zondag 25 augustus 2013

ZAS ronde 8

Het toernooi is weer bijna afgelopen, de voorlaatste ronde (sommigen noemen het de "één na laatste ronde" - zie verder - maar dit "bekt" eigenlijk prettiger) bracht (nog) meer zekerheid over de eindwinnaars, terwijl ook opnieuw een ZAS-nieuweling kon worden verwelkomd!
In zijn sublieme (voor hem is het eigenlijk te hopen dat dit niets met het werkwoord "sublimeren" heeft te maken!?) verslagen bezigt Aad Juijn eerder genoemde term. Ieder zijn meug eigenlijk, er was toch een manier nodig om hem, ook hier, een compliment te maken voor zijn zeer lezenswaardige (Schiedamse) verhalen. Hij geeft daarin ook 3 redenen aan waarom juist hij zou zijn gekozen voor het maken van die verslagen maar gaat daarbij gemakshalve aan de juiste reden voorbij: het toernooi wordt georganiseerd om hem (naast de onvolprezen site van HZPS) een extra podium voor zijn manier van spelen met woorden te kunnen geven. We hopen met z'n allen weer, dat er ook volgend jaar weer een PK RSB komt! Overigens, ook hier felicitaties voor Oscar van Veen en Liam Vrolijk!
Opnieuw een daling in de belangstelling voor het ZAS ditmaal (zou het toch ook met de verslaggeving te maken kunnen hebben? Natuurlijk zijn een megafles Bitter lemon en een grootverbruikersdoos Drum nog wel te bekostigen voor een kleine vereniging, de kosten voor vervoer Schiedam-Hellevoetsluis en een uurloon van minstens € 10,00 zijn dat niet), wel echter een nieuwe (toekomstige?) ster in de persoon van de oudste zoon van jeugdleider Jan van Huizen: Guido.
Maar laten we ons nu niet laten afleiden door de bijzaken en ons richten op de hoofdzaken. De stand van zaken voor de eindprijzen komt straks aan bod, nu eerst de gang van zaken over de avond zelf, vooral aan de hand van de kanshebbers op die eindprijzen. Angelique Osinga was niet aanwezig (nog even een bijzaak, ze nam deel aan het 13de Brasschaat open, samen met vader André en beiden staan daarbij (na ronde 8) op de plekken 54 en 100. Moeder Marjolein kon niet gemist worden bij het PK RSB!). Net als Angelique waren dus velen afwezig bij deze snelschaakavond!?
Ronde 1 begon al meteen met de mogelijkheid tot een familieruzie: vader Jan tegen zoon Guido. Hoe dit precies ging weten ze alleen zelf, wel weten we het resultaat: Guido liet z'n vader winnen om ruzie te voorkomen?! Of was Jan toch ècht beter? Ernst-Jan Pluim Mentz rekende af met Wim Noordermeer en Simone 't Mannetje raakte haar punt kwijt aan Ben Blakmoor. In Michael van der Voorden kreeg de avond een kanshebber op een avondprijs, hij won van Ad van der Ree. Bonne Faber wist Willem-Jan Tanis op z'n knieën te krijgen, terwijl Arie Bliek sterker bleek dan Rien van der Molen.
De volgende ronde zette Michael meteen door door van Bonne te winnen en Ernst-Jan won ook opnieuw, Arie kreeg al een beetje spijt van zijn winst in de vorige ronde. Ben futselde een punt af van Jan (kon belangrijk worden voor de eindprijzen), terwijl Wim zich herstelde tegen Rien. Guido verloor van Simone en Ad leek helemaal de weg kwijt gezien zijn verlies van Willem-Jan.
Speelden de eindprijzen al een rol in ronde 3? Hoe dan ook, Ben wist van Ernst-Jan te winnen, terwijl Arie opnieuw verloor, nu van Michael. Bonne gunde Simone blijkbaar een eventuele verhoging van haar puntentotaal, terwijl Willem-Jan het verlies uit de eerste ronde leek te hebben verwerkt wegens zijn overwinning op Jan. Tegen Wim bleek Ad de winstweg weer gevonden te hebben, terwijl Guido zijn eerste punt scoorde tegen Rien.
