zaterdag 25 augustus 2018

ZAS ronde 8

Nadat in de vorige ronde de eindwinnaar al bekend was geraakt werd het gevecht om de beide andere geldprijzen deze avond verder gestreden. Na afloop van de avond is daar al wat meer duidelijk over geworden, daarover later meer! Het werd een geanimeerde avond met diverse winstclaims.
Zoals te doen gebruikelijk volgen we hier eerst en vooral de kanshebbers op een eindprijs. Aangezien Ricardo Klepke elders belangrijke zaken had te doen blijft de score voor de eerste prijs daardoor nu steken op 73 punten, wat nog geen record is. De vorige aflevering scoorde Pionierclubkampioen Ernst-Jan Pluim Mentz er namelijk al 73½. Maar of dat nu inzet zal worden voor recordpogingen lijkt niet direct duidelijk.
De kanshebbers aan het begin van de avond waren de op dat moment op de tweede plaats staande Michiel Landman, nummer drie Jan van Huizen (ook Jan was verhinderd), nummer vier Bonne Faber en ook Sheila de Jonge leek een waterkansje te hebben. Maar vooral het drietal Daniel Zevenhuizen, Jan van Dam en Jan van Genderen, die nog een niet gespeelde avond konden wegstrepen, hadden grote mogelijkheden.
De eerste snelschaakronde begon al meteen als ware het de finaleronde met de indeling Ruud Bosch (wilde toch het ZAS niet helemaal aan zich voorbij laten gaan) tegen Daniel. Ruud deed daarin zijn uiterste best, moest echter toelaten dat hij met de rug tegen de muur werd gedrukt en er tenslotte puntloos overheen ging. Martijn van Dam deed ook zijn best en slaagde er daardoor in om een puntje weg te snoepen bij Michiel. Maar veel erger verging het Bonne, die zich totaal verkeek tegen Frits van der Veeke. Frits had een elkaar dekkend paardenpaar op de koningsvleugel geposteerd en Bonne dacht op zeker moment - waarschijnlijk in een moment van verstandsverbijstering - dat het paard, dat hij met zijn dame aanviel, ongedekt stond. Dame weg en eerste punt weg! Jan van Dam had zich voorgenomen goed te scoren en begon daarmee tegen Sheila, die door dit verlies haar waterkansje nog meer zag verdampen. Arie Bliek begon met z'n eerste punt te verliezen aan Jan van Genderen. Thijs van Dam - ook terug van vakantie - begon met winst op Wim Noordermeer, terwijl diens naamgenoot Wim van Schie verrassend verloor van Casper Verbeek. Ook Kees Berkhout verloor zijn eerste partij maar van Jan van Baardwijk was het voor hem geen schande. Ook was er meteen al een eerste remise en wel tussen Rien van der Molen en de derde Wim deze avond, Wim van der Pijl.
In de tweede ronde verloor Casper van Jan van Dam, terwijl Daniel zijn finaleronde voort kon zetten tegen Jan van Genderen en ook deze partij won. Jan van Baardwijk kreeg in Martijn een sterkere tegenstander en merkte dat door zijn uiteindelijke verlies. Frits had deze ronde minder geluk, Thijs lette beter op en verdiende het punt. De clubmakkers Ruud en Rien speelden tegen elkaar en Ruud toonde zich, net als bij hun clubkampioenschap, de sterkere snelschaker. Wim van der Pijl maakte grotere fouten dan Bonne, wat dan ook de reden werd voor zijn verlies. Michiel kreeg deze ronde Kees toegewezen om zijn blazoen weer wat op te poetsen en Michiel had het goede poetsmiddel meegenomen. Tenslotte verloor Sheila opnieuw, nu van Wim van Schie, terwijl Wim Noordermeer het punt tegen Arie inpikte.
