zondag 25 april 2021

Brainbox Cruel Train

Na vorige week een tempo voor de aanstormende jeugd gespeeld te hebben was het nu de beurt aan de wat oudere en bezadigde spelers met een tempo van 12 min. en 2 sec. per zet extra. Hoewel, vergeleken met het oude bekende tempo van 90 min. en 15 sec. per zet is het natuurlijk nog steeds heel snel. Dat zal ook wel de reden zijn, dat veel schakers afgehaakt zijn en vurig zitten te hopen op die oude tijden, toen men elkaar nog zag en de reactie op bepaalde zetten nog uit iemands lichaamstaal af kon lezen. Maar er lijkt weer licht te zijn aan het einde van die tunnel!

Deze avond zouden er vijf ronden gespeeld gaan worden was de planning, de server chess.com bepaalde echter anders en zodoende werden er maar vier ronden gespeeld, met tien deelnemers. Een reden voor die wijziging is misschien dat er in de eerste ronde slechts negen spelers waren (TimvanHuizen had zich wel aangemeld, speelde echter geen eerste ronde, waardoor Rien_van_der_Molen werd verblijd met een punt wegens een ontvangen bye) zodat er vier partijen werden gespeeld.

                                                                             RONDE 1

Hierin speelde hands-up tegen THVD, die, zeer tegen zijn gewoonte in, de eerste partij verloor. Hij werd, na 70 zetten, mat gezet. Hij had nog slechts de kale koning terwijl de koning van zijn tegenstander nog werd vergezeld door een dame, een loper en twee pionnen. Wel opvallend is, dat wit nog slechts één minuut bedenktijd had en zwart nog bijna 7½! Was met zijn gedachten misschien nog bij vorige week?! De volgende partij ging tussen Talentje1985 en ennobrebaf en beiden waren het er - achteraf - over eens dat het een leuke en interessante partij was geweest. Twee zaken vielen op in de grotere openingsfase, wit pende met de loper het zwarte koningspaard via Lg5 maar trok de loper meteen weer terug na h6-Lh4 en zwart hield zijn koning in het centrum. Dit alles is te volgen via het

diagram, waar wit nu, met 1 g4 het bekende patroon - aanvallen aan de kant waar de koning van de tegenstander staat zonder de positie van de eigen koning te verzwakken - volgt. Zwart speelde nu 1 ...;Pc4 maar had iets sterker de zojuist geschetste strategie kunnen volgen met 1 ...;b4. De partij ging verder met 2 Lxc4;Dxc4 en zwart had op dit moment de iets betere papieren. 3 g5 (volgt hier nog het oorspronkelijke plan maar 3 a3 lijkt verstandiger);hxg5 (een beetje het gevolg van de zwarte strategie, hoewel het in de actuele positie toch wel de beste zet is) 4 fxg5;Ph7 5 h4 (ondanks het daarop volgende pionverlies is 5 e5 toch beter. Er zou kunnen volgen 5 ...;Lxg5 6 Le3; Lxe3 7 Dxe3;d5 8 Pce2 - profylactisch - ;Dc7 9 Tdg1 en wit kan verder gaan met hameren op de zwarte koningsvleugel);b4 6 Pce2;a5 7 g6 (te driest en aanvallend, 7 Pf4 is beter);fxg6 (de zwarte koning komt steeds meer in z'n hempie te staan, toch is dit het beste voor zwart) 8 Tdg1 (lijkt sterk maar 8 h5 is beter); Pf6 (8 ...;e5 is beter) 9 Dg5;Th6 (een goede zet, 9 ...;e5 10 Dxg6+;Df7 11 Pf5;Dxg6 12 Txg6;Lf8 is ook een mogelijkheid) 10 De3 (onverrichterzake noem je zoiets, wit had echter veel beter zelf 10 e5 kunnen spelen);e5 en zwart is dicht bij een verrassende winst. Maar de stress van het "moeten winnen" slaat toe en zwart weet het niet tot een goed einde te brengen. In de slotstand staat hij nog steeds twee pionnen voor maar hij heeft te weinig tijd, terwijl zijn tegenstander nog drie minuten tot zijn beschikking heeft. Tenslotte dus op tijd verloren. schaaksheila speelt weer een vechtpartij tegen DrsD2020, slaagt er echter niet in dat te verzilveren en geeft tenslotte op met een kale koning tegen een loper en drie pionnen. Dat het een spannend gevecht is geweest blijkt wel uit beider bedenktijd aan het slot: 20 sec. voor zwart en nog één minuut voor wit. Een spannende partij wordt het ook tussen ook-dat-nog en reiziger078, hoewel die spanning net zozeer in de bedenktijd zit want aan het slot hebben beiden nog vier minuten. Maar zwart geeft op als hij een pion verliest en blijkbaar geen mogelijkheid meer ziet om er iets positiefs van te maken. Hij heeft waarschijnlijk een hoge pet op van de kwaliteiten van z'n tegenstander!?

                                                                          RONDE 2
Een voltallig deelnemersveld nu en hands-up speelde nu tegen Talentje1985. Hij had duidelijk meer moeite met zijn tegenstander dan in de vorige ronde. Want na 52 zetten gaf hij op, terwijl hij nog iets minder dan 20 sec. tijd over had (zijn tegenstander nog bijna drie minuten). Zwart stond een pion voor en die pion stond op het punt om te promoveren. Voldoende reden om op te geven dus. DrsD2020 kreeg het - figuurlijk - aan de stok met Rien_van_der_Molen en zorgde er voor dat die stok vlam vatte waardoor zwart opgaf toen hij zijn dame verloor, zonder compensatie. De volgende partij ging hierna tussen THVD en ook-dat-nog en zwart kwam redelijk aangenaam te staan. Maar hij wist dat kleine
voordeeltje niet vast te houden, na een korte scrimmage in het centrum was bijgaand diagram daarvan overgebleven. Wit speelde nu 1 cxd4;Lxd3 2 Dxd3;Tfc8 (2 ...;Db4 komt het meest in aanmerking en anders 2 ...;Tac8) 3 Tfc1 (3 Tfe1);Pf6 (opnieuw 3 ...;Db4) 4 Tc3; Pe4 (4 ...;Pd7 is wat beter) 5 Tc2;Txc2 6 Dxc2;Tb8 (het lijkt wat typisch maar toch is 6 ...;Pf6 hier de betere zet) 7 Tc1;h6 8 f3;Pf6 9 b3 (wit kan nu 9 Pd3 proberen);Kh7. Zwart lijkt de kluts een beetje kwijt te zijn maar staat al wat slechter. Hier zou 9 ...;a4 10 Dc6;Dxc6 11 Pxc6;Ta8 een vervolg geweest kunnen zijn. Maar wit weet een vrijpion op de a-lijn te krijgen en die gaat de partij beslissen. Een zet voordat de pion promoveert geeft zwart op. TimvanHuizen speelde nu tegen schaaksheila en ze hielden elkaar lang in evenwicht. Maar op een gegeven moment maakte wit een foutje door zijn f-pion op te spelen en daardoor de dekking van de g-pion verwaarlozend. Dat kostte hem de dame tegen een toren en een pion. Het had hem ook de partij moeten kosten maar zwart maakte in het eindspel een rekenfout waardoor de partij, wegens twee kale koningen, in remise eindigde. Als laatste partij van de ronde dan ennobrebaf tegen reiziger078 en ook deze partij eindigt in remise. Wit doet daarbij zijn uiterste best om voordeel te krijgen maar zwart weet alles keurig op te vangen. Als zwart dan tenslotte schaak geeft herhaalt wit de zetten, wat niet helemaal nodig is, "moe gebeukt" door het steeds vangen van bot bij zijn pogingen wordt remise dus de uitslag.
                                                                          RONDE 3
Voor de eerste plek spelen nu Talentje1985 en DrsD2020 tegen elkaar. Zwart vervalt daarbij in zijn oude probleem: het niet binnen de gestelde tijd uit weten te voeren van zijn strijdplan. Dat plan zal best wel goed zijn geweest, toch weet wit, in de loop van de partij, twee pionnen buit te maken. Er eindigt tenslotte wel een zwarte toren op de laatste rij, waarvandaan de vijand mooi in de rug kan worden aangevallen maar wit heeft zijn toren op de tweede rij geposteerd en beveiligt zodoende de gevaarlijke punten. Zwart gaat dan door de vlag, terwijl wit nog 3½ minuut over heeft. Rien_van_der_Molen geeft op tegen THVD als hij een toren verliest, terwijl hij al een kwaliteit en een pion achter staat. Dan de partij tussen ook-dat-nog en hands-up. Laatstgenoemde geeft die partij op als hij zijn koning, na een torenschaak, op paardafstand van elkaar neerzet. Er springt namelijk een paard naar dat mogelijke veld, wat dus een toren kost in dit geval. Komen we dan bij een partij tussen reiziger078 en TimvanHuizen.