In ronde 4 viel dan de eerste remise te begroeten want Ben wist Michael op voldoende afstand te houden voor de remise. In dit zomeravondtoernooi lijkt Simone een soort van haat-liefde verhouding met Ernst-Jan aan het opbouwen te zijn want veel avonden zaten ze al tegenover elkaar en ze had daar al één remise uit tevoorschijn getoverd, nu echter wilde ze nog meer, wat inderdaad lukte: ook Simone won van Ernst-Jan! Willem-Jan won van Wim, terwijl Jan zich herstelde tegen Arie. Ook Ad had de smaak weer goed te pakken en dat moest Guido ondervinden, terwijl Rien nog steeds puntloos bleef dankzij verlies van Bonne.
In de nu volgende pauze werd bepaald dat de avondprijzen voor de nrs. 1, 5 en 10 zouden zijn, het rekenen kon dus beginnen.
Na de pauze bleek Ben even de kluts kwijt, pardoes gaf hij zijn dame aan Willem-Jan, die dit kleinood, inclusief het punt, in dank aanvaardde. Tegen Michael kon Simone niet opnieuw voor een verrassing zorgen, terwijl Bonne en Ad het op een remise hielden door herhaling van zetten. Gelukkig voor Bonne had Ad overzien hoe hij, redelijk simpel, mat had kunnen bewerkstelligen. Jan veroverde weer een punt, nu dankzij Wim en het verschil tussen Ernst-Jan en Rien bleek veel te groot. Arie tenslotte gunde Guido z'n tweede punt.
Ook Willem-Jan bleek niet opgewassen tegen Michael, zodat het er op lijkt, dat sommigen maar blij mogen zijn, dat Michael niet vaker is geweest, anders had hij een grote rol in de verdeling van de eindprijzen kunnen spelen! Bonne liet zich door Ben inmaken, terwijl Jan het heft in handen nam tegen Simone. Dat leverde hem een punt op. Zoon Guido bleek ook geen ijzer met handen te kunnen breken tegen Ernst-Jan. Ook Ad liet Rien puntloos, terwijl Wim nog van Arie won.
Opnieuw stond er een pauze op het programma, eerst echter won Michael nog van Jan, terwijl Rien de verrassing van de avond bewerkstelligde door van Ben te winnen! Ernst-Jan liet z'n tanden zien aan Willem-Jan, die hier zo van schrok dat hij hem snel het punt overhandigde. Simone en Ad tekenden een onderlinge vrede, terwijl Arie niet opgewassen bleek tegen Bonne en Guido niet tegen Wim.
Na die pauze stond dan eindelijk Michael-Ernst-Jan op het programma en Michael leek daar een nieuwe verrassing aan te kondigen. Hij bleek, nadat beiden nog minder dan een minuut bedenktijd over hadden, hier bijna het dubbele van Ernst-Jan van te hebben. Jammer genoeg voor Michael bleek dat echter nog onvoldoende, keurig zette Ernst-Jan hem aan de kant. Ben bleek nu bezig met het spelletje om-en-om want hij verloor nu weer een partij en wel van Ad. Willem-Jan won van Arie en Jan van Rien. Simone zette haar tanden in Wim en liet pas los nadat Wim had opgegeven. Datzelfde gold een klein beetje voor Bonne en Guido, waarbij laatstgenoemde de verliezende partij was.
De voorlaatste (!?) ronde bracht Rien tegen Michael waarbij Rien niet nog eens voor een verrassing wist te zorgen. Ernst-Jan versloeg Jan en Willem-Jan deed hetzelfde met Simone. Ook Ad speelde dat spelletje mee tegen Arie, terwijl Wim en Bonne niet verder kwamen dan remise. Tenslotte verloor Guido ook van Ben, die, wegens zijn eerder genoemde spelletje verplicht was te winnen.