In de derde ronde mocht Jan van Dam opboksen tegen Daniel en ook Jan verloor van hem. Het Van Dam-festival werd gecompleteerd door de partij tussen Martijn en Thijs (geen familie) en opnieuw wist Thijs te winnen. Ook Casper verloor van Jan van Dam, terwijl Michiel het lek leek boven te hebben, hij versloeg verrassend Jan van Genderen. Twee van de drie Wimmen, Van Schie en Noordermeer, speelden tegen elkaar en Noordermeer bleek de slimmere. Ook Bonne wist weer te winnen, nu van Jan van Baardwijk, terwijl Rien van Frits won. Arie verloor van Wim van der Pijl, net als Kees van Sheila.
De vierde ronde liet de toppers van het moment, beiden met drie punten, tegen elkaar spelen en Thijs verloor dat duel van Daniel. Martijn wist een stuk te winnen tegen Bonne, die dat voldoende reden vond om de partij op te geven. Wim Noordermeer verloor van Ruud, net als Michiel van Jan van Dam, terwijl Sheila hogerop wist te klimmen door van Rien te winnen. Er waren nog twee spelers zonder punten en van hen verloor Kees opnieuw, nu van Arie.
De laatste ronde vòòr de pauze kreeg Daniel zijn derde Van Dam in evenzoveel ronden voorgeschoteld en ook Martijn wist hem niet van winst af te houden. Ruud won van Thijs en de derde Van Dam, Jan, won van Wim van der Pijl. Bonne was weer eens de draad helemaal kwijt en daar profiteerde Wim Noordermeer "schaamteloos" van. Wim van Schie moest het punt afgeven aan Michiel, terwijl Jan van Genderen de opmars van Sheila af wist te stoppen. Rien toonde zich goed in vorm door van Jan van Baardwijk te winnen, net als Arie van Frits en Casper van Kees.
Nu was dan de beurt aan de pauze en het bepalen van de avondprijzen. Daarin werd eens een keer alle aandacht op de remises gericht en zou degene, met 7½ punt als eerste op mogen komen draven, daarna degene met 5½ en tenslotte degene met 3½ punt. Dit alles indachtig het feit dat "normaliter" een remise minder kans op een prijs zou kunnen geven.
In de hierop volgende ronde 6 was nu de beurt aan Michiel om het op te nemen tegen Daniel en ook Michiel slaagde er niet in daar een punt (of zelfs een halfje) aan over te houden. Ruud en Jan van Dam hielden elkaar wèl op remise (belangrijk voor een avondprijs?), terwijl Thijs verbaasde door van Jan van Genderen te winnen. Ook twee van de Wimmen (Noordermeer en Van der Pijl) verbaasden door beiden te winnen, resp. van Martijn en van Wim van Schie. Bonne vervolmaakte zijn avond door z'n koning schaak te laten staan tegen Rien, die feilloos de winst claimde. Tussen Sheila en Casper was er geen winst, het werd dus remise, terwijl Jan van Baardwijk een partij speelde tegen Arie, waar ze bij het ZAS van volgend jaar nòg over zullen praten wegens de manier, waarop de partij verliep! "Achter de groene tafel" werd Jan tenslotte tot winnaar verklaard. In de laatste partij van de ronde "gunde" Frits het eerste punt aan Kees.
De tegenstanders voor Daniel werden steeds "zwakker", nu was de beurt aan Wim Noordermeer en het werd duidelijk dat Daniel niet voor een avondprijs in aanmerking zou willen komen, hij won opnieuw. Vader Jan van Dam speelde tegen zoon Thijs en bij hen is er geen sprake van een salonremise, Jan won dus. Wim van der Pijl, Rien en Martijn verloren alle drie van resp. Ruud, Michiel en Sheila, terwijl Jan van Genderen van Casper won en Arie de prachtige torenzet h7-f6 tegen Bonne uitvoerde, wat hem dus op partijverlies kwam te staan. Kees wist nog een remise te scoren tegen Wim van Schie terwijl Frits nog won van Jan van Baardwijk.
