaat hij dus maar op a1, waarna wit dus het paard slaat en er een technisch eindspel ontstaat, dat keurig wordt uitgespeeld door wit en zwart even later opgeeft als er nog een pion (met schaak) valt. De laatste partij van deze eerste ronde ging nog tussen dirk_brijs en reiziger078 en daar kreeg wit klop, zwart haalde er een tweede dame bij, wat even later tot mat leidde. Deze ronde was de bye voor Rien_van_der_Molen.

                                                                             RONDE 2
Nu ging de bye naar TimvanHuizen. De winst in de vorige ronde bracht ennobrebaf met zwart nu tegen THVD en dat werd een kort partijtje. Zwart onderschatte daarbij finaal de kracht van een witte loper op de diagonaal a2-g8. Daar kwam nog bij dat de witte dame op d5 werd neergezet en daar de nog niet gedekte toren op a8 aan ging vallen en om die toren te dekken werd het paard van b8 naar d7 gespeeld. Tot zwarts grote schrik bleek toen het veel gevaarlijker deel van die dame op d5. Het werd namelijk mat op f7, in slechts 12 zetten. Iets minder snel verging het Rien_van_der_Molen tegen ook-dat-nog, ook die partij was echter heel snel afgelopen. Wit maakte namelijk de fout lang te rocheren naar de vleugel, waarop de zwarte dame al een prominente positie innam. Een tweede witte fout was om daarna zowel de a- als de c-pion op te spelen zodat veld b3 vrij kwam voor het zwarte paard dat al op a5 was geland om daar aan een winstpoging mee te werken. Dat lukte ook, Pb3 bleek namelijk direct mat te zijn, hier in 16 zetten. Een wat langere partij speelden DrsD2020 en reiziger078 en daarbij overzag zwart op zeker moment het ongedekt staan van zijn paard op d5. Dat kostte zwart, die al twee kwaliteiten achter stond, dat paard. Hierna duurde het niet lang meer voordat zwart opgaf. Alweer de
laatste partij van de ronde en dat was tussen dirk_brijs en MarkLagendijk. Daarin speelde zwart zijn graag gespeelde openingsidee, wat het volgende diagram op het bord bracht. Hier speelde wit 1 Tfd1 (1 a4 zou hier aanval op de damevleugel betekenen en een vluchtplaats voor de witte loper);Pf8 (zwart had beter 1 ...;b5 kunnen spelen) 2 Td2 (met torenverdubbeling als bedoeling waarschijnlijk maar 2 Ph4 is sterker);g5 (dit lijkt allemaal bij het zwarte openingsprotocol te horen maar zwart had toch wel verstandiger 2 ...;Pe6 gespeeld) 3 Tad1 (een leuke variant zou hier 3 Pxe5;Dxe5 4 Ld4;Df4 5 e5;Pg4 6 g3;Df5 7 Ld3;De6 8 h3;h5 9 hxg4;Dxg4 10 e5 zijn geweest);Pg6 (3 ...;Pe6 is iets beter) 4 h3  (4 Pe1 is wat beter);Pf4 (nu is 4 ...;g4 toch wel beter) 5 Lxf4;gxf4 6 Dd3 (rustig aan met 6 a4 is beter);Tg8 7 Pe1 (7 Ph4 is de beste zet voor wit);Lxh3 (iets overzien? Hier had beter 7 ...;Tg7 gespeeld kunnen worden) 8 Dxh3;h5 (8 ...;b4 is wat beter) 9 Pf3 (met 9 Df5 valt nog meer te bereiken);b5. Zwart lijkt het opgegeven te hebben, 9 ...;Tg4 is wat volhoudender. Nu maakt wit het langzaam aan uit na 10 Lb3, hoewel het met 10 Lxf7+ sneller zou zijn gegaan. Bijv. na 10 ...;Kxf7 11 Td7;Pxd7 12 Txd7;Dxd7 13 Dxd7. Het gaat een beetje moeizamer, toch weet wit de partij te winnen, vooral dankzij het sterke bezit van de d-lijn.
                                                                          RONDE 3
Deze ronde ging de bye naar MarkLagendijk. Ook ging het nu al een beetje om de toernooiwinst en dat betrof dan een partij tussen ook-dat-nog en THVD. Door een iets minder goede paardzet in het begin (hier zou e3 beter zijn geweest dan het gespeelde Pc2) van de partij kwam zwart al snel een de kant van het - nog geringe - voordeel. Met het snel opspelen van de h-pion gaf zwart dat voordeel (tijdelijk) weer terug. Maar ook wit, waarschijnlijk bang voor een snel opspelen van de koningsvleugelpionnen  van zwart deed hetzelfde (opspelen van de f-pion was beter) en zo ging het voordeel weer naar zwart. Bij