Dan de laatste ronde, waarin al het rekenwerk zijn vruchten af zou moeten gaan werpen. Hierin stelde Michael in elk geval zijn eerste plaats veilig door van Wim te winnen. Ook Ad kon niet de vuist maken, die hij wilde maken tegen Ernst-Jan terwijl Guido op 2 punten bleef staan dankzij Willem-Jan. Guido stond op plek 10 voor deze ronde begon en keek daarom verwachtingsvol naar de partij tussen Arie en Ben. Arie mocht dat niet winnen, Guido had echter buiten het spelletje van Ben gerekend want hij diende weer te verliezen. En dat gebeurde ook en Guido was ontroostbaar! Jan kreeg Bonne tegenover zich en verslikte zich danig in het gebeuren op de koningsvleugel. Hij meende een paard te kunnen zetten op h4, waar het edele dier alleen werd "gedekt" door de gepende pion op g3. Jammer genoeg voor Bonne zag Jan de consequentie meteen nadat het paard werd geslagen, anders was hij zijn dame ook nog kwijtgeraakt. Nu alleen maar het punt!? Tenslotte won ook Simone nog van Rien.
Nu even wat de eindprijzen betreft, daar is Ernst-Jan zeker van de prijs van € 75,00. Gefeliciteerd alvast! De € 50,00 gaat zo goed als zeker naar Angelique. Maar als ze niet aanwezig zal zijn of ze weet minder dan 4 partijen te winnen (minder dan 12 punten te scoren dus), dan kan Jan van Huizen haar nog passeren als hij alle 5 partijen wint. Als Jan zijn eindtotaal niet weet te verhogen en Ben weet minstens 4 uit 5 te scoren, dan eindigen ze samen op 59 punten. Als Ben echter alle 5 partijen winst en Jan verbetert zich niet, dat wordt Ben derde. Ook Simone heeft nog een waterkansje want als ze al haar partijen wint en Jan of Ben weten zich niet te verbeteren, dan wordt Simone derde. Ook Bonne heeft nog zo'n waterkansje: alles winnen en Jan, Ben en Simone verbeteren zich niet of (heel) mondjesmaat, dan zou Bonne nog derde kunnen worden.
De avondprijzen waren tenslotte voor Michael als eerste (hij koos daarvoor een prijs, die in geen enkele jongenskamer zou mogen ontbreken, aangezien hem dat door zijn moeder in het oor was gefluisterd. Zijn ouders hadden hem namelijk uit Spijkenisse gebracht en (ook) de prijzentafel bewonderd.) De tweede prijs kwam (zeker voor hemzelf verrassend) terecht bij Bonne als vijfde en de derde dus niet bij Guido maar, dankzij zijn winst op Ben, bij Arie.
Het eindklassement van de avond ziet er (plaats-startnummer-naam-punten-w.p.-SB) als volgt uit:
1.  7 Michael van der Voorden 8.5 49.5 38.75
2.  5 Ernst-Jan Pluim Mentz   8.0 46.0 35.00
3. 10 Willem-Jan Tanis        7.0 52.0 29.50
4.  1 Ad van der Ree          6.0 49.0 19.75
    4 Bonne Faber             6.0 46.0 21.75
6.  9 Simone 't Mannetje      5.5 52.5 23.50
    3 Ben Blakmoor            5.5 51.0 30.75
8.  6 Jan van Huizen          5.0 49.0 14.00
9. 11 Wim Noordermeer         3.5 51.0  8.00
10. 2 Arie Bliek              2.0 52.5  6.50
   12 Guido van Huizen        2.0 49.5  3.00
12. 8 Rien van der Molen      1.0 52.0  5.50

De laatste avond tenslotte zal in het teken staan van het rapidschaken en de bedenktijd is daarbij gesteld op 15 min.p.p.p.p.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten