zondag 11 april 2021

Gilberto & Stan Getz

Het zou eigenlijk een feestelijke avond moeten zijn, dit 40ste online toernooi van s.v. De Pionier. Er kwamen tien spelers opdagen om hier mee van te genieten en vooral de harde kern was weer aanwezig. Hun beloning daarvoor was, dat ze de podiumplekken onder elkaar mochten verdelen, laat de anderen dan maar om de restjes vechten!? Tien minuten per partij en vijf seconden per zet increment en vijf ronden.

                                          RONDE 1

In deze eerste ronde mocht martdamp het opnemen tegen THVD. In het middenspel gebruikte hij wel de meeste bedenktijd, dat hielp niet erg veel. In de slotstelling, waarbij hij opgaf, had zijn tegenstander net een toren geslagen met de dame. Die dame kon wel teruggenomen worden, met een loper, dan echter zou zijn eigen dame vallen en zou hij twee torens en twee pionnen achter staan tegen één loper. Dat zou nooit meer goed gemaakt kunnen worden in de ruim vier minuten bedenktijd die hem nog restten. DrsD2020 kreeg ennobrebaf als tegenstander en er kwam een stelling met tegengestelde rochades op het bord, een beetje de favoriete stelling voor wit in de gegeven variant. Daarin raakte zwart de weg en wat later een pion kwijt. Zijn stelling was eigenlijk al in elkaar gestort en het maakte daarom niet echt veel meer uit dat hij meende de vijandelijke dame te kunnen verjagen met een toren. Die toren kon echter "gewoon" door de dame worden geslagen, wat meteen mat betekende. Zwart zag de consequenties van zijn torenzet na een paar seconden en gaf daarom ook meteen op, zonder af te wachten of zijn tegenstander het ook had gezien. TimvanHuizen deed goed zijn best tegen hands-up maar dat bleek toch niet voldoende. Hij raakte een dame achter en werd daarmee mat gezet, ondanks de ruime voorsprong in bedenktijd die hij had weten te krijgen. ook-dat-nog kreeg het aan de stok met schaaksheila en samen speelden ze ruim de langste partij van de ronde. Wat typisch was in de partij, was dat zwart een batterij opzette, die even later echter

afsloot met een pion. Die batterij was overigens met de dame op c8 en de loper op d7. Daar is bij het diagram niets meer van te zien, zwart heeft echter wel enkele zwakkere plekken. De dame was zojuist verjaagd van haar oorspronkelijke plek en had niet de meest gelukkige plek gekozen, e7 was beter geweest. Wit speelde nu 1 La3 om materiaal te winnen maar 1 f4;g5 (op 1 ...;Lxf4 volgt 2 g5;Lxg5 3 Dxg5;De7 4 Df4) 2 fxg5;De7 3 Lc1 kan meer opleveren. 1 ...;c5 (1 ...;g5 is net iets sterker) 2 Td6 (2 g5;Lg7 3 f4 is beter);Lg7 (2 ...;g5 is beter) 3 Lb2 (3 f4 is iets beter);f6 (met 3 ...;Td8 houdt zwart meer kans, nu geeft zwart de betere stelling aan wit) 4 exf6;Pxf6 5 e5;Pg8 6 Lxa8;Dxa8 7 Te3 (wit zal liever geen dame op f3 willen hebben, toch is 7 Txe6 de beste zet);De8  (soort van lijfsbehoud, 7 ...;g5 is toch vasthoudender) 8 Ted3;Df7 9 Dg3 (9 Pd2 is beter);Ph6 10 Pd2 (10 Td8 is beter);Lc2 11 Tf3 en wit weet het betere van het spel te houden. Zwart weet nog wel een kwaliteit en een loper te veroveren, wit krijgt echter een vrijpion op de d-lijn, die niet meer te stoppen is. Als deze pion de zevende rij bereikt valt de vlag van zwart bij het bedenken van een oplossing. De laatste partij van deze ronde gaat nog tussen Rien_van_der_Molen en MarkLagendijk en daarbij overziet wit de gevolgen van een loperoffer op h3. Dat heeft tot gevolg, dat wit mat in één overziet maar mat zou sowieso snel gevolgd zijn.

