zaterdag 1 september 2018

ZAS ronde 9

Zelfs in de laatste ronde kwamen er nog spelers voor het eerst meedoen, beiden te zien achter de tafels. De linker van hen, een jeugdlid van De Pionier, zelfs helemaal voor het eerst, een ZAS-nieuweling dus. Er stond nog behoorlijk wat spanning op de tweede en de derde plek.
Deze avond werden de eindprijzen dus definitief beslist, hoewel er voor plek 1 geen spanning meer was, Ricardo Klepke was niet meer in te halen. Voor plek 2 hoefde Daniel Zevenhuizen zelfs alleen maar mee te doen, hij mocht alle partijen verliezen en zou dan zo goed als zeker tweede worden. Maar Daniel was verhinderd en zo zou Michiel Landman zijn droom om een geldprijs te verdienen, gedroomd vanaf het begin, misschien toch nog kunnen verwezenlijken. Daarvoor moest hij zijn nog resterende slechtste resultaat (11 punten) verbeteren met minstens één punt. Geen gemakkelijke opgave, toch wel haalbaar. Nu was Jan van Dam met 58½ punt wel zeker van een prijs (bij de Olympische spelen zou men zeggen "alleen de kleur is nog onzeker"). Nog een kanshebber, Jan van Genderen, was ook afwezig.
In de eerste ronde (er moesten in totaal 5 worden gespeeld) verloor Casper Verbeek van Thijs van Dam terwijl Ricardo meteen z'n bedoelingen kenbaar maakte door van Sheila de Jonge te winnen. Er werden ook meteen remises gespeeld en wel tussen Arie Bliek en Wim Noordermeer en tussen Bonne Faber en Jan van Dam. Diens (achter)naamgenoot, Martijn, schoot ook meteen goed uit de startblokken met een overwinning op Leo Stelloo. De verrassing van deze ronde kwam tot stand tussen Frits van der Veeke en Reinier van der Wende. Frits won de partij namelijk. Kees Berkhout mocht het proberen tegen (ex- want hij wil het gaan proberen bij de senioren)jeugdlid Alexander Groen en Alexander bewees dat hij wel mee zou kunnen doen bij de senioren, door van Kees te winnen. Voorzitter Fred van Wieringen wist niet van Michiel te winnen, die daardoor z'n droom nog even gaaf hield. Tenslotte verloor Jan van Baardwijk van Wim van Schie, terwijl Jan van Huizen oneven was.
In ronde twee was er opnieuw een punt voor Michiel dankzij een overwinning op Frits. Ook Thijs won opnieuw en bij hem was er ook sprake van een verrassing, hij wist namelijk van Jan van Huizen te winnen. Alexander moest zijn prima start bekopen met een indeling tegen Ricardo en daar bleek hij nog niet tegen opgewassen. Wim van Schie verloor van Martijn, terwijl Jan van Dam Arie versloeg. Een tweede remise was er voor Wim Noordermeer en Bonne, ze kwamen remise overeen toen er nog voor elk een toren en vijf pionnen op het bord stonden. Reinier wist zijn slechte start een beetje goed te maken door van Casper te winnen en datzelfde deed Sheila (hoewel haar start eerder ongelukkig dan slecht te noemen is) tegen Kees. Leo wist tenslotte van Jan van Baardwijk te winnen, terwijl Fred deze ronde oneven moest zijn.
De derde ronde bracht opnieuw winst voor Ricardo, hij minimaliseerde hiermee de kansen van Michiel op een eindprijs. Nu een contingent Van Dammen en van hen won Martijn van Thijs, terwijl Sheila het af moest leggen tegen Jan, die daarmee wèl zijn kansen op een eindprijs gaaf hield. Frits bleek goed in vorm deze avond en dat bewees hij (ook) aan Wim Noordermeer. Bonne ging Alexander aan de tand voelen en had daar best moeite mee, hoewel tenslotte het punt wel voor hem was. Jan van Huizen wilde eindelijk wel eens winnen en deed dat tegen Reinier, terwijl Jan van Baardwijk door Fred een punt afhandig werd gemaakt. Arie en Casper verloren ook beiden, resp. van Wim van Schie en van Leo. Casper bleef als enige achter met 0 punten omdat Kees deze ronde oneven moest zijn.
Een korte pauze en daarin werd bekendgemaakt dat de prijzen konden worden gewonnen door de drie die het deze avond het beste deden t.o.v. hun (augustus)rating. In die pauze overigens werd men verrast door de presentatie van een aantal lekkere gehaktballetjes, aangeboden door dè slager van Hellevoetsluis, slagerij Van Oldenbarneveldt aan het Evertsenplein. Als deze slager regelmatig dit soort attenties weet te presenteren wordt hij bij dezen uitgenodigd als vaste sponsor van lekkere hapjes tijdens de daarvoor geschikte, door de schaakvereniging georganiseerde, avonden (bijv. het ZAS maar ook bij de snelschaakavonden zal dat bijzonder op prijs worden gesteld).
In de nu volgende ronde kwam er een einde aan het succesverhaal van Martijn want ook hij was niet opgewassen tegen Ricardo. Jan van Dam voegde ook weer een punt toe door van Frits te winnen, terwijl Michiel zijn laatste strohalm greep met een remise tegen Jan van Huizen. Wim van Schie verloor nu van Bonne, terwijl Thijs goede zaken deed door van Fred te winnen. Wim Noordermeer wist niet van Sheila te winnen, terwijl Reinier Jan van Baardwijk versloeg. Ook was er een punt voor Alexander, hij wist van Arie te winnen. Ook Casper raakte eindelijk van z'n hatelijke nul af door oneven te zijn.
Dan de laatste ronde en daarin vestigde Ricardo waarschijnlijk een ZAS-record door niet alleen van Jan van Dam te winnen maar daarmee ook een vijfde avond al zijn partijen te winnen! Bonne speelde tegen Thijs en pakte tenslotte zijn derde remise door eeuwig schaak te blijven geven waar hij twee pionnen vóór stond maar wel slechter in tijd. Michiel miste zijn eindprijs door van Martijn te verliezen en daardoor zijn eindtotaal niet te verbeteren. Dan drie overwinningen met zwart, Leo verloor van Jan van Huizen, Frits van Wim van Schie en Kees van Arie, gevolgd door eentje met wit want Fred wist van Reinier te winnen. Maar ook Jan van Baardwijk en Alexander deden dit, resp. van Casper en Wim Noordermeer. Als laatste was Sheila nog een keer oneven.
De definitieve eindstand.
Nu dus de prijsuitreiking en er was heel wat uit te reiken! Eerst de avondprijzen en die kwamen alle drie bij de jeugd terecht, die - volgens uitreiker Jan van Huizen - altijd wel sterker zijn dan hun actuele rating. Het beste daarbij was Thijs, die +2.45 scoorde, gevolgd door Alexander met +2.38 en Martijn met +1.78. Ook positief scoorden Frits (+1.01), Michiel (+0.58), Ricardo (+0.40), Sheila (+0.38) en Bonne (+0.22). Hierna werden de trouwste bezoekers in het zonnetje gezet en dat waren achtereenvolgens Michiel, Jan van Baardwijk, Wim Noordermeer, Casper, Frits en Bonne, die elk alle negen avonden aanwezig waren geweest.
Hierna gaf Jan het uitreikingsstokje over aan voorzitter Fred, die de eindprijzen uit mocht reiken. Als eerste riep hij Daniel Zevenhuizen

 op, als winnaar van de derde prijs met 57½ punt. Fred kon echter roepen wat hij wilde, Daniel kwam niet opdagen en uiteindelijk stelde Ricardo zich beschikbaar om de € 25,= aan hem te overhandigen. Tweede werd Jan van Dam, die zijn totaal van 58½ opvijzelde
naar 61½ punt. Jan mocht € 50,= mee naar huis nemen en was daar best blij mee.
Dan tenslotte de winnaar van het 14de ZAS en dat is - het is al diverse keren verteld - Ricardo Klepke geworden. Ricardo wist zijn eindtotaal deze avond nog te verbeteren en wel naar de maximale score van 75 punten. Ricardo kreeg € 75,= uitgereikt.
Dan nog enkele feitjes over dit ZAS. Het toernooi kende in totaal 165 bezoeken, twee minder dan vorig jaar en van dat getal 165 waren er 39 unieke deelnemers. De eerste avond kende met 23 deelnemers meteen het grootste aantal. Om dan nog een laatste weetje te spuien, in die 14 keer dat het ZAS werd georganiseerd deden er in totaal 138 unieke spelers mee.
Iedereen richt nu zijn vizier weer op de interne competities en straks op KNSB- en RSB-competitie. Veel plezier daarbij aan allen gewenst!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten