zondag 9 juni 2013

Ronde 36


De laatste loodjes van het seizoen en - zoals goed te zien op de foto - ze wegen voor de één zwaarder dan voor de ander. Nu de clubkampioen wel bekend is wordt het de vraag, wie de prijzen voor de groepen twee en drie straks in ontvangst kunnen gaan nemen.
Inderdaad is de clubkampioen (en normaliter ook de kampioen van groep 1) bekend. Ernst-Jan Pluim Mentz leek een gemakkelijke avond te krijgen, immers, hij zou met redelijk gemak van Jan Straatman moeten kunnen winnen. Toch verkijk je je wel eens op dat soort voorspellingen! Want Jan wist de geboden problemen in opening en vroeg middenspel het hoofd te bieden en op een gegeven moment bleek er een gelijkwaardige stelling te zijn ontstaan. Beiden toren, loper en paard, samen met 4 pionnen en geen van beiden die een duidelijk betere stelling had. Zou Jan boven zichzelf uit gaan stijgen of vond Ernst-Jan het misschien langzamerhand welletjes? Maar naarmate de partij nu vorderde bleek Jan toch enkele minder gelsaagde zetten te hebben gedaan want de clubkampioen ging de stelling in handen krijgen en Jan mocht nog slechts tegenspartelen. Z'n pionnen werden hem afgesnoept en zijn koning had nog maar weinig velden over. Nu volgde er dan ook een matzet.
De al een straatlengte bedragende voorsprong op Jan van Dam werd nog groter dankzij diens resultaat tegen Ben Blakmoor. Het spelletje, dat ze speelden, leek er eentje van zo lang mogelijk de theorie proberen te volgen (Jan) en zo snel mogelijk afwijken (Ben). Uiteraard ontstaat er dan een stelling, die je zelden op (groot)meesterborden zult vinden en daar leek Ben zich dan ook beter in thuis te voelen dan Jan. Toch wist Jan zich mogelijkheden te scheppen via de koningsvleugel en de open f-lijn, die hij met 2 torens bezette met als zwaartepunt f6, waarop ook zijn dame gericht raakte. Maar Ben onderkende de problemen en liet alles rustig op zich af komen. Zijn dame stond (ongedekt) op e7 en daar liet hij hem mooi staan, ook toen Jan's dame sloef op f6. Want Ben had zijn laatste toren op f8 gezet, terwijl de laatste toren van Jan ongedkt op f1 zou komen te staan zodra z'n dame van de f-lijn verdween. Jan had ook wel een gaatje voor zijn koning gemaakt, de loper van Ben hield echter veld h2 goed in het oog. Jan mocht nu dus de dame van Ben hebben, dan ging hij echter wel mat op f1. Ook voor Jan dus voldoende reden om de partij op te geven.
Nu moet Jan ook nog op gaan passen wil hij zijn fraaie tweede plek niet gaan verliezen want Jan van Huizen komt opzetten! Dat deed hij via een mooie overwinning op Jan van Baardwijk. Deze leek op een gegeven moment helemaal gebiologeerd door een ongedekte pion op e4, jeugdleider Jan trok zich daar echter niets van aan, hij leek hogere doelen te dienen. De pion werd inderdaad geslagen maar nu kwam de jeugdleider aanzetten met een schijnoffer van een loper op f7. Als die loper namelijk zou worden genomen (door de koning) dan volgde een dameschaak op h5 met tegelijkertijd aanval op de ongedekte loper op c5. Daar trapte Van Baardwijk dus niet in maar zijn koning kreeg het nu wel moeilijk omdat er maar weinig pionnenbescherming bleek over te zijn. En dat, gecombineerd met een aantal open lijnen, die goed door Van Huizen werden gebruikt, betekende uiteindelijk een nederlaag voor Jan van Baardwijk.
Wim Noordermeer kwam weer eens tegenover Sheila de Jonge te zitten. Maar Sheila zat deze avond niet echt goed in haar vel en daar had ze Wim al van te voren voor gewaarschuwd, misschien wel om zich in te dekken tegen een mogelijk verlies. Jammer genoeg voor haar ging dat ook uitkomen en ergens onderweg raakte ze ook nog een stuk kwijt. Toch bleek Wim hierna de nodige moeite te hebben met het binnenhalen van de overwinning! Maar toen tenslotte een stelling ontstond met zijn loperpaar keurig op Sheila's koningsstelling gericht, vond ze het welletjes geworden en feliciteerde Wim met z'n overwinning.
Aan het begin van dit stukje is gewag gemaakt van de groepsprijzen en daar zou, wat groep 2 betreft, door zijn overwinning op Jan van Dam, de meeste kans op zijn voor Ben Blakmoor. Maar al enkele seizoenen geleden is, via de reglementen, bepaald, dat iemand, die minder dan 15 partijen in de interne competitie heeft gespeeld, geen recht op de prijs kan doen gelden. En eigenlijk is dat, met een totaal van 38 ronden (dit seizoen), ook geen noemenswaard beletsel. Maar Ben speelde zijn 12de partij en met nog 2 ronden te gaan........ Ook de nummer twee op de lijst (Alex van Wieringen) komt evenmin in anmerking, hij speelde slechts 9 partijen. Nu zou die prijs best eens naar Wim Noordermeer kunnen gaan, naaste achtervolg(st)er is Simone 't Mannetje maar ook Simone speelde slechts 12 partijen. Daarom lijkt dit gevecht nu tussen Wim en Jan Straatman te gaan.
De prijs en de titel voor groep 3 kunnen Leo Stelloo nauwelijks meer ontgaan, zijn grootste streven is er nu op gericht om een score van 50% te halen. Daarvoor moet hij nog één partij winnen want in deze ronde was hij goed op dreef tegen Frits Wilschut. Hoewel, zelf vond Leo dat het werd veroorzaakt door het niet weten te vinden van de juiste verdedigingszetten door Frits. Leo zette een keurige aanval op via de lange zwarte diagonaal en op die diagonaal sneuvelde daardoor een paard van Frits. Deze spartelde nog wel even tegen, de overmacht bleek echter dermate groot, dat Leo de overwinning op mocht strijken.
Arie Bliek werd aan Trudy Angeneind gekoppeld en Arie bleef in eerste instantie keurig op de eigen helft van het bord. Dan zou je als tegenstander hier misschien misbruik van kunnen maken, Trudy zag echter geen mogelijkheden om dat te doen. Maar ze liet wel enkele gaatjes in haar stelling vallen en daardoor voelde Arie zich blijkbaar geroepen de middenlijn over te steken en eens poolshoogte te komen nemen in het vijandelijke kamp. Dat beviel hem blijkbaar zo goed, dat hij zich meteen maar het partijpunt toeëigende!
Ger Croonenberg en Dik Roeffel speelden al talloze partijen tegen elkaar, beiden zijn al sinds mensenheugenis lid van de club, dan wil dat wel eens plaatsvinden! Maar dit seizoen was het nog niet eerder gebeurd. Al vrij snel wist Ger z'n tegenstander de duimschroeven aan te leggen en er dreigde mat in twee of dameverlies voor Dik. Maar Ger wilde eigenlijk niet zo snel klaar zijn en liet de mogelijkheid maar voor wat 'ie was. Maar ook hier verzuurde datgene, wat in het vat zat, ook niet en een aantal zetten later ging Dik dan toch mat.
 
Voor de stand na deze ronde klik hier.
Ook organiseert de schaakvereniging op 29 juni een jeugdtoernooi en een seniorentoernooi.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten