zondag 16 mei 2021

Herkansing PionierCup

Op voorhand werd er een duidelijke uitlag gegeven omtrent de bedoeling van het toernooi. Maar uit de partijen, die op chess.com worden weergegeven is dat niet per definitie op te maken. De bedoeling was, om met het aantal spelers, dat zich had aangemeld, een knock-out indeling te maken naar een eindwinnaar. De verliezers werden dan steeds ingedeeld in een soort van herkansingstoernooi, zodat er uiteindelijk twee winnaars van de avond zouden komen: de winnaar van het knock-out toernooi en de winnaar van het herkansingstoernooi. Op chess.com is tenslotte "slechts" die laatste winnaar aan te wijzen. Daarom zal dit verslag dan ook dat toernooi volgen.

Het toernooi volgen we nu eens niet aan de hand van de spelersvolgorde aan het eind van de avond, het wordt een soort van "wie het eerst komt die het eerst maalt" en daar wordt de partijvolgorde mee bedoelt. Daarvan wordt dan de witspeler als eerste gevolgd in dit blitztoernooi (5 min. p.p.p.p., zonder increment). Het was ook de bedoeling, dat de superbeheerder van de virtuele club zich alleen maar op de achtergrond zou bezighouden met de indeling maar hij komt zelfs als eerste aan bod om gevolgd te worden. Alles heeft misschien te maken met het min of meer minimale aantal deelnemers.

                                                                            ook-dat-nog

Het begon voor hem met een partij tegen JaapSantifort, waarbij zijn al eerder geschetste bezigheden voor het toernooi blijkbaar toch prevaleerden want de partij kende slechts drie zetten, waarna ze direct werd afgebroken en voor zwart gewonnen verklaard werd door chess.com. Dan een betere partij, met zwart gespeeld tegen MarkLagendijk. Wit werd, na veertig zetten, voor de keus gesteld zijn dame te geven voor een toren of meteen opgeven. Hij wilde blijkbaar beide zaken combineren en gaf op na het slaan van die toren. In de, bijna elk toernooi gespeelde, partij tussen de gezworen vrienden DrsD2020 en ook-dat-nog ging het lang gelijk op. Maar wit kreeg een gevaarlijke vrijpion op de a-lijn en zwart gaf de partij op toen die pion de voorlaatste rij bereikte en slechts middels een dameoffer gestopt kon worden. Zwart gaf echter liever op. Dan een partij, weer met zwart, tegen THVD en hierbij kwam een zelden gespeelde variant van een, vooral de laatste tijd, vaker gespeelde opening op het bord. Gezien het zelden voorkomende karakter hiervan is het wel een diagram waard. Wit speelde hier 1 g4, daarmee aangevend niet voor een rustige partij te willen gaan. In de enige met deze variant bekende

partij (Finse teamwedstrijd uit 2018) deed wit het met 1 Pf3 rustig aan en won die partij tenslotte ook. Dat is overigens ook de beste zet voor wit hier. Zwart antwoordde 1 ...;Le4 (ook weer de beste) 2 f3 (2 Pf3 is opnieuw het sterkste);Lg6 (hier verliest zwart zijn doel uit het oog, hij had beter 2 ...;Dh4+ kunnen spelen, de tekstzet kan dan altijd nog) 3 h4 (bedoeld om Dh4+ te voorkomen);h5 4 d4 (beter 4 g5);c6 (beide spelers vinden "even" niet de beste zetten, voor zwart is dat hier 4 ...;hxg4 5 Lg5;Le7 6 Lxe7;Dxe7 7 Pc3;Pc6 8 Dd2;0-0-0) 5 Pc3 (5 Db3 is aanvallender); Lb4 (weer is 5 ...;hxg4 sterker) 6 f4 (6 Lg5);Le4 (6 ...;gxh4 is een fractie sterker) 7 Th2;hxg4 (beter nu 7 ...;Ph6) 8 Dxg4;g6 (beter 8 ...;Th7) 9 Ld2 (9 f5);Lf5 (9 ...;Ph6 is beter) 10 Dg3;Ph6 en zwart staat nog steeds een fractie beter. Dat probeert zwart over de eindstreep te brengen en hij krijgt daar ook wel kansen voor. Maar hij heeft te veel tijd nodig om die eindstreep positief te bereiken en gaat daarbij op zet 34 door z'n vlag. Zijn tegenstander heeft dan nog bijna 3½ min. over.

