zondag 2 mei 2021

Hikaru 3+0

Dit toernooi werd genoemd naar de beste Bullet-speler (partijtjes met een bedenktijd van max. één minuut per speler) en - ter ere van hem - konden spelers de Arena gaan betreden. Daar wachtten hen dan partijtjes met een bedenktijd van "liefst" drie minuten maar dan zonder increment. Er werden heel wat van die snelle partijtjes gespeeld, maar liefst 73 stuks en daar had men dan anderhalf uur de tijd voor.

Bij heel wat toernooien is het de grote vraag, wie als nummer één zal eindigen (zo had Anish Giri lange tijd bijvoorbeeld uitzicht op het later dit jaar mogen uitdagen van wereldkampion Magnus Carlsen), bij de toernooien van s.v. De Pionier kun je er, al zo'n beetje vanaf het moment, dat er online wordt gespeeld, een naam aan vast plakken. Vaak ook met grote overmacht, zo ook nu weer!

                                                                               THVD

Ook deze keer, mede door het relatief grote aantal partijen, worden de partijen tegen de eerstvolgende vier spelers op de eindlijst wat uitgebreider besproken. De start ging tegen thelostrook, die, met wit, zijn e-pion op een ietwat minder goede manier verdedigde. Daardoor kon zwart al snel schaak geven langs de diagonaal g1-a7 en won daarmee de witte dame. Het alternatief was ook niet hoopgevend, het verlies van de dame is toch erger dan dat van een toren, hoewel er ook dan weinig meer overbleef dan hoop op een foutje. De partij eindigde tenslotte in verlies voor wit, dankzij mat. Dan de beurt aan MarkLagendijk, die met zwart afweek van zijn bekende openingsspel maar desondanks een leuke partij op het bord bracht. Op het einde van de partij liet hij echter de controle over de achterste rij varen en werd daardoor prompt op een mat getrakteerd. De volgende op zijn lijstje was Vestinghuis, die de invloed van de witte dame op de koningsvleugel onderschatte en daar mat werd gezet. Daarna kwam MarkLagendijk weer langs, nu met wit en hij gaf al snel op nadat hij een toren was kwijtgeraakt, nadat hij al een paard achter stond. Ook was DrsD2020 niet tegen hem opgewassen, hij werd, met zwart, mat gezet nadat hij al een hopeloze positie met de koning kreeg dankzij twee witte torens. Dan de derde keer, nu weer met wit, tegen MarkLagendijk, die opgaf nadat hij de keus kreeg tussen dameverlies en mat. Hij gaf dus op. Nogmaals tegen thelostook dan, nu zelf met wit en zwart gaf op, één zet voor het mat. Maar ook zelf met wit wist Vestinghuis geen grote potten te breken, hij kreeg op zeker moment twee dames tegen, speelde nog wel door totdat hij mat werd gezet. Het kwartet partijen tegen MarkLagendijk werd volgemaakt met een opgave door wit omdat hij een toren en een pion was achter geraakt en er dus geen heil meer in zag. Maar MarkLagendijk vond een kwartet partijen niet genoeg, de vijfde partij was weer met zwart. Maar ook in die partij was mat het resultaat voor zwart. Weer tegen thelostrook en die partij kende een nog niet tegengekomen resultaat. De witte thelostrook wilde niet mat worden gezet en gebruikte daarom ruimer tijd voor zijn zetten, met als gevolg tenslotte dat hij op tijd verloor. Nog een keer tegen MarkLagendijk, nu met zwart en wit gaf op toen hij een toren kwijtraakte, die het begin zou kunnen worden van het verlies van een aantal pionnen. Ook een tweede partij tegen

DrsD2020, die, met wit, te maken leek te krijgen met een soort van muisfout, te zien op het diagram. Hier zou 1 dxc6 de sterkste zet zijn geweest en wit had waarschijnlijk 1 Le2 willen spelen, hij speelde echter 1 Ke2; cxd5 (1 ...;Dxd5 is iets beter) 2 h3;Lxf3+ (met 2 ...;Lh5 houd je de spanning wat langer vast) 3 Kxf3;Pc6 (voor de ontwikkeling is hier 3 ...;e6 beter) 4 Lb5 (beter is het om, met 4 g3, de koning een veiliger plekje te geven);e5 (zwart lijkt snel zaken te willen doen, 4 ...;Db6 is toch beter) 5 Lxc6+ (met 5 dxe5 wordt de e-lijn half-open en keren de kansen zelfs een beetje);bxc6 6 dxe5 (wit weet het rechte pad weer terug te vinden);Pe4 7 g3 (het lijkt verstandiger dat vervelende paard om een verklaring te vragen met bijv. 7 Pc3);f6  8 Pc3 (typisch, dat het voorgestelde wel wordt gespeeld, echter een zet te laat, nu had wit natuurlijk de geplande lijn moeten volgen met 8 Kg2);fxe5 (wit heeft geluk, 8 ...;Pxc3 had gespeeld moeten worden) 9 Pxe4;dxe4+ 10 Kxe4 (is dit wel verstandig? Een veilig heenkomen zoeken met de koning, op g2, lijkt verstandiger);Df6. Is dit wel zo verstandig? 10 ...;Ld6 is beter. Maar het is eigenlijk geen probleem, enkele zetten later overziet wit namelijk mat in één. MarkLagendijk blijft het proberen! Nu al hun zevende partij, met wit voor THVD en weer lukt het zwart niet. Na 20 zetten en een stuk achter wordt hij mat gezet. Dan hun achtste partij en ook hier zet hij MarkLagendijk, met zwart, mat na slechts 17 zetten. Ook Vestinghuis wordt hierna achter hetzelfde karretje gespannen, hij geeft, met zwart, op wegens een toren achter en die toren kan alles tegenhouden, wat promotie van een pion zou kunnen verhinderen. thelostrook komt, met zwart, twee pionnen achter en ziet, binnen de gestelde drie minuten, geen mogelijkheid om er nog iets moois van te maken. Hij verliest wegens te weinig tijd en ook te weinig tempi. Weer blijkt, dat de aanhouder wint en die aanhouder is in dit geval MarkLagendijk, die in hun negende partij van de avond meemaakt dat ook aan THVD niets menselijks vreemd is. Er wordt namelijk een dame weggegeven, wat zwart de gelegenheid geeft tenslotte mat te zetten. Eén zwaluw blijkt ook hier nog geen zomer te maken en dat ondervindt een witte Vestinghuis, die, na 27 zetten opgeeft als hij, na al drie lichte stukken verloren te hebben, ook nog zijn dame verliest. Maar die winst van de dame was niet eens nodig geweest, zwart had, in plaats daarvan, mat in drie kunnen geven. Ook DrsD2020 wist niet van ophouden, kwam daarbij twee pionnen en een paard voor maar had een beetje de pech dat er geen increment was. Dat betekende hier dat hij op tijd verloor. THVD speelde in totaal 29 partijen, won er daar 28 van. 20 werden bovenstaand al - in meer of mindere mate - besproken. Ook won hij nog drie partijen met wit van Rien_van_der_Molen, ook drie met zwart van dezelfde speler en twee met wit en één met zwart van TimvanHuizen. Een prestatie tenslotte de naamgever van dit toernooi meer dan waardig!

                                                                         DrsD2020

Hij deed het een beetje rustiger aan dan de winnaar van de avond, verloor desondanks zijn eerste partij van Vestinghuis. Hij kwam een toren tegen een pion achter te staan en verloor toen op tijd, terwijl zijn tegenstander nog een halve minuut had. Ook verloor hij op tijd van thelostrook, ondanks het feit, dat hij een dame en twee pionnen voor stond en zijn tegenstander ook maar 9 seconden over had. Toch wist ook hij te winnen en wel door mat te geven met zwart aan TimvanHuizen, die een halve minuut meer had verbruikt. Dan weer tegen Vestinghuis en deze partij won hij, met zwart, door opgave van wit nadat hij een toren kwijtraakte en daarna een loper, een toren en een pion achter stond. De volgende partij was weer, nu dus met wit, tegen TimvanHuizen en na 55 zetten hadden beiden nog twee pionnen naast de koning maar ging zwart door de vlag, terwijl wit nog 14 sec. over had. Bijna al zijn partijen werden door de klok beslist, zo ook tegen thelostrook, die, met wit, een paard en een pion voor kwam, toen echter nog slechts vijf seconden over had. Maar het geluk was eigenlijk met hem, zijn tegenstander ging op dat moment namelijk door de vlag. En weer een partij op tijd beslist en weer tegen thelostrook. Die kwam twee pionnen voor en had opnieuw nog slechts vijf seconden over. Maar weer had onze Drs nog minder tijd en ging dus door de vlag. Een volgende partij, met wit, tegen Vestinghuis en daar kwam een leuke stelling op het bord met tegengestelde rochades. Wit rocheerde lang en zwart dus kort. Wit kwam
al snel oprukken met zijn pionnen naar de zwarte koningsstelling (zie diagram) en wilde proberen zijn tegenstander daarmee in het nauw te brengen. Wit speelde nu 1 g6 en zwart antwoordde 1 ...;h6  (hier is tegenaanval met 1 ...;b4 een sterkere optie) 2 gxf7+;Txf7 3 Pxe6; Dd7 (de dame kan sterker naar a5 om zodoende een aanval op te zetten) 4 Pf4 (naar d4 is sterker);Lg5 (zwart had 4 ...;Pxf3 moeten spelen om het wit daarmee moeilijker te maken) 5 Pg6 (5 Lh3 is een leukere zet voor wit);Pxf3 6 De2 (met dezelfde bedoeling maar 6 Dd3 is toch wat sterker);Lxe3+ (6 ...;De6 is sterker) 7 Dxe3;Pf6 (de dame van zwart staat niet goed op d7, daarom is nu 7 ...;Dd8 de beste zet) 8 Lh3 (8 Dxf3;Pxe4 9 Lh3;Txf3 10 Lxd7;Pf2 11 Thf1;Pxd1 12 Txd1; Tf6 is net iets beter);Dc7 (8 ...;De8 is beter) 9 Dxf3;Pxe4 (9 ...;b4 zal het langer volhouden) 10 Dd3 (wit mist hier het sterke 10 Le6);Pxc3. Maar ook zwart mist sterkere zetten, hij had hier 10 ...;Pf2 moeten spelen, waarna wit nog wel steeds beter staat, maar minder beter dan na de tekstzet. In het verdere verloop van de partij vindt wit de zet Le6 nog wel. Zwart weet daar geen goed weerwoord op te vinden en zo beslist tenslotte mat op d7 deze partij. Hierna, met zwart, tegen MarkLagendijk en die partij wordt tenslotte beslist door de g-pion, als wit één zet voor promotie daarvan opgeeft. Hierna wordt ook van thelostrook gewonnen en ook dit keer besliste de klok eigenlijk want na bijna 50 zetten ging wit door de vlag terwijl zwart nog 20 seconden over had. Ook werden nog vier partijen gewonnen van Rien_van_der_Molen, twee met wit en twee met zwart.
                                                                        Vestinghuis