                                                                          RONDE 2
Deze ronde begon met een niet zoveel voorkomende nederlaag voor THVD en hands-up was daar de
dader van. De openingsfase was toch wel voor wit en dat hield lang stand, zoals ook zichtbaar op het diagram.  Wit had zojuist de toren van zijn damevleugel naar c1 gespeeld en zwart zette zichzelf op het verkeerde been met 1 ...;Dg6 (1 ...;Pd7 zou beter zijn geweest) 2 Lxf6 (wit grijpt zijn kans niet, hij had 2 e5;dxe5 3 Dxg6;hxg6 4 dxe5;La3 5 Tc2 moeten spelen);Lxf6 (2 ...;Dxf6 is de sterkste zet) 3 Pe2 (nogmaals is 3 e5 de beste zet voor wit);c6 4 Pf4 (hiermee geeft wit zijn totale voordeel weg, er had - weer - 4 e5 gespeeld moeten worden);Df7 (maar zwart wil dat voordeel blijkbaar nog niet hebben. Hij had 4 ...;Dg4 moeten spelen) 5 g3 (wit lijkt bang voor de aanval langs de f-lijn, hij had echter 5 bxc6 moeten spelen);e5 (met 5 ...;g5 had zwart het grootste voordeel gekregen) 6 dxe5;dxe5 7 Pd3;De7 (7 ...;Te8 is een betere zet) 8 Kg2 (8 Db3+;Kh8 9 bxc6 is een betere variant);cxb5 9 Db3+; Kh8 (9 ...;Tf7 is beter) 10 Dxb5;Pc6. 10 ...;Pf7 is een beetje beter, ook dan staat wit nog wel minimaal beter. Maar wit vergaloppeerd zich en middels enkele schaakjes weet zwart een toren en een pion voor te komen. Als hij dan ook nog eens zijn tweede paard kwijtraakt (het eerste werd geruild tegen de zwarte loper) geeft wit op. Hij staat dan een toren en een pion achter maar heeft wel ruim vier minuten voorsprong in bedenktijd. Dan wordt MarkLagendijk midden op het bord mat gezet door DrsD2020. Zwart heeft drie pionnen meer, staat echter ver achter in bedenktijd (bijna zes minuten), dat is dan niet meer van belang echter. martdamp speelt nu tegen ook-dat-nog, die in de vorige ronde al bijna alle bedenktijd had verbruikt en ook nu weer een lange partij voor de kiezen kreeg. Toch weet hij deze tegenstander na bijna 90 zetten mat te zetten, waarbij beiden nog slechts ¼ minuut over hadden. Ook kwam ennobrebaf zijn kunsten vertonen tegen schaaksheila, die dat geweld met kunst en vliegwerk wist te weerstaan en tenslotte het punt mocht incasseren omdat wit te gretig was met het peuzelen van een pion. Daardoor kwamen beide torens op dezelfde diagonaal te staan, waarop natuurlijk ook een loper geplaatst werd. Dat was voldoende voor wit om op te geven. Dan nog Rien_van_der_Molen tegen TimvanHuizen en wit had 40 zetten nodig om een matzet uit te kunnen voeren. Zwart had nog bijna al zijn startbedenktijd over!
                                                                          RONDE 3
Aan het begin van de ronde stonden DrsD2020 en ook-dat-nog samen aan kop en werden dus tegen elkaar ingedeeld. Ze herinnerden zich snel hun vriendschapsbanden en besloten al na zeven zetten tot remise. hands-up had in de vorige ronde blijkbaar veel van zijn kruit verschoten, nu speelde hij tegen MarkLagendijk en gaf op toen zwart - met dame tegen loper en toren - die dame offerde tegen de toren en terug kon slaan met een pion, die daarna niet meer af te stoppen zou zijn. Maar THVD kreeg het deze ronde makkelijker dan in de vorige, tegen Rien_van_der_Molen mocht hij al na 14 zetten het punt opstrijken omdat zwart opgaf wegens loper en paard achterstand, nog een toren verliezend en even later ook nog aan zou moeten kijken tegen een promoverende pion. Dan schaaksheila tegen martdamp en
daarbij kwam zwart eerst veel beter te staan, dat was echter voorbij na de lange rochade van zwart. Wat later kwam de koning daar helemaal zonder bescherming te staan maar ook de witte koning kreeg een gat in de pionnenformatie voor hem. Na het diagram speelde wit natuurlijk 1 Db4;Kb6 (ondanks dat je wat anders zou verwachten is 1 ...;c5 2 Dxb5+;Dxb5 3 axb5;Thc8 hier beter) 2 a5+ (begrijpelijk maar toch is 2 d4 beter);Kc7 3 a6 (3 Tfd1 is beter);Ta7 (met 3 ...;Dh3 kan zwart meer in de aanval gaan) 4 Da5+;Kc8 5 Db4 (wit moet op de damevleugel aan gaan vallen en daarvoor is 5 Pe2 een prima zet om de pionnen naar voren te kunnen