                                                                        JaapSantifort
Hij gaat verder, na zijn gemakkelijke punt zopas, met een overwinning op Rien_van_der_Molen, die hij a.h.w. helemaal uitkleedt, totdat hij nog slechts een kale koning over heeft. Dan een matvoering met dame en toren. Hierna, ook met zwart, winst op MarkLagendijk, die een kwaliteit en twee pionnen achter raakt en opgeeft als hij daarna ook een loper gaat verliezen middels een paardschaak. Maar het is niet altijd feest, hij komt, weer met zwart, DrsD2020 tegen en daarvan verliest hij een paard, terwijl op hetzelfde moment ook zijn dame staat aangevallen. Voldoende reden dus om op te geven. Ook tegen THVD wordt het niks, met drie pionnen achterstand geeft hij op als er mat in één dreigt. Maar er gloort weer hoop want tegen Vestinghuis weet hij te winnen als hij, met een paard voorsprong, een dame weet te halen, zonder compensatie voor zwart. De volgende partij was tegen Rien-van_der_Molen en daar  wordt van gewonnen als zwart opgeeft als hij, met toren, paard en vier pionnen achterstand, geen winstmogelijkheden meer ziet. Nog een partij dan tegen Vestinghuis, nu met zwart en het voordeel in deze partij ging steeds op en neer maar ging bij het diagram vooral over naar wit. Wit speelde hier
1 Td1, had echter sterker 1 Pg4 kunnen spelen. Maar zwart ging nu, met 1 ...;b5 een beetje te ver, hij had beter 1 ...;Da4 kunnen spelen. 2 d4;cxd4 3 cxd4;Pc6 (het maakt niet heel veel uit, toch is 3 ...;Pf7 net ietsje beter) 4 e5;d5 (zwart had beter 4 ...;Pe7 kunnen spelen) 5 a3 (iets sterker is 5 Dg4);Lh6 (iets beter is 5 ...;a6) 6 Pg4 (6 Dd3 is wat beter);Lg7 7 Dxb5 (7 Pf6+ is toch beter);Pxe5 8 Dxd7;Pxd7 9 Lh3 (9 Pe3 is wat sterker);Pb8 (zwart kan beter iets meer op zekerheid spelen met 9 ...;Kf7, zo langzamerhand moet die koning zich ook met het spel gaan bemoeien en daar is dit een mooie gelegenheid voor) 10 Pe5;Tf6 en zwart lijkt zich wat meer in de problemen te gaan werken. 10 ...;Te8 lijkt veiliger. Dat blijkt ook wel, wit haalt er een dame bij (zwart lijkt meer op materiaalwinst te spelen) en weet het eindspel met dame tegen twee pionnen technisch prima uit te spelen. Dan nog een laatste partij tegen THVD, die met wit een pion weet te winnen, wat meteen ook een reden is voor wit om op te geven, vooral omdat dameverlies op de loer ligt.
                                                               Rien_van_der_Molen
Hem zou je een beetje de held van de avond mogen noemen, zoals uit het vervolg zal blijken. Net als eerder voor ook-dat-nog was er nu een "gratis" punt, tegen MarkLagendijk. Na zes zetten was het einde verhaal voor zwart. De volgende partij was, weer met wit, nu tegen KeesBreen en er werd het nodige materiaal ingeleverd door wit. Toen hij mat werd gezet stond hij een dame, een kwaliteit en twee pionnen achter, hoewel hij wel bijna een halve minuut voor stond qua tijd. Tegen DrsD2020 kwam hij, opnieuw met wit, een pion achter te staan. Maar dat was wel een randpion, niet meer te bereiken voor de witte koning. Toen die pion dus veranderde in een dame gaf wit op. Toch een keer met zwart en dan meteen maar tegen THVD en hierbij werd het mat uitgevoerd door wit, nadat hij een dame tegen een paard was voorgekomen. Hierna, opnieuw met zwart, weer tegen MarkLagendijk, die wraakgevoelens koesterde en ook volvoerde met het slaan van een loper en daarmee toren, loper en drie pionnen voor kwam. Voldoende reden om op te geven voor zwart, die ook nog slechts een kleine 20 sec. tijd over had. Een volgende partij tegen THVD werd weer met wit gespeeld en dat ging, wonder boven wonder,