het diagram stond wit weer iets beter, bedierf dat echter enigszins met 1 Le3 (het enige eigenlijk, dat wit met deze zet bereikte was het verjagen van de zwarte dame naar een beter veld);Db5 2 b3 (ook hier een betere zet voor wit en dat is 2 g4);Ld3 3 Lf1 (3 Tbc1 is wat beter);Tfc8 (het lijkt een beetje raar, toch is hier 3 ...;f5 de beste zet voor zwart) 4 Lxd3;Dxd3 5 Ted1;Db5 6 Lg5 (bij het zien van zo'n zet bekruipt je wel de gedachte wat het hogere idee van wit was om, bij de start van het diagram, die loper naar e3 te spelen. Er had ook beter 6 g4 kunnen volgen);Tc3 (een logisch gevolg van de vorige zet van wit) 7 Df4 (7 Dg2 is verstandiger);Le5 8 Dd2;Tc2 (ondanks alles komt wit weer een beetje in de running. Zwart mist met 8 ...;Lxg3 een grote kans) 9 De1 (wit had beter middels 9 Dd3 kunnen proberen de dames te ruilen);Db6 (dit is ook een goede zet maar 9 ...;Lxg3 blijft de beste zet voor zwart) 10 Kg2  (iets beter is 10 Td2);Ta2. Hiermee is de strijd zo goed als beslecht. Een paar zetten later, één zet voor het mat, geeft wit op. TimvanHuizen maakt er tegen DrsD2020 weer een lange partij van. Na 61 zetten heeft hij er weliswaar tijd bij verdient maar hij heeft nog slecht een kale koning en zijn tegenstander heeft daar nog een dame bij. Verlies voor hem door mat dus. Rien_van_der_Molen heeft na 34 zetten weliswaar "slechts" twee pionnen achterstand, tegenstander dirk_brijs kan er echter binnen enkele zetten een dame bij halen dus wit geeft op. Als laatste partij deze ronde weet ennobrebaf weliswaar een kwaliteit en een pion te winnen tegen reiziger078. Maar hij weet dit voordeel niet over de streep te brengen en wordt (met nog een pion erbij) tot opgave gedwongen wegens mat in één.
                                                                          RONDE 4
De laatste bye dit toernooitje gaat naar ennobrebaf. THVD maakt korte metten met zijn tegenstander DrsD2020. Al na 16 zetten vindt zwart het meer dan welletjes, hoewel hij op dat moment maar één pion achter staat. Hij heeft wel de helft van zijn bedenktijd verbruikt en THVD heeft er zelfs al een minuut bij verdient. Maar de stelling is ronduit dramatisch voor hem dus maakt hij er een eind aan. Dat wil zeggen: aan de partij!? ook-dat-nog wist de dame van tegenstander reiziger078 "gratis" te verdienen, wat het einde van de partij betekende. Ook dirk_brijs kreeg te maken met een heel lang doorspelende TimvanHuizen maar hij wist hem toch, na 53 zetten, mat te zetten met twee torens. De laatste partij van de ronde en van het toernooi ging tussen MarkLagendijk en Rien_van_der_Molen. Beide spelers wisten, op hun eigen manier, hun ontwikkeling te voltooien, wat tenslotte de stelling van het diagram
op het bord bracht. Hier stond zwart al beter en wit maakte het met zijn volgende zet nog erger. Hij speelde 1 Lb3 (1 Lb1 brengt zowel de loper op een sterkere positie richting de vijandelijke koning, opent ook de a-lijn voor aanval en dekt meteen ook pion d3);Pxd3 2 Te2 (2 Tf1 is beter);Pxb2 3 Dc2;Pxc4 (ook al raakt zwart eventjes een stuk kwijt, toch is 3 ...;Ph5 4 Dxb2;Pf4 5 Te3;Lxe3 6 fxe3;Pd3 7 Dc3;Pc5 beter) 4 Pxc4 (slaan met de loper lijkt iets beter);Tb8  (4 Dd7 verdient hier aanbeveling) 5 La2;Ld7 6 Pe3 (beter is hier toch wel 6 Pb2);Lc6 (zwart probeert een kans te grijpen waar hij er eentje ziet, toch is 6 ...;Tb4 - met een dubbele aanval - stukken beter) 7 Pd5  (zonder geluk vaart niemand wel want wit had natuurlijk 7 Dxc6 moeten spelen);La8 (beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, toch was 7 ...;Lc5 hier beter) 8 Dxc7 (8 Pxf6+;gxf6 9 Ph4;Ld4 10 Tc1 is sterker);Dxc7 (zowel 8 ...;Pxd5 als 8 ...;Lxd5 zijn beter) 9 Pxc7;Tec8 10 Pxa6 (10 ...;Pxa8 is beter);Tb7. Eén veld verder (dus 10 ...;Tb6) wint het paard. Toch staat zwart nog steeds redelijk gewonnen, hij weet het echter niet af te maken en middels alles afruilen wordt tenslotte de technische remise van nog slechts twee koningen op het bord bereikt. Met een "goed gespeeld" en "jij ook" wordt afscheid van elkaar genomen en is ook meteen het toernooi geëindigd, wat de volgende tabel brengt:


Speler (rapidrating)

w.

r.

v.

pt.

1

THVD (1895)

4

0

0

4

2

ook-dat-nog (1696)

3

0

1

3

3

dirk_brijs (1416)

3

0

1

3

4

reiziger078 (1254)

2

0

2

2

5

DrsD2020 (1656)

2

0

2

2

6

ennobrebaf (1281) *

2

0

2

2

7

Rien_van_der_Molen (1025) *

1

1

2

8

MarkLagendijk (1372) *

1

1

2

9

TimvanHuizen (1273) *

1

0

3

1


Geen opmerkingen:

Een reactie posten