De eerste te bespreken partij was met zwart tegen Rien_van_der_Molen. Hij wist daarbij een toren, een paard en een pion te winnen voordat wit opgaf. Dat gaf blijkbaar veel energie want, weer met zwart, wist hij MarkLagendijk tot opgave te dwingen door een toren van hem te slaan. Op dat moment stond hij al een toren en een pion voor en had zelfs meer bedenktijd dan wit. Een weinig voorkomend euvel voor deze speler. Hierna de beurt aan thelostrook, die, met zwart, mat werd gezet na 28 zetten. Het volgende slachtoffer werd TimvanHuizen, die het lang volhield. Waarschijnlijk daarin opgevoed door zijn vader, de jeugdleider van De Pionier. Met wit maakte de zoon een minder nauwkeurige zet door al snel in de partij zijn koningsstelling iets te verzwakken door het opspelen van de h-pion, die daarmee een aanvalsobject voor de tegenstander werd. Maar dat speelde niet zo snel in deze partij, dat werd
meer de zwarte aanval op de witte damevleugel, zoals te zien op het diagram. Zwart wilde daarin de witte dame tot een verklaring dwingen en had daarom de toren naar c8 gespeeld. Het witte antwoord werd 1 De2, daarmee, waarschijnlijk uit angst, de zwarte pion op a6 met rust latend. Zwart speelde nu 1 ...;Lb5 (waarschijnlijk met de bedoeling wit angst aan te jagen door dame en toren tegelijk aan te vallen. Daar mag een jeugdlid van een club niet zo snel van onder de indruk raken, dit jeugdlid deed dat wel en speelde nu 2 De3  (simpel 2 Pxb5 was natuurlijk veel beter);Lxf1 (uiteraard) 3 Txf1  (3 Pxf1 is net sterker);h6 (het zijn het soort zetten waarop je tijdens het spelen van een - vooral natuurlijk een snelle zoals hier de onderhavige -  partij niet zo snel komt maar hier is 3 ...;Pg4 de betere zet. Het vervolg kan dan 4 hxg4 - 4 Lxe7;Pxe3 5 Lxd8;Pxf1 - ;Lxg5 5 Dd3 zijn) 4 Lxf6 (hou die loper toch lekker in het spel en speel 'm naar f4);Lxf6 5 Pf3 (5 Td1 is iets beter);Lxc3 6 bxc3;Dc7 (vanaf a5 valt de dame twee pionnen aan dus 6 ...;Da5 is beter) 7 Dd3;Dxc3 (die pion valt sowieso wel dus eerst 7 ...;Tfd8 is sterker) 8 Dxa6 (een centrumpion is meer waard dan een randpion, dus 8 Dxd6);Dxc2 (nog steeds 8 ...;Tfd8) 9 Dxd6;Dxe4 10 Pd2 (10 Te1);Dd5. Er is op zich weinig mis met dameruil, toch is 10 ...;Da4 wat beter. Maar zwart staat hier al een straatlengte voor en kan zich daarom dus - behalve iets weggeven - het een en ander permitteren. En zo gebeurd het tenslotte ook, hoewel wit pas 44 zetten later mat wordt gezet. De volgende tegenstander werd, met wit, thelostrook, die deze avond vrij veel problemen ondervond met zijn bedenktijd. Zo ook in deze partij want, ondanks de voorsprong van twee pionnen en een toren tegen een paard, wist hij ook deze partij niet op tijd te volbrengen. Hij keek zelfs tegen een achterstand van ruim één minuut aan. Dan weer een zwarte Rien_van_der_Molen, die werd opgebracht door hem mat te zetten op c7. De partij duurde ook slechts 15 zetten. Dan kreeg hij te maken met iets zwaarder geschut, in de vorm van een zwarte MarkLagendijk. Daarbij verloor hij een toren en drie pionnen en had in de slotstand nog slechts één pion over tegen die toren en drie pionnen. Voldoende reden dus om op te geven. Dan kwam TimvanHuizen wraak nemen, wat lukte met de zwarte stukken. Hierbij wist hij al het materiaal van zijn tegenstander van het bord te slaan en hem daarna met een toren mat te zetten op de eerste rij. Ook MarkLagendijk kwam weer langs, nu met wit en er werd opgegeven toen wit schaak gaf met een paard en tegelijkertijd