vrij gelijk op, tot het diagram werd bereikt. Wit zag zijn kans een beetje schoon en speelde 1 De8+, waarna zwart een beetje meehielp door 1 ...;Df8 te antwoorden. 1 ...;Kh7 is sterker. Uiteraard speelde wit 2 Dxf8+ (2 De5 is wat sterker);Kxf8 3 Kg2 (de witte koning moet natuurlijk zo snel mogelijk nar het centrum);Ke7 3 Kf3;f6  (3 ...;f5 is beter) 4 Ke4 (het wordt wit eigenlijk wel gemakkelijk gemaakt);g5 (ook zwart heeft plannen) 5 Kxd4 (wit had eerst toch 5 hxg5;fxg5 6 Kxd4;h4 7 Ke4;Ke6 8 c3 moeten spelen, nu komt hij redelijk verloren te staan);gxh4 6 Ke4;f5+ (6 ...;h3 7 Kf3;h4 is wel winnend) 7 Kf3;Kf6 8 Kg2;Kg5 (8 ...;Ke5 is iets beter) 9 Kh3;Kf4 10 Kxh4;Kf3 en het lukt wit om de d-pion tot dame te laten promoveren. Dan laat wit de tegenstander weer glippen en geeft die dame voor de beide laatste zwarte pionnen met twee kale koningen tot gevolg. Remise dus, terwijl wit op zeker moment had moeten winnen, dat geldt echter ook voor zwart! Daarna nog een keer tegen DrsD2020, met zwart en dat wordt een vluggertje, zwart geeft, na 15 zetten, op als hij zijn tweede paard kwijt raakt. Ook JaapSantifort wint nog een keer; met vier pionnen en een toren voorsprong ziet zwart geen kansen meer en geeft, na 34 zetten, op. Dan de laatste partij van de avond, nog een keer tegen THVD, die nu beter oplet en na 20 zetten het mat uitvoert.
                                                                    MarkLagendijk
Na een serie al behandelde partijen wordt Vestinghuis de eerste nog te behandelen tegenstander en daartegen mochten de zwarte stukken worden gehanteerd. Dat ging helaas niet vlekkeloos want, hoewel er een toren werd gewonnen voor twee pionnen, volgde er toch met op zet 32. Daarna leek hij enigszins in een dip te raken, met zwart vond hij het, tegen DrsD2020, na amper 20 zetten voldoende geweest, hij was de dame kwijtgeraakt voor een pion.
                                                                         DrsD2020
Als eerste tegenstander, nog te behandelen, kwam Vestinghuis uit de bus. Dat werd een winstpartij, wit gaf namelijk op toen hij een pion verloor. Maar, wat erger was, hij stond er al drie achter en ook nog een loper terwijl er torens geruild moesten gaan worden. Wat overbleef was een voor wit makkelijk te winnen pionneneindspel. Maar er kwam nog een revanche voor Vestinghuis. Nu met zwart werd al het materiaal weggeroofd en wat overbleef was een kale koning tegen dame, toren en twee pionnen en een simpele matvoering. Fianchetto's waren geliefd in dit toernooi, in zijn laatste partij van dit toernooi,
met wit tegen THVD, werd dit kenmerk ook door beiden gehanteerd, wat ons, in een wat later stadium, tot bij het diagram brengt. Hier speelde wit 1 d4 (zowel 1 d3 als 1 f4 zijn beter en in beide gevallen antwoordt zwart het beste met 1 ...;f5);cxd4 2 Pxd4 (2 cxd4 is wat sterker);d5 (ook al help je wit een beetje met het krijgen van een sterker centrum, toch is 2 ...;Pxd4 3 cxd4;Db6 4 Pc2;Tac8 5 Tb1;Tc7 6 Le3;Tfc8 - veel - beter) 3 Pxc6 (3 Pb3 is beter);bxc6 (3 ...;Lxc6 is net iets beter) 4 Kh1 (een profylactische zet heet zoiets in technische terminologie, nu is dat - nog - niet nodig, 4 Te1 is beter);Tb8 5 Da4  (eigenlijk een slechtere plek voor de dame, 5 De2 is beter);Db6  (5 ...;Pc8 is beter) 6 Te1 (de toren zou sterker staan op d1);c5 (hier is 6 ...;Lc8 de beste zet voor zwart) 7 exd5 (niet gezien blijkbaar, wit had natuurlijk 7 Dxd7 moeten spelen);Lxa4 en natuurlijk geeft wit nu op.
                                                                            THVD
Last but not least is nu een mooie uitdrukking. Als je dan het hele gebeuren bekijkt, dan lijkt het vrij logisch, dat dit de speler is, die de eindwinnaar van het knock-out toermooi is geworden. Alleen is het dan niet duidelijk, wie het herkansingstoernooi won. Er was dan nog één partij nog niet besproken en dat was een snel partijtje, met wit, tegen Vestinghuis. Snel want op zet 13 werd het mat al uitgevoerd. Wit gaf mat op h7 en kwam daarmee op dat moment een pion voor. Beide spelers hadden meer tijd over dan waar ze mee waren begonnen en het lijkt er erg veel op, dat zwart met open ogen in de val was getrapt!
Bovenstaande geeft tenslotte de volgende eindtabel:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2043)

23

8

7

1

0

2

DrsD2020 (1572)

21

8

6

0

2

3

JaapSantifort (1571)

14

9

5

0

4

4

Vestinghuis (1497)

7

6

3

0

3

5

ook-dat-nog (1671)

5

5

2

0

3

6

Rien_van_der_Molen (971)

3

10

1

1

8

7

MarkLagendijk (1419)

2

7

1

0

6

8

KeesBreen (840)

2

1

1

0

0


Geen opmerkingen:

Een reactie posten