zondag 8 december 2013

Ronde 13


Twee oorzaken beïnvloedden de opkomst deze avond: het stormde, dus was het niet vertrouwd om de daken op te gaan en het stormde dus bleef je maar het liefste thuis bij de open haard.Toch konden er nog 4 partijen worden gespeeld. Deed Sinterklaas ook mee?
Tegen Jan van Huizen liet Bonne Faber blijken, dat hij vroeger onvoldoende had opgelet bij de strategische lessen van Euwe! Want hij liet het zijn koning lekker zelf uitzoeken in het centrum. Toen het te laat was had hij nog graag de mogelijkheid gehad om te rocheren, Jan had dat inmiddels verhinderd door met binnendringen door zijn dame te dreigen. Hierdoor moest de zwarte koning naar e7 om erger te voorkomen. Maar dat erger kwam desondanks, nu via de koningsvleugel. Toch hield Bonne nog enige dreiging middels Ld6 richting Kg1 en mogelijke damewinst. Maar Jan wist die dreiging het hoofd te bieden en dwong als het ware het opgeven af met hetzij torenwinst hetzij stukwinst. Voldoende voor opgave derhalve.
Ben Blakmoor speelde een mooie en gedurfde partij tegen Jan van Dam. Met een pionopstoot in het centrum werden er lijnen geopend. Ben bleek hierbij nauwelijks aan zijn materiaal gehecht en een stukoffer bracht goede mogelijkheden, Jan's koning werd in het nauw gebracht, ook hier was niet gerocheerd. Toch leek dit alles onvoldoende voor winst, Ben kon, middels eeuwig schaak, remise afdwingen. Maar, in tegenstelling misschien tot velen, in plaats daarvan zocht hij nog meer complicaties. Beide torens van Jan stonden nog steeds op hun beginpunt, wat die complicaties misschien ook wel bevorderde. Met dame, toren en paard tegen dame, 2 torens en paard zette Ben nu de achtervolging van de zwarte koning in. Daarbij versmaadde hij zelfs damewinst, hij ging liever voor torenwinst, verbonden met een mataanval. En het net sloot zich rond de arme zwarte koning. Je moet wel een gave in je bagage hebben om een dergelijke partij te kunnen spelen!?
Die gave miste Frits Wilschut tegen Wim Noordermeer. Wim wist met een paard binnen te dringen en won zodoende een toren. Met daarnaast nog eens z'n beide torens lekker centraal op de d- en e-lijn leek er geen eer meer te behalen voor Frits. Maar hij wilde het zich toch allemaal nog laten bewijzen, wat Wim dus redelijk makkelijk wist te doen.
Tenslotte speelde Leo Stelloo een moeilijke partij tegen Peter Derrez. Peter wilde ook wel eens een kijkje nemen in de Pionierkeuken en was al vrij vroeg naar De Eendraght gekomen, hij hoopte nog wat op te steken bij de jeugdafdeling. Hij was er daarbij kennelijk van uit gegaan, dat de Sint lekker in het warme Spanje was gebleven en er dus gewoon les zou zijn. Dit was zijn eerste inschattingsfout, gelukkig echter voor hem maakte hij geen tweede door Leo te onderschatten! Leo deed ook niet aan onderschatting, wel echter aan het tegenovergestelde want hij overschatte schromelijk zijn mogelijkheden door een toren in de aanbieding te doen. Of was het gewoon een kwestie van "het niet gezien hebben"? Hoe dan ook, hij wilde graag zijn loperpaar behouden en onttrok zijn zwartveldige loper aan afruil, daarbij eventjes geen rekening houdend met een toren, die er schuin achter stond. Dit was voor hem deze avond het begin van het einde, dat nog wel enige tijd op zich liet wachten omdat Peter er voor koos zijn vrijpion niet te geven tegen Leo's laatste loper. Zodoende kon de koning van Leo nog naar die pion toelopen, hij werd daardoor wel weer gemist op z'n vleugel, waar de koning van Peter nu toesloeg in de daar bestaande pionnen. Een eerste Pionierwinst dus voor Peter.
 
Je kunt de nieuwe stand middels de ranglijst na ronde 13 nu bekijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten