zondag 18 april 2021

Samba Triste

Een nieuwe snelschaakavond met een, voor sommigen althans, heel toepasselijke naam. Voor elke partij kreeg elke deelnemer vijf minuten, vermeerderd met vijf seconden voor elke zet die werd gedaan. Werden er twaalf zetten gespeeld dan betekende dat dus dat men er één minuut bedenktijd bij had "verdiend". Het ging niet over een aantal ronden, nu was weer eens het Arena-systeem van toepassing.

                                           THVD

Met wie zou er eigenlijk anders begonnen moeten worden? Op Pionierbasis is er immers nauwelijks iemand anders om mee te beginnen, vooral gezien zijn resultaten sinds het begin van de virtuele toernooien. Zijn eerste partij van de avond werd, met zwart, gespeeld tegen ook-dat-nog en na 23 zetten vond zwart het voldoende, met een loper achterstand. Een loper trouwens, die belangrijke velden kon gaan bestrijken bij een matvoering. Opvallend was trouwens het gebruik van de bedenktijd door beiden. Zwart had één keer maximaal 16½ seconde voor een zet gebruikt, wit daarentegen één keer bijna een hele minuut! Dat betekende een eindstand qua tijd van 2½ min. voor wit en bijna 5½ min. voor zwart. Hij had er dus tijd bij verdiend. Hierna bleek meteen dat, ook in het Arena-systeem, een oneven aantal deelnemers een bepaalde invloed heeft want ennobrebaf had, waarschijnlijk wegens de laagste rating van de deelnemers, een poosje moeten wachten voor hij een tegenstander kreeg. Logisch eigenlijk want met een oneven aantal deelnemers kan nooit iedereen meteen aan een tegenstander worden geholpen. THVD had zich blijkbaar meteen na zijn winst weer aangemeld en kreeg daarom ennobrebaf vrij snel als tegenstander. Ook hier hetzelfde grote verschil in gebruik van de bedenktijd. Desondanks presteerde zwart het zijn dame kwijt te raken, wat even later mat ging betekenen. Maar net daarvoor gaf zwart op. Hierna kreeg hij te maken met een oude speler in een nieuw jasje, met zwart tegen Vestinghuis. Daar had hij toch, althans gezien het aantal gespeelde zetten, wat meer moeite mee. Er werden in totaal 65 zetten gedaan, dus bijna 5½ minuut extra bedenktijd! Toen vond zwart het wel genoeg geweest en zette hij dus wit mat. Daarna kwam hands-up (met wit) proberen om iets los te peuteren van deze gigant. Weer werd achter het net gevist, wit was een toren kwijtgeraakt, won wel weer een kwaliteit terug maar met nu nog steeds een loper achter en een pion op vallen vond wit het toch welletjes en gaf op. Weer had zwart meer tijd over dan waar hij mee begon. Dan weer de beurt aan ook-dat-nog, nu met zwart spelend en zwart kwam op een gegeven moment voor te staan. Maar dat voordeel verdween eigenlijk weer snel en zo ging het voordeel op zeker moment naar wit en wel dermate, dat er opnieuw een overwinning voor THVD aan leek te komen, zoals te zien op het diagram.

Zojuist waren een loper tegen een paard geruild op g4, waarop zwart 1 ...;g6 speelde. Toch zou 1 ...;Ka8 beter zijn geweest. Wit ging nu verder met 2 Lf4 (2 Ta2 is iets beter);Lxf4 3 Dxf4+;Ka8 4 Tab1 (wit had met 4 e5 meer voordeel gehouden);f5 5 exf5 (5 e5 is lichtjes beter); gxf5 6 Tfe1 (6 Dd2 is beter of anders 6 Tbe1);Dh7 (ook al zou je het niet direct zeggen, toch is 6 ...;Df7 beter) 7 Df2 (dekken met een toren is beter, 7 Tb2 het beste);Tdf8 (het witte voordeel van het diagram is nu bijna verdwenen, dat zou helemaal zo zijn geweest na 7 ...;f4) 8 h4 (wit had veel beter zijn koningsstelling kunnen versterken met 8 Tb2, nu komt zwart weer flink in het voordeel);f4 9 gxf4 (9 Db2 is beter maar ook dan wordt het heel moeilijk voor wit);Tfg8+. Het maakt niet zo veel meer uit, wit staat toch verloren. Maar 9 ...;Thg8+ is beter. Ook wit lijkt moeite te hebben met het accepteren van het verlies. Tenminste, hij blijft nog doorspelen tot hij mat is gezet. Hierna komt MarkLagendijk langs met wit en hij heeft weinig in de melk te brokken, hij wordt na ruim 30 zetten tot opgave gedwongen. Het is dame geven en mat gaan of opgeven. Hierna is het snel afgelopen met een zwarte martdamp, die een lichtelijk vergiftigd pionnetje opsmikkeld en tot de ontdekking moet komen dat dit hem de dame kost. Na twaalf zetten is de partij afgelopen, zwart geeft op. Ook TimvanHuizen wordt aan dezelfde zegekar gebonden, na 25 zetten staat hij mat. Een zwarte MarkLagendijk kwam ook tot de ontdekking dat hij maar beter op kon geven. Hij kreeg de keus tussen dameverlies, torenverlies of opgave. Daar koos ook martdamp voor met loper en toren achterstand tegen twee pionnen. Maar ook promotie van de a-pion zat er aan te komen. Relatief lang voor zijn doen hield Rien_van_der_Molen het vol, toch gaf hij op toen hij een toren ging verliezen en daarmee dan een dame tegen een pion achter zou staan. MarkLagendijk vond vervolgens een dame achterstand ook ruim voldoende om op te geven, terwijl beiden er twee minuten bij hadden verdiend! Tenslotte ging ook Rien_van_der_Molen nog een keer onderuit met zwart toen een witte pion z'n dame en een loper tegelijkertijd aanviel. Maar hij stond ook al een kwaliteit achter.

                                                                          hands-up

Een goede tweede! Of kun je beter zeggen "de beste van de rest"? Te beginnen met DrsD2020, die de leiding had over het witte materiaal. Die partij ging vrij gelijk op, hoewel beide koningen - vooral de zwarte - in een open stelling terecht kwamen. Bij het diagram (na 25 zetten) ging wit een beetje in de

fout. Hij speelde hier 1 Da3 en miste daarbij waarschijnlijk 1 Pxe4. Zwart ging verder mer 1 ...;f3 (hij had sterker 1 ...;Dd8 gespeeld) 2 gxf3;Lxh3 (2 ...;f3 3 fxe3;Pg3+ 4 Pxg3; Dxg3 beloofd wat meer) 3 Ta7 (3 fxe4 is beter);Dd8 4 fxe4;Dh4 5 Pf3 (een verliezende zet, maar weet zwart dat ook uit te buiten?); Dxf2 (het lijkt er, in eerste instantie, wel op) 6 Pe1 (bijna de enige zet. Het alternatief 6 Ph4 geeft mat in 19);Dxe1+ 7 Kh2 (dit is wel mat in 10, 7 Pg1 is wat halsstarriger);Dxe2+ en het is nu mat in 9. Zwart heeft er echter toch nog 23 zetten voor nodig, wit geeft dan op. Het mat zou 8 Kxh3;Df1+ 9 Kh2;Df2+ 10 Kh3;Pf4+ 11 Kg4;h5+ 12 Kf5;Tf8+ 13 Tf7;Txf7+ 14 Kg5;Dg2+ 15 Kh4;Lf6/Dg4# zijn. Maar hierna ging het minder goed, na THVD werd er, met zwart, tegen MarkLagendijk gespeeld en deze partij werd opgegeven toen er een toren werd verloren. Een mat zat er ook aan te komen. Daarna werd er weer gewonnen, met wit van ennobrebaf die zich verkeek op het gedekt zijn van veld f1. Daardoor werd a.h.w. een dame verloren. Het ging op en neer met de uitslagen want hierna werd van een zwarte martdamp verloren. Al voor zet 20 werden de beide witte torens aangevallen door een paard en dat vond wit, die al een paard achter stond, veel te veel van het goede en hij gaf dus op. Daarna werd wraak genomen op MarkLagendijk, die mat werd gezet door promotie van de c-pion, zodat zowel de witte toren op b1 als de (gedekte nieuwe) dame op c8 schaak geven. Dan werd, met zwart, gewonnen van Rien_van_der_Molen, die al na 14 zetten opgaf omdat hij al een loper tegen een pion achter stond en ook een kwaliteit zou gaan verliezen. Het kon nog sneller want martdamp, nu spelend met wit, gaf op toen hij er achter kwam dat de loper, waarmee hij dacht het mat, dat dreigde op f2, tegen te kunnen gaan door tussenplaatsen van die loper, zonder meer kon worden geslagen. De pion, die de loper nl. dekte, stond gepend en is dan dus een slechte verdediger. Deze partij duurde maar elf zetten. Dan de laatste partij van deze speler en dat werd ook een relatief snelle partij, want, na 19 zetten, raakte andere "oude nieuweling" reiziger078 (een drukke tijd voor hem, hij zat ook op de bank bij de wedstrijd AS Roma tegen Ajax, of was dat iemand anders?!) een paard kwijt, waardoor hij drie pionnen achter kwam te staan. Voor hem was dat een duidelijke reden om op te geven.

                                                                         Vestinghuis
Er werd begonnen met een verliespartij, met zwart, tegen reiziger078. Na 35 zetten had hij een toren en een pion verloren, daarvoor nog wel een paard verdiend. Maar hij stond ook mat! Dan een partij, met wit, tegen Rien_van_der_Molen en hij wist zo langzamerhand een dame, een loper en een pion voor te komen. Nadat hij een toren had geslagen met die dame vond zwart het wel voldoende en gaf dus op. Nu werd het wel eens tijd om te winnen, dacht hij en deed dat in de volgende partij, tegen de zwarte martdamp. Die gaf, na 22 zetten, op, hij kon de partij nog slechts rekken door achtereenvolgens toren, dame en nog een toren te offeren, waarna hij toch nog mat zou gaan. Hij had nu blijkbaar de smaak een beetje te pakken, in de volgende partij, opnieuw tegen reiziger078, nam hij wraak. Maar dat kostte wel
moeite en hij had er eigenlijk ook wel de hulp van zijn tegenstander bij nodig, zoals te volgen vanaf het diagram. Hier moet wit terdege op gaan passen en daarom probeert hij dames te ruilen met 1 Df5 (een laatste ontwikkelingszet met 1 Lg5 zou beter zijn geweest);Dxf5  (eerst 1 ...;d5 2 Lg5 invoegen schijnt wat sterker te zijn) 2 Txf5;Le7  (wel voorzichtig, toch is 2 ...;d5 weer sterker) 3 Lg5;Th7 (en weer is 3 ...;d5 de sterkste zet) 4 Pe3;Tdh8 5 h4;Kd7 (5 ...;b5 was het beste) 6 Lxf6 (torens verdubbelen met 6 Taf1 is net sterker);Lxf6 7 Pd5 (nu is 7 Pg4 iets beter);Lxh4 (een dappere poging, toch is 7 ...;Ke6 beter) 8 gxh4;Txh4 (toch kan zwart hier beter eerst zijn koning wat beter gaan beveiligen met 8 ...;f6) 9 Txf7+;Kc8 10 Tc7+ (toch verstandiger eerst de koning wat veiliger te krijgen met 10 Pf3);Kb8 en het wordt een gevecht met de torens. Als beide kanten daar nog een pionnetje mee hebben meegesnoept worden ze geruild, waarna wit een gezond paard voor staat, wat ook zwart inziet en daarom opgeeft. De volgende tegenstander wordt ennobrebaf, met wit en dat wordt een lange partij met toch tenslotte winst voor zwart, die een heel sterke vrijpion krijgt op de g-lijn. Om die tegen te houden plaatst wit zijn laatste toren op die lijn, daarbij totaal overziend, dat een zwarte loper dat veld bestrijkt. Opgeven dus geblazen voor wit. De laatste tegenstander wordt dan TimvanHuizen, die met zwart speelt. Dat is dan na 32 zetten afgelopen, als zwart mat wordt gezet, terwijl hij een toren en een pion achter staat.
                                                                           DrsD2020
Na zijn eerste verlies van hands-up kwam hij, met zwart, tegen reiziger078 en na bijna 60 zetten hadden beiden nog ruim een minuut aan bedenktijd en stond zwart een loper voor. Wit vond dit, naar het leek, een dermate moeilijke stelling dat hij op tijd ging verliezen. Maar de stelling was daar ook wel naar, zwart had de beide laatste pionnen van wit binnen enkele zetten kunnen winnen en dus kon er geen betere oplossing voor wit worden gevonden dan opgeven. Daarna een partij tegen ook-dat-nog en
zwart won a snel een pion, waar hij een tempo voor over had. Er kwam ook al snel een moment om een diagram voor te maken. Wit heeft hier net zijn paard naar g5 gespeeld en zwart speelt dan de minder goede zet 1 ...;d5 (1 ...;g6 is beter) 2 Pxh7 (wit lijkt het goede idee gekregen te hebben, pakt alleen het verkeerde stuk, 2 Lxh7;Txh7 - op 2 ...;Pxh7 volgt 3 Dh5+;Kd7 4 Pf7;Pf6 5 Dxh8;De8 6 Dh3+;e6 7 Pe5+ - 3 Pxh7;e5);Le6 (2 ...;Dd6 is beter) 3 Pxf8 (weer die angst, lijkt het. 3 Pg5 is beter);Kxf8 4 0-0 (wel een logische zet, 4 Lf4 is de betere zet);Pc6 (beter is 4 ...;Dd6) 5 Lf4;Dd7 (5 ...;Lf7 is wat beter) 6 Pc3 (het paard staat in deze stelling beter op d2);Lf7 7 De2 (nu is 7 Lb5 de betere zet);Te8 8 Lb5 (nu is 8 Lg5 beter);a6 (8 ...;e5 is wel beter) 9 Lxc6;Dxc6 10 Le5 (10 De5 kan meer opleveren);Th6 en het kan nog alle kanten op. Na 10 ...;d4 had zwart beter gestaan, nu moet hij nog flink aan de bak voor een goed resultaat. Maar dat komt er nog wel, mede waarschijnlijk omdat er een dubbel toreneindspel ontstaat met een pion meer voor zwart. De witte koning dringt dan ver in het vijandelijke kamp binnen en wordt daar mat gezet, mede omdat een eigen pion in de weg staat. Dan wordt er nog een partij van reiziger078 gewonnen, die opgeeft nadat hij geen direct schaak meer kan geven en de achterstand van toren en loper te veel door gaat wegen bij de ook grote achterstand in tijd. De zwarte reiziger078 geeft dus op. Ter afsluiting wordt er nog met wit van MarkLagendijk verloren omdat zwart schaak kan geven waarbij de witte dame reddeloos verloren gaat.
                                                                      MarkLagendijk
Begonnen werd met een remise, met wit, tegen martdamp. Na 46 zetten stond wit weliswaar twee lopers tegen een pion voor maar zwart had een eeuwig schaak-procedure in handen. Na vijf seconden over het zwarte aanbod nagedacht te hebben accepteerde wit. Het leek wel goed bevallen te zijn want in de volgende partij, zwart tegen TimvanHuizen, bood hij het zelf aan na 62 zetten. Nu stond hij twee pionnen achter en kon zelf eeuwig schaak geven. Wit stond wel op het punt te promoveren. Dan met wit tegen Rien_van_der_Molen. In gelijke stand - materieel gezien - kon wit een familieschaakje geven, wat hem dus een dame tegen een paard opleverde.
                                                                         ook-dat-nog
Na het verlies tegen THVD kwam er een makkelijker tegenstander, die ook meteen na afloop van z'n vorige partij had aangegeven de volgende partij te willen gaan spelen, dat was Rien_van_der_Molen en hij voerde de witte stukken aan. Maar hij kwam dame, toren en paard achter, had daarvoor maar drie pionnen teruggekregen en gaf op na 38 zetten om mat in twee te voorkomen. Hierna al weer z'n laatste partij en dat was met zwart, tegen TimvanHuizen. Na een afruil op f6 was er een half open g-lijn
ontstaan en daar wilde zwart gebruik van maken, zoals te zien op het diagram. Er stonden enkele stukken op gericht, met als belangrijkste natuurlijk de batterij dame en loper. Wit speelde nu 1 g3 om, naar hij dacht, erger te voorkomen. Beter zou eigenlijk 1 Te4 zijn geweest. Het zwarte antwoord was 1 ...;Lxg3 2 Kf1;Lh2 (weer dat streven naar veiligheid. Beter zou 2 ...;c5 3 Lxe6,fxe6 4 Txe6+;Kd8 geweest zijn) 3 Te3 (3 Ld3 of 3 Le2 zou beter zijn geweest);Tg1+ (bijna alle zetten zijn hier goed, het beste zijn 3 ...;0-0-0 en 3 ...;Lxf3) 4 Pxg1; Lxd1 5 Txd1;0-0-0 (toch zijn 5 ...;f5 en 5 ...;Lf4 beter) 6 Pf3;Lf4 7 Te2 (sterker is 7 Te4);Pb6 (7 ...;Lxd2 is iets beter) 8 Lxf4 (beter is 8 La4);Dxf4 9 Pd2;Dxd4 en hier is 9 ...;Df5 beter maar zwart staat eigenlijk toch al gewonnen. Wit blijft nog wel even vervelend, geeft later nog een toren weg en wordt daarna, nadat zwart er nog een dame bij heeft gehaald, mat gezet.
                                                                         martdamp
De eerste, nog niet behandelde, partij is, met wit, tegen ennobrebaf. Na 40 zetten, met een loper van zwart opgesloten door een pion op c3, op b2, weet zwart geen goede zetten meer te vinden en geeft op. Al zijn andere partijen zijn al besproken.
                                                                Rien_van_der_Molen
Er werd, met zwart, begonnen tegen TimvanHuizen en zwart gaf op na 33 zetten, met een achterstand van dame en loper tegen een toren. Er was weinig meer te doen aan de positie van de zwarte koning. Wit kon rustig met zijn vrijpionnen op de damevleugel naar voren rennen, de zwarte pionnen op de koningsvleugel konden maar weinig tegengas geven. Nog een partij, nu met verwisselde kleuren, tegen TimvanHuizen en die partij duurde 34 zetten, toen wist wit de matzet uit te voeren. Ook de laatste partij ging tegen TimvanHuizen, nu weer met zwart dus een prima gelegenheid om wraak te nemen. Dat lukte ook, na 28 zetten wist zwart - met een pion voorsprong - zijn tegenstander mat te zetten.
Alle andere partijen werden al eerder besproken, wat ons brengt bij de eindstand:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2045)

42

13

12

0

1

2

hands-up (1649)

17

9

6

0

3

3

Vestinghuis (1418)

17

7

5

0

2

4

DrsD2020 (1544)

9

5

3

0

2

5

MarkLagendijk (1436)

8

9

3

2

4

6

ook-dat-nog (1699)

7

5

3

0

2

7

martdamp (1438)

5

7

2

1

4

8

Rien_van_der_Molen (961)

4

9

2

0

7

9

TimvanHuizen (1111)

3

7

1

1

5

10

reiziger078 (1228)

2

5

1

0

4

11

ennobrebaf (757)

0

4

0

0

4


Geen opmerkingen:

Een reactie posten