Zwart weet daarbij een sterk pionnencentrum op te zetten maar verzwakt dan meteen weer door één van die pionnen op te spelen (zie diagram). Wit speelt hier het logische 1 Lg5, waarna zwart antwoordt met 1 ...;d4 (1 ...;Lb4 zou beter zijn geweest) 2 Lb5+;Ld7 3 Lxf6  (ook 3 Lxd7+ is een - even goede - mogelijkheid);Dxf6 (eigenlijk is 3 ...;gxf6 beter, dan hoeft de koning niet op d7 terug te slaan als daar geslagen wordt) 4 Lxd7+;Kxd7 5 Pe4 (de veiligheid van de koning is belangrijk, dus eerst 5 0-0, want pion d4 staat gepend);Dc6 (5 ...;Da6 is beter, daarmee wordt de korte rochade van wit in eerste instantie voorkomen) 6 Dd3 (6 Df3 is wat dreigender);f5 7 Pg3 (7 Pd2 is hier beter);Dxg2 8 Dxf5+;Kd6 (8 ...;Kc6 is beter wegens de mogelijkheid van schaak geven met het paard) 9 0-0-0 (dus 9 Pe4+;Kc6 10 De6+; Kb7 11 Dd5+;Kb6 en nu pas 12 0-0-0);Dd5 10 Kb1 (10 The1;Te8 11 Txd4;exd4 12 Txe8;Dxf5 13 Pxf5+;Kc5 is nog een leuke variant);Tb8. Nu is 10 ...;Kc7 de betere zet, om voorgaande variant er uit te halen. Toch krijgt zwart hierna nog kansen, hij vergeet ze echter te verzilveren en wit trekt dan nog aan het langste eind met een mat met de dame op c6. De laatste partij van deze ronde is die tussen schaaksheila en ennobrebaf, waarin wit al direct de beuk er in gooit met het opspelen van de e-pion. Als wit dan, na terugnemen met het paard, de knol weer naar f3 terugspeelt gaat ze een beetje in de fout door twee stukken te geven voor een toren. Zwart krijgt hierna de kans om op de koningsvleugel toe te slaan, waarbij wit ook behulpzaam is!? Dat kost haar tenslotte de partij wegens mat op f2.
                                                                          RONDE 4
Weer een gevecht om de eerste plaats en weer was Talentje1985 er bij betrokken. Hij speelde nu, met zwart, tegen THVD, die het waarschijnlijk aan zijn stand verplicht voelt om minstens op het podium te komen. Zo op het oog was zwart er te snel bij om knuppels te gooien in hoenderhokken. Dat was, op zich, nog geen probleem maar je kunt beter eerst aan je ontwikkeling denken, zeker tegen zo'n speler als THVD! Het enige, dat hij er eigenlijk - in eerste instantie - mee bereikte was de afruil van zijn damepaard tegen het witte koningspaard en het meehelpen aan de witte ontwikkeling. Toch wist zwart, ondanks de hiervoor geschetste zonde tegen de bekende regels, een goede ontwikkeling te krijgen. Voor