een toren aanviel. Dat, samen met een toren, een paard en vier pionnen achterstand, bleek voldoende reden om op te geven. Bijna aan het eind van het toernooi wist ook Rien_van_der_Molen, nu met wit, hem tot opgave te dwingen. Dat was met een toren en vijf pionnen achterstand, hoewel wit nog maar acht seconden over had en zwart had nog een halve minuut meer. Het werd tenslotte niet zijn slot van het toernooi, ook TimvanHuizen wist nog een keer van hem te winnen door hem mat te zetten, terwijl hij een toren voor stond, maar nog slechts 20 seconden bedenktijd over had, tegen ruim één minuut. Maar ook hij wist wat wraaknemen betekent, dat deed hij nu op TimvanHuizen, hoewel hij daar, met wit, wel 73 zetten voor nodig had. Op zet 58 kon hij een pion laten promoveren tot dame (dat was, naast de koningen, toen het enige materiaal op het bord), had daarna zelfs nog 15 zetten nodig om het mat te verwezenlijken. De volgende wraakoefening was, met wit, tegen Rien_van_der_Molen, die opgaf toen wit een gaatje maakte voor zijn koning en dus mat achter de paaltjes niet meer aan de orde was. Wit stond overigens wel drie lichte stukken tegen twee pionnen voor. Hierna gaf hij zelf op tegen MarkLagendijk, die, met zwart, een dame en een loper voor was gekomen. Voldoende reden dus voor een opgave, ook hadden beiden nog ruim voldoende tijd op hun klok over. Nogmaals dan, nu met wit, tegen thelostrook en opnieuw had deze speler te weinig bedenktijd beschikbaar om zijn plannen uit te voeren. Maar hij stond ook wel een toren achter en zijn tegenstander had nog 25 seconden op de klok. De laatste partij van de avond ging weer, nu met zwart, tegen MarkLagendijk en met een toren tegen een pion voorsprong voor wit kwamen de spelers remise overeen in een stelling met ongelijke lopers.  
                                                                      MarkLagendijk
Er werd niet zo goed begonnen, met een opgave al na elf zetten, tegen TimvanHuizen. Er werd namelijk vrij onnodig, een dame kwijtgeraakt en enkele zetten later dus opgegeven. Wraak op zichzelf kwam in de volgende partij, met zwart tegen Rien_van_der_Molen. Die werd mat gezet na 18 zetten, met een paard tegen twee pionnen achterstand voor zwart. Over wraak gesproken, dat kwam er weer, nu tegen TimvanHuizen, die met wit speelde. Het duurde overigens wel bijna 50 zetten voordat diens vlag viel, met een achterstand van een toren en een pion. Daarna wist hij, met wit, Rien_van_der_Molen mat te zetten, opnieuw met een paard tegen twee pionnen achterstand en ruim een minuut voorsprong. Ook werd TimvanHuizen nog eens aan de zegekar gebonden, na mat op zet 60, met twee dames voorsprong. "Eindelijk" wist thelostrook een partij binnen de tijd af te maken, wat lukte met dame en paard tegen een pion voorsprong. Beiden hadden nog een ruime minuut bedenktijd en mat leek ook niet ver weg. Dan werd TimvanHuizen nog een keer mat gezet. Hij stond weliswaar twee pionnen voor, terwijl beiden exact evenveel tijd over hadden (2.08 min.). Dan thelostrook, nu met wit en hij wist zich redelijk