laten stormen);Kc7 (doet denken aan een remiseaanbod) 6 d4;exd4 7 Dxd4 (toch is 7 Da5+; Kc8 8 Pe2 wat sterker);Tha8 8 Db4 (wit moet proberen met 8 e5; dxe5 9 Dxc5;Txa6 10 Pxb5+ door te drukken);Txa6 (zwart lijkt het over te gaan nemen) 9 Txa6;Txa6 10 Td1 (wit kan beter met 10 Pe2 het paard meer bij het spel betrekken);Pg4 en zwart wil proberen het wit zo moeilijk mogelijk te maken maar had beter 10 ...;De6 kunnen spelen. Hij gaat nu op jacht naar pionnen maar heeft de hulp van wit nodig om voordeel te krijgen. Wit offert namelijk het paard om de bescherming voor de koning nog kleiner te maken, schiet zichzelf daarbij echter in de voet. Zwart weet er een dame bij te halen via de a-lijn en wit verliest tenslotte op tijd. Dan als laatste TimvanHuizen nog tegen ennobrebaf en dat wordt eigenlijk een afruilfestijn totdat beiden achterblijven met nog drie pionnen naast de koning en het remise wordt door herhaling van zetten.
                                                                         RONDE 4
De ronde begon met een gevecht tussen de uiteindelijke nrs. 2 en 1 van het toernooi, DrsD2020 en THVD. Ze maakten er een spannende pot van met als slot het feit, dat wit zich verkeek op zijn laatste lijn en zich daar pardoes mat liet zetten met nog slechts negen seconden over, terwijl zwart nog bijna hetzelfde aantal had maar dan in minuten. ook-dat-nog speelde deze ronde tegen hands-up en had de smaak van z'n remise uit de vorige ronde nog een beetje te pakken want dat bood hij na 18 zetten aan, terwijl hij zelf nog ruim zes minuten over had en zijn tegenstander maar de helft. MarkLagendijk kreeg 
deze ronde te maken met TimvanHuizen en leek mooi spel te krijgen bij de diagram. Hij speelde hier 1 Pxe5;Dd6 (zwart ging eigenlijk meteen in de fout. Hij had beter 1 ...;Lb7 kunnen spelen) 2 Pf3 (ook wit was niet in vorm, hier had 2 Lf4 moeten volgen);Lxf3 (als je ruilt op f3 - zoals hier dus - dan moet er eigenlijk met de g-pion geslagen moeten worden, 2 ...;Lb7 is beter) 3 Dxf3;Pc6 (wit komt eigenlijk steeds beter te staan. Zwart had beter 3 ...;Dc6 4 Df5;De6 5 Db5;Dc6 gespeeld) 4 Tad1 (na de vorige zet was het witte voordeel nog groter geworden, hij had nu 4 Lf4 moeten spelen om daar een deel van vast te houden);Dc7 (doorgaan met het plan bij zet 3, met 4 ...;Pe5 was beter, toch zou zwart dan problemen houden na 5 Lh7+;Kxh7 6 Df5+; g6 7 Df4;Db8 8 Dxh6+;Kg8. Maar hij kwam toch beter te staan dan nu) 5 Lb5 (wit grijpt zijn beste kans - 5 Lf4 - niet, daarna had Lb5 ook gekund);Pe5 6 De2 (de dame had beter naar g3 gespeeld kunnen worden);a6 (dit zullen we maar een "slip of the tongue" noemen, 6 ...;Peg4 zou de zet zijn geweest) 7 La4 (maar ook wit reageert niet adequaat, hij had die pion rustig kunnen slaan);b5 (nog steeds 7 ...;Peg4) 8 Lb3 (eerst 8 Lf4);Pc4 (eigenlijk weer een kwestie van eerst doen en dan denken, waar overigens veel schakers zich aan bezondigen! Hier had toch beter 8 ...;Peg4 kunnen worden gespeeld) 9 Lf4 (en hier verliest wit de controle, met een zet, die veel eerder had moeten worden gespeeld. Beter was slaan op c4 en daarna Ld4);Dc6 (het werd al vaker gezegd, angst is een slechte raadgever, zwart had 9 ...;Dxf4 moeten spelen. Als wit dan 10 Dxe7 speelt, volgt 10 ...;Tfe8 11 Pe2;Txe7 12 Pxf4;Txe1+ 13 Txe1;Pxb2 14 Tb1;Pc4 15 Lxc4;bxc4 16 Tb4;g5 17 Ph3;Td8. Het is wel een lange reeks zetten, als je echter ruim de tijd hebt kun je het wel uitplussen) 10 Dxe7 (10 Lxc4 is beter, nu echter komt wit wel weer een stuk beter te staan);Pxb2 en je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk, toch wint zwart tenslotte de partij. De reden daarvoor is, dat wit de laatste rij in handen neemt om daar mat te gaan dreigen. Daarbij overziet hij echter dat veld h8 (in de spelsituatie) twee keer gedekt is, dus, als hij daar schaak geeft met een toren dan wordt die toren geslagen en wordt wit enkele zetten later zelfs mat gezet. ennobrebaf is deze ronde ook niet opgewassen tegen martdamp. Hij weet zichzelf in een situatie te manoeuvreren waarin hij een aanval op f2 krijgt met dame, paard en toren terwijl het veld slechts door een toren (en de koning) wordt verdedigt. De partij loopt tenslotte uit op een zwarte vrijpion op de d-lijn, die de tweede rij weet te bereiken en daar gedekt kan blijven staan. Omdat wit al een stuk achter staat is het begrijpelijk dat hij opgeeft. Dan wordt Rien_van_der_Molen nog mat gezet door schaaksheila, waar ze iets meer dan 25 zetten voor nodig heeft terwijl beiden nog heel ruim in hun bedenktijd zitten, maar zwart wel een dame voor staat, geslagen om mat te geven.