wit was dat eigenlijk wat minder, zijn koning moest zichzelf al snel alleen zien te redden, zo leek het. Misschien is het diagram daar een goed voorbeeld van. Hier speelde wit 1 Df3 (op het eerste gezicht lijkt dit een prima zet maar wit heeft een betere: 1 d4;exd4 2 cxd4;c4 3 e5;b4 4 e6);Tfd8 (ook voor zwart is 1 ...;d4 de iets betere zet) 2 Tad1 (2 exd5;Dxd5 3 Tfd1);dxe4 (2 d4) 3 dxe4 (3 Dxe4 is sterker); Dc7 (3 ...;Db7 is het sterkste) 4 h4 (4 Txd8+;Txd8 5 Td1;Tb8 6 Td5 is veelbelovend);Txd1 (zwart lijkt er , met 4 ...;Db7 het beste voor te komen te staan) 5 Txd1 (5 Dxd1 is net iets beter);Td8 (zwart kan het beste proberen een doorbraak op de damevleugel te forceren, te beginnen met 5 ...;c4, hoewel ook 5 ...;Tb8 een goede poging is) 6 g5  (wit lijkt iets te snel te willen, beter is te beginnen met 6 Txd8+;Dxd8 7 De2);Txd1 (hiermee probeert zwart het spel te vereenvoudigen maar is dat verstandig? Beter is in elk geval 6 ...;Tb8 om aanval te krijgen op de damevleugel) 7 Dxd1;Dd8 (misschien werd deze zet wel vergezeld van een remiseaanbod. De stelling is er, vanuit zwart gezien dan, wel een beetje naar. Zwart had veel beter 7 ...;Dc6 kunnen spelen) 8 Dxd8+ (hoewel hij de dames ruilt neemt wit dat evt. aanbod niet aan. Beter zou hier 8 Db3+ zijn geweest);Lxd8 9 Lxc5;fxg5 10 Lxa7;gxh4. Hoewel de stelling, materieel gezien, in evenwicht is en beiden nog ruim 10 minuten bedenktijd over hebben, staat wit, technisch gezien, gewonnen. Dat weet hij ook keurig uit te spelen. In veel toernooien komen ze elkaar tegen, zo ook nu: DrsD2020 tegen ook-dat-nog. Op zeker moment komt wit ruim voor in bedenktijd en in die fase doet zwart ook een remiseaanbod. Maar wit wil proberen die tijdsvoorsprong vast te houden, dus hij weigert. Maar daar krijgt hij wel spijt van. De zwarte e-pion komt over de helft en valt daar loper en paard tegelijk aan. Daar weet wit, binnen de gestelde tijd, geen oplossing voor de vinden. Dus verlies voor hem. ennobrebaf kreeg nog een partij tegen hands-up, wist daarbij nog wel een pion te winnen, maar gaf op toen zijn tegenstander met twee torens de a-lijn bezette en mat daardoor niet meer te voorkomen was. Zoals al zo vaak, een partij van schaaksheila werd superspannend, nu met zwart tegen reiziger078. Die spanning werd vooral veroorzaakt door het bij beiden relatief snel teruglopen van de bedenktijd. Op een gegeven moment, na ± 35 zetten, had zwart nog slechts vijf seconden over en wit nog 26. Acht zetten later had zwart nog drie seconden en was de vlag van wit gevallen! Eigenlijk was toen de stelling net iets beter voor wit. Maar ja...........! De laatste partij van dit toernooi ging tussen TimvanHuizen en Rien_van_der_Molen. Eigenlijk had deze partij in de eerste ronde gespeeld moeten worden. Maar, hoe dan ook, wit wist zijn tegenstander na ruim 20 zetten mat te zetten. Hij stond toen ook drie pionnen voor.
Dit alles geeft de volgende eindstand:


Speler (rapidrating)

w.

r.

v.

pt.

1

THVD (1872)

3

0

1

3

2

ook-dat-nog (1681)

3

0

1

3

3

Talentje1985 (1788)

3

0

1

3

4

hands-up (1658)

2

0

2

2

5

DrsD2020 (1691)

2

0

2

2

6

schaaksheila (1244)

1

1

2

7

reiziger078 (1166)

1

1

2

8

ennobrebaf (1266)

1

1

2

9

TimvanHuizen (1294)

1

1

1

10

Rien_van_der_Molen (1029) *

1

0

3

1


Geen opmerkingen:

Een reactie posten