snel een betere positie te creëren (te zien op het diagram). Maar werd hij daardoor niet een beetje te overmoedig? Hij speelde hier 1 Lxh6, waarschijnlijk in de hoop dat zwart de positie van zijn koning danig in gevaar zou brengen. Veel beter echter zou 1 Lxc5;dxc5 2 Dxd8;Lxd8 3 Pxe5;Kh7 4 The1 zijn geweest. Zwart hield echter wel een probleem en speelde 1 ...;Pcxe4 2 Pxe4;Pxe4 3 Lxg7+ (3 ...;De3 is weer veel beter);Kxg7 4 De3 (nu zou 4 De2 beter zijn);Pg5 (daar heeft wit veel geluk, zwart had 4 ...;Lg5 5 Pxg5;Dxg5 6 Dxg5+;Pxg5 moeten spelen) 5 Dd3 (de slordigheden stapelen zich op, 5 Pxe5 zou heel vervelend zijn geweest voor zwart);Pxf3 (waarom de e-pion niet opgespeeld?) 6 Dxf3 (de tranen schieten je in de ogen als je dit ziet!? Waarom geen 6 gxf3, dan krijgt wit ook nog een open torenlijn richting de zwarte koning);Lg5+ (zwart had rustig eerst die dame kunnen slaan) 7 Kb1;Txf3 8 gxf3; Kf6 (dit kan altijd nog wel, beter is eerst de witveldige loper ontwikkelen met 8 Lh3) 9 Tdg1 (eerst de loper wegjagen met 9 h4);Le6. Nu is 9 ...;d5 wel zo sterk, zwart staat echter al zoveel voor dat het niet echt zoveel uitmaakt. Als hij maar geen materiaal weg gaat geven. Maar dat doet hij natuurlijk niet en dat ziet ook wit in en geeft daarom vijf zetten later op. Dan, als laatste, nog een keer een partij tegen TimvanHuizen, nu met wit en dat eindigt in mat na zo goed als 80 zetten. Zwart heeft alleen nog een koning en wit daarnaast een toren en een dame. Dan is mat zetten geen al te groot probleem, mits je nog voldoende tijd op je klok hebt staan. En dat had wit, hoewel ze beiden al wel minder dan een minuut hadden. Maar waar haal je anders ook de tijd vandaan om 80 zetten te spelen!
                                                                         thelostrook
Het worden steeds minder partijen om nog te bespreken. De eerste is dan tegen TimvanHuizen, die de witte stukken aanvoert. Dat doet hij niet goed genoeg want na 40 zetten wordt hij mat gezet met een achterstand van dame, loper en zes pionnen tegen een toren. Als hij niet mat zou zijn gezet, was hij op de volgende zet - of de daarop volgende - wel door de vlag gegaan met nog 1½ sec. resterend. Maar zwart had ook niet veel meer, hoewel je in 20 sec. natuurlijk nog heel wat zetten kunt doen, als ze niet te moeilijk zijn. Hierna is over de partij met wit, tegen Rien_van_der_Molen, bijna hetzelfde te zeggen. Ook hier werd de partij beëindigd door mat en had zwart wel heel weinig tijd resterend (0.00.3 sec.!) en wit nog ¾ minuut. Dan weer, met wit, tegen TimvanHuizen en ook nu is mat het eindresultaat. Beiden zitten nu echter wat ruimer in hun bedenktijd, allebei rond de twee minuten. Tot zover dus thelostrook.
                                                                       TimvanHuizen
Alleen nog partij(en) tegen Rien_van_der_Molen en in hun eerste partij had onze held de zwarte stukken en tenslotte nog ¾ minuut over toen zijn tegenstander door z'n vlag ging. Maar hij stond ook wel twee torens, een loper en een paard voor tegen drie pionnen. Dan de laatste partij van het geheel en weer tussen dezelfde spelers, alleen met verwisselde kleuren. Maar ook deze partij werd beslist op tijd en weer in het nadeel van dezelfde speler, die nu een pion tegen een paard achter stond. Nu had wit nog zo'n 50 sec.
Dit alles geeft dan de volgende eindtabel:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2041)

106

29

28

0

1

2

DrsD2020 (1538)

30

17

10

0

7

3

Vestinghuis (1396)

28

23

10

1

12

4

MarkLagendijk (1463)

27

24

11

1

12

5

thelostrook (1525)

20

16

7

0

9

6

TimvanHuizen (1104)

10

18

5

0

13

7

Rien_van_der_Molen (957)

2

19

1

0

18


Geen opmerkingen:

Een reactie posten