                                                                          RONDE 5
Bij het begin van de laatste ronde staan THVD en ook-dat-nog samen op de eerste plaats en ze spelen tegen elkaar. Daarbij weet wit op een gegeven moment in de partij op een slimme manier een voorsprong ter waarde van een toren te krijgen en aangezien die toren de voorlaatste rij beheerst is het voor zwart niet meer zinvol de partij voort te zetten met de koning op de laatste rij gevangen. Hierdoor gaat het er tussen hands-up en DrsD2020 om de tweede plaats achter THVD te kunnen bezetten. Zwart weet daarbij zijn favoriete zwarte opening te spelen, waar wit niet al te sterk op reageert door een pion, rechtstreeks vanuit de opening, met de dame aan te vallen. De dame is immers een belangrijk stuk, niet meteen bedoelt om direct aan te vallen. Maar het maakt het voor wit wel makkelijker om lang te rocheren, wat de partij een extra lading aan spanning kan geven omdat zwart de korte variant kiest. Als
het diagram op het bord komt wordt de stelling flink in het voordeel van zwart. Het is dan ontstaan na zet 15 van zwart. Dat was b7-b5 en wit geeft meteen veel prijs met 1 b3;Pc6 2 Dd2;Tae8 (zwart had misschien beter door kunnen drukken met 2 ...;b4) 3 Pd5 (3 a3 is de betere zet);Pxd5 (eerst 3 ...;De5 4 Kb1 inlassen is iets beter) 4 Dxd5; Dxd5 5 Txd5;Te5 (beter 5 ...;f4 6 exf4;Txf4 7 f3;Pb4) 6 Txe5;dxe5  (6 Pxe5 is een fractie beter) 7 a3 (7 Le2, om de toren in het spel te brengen, beloofd iets meer);Td8 8 Le2;e4 9 Td1 (hier een zet met de f-pion is beter);Txd1+ 10 Kxf1;Kf6 en het gaat enigszins op remise lijken, hoewel zwart nog wel een fractie beter staat. Het paard is iets beter dan de loper en dat weet zwart in het verdere eindspel ook wel duidelijk te maken. Wit raakt al het materiaal kwijt terwijl zwart nog een (g-) pion overhoudt. En z'n koning weet h2 te bereiken, met de witte koning op f1. Dat ziet wit dan (terecht) niet meer zitten en geeft op. schaaksheila en MarkLagendijk hebben al diverse spannende partijen gespeeld, met wisselend succes. In deze ronde wist zwart het zijn tegenstandster dermate moeilijk te maken dat ze op zet 57 door de vlag ging. martdamp en TimvanHuizen speelden een partij, waarin wit het nodige materiaal (dame, loper en drie pionnen) voor kwam en dat is een hele goede voorsprong om je tegenstander mat te zetten, wat dan ook gebeurde. ennobrebaf tenslotte wist het flink moeilijk te maken aan Rien_van_der_Molen zodat deze veel meer tijd gebruikte. Maar ook de nodige andere fouten werden gemaakt. Zo raakte wit in betere positie een toren kwijt (nog een van die zaken, waar al eerder aan werd gerefereerd) door eerst te zetten en daarna na te gaan denken, wat zwart wel deed dus. Maar later was het net andersom en verloor zwart een loper tegen een pion. Ook raakte hij nog een toren kwijt door niet goed op te letten. Uiteindelijk (alle andere partijen waren al klaar) verloor zwart op tijd terwijl wit nog bijna vier minuten over had.

Dit alles brengt de volgende tabel in beeld:


Speler (rapidrating)

w.

r.

v.

pt.

1

THVD (1875)

4

0

1

4

2

DrsD2020 (1713)

3

1

0

3

ook-dat-nog (1671)

2

2

1

3

4

MarkLagendijk (1409)

3

0

2

3

5

martdamp (1368)

3

0

2

3

6

hands-up (1685)

2

1

2

7

schaaksheila (1246)

2

0

3

2

8

TimvanHuizen (1261)

1

1

3

9

ennobrebaf (1259)

1

1

3

10

Rien_van_der_Molen (1036)

1

0

4

1


Geen opmerkingen:

Een reactie posten