In ronde 8 won Daniel van Rien, net als Jan van Genderen van Ruud, wat dus minder logisch was dan de winst van Daniel. Wim Noordermeer, Thijs en Sheila verloren ook deze ronde, wat dus betekende dat Jan van Dam, Michiel en Wim van der Pijl wonnen. Martijn versloeg Arie, net als Bonne deed tegen Kees. Casper en Frits dachten een kans op een prijs te krijgen door remise te spelen, terwijl Wim van Schie daar niet veel voor voelde en dus won van Jan van Baardwijk.
De volgende ronde, ronde 9, was de beurt aan Wim van der Pijl om tegen Daniel te spelen en ook hij verloor. Dat deed ook Jan van Dam tegen Jan van Genderen, terwijl Ruud van Martijn won. Michiel wilde proberen zijn eindtotaal nog wat te verbeteren en won daarvoor van Wim Noordermeer. Thijs had al meerdere keren van Bonne gewonnen in een ZAS-ronde, nu kwam er een eindspel op het bord met elk een toren en vijf pionnen. Daarom bood Bonne remise, Thijs wilde echter het onderste uit de kan hebben en speelde door. Uiteindelijk zal hij daar spijt van hebben gekregen, althans, hij verloor de partij, net als Frits tegen Sheila. Arie en Wim van Schie wilden ook proberen de mogelijkheid voor een prijs te verbeteren en speelden daarom remise. Kees verloor nog van Rien en Jan van Baardwijk van Casper.
Dan de laatste ronde en daarin kreeg Daniel als laatste Bonne tegenover zich. Dat ging lang goed voor Bonne totdat hij zijn dame verkeerd plaatste en een stuk verloor omdat z'n dame diens dekking op moest geven. Dat werd dus 10 uit 10 voor Daniel!! Michiel verbeterde zijn totaal niet verder door van Ruud te verliezen terwijl Rien datzelfde deed tegen Jan van Dam. Jan van Genderen won nog van Wim van der Pijl en Sheila van Jan van Baardwijk. De Wimmen van Schie en Noordermeer verloren beiden, de eerstgenoemde van Martijn en z'n naamgenoot van Frits. Casper versloeg Arie nog en Kees verloor van Thijs.
Hiermee werd de eindstand: 1 Daniel (10) 2 en 3 Jan van Dam en Ruud 7½ (Jan had uiteindelijk een half weerstandspunt meer). Hij mocht als eerste een prijs uitzoeken en ze waren nog een poosje bezig hoe dat nou mogelijk was. Het bleek tenslotte dat ze alles tegen dezelfden hadden gespeeld (ook speelden ze nog tegen elkaar) maar het verschil kwam dankzij hun winst tegen Sheila (door Jan) en tegen Martijn (door Ruud) en Sheila had uiteindelijk een halfje meer gescoord dan Martijn. 4 Jan van Genderen (7) 5 Michiel (6) 6 Sheila (5½ dus de tweede prijs) 7 t.e.m. 10 Thijs, Martijn, Casper en Bonne (5) 11 en 12 Wim van der Pijl en Rien (4½) 13 en 14 Wim Noordermeer en Wim van Schie 15 Frits (3½ en dus prijs 3) 16 Arie (2½) 17 Jan van Baardwijk (2) en 18 Kees (1½)
Zoals al eerder gezegd heeft Ricardo de eerste prijs verdiend, hoewel Daniel - als hij de laatste avond nog speelt en alles zou winnen - hem op een half punt zou naderen. Tweede staat nu Jan van Dam met 58½ uit vijf avonden en Daniel heeft er 57½, wel echter uit "slechts" vier avonden. Als hij alleen maar aanwezig zou zijn (dus alles verliezen) dan zou hij op 62½ eindigen en in dat geval zou Jan één partij mogen verliezen, waarna ze gelijk zouden eindigen. Maar geen weldenkend mens zal dat scenario geloven! De verwachting is dus eigenlijk dat Daniel tweede wordt en Jan derde. De kans, dat Michiel of Jan van Genderen (nu vierde en vijfde) nog als derde zouden kunnen eindigen is - heel eerlijk gezegd - vrijwel verwaarloosbaar.

Kijk zelf maar op de nieuwe tussenstand

Geen opmerkingen:

Een reactie posten